Iben Schartau

og Forlaget Nemesis – for retfærdighed

Procesbevillingsnævnet

Hobro Boligforening ved direktør Anders Kjær, driftschef Lisbeth Pind, bestyrelse og udvalgte medarbejdere, har begået lovovertrædelser af alvorlig karakter. De er alle meldt til Nordjyllands Politi. Ingen skam i livet besidder hverken de, eller alle de mange andre involverede, og således krævede de fraflytningsbetaling for istandsættelse af det lejemål, jeg blev ulovligt opsagt fra. Over den indgav jeg en indsigelse den 24 februar 2022, hvilket gjorde, at Fogedretten videregav sagen til Boligretten, under Civilretten.

Benævnte dommer Mette Søndergaard fremstod yderst inkompetent som forberedende dommer i boligretssagen: Hun stod for at tage sig af den forberedende del, inden sagen skulle behandles ved en Hovedforhandling, der blev sat til den 9 marts 2023. Så langt nåede vi ikke, fordi advokatfirmaet Louadvokater anmodede hende om, at flytte sagen ud af ‘småsagsprocessen’, således at jeg samtidig kunne idømmes et advokatpålæg. At hun efterkom deres ønske er ikke mærkeligt, og det har selvfølgelig intet at gøre med det retslige aspekt, men udelukkende sådan som danske myndigheder har handlet i flere år overfor mig. Jeg ankede benævnte dommer Mette Søndergaards afgørelser, ved at ansøge om, at sagen kommer for Landsretten (august/september/oktober 2022) . Når det er afgjort, beretter jeg her, om resultatet.

Så kom den [for]ventede afgørelse i går, for hvilken jeg åbnede og læste i dag den 18 januar 2023

Uomtvistelig korruption

Ansøgning og bilag

Dette skrev jeg i ansøgningsformularen

Processkrift af 7 juni 2022 med tillæg af 4 juli 2022:

Notat af 8 juli 2022:

Afgørelse af 16 august 2022 ved benævnt dommer Mette Søndergaard:

Den udeblivelsesdom benævnte dommer Mette Søndergaard så gerne ville se som resultat: læs Telefon[rets]møder skriftligt og hør lydoptagelserne længere fremme:

Bemærkninger af 23 december 2022 til Procesbevillingsnævnet vedr. advokatfirmaet Louadvokaters bidrag.

For retfærdighed og et anstændigt retssamfund

Telefon[rets]møder af 1 april, 18 maj og 12 august 2022 – skriftligt og som lydoptagelse: Fordi vi som danske statsborgere har krav på retsbeskyttelse, og fordi ingen har lov til at misbruge hverken dansk lovgivning og den magt disse er tildelt:

I bliver vidne til alvorligt embedsmisbrug og ødelæggende handlinger fra dem der ved disse møder kalder sig for henholdsvis dommer ved Retten i Aalborg og advokatfuldmægtig ved advokatfirmaet Louadvokater. Siden fik jeg en anonym henvendelse, at den der taler og udgiver sig for at være en Camilla Holt Green, ikke er samme person … Lad os se hvem der møder op i Fogedretten i Randers i næste uge – efter påske (2023)

En dommer under danske domstole

1 april 2022
18 maj 2022
12 august 2022
%d bloggers like this: