Iben Schartau

og Forlaget Nemesis – for retfærdighed

Hobro Boligforening – en sag i sagen (2020-2021)

Her skrev jeg fortrinsvis i 2020 og 2021. Jeg tilføjede forskelligt i 2022, men har nu valgt at dele det op for et nemmere overblik: Der føjes nemlig fortløbende sagsakter til, i en endeløs række, fordi de magtfulde involverede ikke vil påtage sig et eneste ansvar. For historik vedrørende Sagen i sagen:

Efter at en bibliotekar printede de låste artikler fra Nordjyske ud for mig, i går den 25 maj 2021, som jeg efterfølgende kunne læse, forstår jeg nu hvor mange, ikke bare jeg, men også mine børn er oppe imod. I kommer aldrig til at lade hverken mine børn eller jeg i fred. De betaler prisen for, at jeg i disse to sager, som jeg nu har bevis for er én og samme sag, har kunne dokumentere alvorlige straffelovovertrædelser. Begået af magtfulde og indflydelsesrige personer i Danmark. Jeg er i besiddelse af dokumentation på Hobro Boligforenings mishandling af os, alligevel skriver Nordjyske med, og er formidler af de alvorlige og ualmindeligt grove usandheder. Det er ondskab. Farlig behandling af andre mennesker. Og jeg fandt også ud af noget undervejs, som de fleste vil have svært ved at tro på. Selv mine børn var længe om at se det. Hvorfor har I gjort det imod mine børn? Hvorfor er I så mange om mishandlingen? Hvad er der galt med jer alle sammen??

Sagen & sagsakter:

Ja, den 4 juni 2021 stoppes min søn på vej til arbejde, og bliver tilbageholdt i over 45 minutter. Østjyllands Politi har kommentarer til min søns billede i kørekortet og spørger ham om han er fra Sjælland … Han havde selvfølgelig (som altid) intet gjort andet end at være på vej for at passe sit arbejde – og betale sin skat til sådanne umennesker der går statens bestialske ærinde!

13 august 2021 blev vi udsat for endnu et chikane-attentat fra dansk politi/Justitsministeriet. Det fortæller vidnerne om i offentliggørelsen af hele denne ekstremt og usædvanlige grove sag (noteret i dag den 23 nov. 2021)

Om alle de mange alvorlige og ualmindeligt grove usandheder i sagen, fra kriminelle involverede, der ufortrødent fik lov at fortsætte løgnehistorierne – senest over for en åbenlys subjektiv dommer i en dansk retssal den 28 maj 2021. Der er en rettelse i dette ovenstående dokument alvorlig-psykisk-vold, hvor der står 20 oktober 2020 et sted hvor der skulle står 8 oktober. Det handler om at Hobro Boligforening i tredje klage skriver til mig, at de vil bringe sagen for Beboerklagenævnet med henblik på udsættelse af lejemålet, og hvor de samme dag!, i deres Indbringelse med bilag, skriver at de ønsker lejemålet gjort betinget. Jeg har nogle flere tilføjelser i ovenstående dokument, men er på en måde ligeglad. Jeg er oppe imod svært umenneskelige og afstumpede mennesker, der faktisk er i besiddelse af samme mind-set som nazister, fascister, og andre ekstremister, herunder frk.-du-skal-ikke-være-fræk!. Jeg har oprigtigt ondt af jer!

‘Lise Hansen’ – løgner, kriminel og sociopat – udtaler een, blandt mange horrible løgne alle steder, men i Nordjyske den 1 november 2020 fortæller hun at det var hendes bil der var tale om den 8 oktober, og at hun ikke turde sige til min søn at han skulle flytte sin bil så hun kunne komme ud. Men ‘Lise Hansen’ storlyver som altid: bilen er hendes samlever (der hverken er hendes oprigtige samlever eller kæreste … !) og samleveren var sammen med hende da politiet ankom. Samleveren skulle ikke bruge sin bil den aften, men næste morgen. Og han kunne, som billedet viser, sagtens komme ud. Det handlede ikke om bilen, men om en særdeles penibel optagelse jeg fik af ham den 28 september 2020 (og som jeg offentliggjorde på Twitter og her). ‘Lise Hansen’ nøjes selvfølgelig ikke kun at lyve om bilen i samme artikel. Statsavisen Nordjyske er klar over hvilken kriminalitet der er begået imod min familie og jeg, og det er mange, mange andre med indflydelse også.

Læs sagsakterne og avisartiklerne og find ud af hvor groft og farligt alle de personer i sagen lyver. note; ‘Lise Hansen’ især får lov at fortsætte sine horrible løgnhistorier senest overfor en dansk domstol den 28 maj 2021. At der er tale om en sag i sagen blev da endeligt bekræftet

I dette dokument Indbringelse med bilag af 8 oktober 2020 vil man kunne se håndskrift- og underskriftforfalskninger: et sygt bedrageri, hvor der samtidig lyves groft.

I ovenstående dokument, en mail imellem Mariagerfjord Kommunes jurist Sanne Kyndi Skovmose, der også har haft at gøre med en asbestsag (Hobro Boligforening) jeg anmeldte (tidsmæssigt samtidig), fremgår selvfølgelig flere løgne, der kan dokumenteres som værende horrible og kriminelle løgne. Men vi, hverken mine børn eller jeg, har kunnet gøre noget som helst ved det.

Mit bidrag til Beboerklagenævnet, der ikke kom til at betyde noget: fordi der var (og er) tale om et forrykt bestillingsarbejde. Hvem de virkelige bagmænd- og kvinder er ved jeg ikke endnu, men det kommer for en dag, det sørger tiden for (er opklaret)

Selv domstolen var informeret … Boligretten såvel som Strafferetten ….

Jeg kan ikke få lov at indbringe sagen for Boligretten … fordi jeg mangler navn og adresse på … ‘Lise Hansen’s samlever

Pludselig får jeg brev fra Hobro Boligforening: et brev dateret 23 marts, indkommet i e-boks den 24 marts, og som jeg ser og læser den 27 marts. Deri står, at jeg skulle have opsagt mit lejemål den 5 februar … Og den 7 april får jeg endnu et af samme slags, blot er der nu ændringer i datoer …

Jeg har aldrig opsagt mit lejemål, men igen kan jeg intet stille op overfor kriminaliteten begået imod os.

Kriminelle og farlige løgnere udtaler sig til Nordjyske i november 2020 og marts 2021, hvor BT gengiver løgnene. Konservative Connie Hedegaard er både bestyrelsesformand for Aarhus Universitet og Berlingske Media A/S (https://www.dr.dk/nyheder/penge/connie-hedegaard-ny-bestyrelsesformand-i-berlingske-media ) Ja, og journalist (bl.a. på DR … ) tidligere folketingsmedlem og minister etc. https://conniehedegaard.com/

Jeg har altid anset hende for at være et ordentligt og anstændigt menneske, der for mig har set troværdig ud, men det blev gjort alvorligt til skamme.

Den 25 maj 2021 opdagede jeg at selveste landsformand for Lejernes LO Helene Toxværd havde udtalt sig i omtalte artikel af 1 november 2020 i Nordjyske! Som jeg skriver til hende og næstformændene (mail og rekommanderet brev 19 og 20 juni) da havde Beboerklagenævnet kun lige akkurat fået mit bidrag i hænde, hvis medlemmerne altså havde nået at få det, da artiklen blev bragt, for jeg afleverede det om formiddagen den 27 oktober 2020. Hun udtaler sig i en stærkt subjektiv artikel til fordel for kriminelle og løgnere, og dét inden sagen er afgjort i Beboerklagenævnet. Hun må altså vide hvad hele sagen i virkeligheden handler om!

Artiklerne fra Nordjyske, der er låste for ikke-abonnementer, må ikke gengives i fuld længde. Jeg kommenterer de alvorlige og farlige usandheder, og de involveredes mærkelige selvmodsigelser, i anden del af bogen Jeg foretager mig herefter ikke yderligere (med tilføjelser 20 juni 2021) men især i dokumentet Alvorlig psykisk vold

https://politiken.dk/indland/art4925517/Politiet-satser-p%C3%A5-meddelere

»Vi ønsker bestemt ikke civile agenter som i USA. Men man kan rykke lidt på grænsen for, hvornår man er meddeler, og hvornår man yder agentvirksomhed. Der er tale om at flytte nogle grænsepæle, ikke at lave helt om på det«, siger rigspolitichef Torsten Hesselbjerg

»Jeg plæderer ikke for, at vi havner i den anden grøft, og gør alt tilladt (Per Larsen https://denstoredanske.lex.dk/Per_Larsen)

Politiken, 3 januar 2003

Atten år senere: Om at gøre nøjagtig det man advarer og forsikrer os om …

Se og læs for resten [!] ‘Lise Hansen’s kreationer i samarbejde med bl.a. Hobro Boligforenings Jette Christensen, som hun hænger op på deres hoveddør umiddelbart efter at jeg har skrevet til Hobro Boligforening om familiens dokumenterede svineri.

Direktør Anders Kjær, Hobro Boligforening, lyver i artiklen af 29 marts 2021 og har desuden begået kriminalitet sammen med andre ansatte, imod min familie og jeg. Løgnene og kriminaliteten kan dokumenteres .- men det kommer ikke til at betyde noget for os. Ikke det mindste! Jeg får først eet brev af 23 marts, så et igen 7 april, omkring bekræftelse på opsigelse min opsigelse af lejemålet 5 februar… men til Nordjyske siger han, at Hobro Boligforening skulle have opsagt mit lejemål den 5 februar. Ret opsigtsvækkende, hvis man altså ikke har kendskab til det forrykte foretagende. Ingen af delene er sandt – dokumenteret!

Dansk politi, Justitsministeriet, er involverede – mere end den overvejende del af den danske befolkning har lyst til at vide.

Se dokumentet; udskrift fra Dombogen af 4 juni 2021 i slutningen af denne Hobro Boligforening-side

Puslespillets begyndelse (2020)

🦋 

Når perverterede og paranoide slutter sig sammen, mangedobles den destruktive virkning på det udpegede offer. Det oplever man især i kliker og på arbejdspladser. Det er sjovere at foragte eller gøre nar ad en, hvis man har tilskuere, der opmuntrer en til det. Selv om de psykisk voldelige måske ikke hverver medskyldige, sker det ofte, at de høster tavst bifald fra de vidner, som de først har gjort usikre og dernæst mere eller mindre har overbevist. (…) Men hvad enten man forestiller sig de spidsfindige aggressioner, jeg vil fortælle om i denne bog, eller man taler om seriemordere, så handler det om en ”rovdyrjagt” dvs. handlinger, som består i at bemægtige sig en andens liv (…) De små perverterede handlinger er så dagligdags, at de ser ud til at være de normale. De begynder som simpel mangel på respekt, løgn eller manipulation (…) hvis omgivelserne ikke reagerer imod disse adfærdsmønstre, ændres de efterhånden til notorisk perverteret adfærd (…) over for den aggression, som ofrene ikke forstår, er de alene, for i den slags voldssituation er der en fejhed og en selvtilfredshed hos kollegaerne, der måske frygter at blive næste offer, eller som undertiden lidt sadistisk nyder at overvære denne destruktion.

Hverdagens skjulte ondskab af Marie-France Hirigoyen

⚖️

Lejer ‘Lise Hansens’ skrift sept.-okt. 2020, og Tove Andersens underskrift (2020) sat op imod medarbejder, Hobro Boligforening, Jette Christensens skrift juni 2011, og andet som jeg har fundet efter oprydning i vores kælderrum (2021).

Der er begået grov kriminalitet og farlig adfærd imod min familie og jeg. Det skal selvfølgelig have konsekvenser for de involverede kriminelle! Men kunne der muligvis være tale om farlige magtfulde bagmænd, sådan at retsforfølgelse aldrig bliver muligt, nøjagtig som ved Aarhus Universitet (og siden den danske stat) hvor de kriminelle heller ikke kunne retsforfølges? Ja!

Og det kan blive ved … Det er svært at forstå omfanget af deres ondskab.

Jeg vil i dag, 21 februar 2021, bede jer om at stoppe især ‘Lise Hansen’, men også hendes gæsters adfærd imod os. Jeg beder om at I stopper dem nu!

