Thoughts on Evil and Fighting Evil Back

Februar 2020

Manglende solidaritet og oprigtighed. En udbredt kynisme. Forråelse. Magtmisbrug. Tiltvingelse. For at gøre uret til ret. Urent trav. Svaghedstegn. Medløberi. Usundt kammerateri. Angst for udstødelse. Eliminering. Ugyldiggørelse. I egeninteresse. Sig selv. Fascistisk. Omgåelse af lov og ret. Menneskerettigheder. Udstødelse. Forskelsbehandling. Ureglementerede magtbeføjelser. Favorisering. Samfundshierarki. Nazistisk. Position. Totalitarisme. At følge strømmen.

Danmark