10 juni 2021

 

Da jeg ikke har kunne finde en advokat der ønsker at påtage sig at være beskikket forsvarer i ankesagen, må jeg opgive at anke

 

Iben Schartau Schow

----Oprindelig meddelelse----

Fra: Iben Schartau Schow

Sendt: 09-06-2021

Emne: Anke vedr. journalnr: 18-3246/2021

 

Rettens nr. 18-3246/2021

Politiets nr. 5100-73251-00022-21 

 

Til byretten, Strafferetten i Aalborg

 

Jeg ønsker i dag den 9 juni 2021, at anke dommen afsagt af byretten den 28 maj 2021, som den fremgår af vedhæftede fil. 

Jeg ønsker at landsretten behandler sagen på ny. 

 

Iben Schartau Schow