Aarhus Universitet og den danske stat

“When you see corruption, when you see injustice, you speak up. You don’t just shut up and say it’s none of my business

Manal al-Sharif

đź’š


Serious fraud committed by Aarhus Universitet, Denmark: The senior management team and the Board of Aarhus University Brian Bech Nielsen, Connie Hedegaard, Johnny Laursen, and employes Louise Hauptmann, Vibeke Kjær Nielsen, and Lise Busk-Jensen (The Ministry of Higher Education and Science). These people have acted extremely cynical. They are serious liars. These people are criminals but are protected by authorities – the danish state: the Ministry of Justice and all the belonging departments, Ministry of Higher Education and Science, politicians at Christiansborg: the Danish Government (2017-2019 & 2019-) and the Danish Parliament : elected by the danish people with important democratic work to do on behalf of every single danish citizen. These authorities have broken the law by not prosecute the criminals. They have become criminals themselves. Denmark can easily be compared as a state similar to the former DDR – both eliteregimes.

Danske statsmyndigheder er kriminelle nĂĄr de ikke ønsker at retsforfølge ĂĄbenlys kriminalitet, men der er intet at stille op – som borger kan man kun se til at det foregĂĄr ret foran os.

Bogens første del:

Bogens beskrivelse under saxo.dk (ejet af JP/Politikens Hus, der nogle mĂĄneder senere fjernede bogen)

Jura – Strafferet: proces og forbrydelser

Nøgleord: Retssamfund, Demokrati, Retsstat, Universitet, Rektor, Kriminalitet, Retssikkerhed

Aarhus Universitets ledelse har overtrådt straffeloven ganske groft, men dem der skulle være samfundets beskyttere, har vendt ryggen til sagen og lukket øjnene.

Aarhus Universitets ledelse, blandt andre rektor Brian Bech Nielsen, dekan Johnny Laursen og bestyrelsesformand Connie Hedegaard, har tvunget en ansat og underordnet til at bryde straffeloven ved at overgive hende arbejdsopgaver, som andre, i følge eksamensbekendtgørelsen (2016), skulle have taget sig af. I det bedrageri har hun eksempelvis udarbejdet ‘beviser’ til blandt andre mig, sĂĄ behandlingen af klage- og ankesagen sĂĄ ægte og uforfalsket ud. Hun blev i det arbejde ogsĂĄ nødt til at forfalske Lise Busk-Jensens underskrift. Det meldte jeg selvfølgelig til politiet, men de og mange andre, herunder ministre og folkevalgte politikere, men ogsĂĄ vores allesammens ‘vagthunde’ De Danske [Rædsels]medier, har gjort alt hvad de kunne for at beskytte lovovertræderne!
De har alle valgt at undergrave demokratiet og dermed retssamfundet i Danmark. De har valgt ikke at beskytte den ansatte og underordnede. De har valgt ikke at beskytte studerendes retssikkerhed. De har valgt ikke at beskytte mig. Danmark er derfor ikke et oprigtigt retssamfund. Danmark er et land hvor vi ‘almindelige’ borgere ikke kan stole pĂĄ de danske myndigheder. Kan det være rigtigt?

“PĂĄ baggrund af dine fornyede henvendelser til Uddannelses- og Forskningsministeriet af blandt andet 14. juni 2018 og dine henvendelser til bestyrelsesformand, Connie Hedegaard (…). SĂĄfremt du ikke respekterer ovenstĂĄende, vil Aarhus Universitet sammen med den pĂĄgældende sagsbehandler ikke tøve med at anmelde forholdet til politiet med henblik pĂĄ at lade politi og anklagemyndighed vurdere, om der er grundlag for at rejse sigtelse efter straffelovens § 119 a.” (Aarhus Universitets første trusselsbrev af 4 juli 2018)

Ifølge et af Datatilsynets (Justitsministeriet) dokumenter hvor studiekoordinator Vibeke Kjær Nielsens pĂĄstĂĄede forklaring fremgĂĄr, skulle jurister under Aarhus Universitet pĂĄ vegne af studiekoordinator Vibeke Kjær Nielsen have anmeldt mig til politiet i 2018, men hvor der ikke blev fundet grundlag for at rejse sigtelse (2020). Aktindsigt i den pĂĄstand kan jeg ikke fĂĄ: der er nu gĂĄet fem mĂĄneder siden jeg bad om aktindsigt, for hvilken jeg efterfølgende flere gange har bĂĄde ringet og skrevet for at fĂĄ det udleveret. En anklager lovede at ringe tilbage “tidligt i næste uge” – det var tilbage i september (2020) …

Er den danske stat involveret i forsøg pĂĄ at true mig til at holde mund – endda ogsĂĄ omhandlende andet end skriftlige henvendelser? Og som det seneste et forsøg pĂĄ bagvaskelse via et statsbetalt medie?

Justitsministeriets og dets myndigheder https://www.justitsministeriet.dk/ og hvorfor det er ligegyldigt og omsonst at klage til den ene instans over den anden instans – det hele er ud af samme dybt korrupte og samfundsskadelige søle

”Der synes at være et stort dybt hul, hvor der egentlig burde være vejledning, dialog (partshøring), reel klagemulighed, retssikkerhed og retshåndhævelse i Danmark,” som Helen Siegumfeldt sammenfatter i årsberetningen.

Den redegør så detaljeret for de uretfærdigheder, hun ser, at Civilstyrelsen ligefrem har bedt hende skrue lidt ned og kun redegøre for det mest nødvendige.

https://www.k-news.dk/nyheder/det-juridiske-sikkerhedsnet-under-vores-retssamfund-er-presset-til-det-yderste

Retsordførerne for samtlige partier i Folketinget kontaktede jeg i juni 2018 og retsudvalget i 2020. NedenstĂĄende sendte jeg til en kontorfuldmægtig som svar pĂĄ hendes kvitteringsbesked hvor hun blandt andet skrev at retsudvalget ikke kunne gĂĄ ind i personsager. Det kan man vist heller ikke rigtig kalde sagen som jeg forsøgte at fĂĄ myndigheder under den danske stat til at tage sig af – en pligt de har ifølge lovgivningen – men Danmark er korrupt i en grad de fleste borgere ikke har begreb om.


https://www.computerworld.dk/art/52241/retsudvalget-ind-i-sag-om-gemte-logningsdata

https://www.avisen.dk/minister-ind-i-sag-om-tab-efter-toerre-taesk_198443.aspx

https://advokatwatch.dk/Advokatnyt/Sager/article11155093.ece

https://www.epilepsiforeningen.dk/nyheder/korekort-sagen-tages-op-igen/

Kørekort-sagen tages op igen – Epilepsiforeningen
Formanden for Folketingets retsudvalg, Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), lover at gĂĄ ind i sagen om lastbilchauffører med epilepsi, der pĂĄ trods af en god prognose og mange ĂĄr uden anfald ikke kan fĂĄ fornyet sit kørekort til lastbil.. TV2 Syd bragte 16. oktober et indslag om lastbilchaufføren Fred Westergaard, der pĂĄ grund af strammede kørekortregler ikke kan fĂĄ fornyet sit kørekort … http://www.epilepsiforeningen.dk

I følge Grundlovens § 41, § 51 og § 56 har hvert enkelt folketingsmedlem mulighed for at tage en sag op.

§ 41 Stk. 1. Ethvert medlem af Folketinget er berettiget til at fremsætte forslag til love og andre beslutninger.

§ 51 Folketinget kan nedsætte kommissioner af sine medlemmer til at undersøge almenvigtige sager. Kommissionerne er berettigede til at fordre skriftlige eller mundtlige oplysninger såvel af private borgere som af offentlige myndigheder

§ 56 Folketingsmedlemmerne er ene bundet ved deres overbevisning og ikke ved nogen forskrift af deres vælgere.

https://www.ft.dk/da/dokumenter/bestil-publikationer/publikationer/mingrundlov/min-grundlov/kapitel-5

Under hver paragraf (ft.dk) er tilføjet kommentarer. Det er interessant at læse kommentaren under § 56 i forhold til kronikken ‘Grundloven og Folketingets tinsoldater’ hvoraf jeg har udtaget følgende;

“Ja, det fremgĂĄr sĂĄmænd af grundloven. Grundlovens kapitel V handler især om reglerne for Folketingets arbejde. Her finder vi en paragraf, der ikke gør meget væsen af sig og umiddelbart forekommer temmelig harmløs og uanselig. Jeg tænker pĂĄ §56 (…). Som bekendt opererer grundloven overhovedet ikke med størrelsen “parti”. Alle folketingets medlemmer bliver principielt betragtet som folkevalgte enkeltpersoner. De er frie udadtil, men de er bundet indadtil, nemlig af deres overbevisning, deres samvittighed. Deres forpligtelse er lige netop at være tro mod deres egen samvittighed. Og samvittigheden er som bekendt ikke sĂĄdan at rende om hjørner med. Den melder sig, sĂĄ snart man forlader sin ærlige overbevisning og siger og gør noget andet end det, man inderst inde føler er ret og rimeligt” (…) Alt dette er vel ikke ligefrem overstrømmende ærefuldt. Og dog tillader grundloven sig at forudsætte tilstedeværelsen af moralsk integritet og hæderlighed hos de folkevalgte. Den insisterer pĂĄ idealet om den retskafne person, som er sit ansvar bevidst og bundet af sin overbevisning om, hvad er er ret og rimeligt”

https://jyllands-posten.dk/debat/ECE3389272/Kronik-Grundloven-og-Folketingets-tinsoldater/ (vigtig og tankevækkende kronik)


Aarhus Universitets rektor Brian Bech Nielsens oprørende, kyniske og dybt skadelige omgang med sandheden

“Universitetets adelsmærke er, at vi har frihed, vi søger sandheden, og vi fortæller den – ogsĂĄ nĂĄr nogle ikke bryder sig om den. Erkendelserne, fordybelsen, oprør, kritisk sans, frihed, uafhængighed. Det er kerneværdier, som skal kendetegne ĂĄnden pĂĄ Aarhus Universitet, og som jeg stĂĄr pĂĄ mĂĄl for”.
Ud over en værdibaseret tilgang til livet har Brian Bech Nielsen ordentlighed som ideal, og han giver sin opvækst æren. Hans habitus er præget af en grundlæggende respekt for andre mennesker. SĂĄdan var det i familien, hvor han voksede op, og i spejderbevægelsen, som han frekventerede flittigt”

https://www.magisterbladet.dk/magasinet/2013/magisterbladet-nr-5-2013/etnysgerrigt-menneske

Rektor Brian Bech Nielsen m.fl. går ikke af vejen for at presse forskere til uredelighed https://www.vive.dk/da/nyheder/2018/forskere-paa-aarhus-universitet-oplever-at-forskningsfriheden-er-under-pres/ , men han m.fl. skal af den grund alligevel aldrig stå til regnskab. Han m.fl. går ikke af vejen for at tvinge ansatte og underordnede til at bryde straffeloven, men han m.fl. skal af den grund alligevel aldrig stå til regnskab. Han går ikke af vejen for at pudse politiet på fredelige demonstrerende studerende, såmænd allerede året efter han blev rektor!: https://omnibus.au.dk/arkiv/vis/artikel/universitetsledelsen-moedt-af-kritik-for-ikke-at-traekke-anmeldelse-mod-studerende-tilbage/

Aarhus Universitets rektor og udvalgte kollegaer breder sig på vigtige poster i det danske samfund, og kan benytte sig af noget der ligner rockermetoder uden han og de af den grund skal stå til regnskab! https://videnskab.dk/side/advisory-board. Det gør han og de, i selskab med andre på vigtige poster i det danske samfund. Danmark er dermed et eliteregime, hvor den almindelige borger er fuldstændig til grin!

https://jyllands-posten.dk/aarhus/uddannelse/article5946846.ece/

https://www.berlingske.dk/karriere/fra-palmeolie-til-rektor-job