⚖️

En håndlanger banker på

Omkring den 15 april 2020 flyttede en familie ind ved siden af. Eller, der kom i hvert tilfælde et navn på postkassen: Lise Hansen. Navnet stod der noget før de endeligt flyttede ind, men lad os bare sige at imellem den 15 april og 1 maj 2020 ankom en familie til det fredfyldte Solgården. Spørgsmålet er hvorfor? Er det en ren tilfældighed, eller havde de en ganske særlig grund? Et bestillingsarbejde at udføre?

At der er tale om et bestillingsarbejde er blevet et mærkværdigt faktum. Og sådan noget tager altid lidt tid, for alvor, at ville acceptere og forstå. Som manglende puslespilsbrikker der endeligt kan lægges på plads. Helt på linje med Aarhus Universitets begåede kriminalitet, hvor det til at starte med var så ubegribeligt, at det tog tid før jeg rigtig forstod at det var sandt. Og den sag udviklede sig kun mere og mere uvirkeligt. Fuldstændig ubegribeligt. Alligevel er det som om, at når man først tør give efter for alvor, i forhold til det man inderst inde godt ved foregår, så forsvinder forundringen: fordi mennesker til alle tider har handlet sådan. Fordi Mennesket aldrig holder op med at være sådan. Og i forhold til ubegribelige sager, begået af folk i betroede og magtfulde stillinger, jamen så er de fleste af os jo ret hærdede efterhånden. Ja, man bliver umiddelbart rystet. For en stund. Men det er begivenheder der nærmest er normen. Det er dagligdags forekommende begivenheder. Vi er vant til det. Ingen forarges rigtig længere. Det er blevet forventeligt. Der trækkes på skuldrene, og så går livet såmænd videre som det plejer.

At familien er et bestillingsarbejde er der ikke længere nogen som helst tvivl om. Og det er jo bare endnu et bestillingsarbejde, ud af flere, igennem de sidste snart fire år. Lige fra politimyndigheder herunder Datatilsynet, til statsmedier og flere andre statsinstanser, samt alle de mange der er passivt deltagende, og sidder i komfortable teaterstole på tykt blodrødt velour, og fornøjede beskuer begivenhedernes gang. En ægte live-streaming.

Journalisten Søren Østergaard bankede altså på vores dør den 28 oktober 2020, og han ville ikke tale om asbestsagen – eller for den sags skyld Aarhus Universitet og den danske stats vanvittige og utænkelige lovovertrædende magtmisbrug , næ nej … der er andre og meget vigtigere ting at tage sig af i egenskab af bestilt, købt og betalt fakkelfanebærer til hekseafbrændingen. Før ham – og Nordjyske – var en forgænger udi journalistikkens uransagelige veje, som jeg har beskrevet i bogen Jeg foretager mig herefter ikke yderligere. At der forekommer bestillingsarbejde i statsmedierne, og endda i stor stil, er nu absolut og åbenbart, se bare de sidste 11 måneder der ikke lader nordkoreansk propaganda noget efter.

Lige efter han gik, satte jeg mig ned for at skrive om samtalen der fremgår af ovenstående link. En nærmere beskrivelse af mødet med ham, og indtrykket han efterlod, har jeg længe haft lyst til at skrive, men jeg venter lidt endnu (er gjort, nov. 2021)

Jeg fortalte at Hobro Boligforening har en dårlig sag, og at jeg netop i går afleverede bemærkninger til sagen, til Beboerklagenævnet, i form af mange sider, der også indeholder dokumentation.

Grunden til at Hobro Boligforening har en dårlig sag skyldes jo det faktum, at absolut ingen lejere af lejeboliger i Danmark lovformligt kan udsættes for den behandling: at modtage klager der samtidig fungerer som advarsler, uden at lejeren derved gives mulighed for at forklare sig, og eventuel modbevise klagernes påstande. Tilmed i en sag hvor klagerne ikke har dokumentation som bevis – tværtimod er der dokumentation på at de lyver farligt. Jeg kunne lige se for mig, at en familie med anden etnisk herkomst end dansk blev udsat for samme behandling, og hvordan de sædvanlige stjerneadvokater med et glimmerknips ville stille op i justitsgeled i retfærdighedens navn, flankeret af skalkeskjulspolitikere i ræverøde rober. Uanset om der så er samlet to eller ti underskrifter ind, så går den slags metoder selvfølgelig ikke i byretten – altså hvis og såfremt der tilfældigvis ikke var tale om aftalt korruptionsspil …

1 november 2020 var bestillingsartiklen i avisen, men jeg blev først opmærksom på det den 9 november. Det er til tider uvirkeligt, at vi bliver udsat for den bestialske behandling. Og mange, også folk i magtfulde embeder, er klar over hvad der foregår, og er med på legen. En grusom leg, de alle samvittighedsløst deltager i. Ligeglade med at der er børn involverede. Blottet for al medmenneskelighed.

Der er en del jeg endnu ikke har fortalt, fordi jeg håbede at kunne bringe det med i Boligretten. At sagen kunne være blevet behandlet der, havde jeg forhåbninger om, men reelt set havde jeg mine tvivl, alene på baggrund af især sagen med Aarhus Universitet og den danske stat – et vidnesbyrd om hvor korrupt Danmark i virkeligheden er.

https://nordjyske.dk/nyheder/mariagerfjord/ballade-i-boligblok-toer-ikke-gaa-alene-i-vaskekaelderen/154aba8b-1592-4e93-af0a-66fd6e20b892

Løgner- og kriminelle Karen Lis Hvarre med det sædvanelige ondskabsfulde og skadefro smil [?] i et utroværdigt, ucharmerende og tilmed særdeles kynisk ansigt og sind (th) og en Rikke Betzer som jeg hverken kender eller har set før (tv). Jeg har fornylig set både et skilt og en bil, ikke langt herfra, omhandlende et VVS-firma hvorpå der stod “Betzer & Søn” – det er de eneste gange jeg er stødt på dét navn. I dag, 20 marts 2021, har jeg for første gang googlet Rikke Betzer og firmaet. Jeg har i går den 26 maj 2021 læst mig til at det er Tove Andersens barnebarn. Mine børn og jeg har hilst på Tove Andersens familie igennem alle årene vi boede der, men jeg kan ikke mindes at have set Rikke Betzer. Det er muligt hun har set anderledes ud end på billedet, når hun har haft sin gang hos sin mormor. Tove Andersen gik selv med sin hund, det har jeg dokumentation for, eller også går familien med den når Tove Andersen har dage med særligt ondt i ryggen. Den 26 marts kom hun endda smilende ud af opgangen med sin hund, og Karen Lis Hvarre og hendes relation stod på altanen og røg. Nu ved jeg at Tove Andersen har kendskab til de alvorlige straffelovovertrædelser beskrevet her, herunder vægtig billeddokumentation. Jeg kan ikke forstå I kan handle sådan over for mine børn. Det er helt frit for jer at hade mig, men hvorfor dog lade det gå ud over mine børn??
Hvad er det kriminelle løgner Karen Lis Hvarre er ligeglad med? “det er jeg ligegla’ mæ – fuldstændig!” … og taler Børge [‘Lise Hansen’s samlever] om noget med at tage billeder af andre? …
Løgner og dokumenteret kriminelle Karen Lis Hvarre

“Uro omkring en bestemt familie i boligafdeling ender i klagenævn. Nu vil boligforeningen smide lejer ud (…) Rikke Betzer (tv) og Karen Lis Hvarre håber på boligforeningens hjælp. Lise Hansen, der også udtaler sig i denne artikel, ønsker ikke sit billede i NORDJYSKE”

Denne rockerfamilie?

⚖️

Baggrundshistorie, udvalgte sagsakter og billede- og videodokumentation

Den nye familie fylder en hel del, bogstavelig talt. Der gik ikke lang tid før jeg begyndte at undre mig, i det små, hvilket skærpede opmærksomheden på flere lidt usædvanlige ting omkring dem. Og lagt sammen med de tidligste og tidligere observationer, er alting blevet mere åbenbart og tydeligt: der er noget der ikke stemmer overens med dem inde ved siden af.

Eksempelvis kom to betjente stormende den 8 oktober 2020. Fra Nordjyllands Politi. Forinden havde jeg skrevet og uploadet billeder og video-dokumentation på Twitter af familiens mærkværdige adfærd, bl.a. samlevers [havenissenBørge] gammelkonesladder med Karen Lis Hvarre fra 28 september 2020, hvor samleveren mener at jeg skal have den ene klage efter den anden – og hvordan han finder det underholdende og tilmed et middel i forhold til at komme til at få “lært naboerne at kende – vi får da snakket lidt mer'”.

Vi havde sat flere ting ud på trappeafsatsen, sådan som de har gjort – og fortsat gør … og har tilladelse til at gøre af Hobro Boligforening. Vores ting stillede vi dog pænt op. Der gik ikke længe inden familien flyttede tingene hen foran vores hoveddør og det vedblev de med at gøre, hver gang vi satte dem tilbage. Min søn flyttede da sin bil tættere på samleverens bil – det har vi billeder af, der dokumenterer at manden sagtens kunne komme ud. Jeg skrev om det, med mit ene voksne barn der er flyttet hjemmefra, hvor jeg omtalte familien lidet flatterende. Og under en halv time efter ringede det med hemmeligt nummer på vores telefoner.

Vi tænkte, uden så godt som nogen som helst tvivl, at det var familien der chikanerede os, men det var det dog langt fra … måske. Det var politiet. Dansk politi, intet mindre, hvilket vi kunne konstatere, fordi der omtrent en halv time efter det hemmelige ringeri ankom to meget uvenlige, og for den enes vedkommende aggressive, betjente, og bankede hårdt på vores dør: vi skulle flytte bilen én meter! væk fra den hvide bil – og det skulle være nu, for ellers …!

Min søn søgte aktindsigt, fik svar omtrent en uge efter, og der var interessant nok ikke rapporteret noget fra episoden …

Da mit yngste barn kom hjem fra sin gymnasie-kostskole næste dag, kunne han fortælle at der var ringet med hemmeligt nummer på hans telefon aftenen før – i nøjagtig samme tidsrum som da vi modtog opkaldene. Alt sammen fordi en bil der stod for tæt på samleverens bil – manden uden navn … ‘Lise Hansen’ løj også om denne hændelse og sagde at det var hendes bil i avisartiklen af 1 november 2020 i Nordjyske. Dokumentation på hendes grusomme løgne, har vi som altid. Og igen nævner udyret ikke sin samlever.

Hvad har jeg haft at gøre med Nordjyllands Politi forinden? Hvad har jeg haft at gøre med Østjyllands Politi og den danske stat tilbage fra maj 2017 og frem til nu? – herunder en bog jeg udgav i dagene omkring 1 februar 2020, hvor jeg kan fortælle at danske myndigheder er en del af en stor bedragerisag – en stor skandale, der kun er blevet større.

Og hvorfor er det heller ikke muligt at få en advokat til denne Hobro Boligforenings-sag? Hvorfor får jeg et særdeles besynderligt råd fra en kontorfuldmægtig under en dansk uvildig domstol – Boligretten i Aalborg – der er en del af magtens tredeling for at sikre et sundt demokrati? Svaret kender de, men også vi har endelig forstået hvad det alt sammen handler om.

⚖️

Og her er vi hhv. 19 og 20 marts 2021 fem måneder senere: hensynsløs og ulovlig parkering … og dét er han og vennerne Nordjyllands Politi & Co. tilfældigvis ligeglade med. Billede 5 er fra 23 februar 2021. Jeg kalder ham havenissen Børge, og det må siges at være usædvanligt mildt i forhold til hans syge adfærd og handlinger imod min familie og jeg. Mit ene voksne barn havde netop fået en bøde for at parkere tættere end de tilladte 1,5 m. der var pågældende sted hvor han parkerede, og det taler vi om over telefonen, og allerede een – højst to dage efter parkerer Børge sådan, på trods af! at der er plads omtrent der hvor man ser ham på billedet af 23 februar. De har opført sig alt, alt for selvsikkert – åbenlyst dumt og decideret kluntet. Men de er heller ikke i besiddelse af noget der bare kunne minde om almindelig tankevirksomhed.

⚖️

Generel dårlig opførsel og truende adfærd?

1 november 2020, 15.21: I dag fik jeg to billeder af et menneske jeg ikke betragter som normal. Hun og samlever flyttede ind for omtrent 6 måneder siden, måske kun 5, og ikke længe efter er de i ufred med min familie og jeg. Vi kender ingen af dem. De har mindreårige børn. De lyver (dokumenteret) for at få sat en familie på gaden! Hvem gør sådan noget? Og ikke nok med det, så går de involverede, inkl. Hobro Boligforening, til et medie for at få spredt deres løgnhistorier. Jeg synes, at det er både meget pinligt for dem alle, men også rystende, at der findes så mange af sådanne slags mennesker, samlet på så lille et sted. Det er uhyggeligt.

Da jeg tog billederne fra min altan, fordi jeg skulle dokumentere hvordan hun i henved 14 dage har stået med en kost i hænderne fra deres altan som hun banker ned på et vindue i opgangen for at lukke det, stod hendes veninde, der (også) deltager i chikanen mod os, og filmede mig. Nabokvinden stoppede dog brat vindueslukkeriet med kosten, og en anden ting hun har gjort, om aftenen den 26 oktober (et møde? … ), men den 27 oktober om aftenen fortsatte hun ufortrødent det sære kostearbejde.

De her mennesker, og dem under Hobro Boligforening, er, ja jeg vil gå så langt som at kalde dem farlige. Hvad er det for en afstumpethed? Hvem er de, og hvorfor gør de det? De har uhørt udvidede beføjelser til at handle fuldstændig grotesk, og vi har faktisk aldrig været udsat for noget lignede.

Billedet i midten er en veninde/oppasser/støtteperson til ‘Lise Hansen’, der sidder for åbent vindue (8 november), og det er ikke et sjældent fænomen. Det ved jeg, fordi turen indimellem går dér forbi på hunde-lufteture. Oftest er vinduet åbent på vid gab som på billedet, og hvis ikke, er det på hasp. Hun er aktiv i at lukke vinduerne i vores opgang, og det er også hende der filmer mig. Hun ses endvidere på en video jeg fik af dem fra 7 februar 2021. Men både rockerfamiliens to større børn, og et par gæster, er meddeltagere.

Dette menneske, Karen Lis Hvarre, har fået lov til at chikanere min familie og mig. Hun er meget langt fra en uskyldig gammel dame. Hun har fået lov til at opføre sig sådan sammen med en nyligt indflyttet familie – nabofamilien. Ingen bare tilnærmelsesvis normale mennesker opfører sig så respektløse, hensynsløse, dominerende, og spreder grove og ondskabsfulde usandheder om andre, uden at der er en bagvedliggende grund. På billedet ser man hende, foreløbigt forgæves, uddele klageformular til underskriftindsamling – hvor medunderskrivere skriver under som værende vidner til episoder de ikke har overværet eller været en del af. Og underskrifterne? Er der vitterlig tale om underskriftforfalskninger – og dokumentfalsk? Igen? Ja, endnu et alvorligt bedrageri, med tilladelse fra danske statsmyndigheder.

En beboer Karen Lis Hvarre, Jernbanegade 55A st.th, efterlader altid sæbe i sæbebeholderen på vaskemaskinen i det store vaskerum. Jeg har da, til sidst, én gang givet hende sæben tilbage i en lille gennemsigtig plasticpose, da det er MIG og andre beboere, der må rydde op efter hende, igen og igen. Hun har, når jeg har haft vasketid, taget sit tøj i tørretumbleren, så jeg måtte banke på, og spørge om det var hendes tøj. En anden gang havde hun vasketid til kl. 15, men fortsatte med at vaske ind i min vasketid, som jeg havde fra 15-19, og da måtte jeg igen banke på, hvorefter hun kaldte mig alverdens ting. Da jeg gjorde det samme overfor hende og satte en vask over, da hun havde vasketid, fordi HUN chikanerer MIG, spurgte hun mig, og jeg havde sat vasketøj over, og jeg svarede bekræftende ja, og spurgte hende, om det gjorde noget. Hun mente nu, at da hun vaskede ind i min tid, var det fordi jeg ikke vaskede, og spurgte mig om ikke jeg havde set sedlen i vaskerummet der forklarer dette. Magen til grotesk opførsel! Men man må først begynde at vaske efter der er gået en time, og det var der ikke! Hun udspyede igen ting om mig, og jeg har hele tiden undret mig over hendes adfærd, for jeg kender hende ikke, og har aldrig haft noget med hende at gøre, før hun begyndte at bruge vaskerummet i min vasketid

At true med mine hunde??? Det kan godt nok ikke lade sig gøre, det er de alt for venlige og glade for andre mennesker til! Tværtimod har vi altid udvist stort hensyn, også nu da der er flyttet en familie ind, hvis børn er bange for hunde. Jeg har som sagt skrevet til jer før, om lignede problematikker, med ældre beboere der mener at ejendommen er deres, men I er fuldstændig ligeglade

Jeg har netop set, i forbindelse med dette brev, hvor jeg skulle finde navnet på servicekoordinatoren, at beboeren nævnt i dette brev er repræsentantskabsmedlem. Nu forstår jeg det hele meget bedre. Hvad handler alt dette om, helt præcist?

I din afdeling er der valgt: følgende repræsentanter

Afdeling Beskrivelse Navn Adresse Primær telefon

01-02 Repræsentantskabsmedlem Karen Lis Hvarre Jernbanegade 55A, st.th

Citater fra mit svar af 28 maj 2019 på Hobro Boligforenings første klage-advarsel af 22 maj 2019, men lige lidt hjalp det, for Karen Lis Hvarre fortsatte sin chikanerende adfærd, og hun fortsatte med at lyve ganske ufattelig groft, som hun, sammen med bestillingsfamilien ‘Lise Hansen’ & Co. samt et par gæster, har fået lov til.

Samlever [Børge] i gammelkonesladder med Karen Lis Hvarre den 28 september 2020:

“men-øhh nu får hun…” (Karen Lis Hvarre)
“nu får hun jo lige en klage én gang mer'” (samlever)
“én gang mer'” (Karen Lis Hvarre)
“og laver hun noget mer’ får hun én mer'” (samlever)
“simpelthen ja, vi blir’ bare ved..” (Karen Lis Hvarre)
“ja, ja, helt klart” (samlever)
“altså…for vi vil ikke ha’ det skal være såen” (Karen Lis Hvarre)

Mobiloptagelse, hvor man kan høre omtalte kvinde tale med en mand. Samlever til ‘Lise Hansen’ med kosten. Men hvem er han? Han fremgår ikke med navn på postkassen. Og hvorfor kunne de få Nordjyllands Politi til at ringe med hemmeligt nummer til vores telefoner, for derefter at komme stormende og være aggressive? Og over hvad dog? Hvem er de naboer i det hele taget? Hvorfor har de ikke noget imod at skabe ufred så kort tid efter de flyttede ind. Ufred der går ud over deres egne børn og resten af opgangen.

29 september 2020, lagde jeg sedlen i hver af de involveredes postkasse. Senere fandt jeg den ene krøllet sammen og revet i stykker, i vores postkasse. Hobro Boligforening finder det ikke uacceptabelt at lejere bagtaler andre lejere på denne måde, og at disse regner sig selv for at have vide rammer hvad angår opførsel. De bliver heller ikke rystede over at en gæst til en beboer, mener at være i besiddelse af sådanne beføjelser. Nej, i stedet vedlægges kopi af sedlen som bilag og fremgår af sagen Hobro Boligforening sender ind i deres Indbringelse med bilag (af 8 oktober 2020, s.49) til Beboerklagenævnet (Hobro Boligforenings Indbringelse med bilag af 8 oktober, redigeret, s.45).
Endnu en bid af en samlet optagelse fra den 28 september 2020. Jeg har i flere henvendelser tilbage fra 2019, bedt boligselskabet om at få Karen Lis Hvarres chikanerier stoppet, men de har ikke ønsket at hjælpe, for de har del i det.

“nå jamen-øhhh…” (Karen Lis Hvarre)
“så får vi også lidt underholdning – haha” (samlever)
“haha – præcis!” (Karen Lis Hvarre)
“man får da lært naboerne at kende – vi får da snakket lidt mer'”(samlever)
“ja haha det er rigtigt!” (Karen Lis Hvarre)
Om brugte bleer i poser som manden uden navn og L[ise Hansen] lægger ud på opgangen (hvorfor i det hele taget gøre det?)

“så er hun begyndt på at sætte øhh på at sætte rygelsespinde [røgelse] – ha – hvad satan sker der”(samlever)
“ja” (Karen Lis Hvarre

Historien om de hvide poser med brugte bleer i, får sig
lige en god omskrivning – og desuden lugter de ikke:

“altså det gør de ik'” (samlever)
“det ka’ man da ikke …. (Karen Lis Hvarre)
“det ka’ man ik’ bar’ si’e”(samlever)
“neeeej. Ja, ja. Jeg ku forstå hvis man satte sin toiletspand deruuid” (Karen Lis Hvarre)

Mon ikke jeg selv er ude om det? Og hvorfor spørger jeg om det? Det kan jeg fortælle en anden god gang.

Samme dag hvor hændelsen fandt sted, 28 september 2020, sendte jeg ledelsen for boligforeningen en mail om det:

Fredag den 2 oktober 2020 sendte jeg et rekommanderet brev til ledelsen for boligforeningen om den chikane vi som familie er- og har været udsat for, både de sidste to år (af især omtalte kvinde – og nu den nyligt indflyttede familie) men også igennem flere år af en lille håndfuld beboere:

Asbest på tørresnore i tørrerum

I januar 2019 opdagede jeg (faktisk sidst i 2018) – og blev opmærksom på – at nogle isolerede varmerør i et fælles tørrerum til vasketøj i kælderen havde nogle alvorlige skader, hvor synligt materiale var at se på selve tørresnorene (støv fra da man savede i isoleringsmaterialet for at gøre plads til snorene). Den type isolering er asbestholdig, fordi den er fra en tid hvor man benyttede den slags materialer. Jeg meddelte det til en servicemand under boligforeningen som jeg mødte en dag, hvor han var i et ærinde i bebyggelsen. Han sagde, at det måtte jeg tage på beboermødet i september, men allerede to dage efter var tørresnorene fjernet, og en uge efter møder jeg samme servicemand der undskylder og siger at han havde talt med en VVS-mand der netop bekræftede at sådan isolering er asbestholdigt.

At familien inde ved siden er aldeles ubekymrede over det, i samklang med især Karen Lis Hvarre og eventuelt andre beboere de har fået med på vognen, er i sig selv forundrende. Det er een af de manglende puslespilsbrikker. Man har indimellem kunne læse om lejere i andre boligselskaber, rundt om i Danmark, der kæmper sammen som en gruppe, for at få deres boligselskab til at udøve ansvarlighed i sager om eksempelvis netop asbestforurening, hvor selv en borgmester forsøgte at blande sig på vegne af disse lejere. At de her mennesker, jeg er oppe imod, hellere deltager i en heksejagt mod mig – og min familie – der gør opmærksom på så alvorligt et problem, end at bakke op og hjælpe med at det bliver udbedret til fordel for samtlige beboere, herunder børn! fortæller meget præcist sig selv: der er en skjult og meget farlig dagsorden – og at ofre både andres og egne børn i den proces, er tilsyneladende et ondt gode.

Et stykke tid efter var der sat nogle rør uden på skaderne, der dog ikke var tætsluttende. Og man kunne stadig se prøvehuller, lavet i forbindelse med undersøgelsen – huller ind til isoleringen. Så jeg ventede på at boligforeningen ville meddele beboerne om denne ulykke, og at der ville blive foretaget en større sanering af rummet.

14 august 2020.

Intet skete. Jo, jeg modtog en 1. advarsel i maj 2019 fra boligforeningen hvor jeg blev beskyldt for flere ting: løgnhistorier fra repræsentantskabskvinden Karen Lis Hvarre. Jeg svarede jo selvfølgelig tilbage i en længere mail. Herunder et lille uddrag:

Da I kalder det en 1. advarsel, vil jeg hermed kræve dokumentation for følgende beskyldninger;

 • fylder vaskeklods med sæbe (hvad er en vaskeklods?)
 • fjerner navneskilt på postkasse
 • vælter cykler i cykelkælderen og fjerner navn på cykel
 • fjerner dørmåtte i opgangen
 • truer nabo med dine hunde

Når man får en advarsel må det jo være alvorligt. Det er mig der må ændre min adfærd. Når nogen siger at jeg truer med mine hunde, så har jeg nok også gjort det, hvorfor skulle hun ellers sige det …

Advarsel nr. 2:

Vi har desværre endnu engang modtage en skriftlig klage fra dine omkringboende [naboer?]

Klagerne går ud på:

 • Chikane:
 • Du banker og ringer på naboernes døre.
 • Du rykker blomster op af dine naboers altankasser, og kaster dem op på deres altaner.
 • Du smider størknede sæberester og uldklumper fra tørretumbleren i naboernes postkasser.
 • Du putter lim i naboernes vaskebrikker, så de ikke kan få nøglen ind.
 • Du kalder dine naboer grimme ting.

Naboerne? Og er der en [helt] anden side af sagen? Læs eksempelvis mine bemærkninger af 26 oktober 2020 til Beboerklagenævnet.

Lidt om klage-advarslerne

Første klage, der samtidig fungerede som en advarsel, er af 22 maj 2019.

Proceduren er sådan, at Hobro Boligforening modtager en klage, hvorefter de skriver ud til den der klages over (det varierer højst sandsynligt …). Klageindhold fra klage/er gengives i Hobro Boligforenings henvendelses-advarselsbrev til modtageren. Breve med klage-advarsler lægges sædvanligvis i beboeres postkasse afleveret af en servicemand/vicevært (det varierer muligvis også). Man bliver ikke meddelt hvem personerne bag klagerne er, men ifølge Hobro Boligforenings hjemmeside er det muligt at få oplyst ved henvendelse. Det var jeg ikke klar over, og derfor fandt jeg først ud af hvem det drejede sig om, da jeg modtog Indbringelse med bilag af 8 oktober 2020, der var Hobro Boligforenings bidrag til Beboerklagenævnet.

I omtalte Indbringelse med bilag af 8 oktober 2020 fra Hobro Boligforening til Beboerklagenævnet er kopi af både klageres breve- og klageformularer, og af boligforeningens efterfølgende henvendelses-advarselsbreve til mig. Der kan derfor optræde forskellige datoer. Men ikke på den første klage. Den er skrevet på elektronisk papir, og altså ikke på en trykt formular, som de to andre efterfølgende er. Klagen er ikke påført dato, men der ses en håndskrevet dato for modtagelse af klagen, foretaget af Hobro Boligforening. Og samme dato har boligforeningens henvendelses- og advarselsbrev til mig: 22 maj 2019.

Klagen er fra Karen Lis Hvarre, og hun har to underskriftindehavere som medklagere. Der er ingen slinger i valsen med hensyn til bl.a. kommaer eller problemer med ureglementeret sammenblanding af store og små bogstaver i ord og sætninger: det hele står ret stringent. Hun nævner ikke mit navn i klagen. Det har en medarbejder påført håndskrevet.

Næste klage er igen fra Karen Lis Hvarre, og fra en underskriftindehaver som medklager – en samme person som i første klage – men denne gang er der tale om en klageformular med Hobro Boligforenings logo på. Klageformularen er udfyldt med håndskrift. Karen Lis Hvarre har også haft skrevet en mail i denne klageomgang, hvorfor der optræder følgende forskellige datoer: 8 juni 2020 (formularen), 11 juni (bagside af formular), og 16 juni 2020 (mail med vedhæftet billeder). Datoen 11 juni er påført af dét der skal ligne den anden medklager.

I teksten fra Karen Lis Hvarre er små og store bogstaver rodet gevaldigt ureglementeret rundt i én pærevælling. De samme bogstaver skrives forskelligt flere steder. Der er kun ét komma, men pause-streger for resten. I teksten der skal se ud som værende fra medklageren, ses udelukkende pause-streger. Begge tekster har ord sat i parentes. Det ser desuden ud som om noget tekst mangler. Teksten i mailen af 16 juni 2020 fra Karen Lis Hvarre har ingen kommaer, og ingen problemer med store og små bogstaver, til gengæld er teksten ikke sat op i sætningslignende punktform, som hun benytter i andre bilagstekster. Hun skriver ikke i denne mail mit navn. Det gør hun i klageformularen ved at sætte mit navn i parentes “(IBEN SCoW)”. Selvom hun kan se mit efternavn på postkassen, og vedhæfter et billede af den hvor efternavnet fremgår, staver hun det alligevel ikke korrekt. Billedet af postkassen er i øvrigt ikke fra juni 2020, men må være taget i 2019 efter første klage-advarsel. Henvendelsesadvarselsbrevet til mig fra Hobro Boligforening har datoen 17 juni 2020.

Tredje og sidste klage er fra ‘Lise Hansen’ og har to underskriftindehavere som medklagere: Karen Lis Hvarre og samme medklager som på de to tidligere klager. Her optræder datoerne 28 september 2020, 29 september, 3 oktober (bilag fra Karen Lis Hvarre hvor hun benævner mig “Iben”) og 7 oktober (boligforeningens datostempel for modtagelse). Henvendelsesbrevet til mig har datoen 8 oktober 2020, og har fejlagtigt overskriften “Klage 4”. Hobro Boligforenings Indbringelse med bilag til Beboerklagenævnet har ligeledes datoen 8 oktober 2020, og fylder 49 sider.

Et bilag af 3 oktober 2020 fra Karen Lis Hvarre er skrevet på elektronisk papir. Der forekommer ingen pause-streger og kun ét komma, og to ord i parenteser. Ingen problemer med store og små bogstaver, andet end at gadenavnet Jernbanegade, ét sted, er uden stort begyndelsesbogstav.

