Iben Schartau

og Forlaget Nemesis – for retfærdighed

Indgivne politianmeldelser til Nordjyllands Politi (2022)

Jeg har fra den 31 marts 2022 og frem til den 28 september 2022, indgivet 29 politianmeldelser til Nordjyllands Politi, indtil videre. Se længere fremme.

Den 22 og 23 december 2022 fremsendte Nordjyllands Politi ved anklager Linnea Vilsbøl en række breve, der alle var afgørelser på flere af anmeldelserne: Afslag – i øvrigt baseret på forskellige urigtige og ulovlige grundlag. Det er vi jo efterhånden vant til. Da jeg skrev et svar tilbage, fik jeg nye forklaringer, denne gang af senioranklager Maibrit Bak, en anklager jeg før har stiftet bekendtskab med, da jeg ville have aktindsigt i Aarhus Universitets angivelige anmeldelse af mig (behøver jeg at fortælle hvilken forklaring hun da gav mig?? … ). Men dokumentationen i de fremsendte afgørelser er uundværlig, og helt fantastisk. Alt det vil fremgå senere, både her og i bog.

Den der i sagen går under navnet Brian Rytter Jensen indgav (angiveligt) en politianmeldelse på mit ene voksne barn, den 31 januar 2021, men han anmelder et angiveligt forhold, som jeg fik skylden for i en klage af 29 september 2020 der angiveligt er fra troværdige ‘Lise Hansen’/’Lise Vang Hansen’, der igen foranledigede sagen i Beboerklagenævnet, der igen foranlediget at mit daværende lejemål blev gjort betinget.

Den 27 januar 2023 indkom da noget, der kunne ligne et nyt forsøg på farlig framing?? Rettet mod et af mine voksne børn. Det er fuldt ud sandsynligt, taget flere afgørende omstændigheder i betragtning. Der er flere andre dokumenterede episoder, og jamen, fantasien kender ingen grænser – det er ekstremt farlige personer vi har med at gøre. I myndighedsstillinger.

Omtalte mand, der i sagsakter under danske myndigheder, politiet, Justitsministeriet, kaldes Brian Rytter Jensen:

7 februar 2021: ‘Lise Hansen/Lise Vang Hansen’ og ‘Simone Skau Jensen’ der er udsat for chikane af mig – forhold jeg har udøvet i årevis … (Nordjyske og BT, 2020-2021/2022)

“og hun overfalder hendes gæster verbalt, når de er på besøg og sidder på altanen” (BT, 30 marts 2021)

Den i sagen benævnte Simone Skau Jensen sidder for åbent vindue (8 november 2020). Man kan se noget af hendes arm, hånd og mobiltelefon på billedet fra altanen (1 november 2020). Kameraet er vendt mod mig. Den i sagen benævnte Lise Vang Hansen optræder de fire af billederne

Aktionsgruppe-involverede ved de i sagen benævnte Lise Vang Hansen, Simone Skau Jensen, Brian Rytter Jensen. De bidrager i sagsakter med angivelige* anmeldelses- og henvendelsesaktivitet til Nordjyllands Politi, med hvem de har et tilsyneladende tæt kammeratskab … [er der en grund til at jeg skriver angivelig? …]

Når involverede i den samlede sag anmeldes til dansk politi …

Den 28 marts 2022, dagen før retsmødet i Landsretten (der fik lukkede døre og blev udsat) gennemgik jeg anklageskriftet imod mig. Et dokument på 250 sider. Heri indgår stort og ultra småt. Der er ikke det “danske myndigheder” kan anmelde mig for, ja og også mit ene barn. Men når det går den anden vej, går det noget mere trægt. Eksempelvis forlanger en Hr. Harboe, at jeg møder fysisk frem, til afhøring, omhandlende mine anmeldelser om underskriftforfalskning begået af Hobro Boligforening m.fl.

To anmeldelser er afvist, og det blev de ret hurtigt. Hvorfor lige de to, tænker man … Jo, det er der en god grund til.

Følgende personer er anmeldt til Nordjyllands Politi

1 Benævnte Brian Rytter Jensen: For falsk anmeldelse, herunder forsøg på at fremme egen sag, og skade mit barn og jeg, herunder familie, mest muligt (netop dét er tillige gældende i samtlige anmeldelser)

2 Hobro Boligforening ved direktør Anders Kjær, driftschef Lisbeth Pind herunder andre involverede: For skrift- og underskriftforfalskninger

3 Advokatfirmaet Louadvokater, ved en benævnt advokat Carsten Jensen: For injurier af grov karakter, dokumenter som falsk bevis

4 Benævnte Lise Vang Hansen: For injurier af grov karakter i forhold til påståede skader

5 Karen Lis Hvarre, beboer under Hobro Boligforening: For injurier af grov karakter i forhold til påståede skader (afvist)

6 Sanne Kyndi Skovmose, formand for Beboerklagenævnet: For ulovlig behandling af sagen i Beboerklagenævnet

7 Svend Erik Møller, kæreste til Karen Lis Hvarre: For injurier i forhold til påståede skader på person og briller (afvist)

8 Hobro Boligforening: For injurier af grov karakter, mobning, chikane, bagvaskelse, herunder alvorlig psykisk vold

9 Tove Andersen, beboer under Hobro Boligforening: For injurier af grov karakter, fremsat til et landsdækkende massemedie

10 Tove Andersen: For skrift- og underskriftforfalskning (at have kendskab til ulovlighederne begået i hendes navn)

11 Karen Lis Hvarre: For injurier af grov karakter fremsagt til landsdækkende massemedier m.fl., herunder alvorlig psykisk vold

12 Benævnte Lise Vang Hansen: For injurier af grov karakter fremsagt til landsdækkende massemedier m.fl., herunder alvorlig psykisk vold

13 Nordjyske, Det Nordjyske Mediehus, statsstøttet landsdækkende massemedie: For injurier af grov karakter, herunder alvorlig psykisk vold

14 BT, Berlingske Media A/S, statsstøttet landsdækkende massemedie: For injurier af grov karakter, herunder alvorlig psykisk vold

15 Hobro Boligforening ved bestyrelse, direktør Anders Kjær, driftschef Lisbeth Pind: For tilsidesættelse af ansvar og pligt, herunder alvorlige lovovertrædelser

16 Benævnte Lise Vang Hansen: For skrift- og underskriftforfalskninger

17 Karen Lis Hvarre: For skrift- og underskriftforfalskninger

18 Carsten Møller, tidligere beboer (i den lejlighed der kommer til at være opholdslejemål for aktionsgruppe-involverede): For angiveligt at underskrive klage med groft injurierende påstande, som vidne til forhold, han ikke har været vidne til

19 Jette Christensen, medarbejder under Hobro Boligforening: For skrift- og underskriftforfalskninger, og dokumenter der skal tjene som bevis

20 Karina Carlsen, medarbejder under Hobro Boligforening: For skrift- og underskriftforfalskninger, herunder viden om begåede alvorlige lovovertrædelser

21 Benævnte Brian Rytter Jensen: For meddelagtighed “bevidst at chikanere, provokere og bagtale mine børn og jeg, men også at tilskynde til- og opmuntre andre involverede i sagen til denne adfærd, sådan at situationer kunne opstå, og faktisk opstod, der ikke behøvede at være hændt”, samt have viden om alvorlige begåede lovovertrædelser i den samlede sag

22 Benævnte Simone Skau Simonsen: For meddelagtighed “bevidst at chikanere, provokere og bagtale mine børn og jeg, men også at tilskynde til- og opmuntre andre involverede i sagen til denne adfærd, sådan at situationer kunne opstå, og faktisk opstod, der ikke behøvede at være hændt”, samt have viden om alvorlige begået lovovertrædelser i den samlede sag

23 Hobro Boligforening og bestyrelse: For ulovlig opsigelse af mit daværende lejemål

24 Advokatfirmaet Louadvokater: For ulovlig opsigelse af mit daværende lejemål

25 Ronny Thomsen, Lejerbo, Hadsund: For i sin egenskab af angiveligt nævnsmedlem for udlejer, i Beboerklagenævnet, at have handlet mod bedre viden

26 Stefan Heilskov-Rousing, Randers (i øvrigt fuldmægtig i Gældsstyrelsen …): For i sine egenskab af angiveligt nævnsmedlem for lejer, i Beboerklagenævnet, at have handlet mod bedre viden

27 Advokatfirmaet Louadvokater ved benævnte advokat Carsten Jensen og benævnte advokatfuldmægtig Camilla Green/Holt Green: For urigtige påstande og falske beviser, herunder handlet mod god advokatskik, mod bedre viden, og derfor groft misbrugt hvervet som advokat og advokatfirma (også anmeldt til Advokatsamfundet)

28 Benævnte dommer Mette Søndergaard, Retten i Aalborg: For embedsmisbrug af alvorlig karakter

29 Retspræsident Malene Urup, Retten i Aalborg: For embedsmisbrug af alvorlig karakter, herunder at dække for benævnte dommer Mette Søndergaards alvorlige embedsmisbrug

Et farligt og sygeligt bedrageri – der kun skulle blive endnu farligere

Når man som borger gå i rette med andre borgere, der tilfældigvis befinder sig i det vi omtaler magteliten

Jeg anmeldte som nævnt rektor Brian Bech Nielsen m.fl. tilbage i 2017, under sagen vedrørende Aarhus Universitet. I alt hvad der siden er hændt min familie og jeg, sådan som jeg har berettet her på min hjemmeside og i tilhørende dokumenter, da kan du jo fundere lidt over, om alting blot er rene tilfældigheder, eller om det vitterlig hænger sådan sammen, at vi er udsat for et koordineret og sygeligt angreb fra borgere i vigtige samfundsembeder. Korrupte antidemokrater.

På grund af det, der skete med mig, ved alle nu, at staten vil forsøge at ødelægge dig totalt, sigte dig for alt muligt, og det alene, fordi du afslører dens handlinger. (“Nuts and sluts” er det udtryk, systemet ofte bruger til at beskrive whistleblowere med – som om de er skøre, fulde eller seksuelt afvigende)

README.txt – Erindringer, Chelsea Manning, Informations Forlag, 2022, s. 19
%d bloggers like this: