Iben Schartau

og Forlaget Nemesis – for retfærdighed

Procesbevillingsnævnet

Hobro Boligforening ved direktør Anders Kjær, driftschef Lisbeth Pind, bestyrelse og udvalgte medarbejdere, har begået lovovertrædelser af alvorlig karakter. De er alle meldt til Nordjyllands Politi. Ingen skam i livet besidder hverken de, eller alle de mange andre involverede, og således krævede de fraflytningsbetaling for istandsættelse af det lejemål, jeg blev ulovligt opsagt fra. Over den indgav jeg en indsigelse den 24 februar 2022, hvilket gjorde, at Fogedretten videregav sagen til Boligretten, under Civilretten.

Benævnte dommer Mette Søndergaard fremstod yderst inkompetent som forberedende dommer i boligretssagen: Hun stod for at tage sig af den forberedende del, inden sagen skulle behandles ved en Hovedforhandling, der blev sat til den 9 marts 2023. Så langt nåede vi ikke, fordi advokatfirmaet Louadvokater anmodede hende om, at flytte sagen ud af ‘småsagsprocessen’, således at jeg samtidig kunne idømmes et advokatpålæg. At hun efterkom deres ønske er ikke mærkeligt, og det har selvfølgelig intet at gøre med det retslige aspekt, men udelukkende sådan som danske myndigheder har handlet i flere år overfor mig. Jeg ankede benævnte dommer Mette Søndergaards afgørelser, ved at ansøge om, at sagen kommer for Landsretten (august/september/oktober 2022) . Når det er afgjort, beretter jeg her, om resultatet.

%d bloggers like this: