Dengang

Underviseren talte om nødvendigheden af uddannelsesdannelse for at kunne forstå kunsten på museerne

Alt imens

Kollegaledelsen & Co. omgik loven kunstfærdigt kreativistisk lemfældigt

På samme tid

som Postlektio i højere grad søgte konformt angstafværgende konsensusfællesskab end faglig mangfoldighedsudforskning

da

den døv-blinde mødte en forhindring med hænder henover skulpturens strukturerede ord i granit

og

Dannelsen spadserede rundt imellem Havens intellektuelt udstillede genstande med et perplekst udtryk i ansigtet

(Ukendt, Forlaget Nemesis, 2016/2017)