For de tre klagers vedkommende, er jeg på intet tidspunkt præsenteret for klager, hvor jeg efterfølgende har kunnet forklare det fra min side af sagen. Jeg har modtaget klagerne, der samtidig fungerer som advarsler, og som nævnt for den tredje klages vedkommende: meddelelse om at det bringes for Beboerklagenævnet. Så jeg, og min familie, kan ikke stille noget op over for disse menneskers brutale behandling af os. Ikke det mindste. Vi er udsat for en særdeles sygelig adfærd udøvet af Hobro Boligforening i samarbejde med ‘Lise Hansen’ og Karen Lis Hvarre, og dem de nu må lykkes at få med i rockerklubben. Og dokumentation er ikke nødvendig for dem at fremvise. Eller også vedlægges egne arrangerede billeder (Karen Lis Hvarre). Vi er underlagt løgnagtige og dybt ondskabsfulde mennesker.

Hobro Boligforening meddeler mig i deres henvendelsesbrev af 8 oktober, at foranlediget af denne tredje klage, da indsendes sagen til Beboerklagenævnet med henblik på udsættelse af lejemålet. Men i deres Indbringelse med bilag af 8 oktober – samme dag – til Beboerklagenævnet er der nu pludselig kun tale om at gøre mit lejemål betinget. I artiklen i Nordjyske af 1 november 2020 vil boligforeningen have os smidt ud. Og i afgørelsen fra Beboerklagenævnet bliver lejemålet gjort betinget, uden at Hobro Boligforening har nogle kommentarer til dette (24 november 2020)

Hobro Boligforening henviste til klagerne, og havde ikke yderligere til nævnet herudover.

Dét på trods af deres mail til samme instans af 20 oktober 2020 hvor nu både min ene hjemmeboende søn og jeg har en truende adfærd og hvor det fremgår, at en ældre beboer (og medklager til de tre klager) ikke tør gå ud med sin hund af frygt for at møde os. Flere problematikker skulle samtidig være meldt til politiet, men det ønsker Hobro Boligforening ikke at søge aktindsigt i, trods alvorligheden.

Boligforeningen har ikke søgt agtindsigt hos Politiet, hvilket vi ellers har ret til jf. Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. § 63 d. Dette har vi ikke fundet nødvendigt, da vi altid benytter os af Beboerklagenævnet og vores advokat.

Overfald, meget truende adfærd, politianmeldelser og frygt

Truede mig en dag med hendes hunde”

truer nabo med dine hunde” (22 maj 2019)

”hvor hun verbalt overfalder mig”, ”meget truende adfærd”

Truende adfærd” ”Verbalt overfald” (8 oktober 2020)

”Vi er vidende om, at nogle af beboerne har kontaktet politiet i denne sag, og især nu, da de har fundet Iben´s forlag på nettet, hvor hun offentliggør hele sagen og hænger dem ud både med en video film og lydoptagelser uden tilladelse. De er rasende. (Se vedhæftede link) (…) at en af de ældre beboere i afdelingen ikke længere tør gå tur med sin hund i frygt for at møde Iben og hendes søn” (20 oktober 2020, Hobro Boligforening)

Videooptagelsen (3 sek.) af Karen Lis Hvarre, samt lydoptagelse af Karen Lis Hvarre og samlever/Børge – der i øvrigt, af Hobro Boligforening, betragtes som beboer. Børge havde et par kommentarer under lynbesøget den 26 februar 2021 desangående …

truende adfærd (…) Lejers søn har herudover opført sig truende over for lejer, hvilket er politianmeldt (…) Begge klager forklarede, at lejer har taget billeder og optaget videoer af de øvrige lejere, som hun offentliggør på sin hjemmeside. Dette forhold er også politianmeldt.” (24 november 2020, Beboerklagenævnet)

“De øvrige lejere”? Nej, vel!

Opdateret: 7 april 2022: hverken min ældste voksne hjemmeboende søn eller jeg har set en eneste af disse påståede anmeldelser, der fremgår af alt hvad løgner og kriminelle ‘Lise Hansen’ har af ytringer til Beboerklagenævn, aviser, og domstol – fordi hun har tilladelse til det; en sociopat blandt alt, alt for mange!

7 april 2022: den 28 marts 2022 gennemgik jeg sagsakterne hos en beskikket advokat, inden dagen for retsmødet den 29 marts 2022: der er jo ikke rigtig noget nyt under solen, når det kommer til de mange involverede, men den første anmeldelse omhandlende falske anmeldelser er indgivet af mig.

7 april 2022: Denne samlede sag, der fortæller hvad den danske stat og det grusomme hold bag, har gjort imod mine børn og jeg, er meget, meget voldsom. Det er rystende og uforståeligt. Uvirkeligt. Involverede tæller alle mulige utænkelige personer, i vigtige embeder. Det tæller personer, man ikke kunne forestille sig – ikke havde fantasi – til at tro, kunne finde på at deltage i så grusom en sag.

Et lovløst land. Men nu er der vidner, omsider – mere om det snarest (kære stakler – alle sammen – det bliver ikke mig der offentliggør jeres groteske DDR-løjer, sagt blot for at spare jeres tid …)

https://politiken.dk/indland/art4925517/Politiet-satser-p%C3%A5-meddelere

‘Lise Hansen’ er velinformeret

‘Lise Hansen’ er tilsyneladende ovenud begejstret over at domstolen afviste min anmodning om at få sagen prøvet ved Boligretten, og kalder sig selv og andre modparter i sagen “alle os sagsøgte”. Hvorfor er hun dog så begejstret? Ville de alle sammen ikke have min familie og jeg smidt ud? Se Boligrettens breve til mig med frister for udbedring af mangler af 8 december 2020 og 5 januar 2021, herunder varslinger om at sagen kan blive afvist, hvis ikke jeg eksempelvis har oplysninger på ‘Lise Hansen’s samlever [havenissenBørge] …

Sat op i opgangen overfor postkasserne i stuen, den 1 februar 2021

Hvorfra vidste ‘Lise Hansen’ i øvrigt, at min anmodning blev afvist, når den hverken nåede at blive godkendt eller forkyndt?: altså en foreløbig korrespondance-sag imellem Boligretten og jeg? Og ‘Lise Hansen’ hænger ovenikøbet sedlen op i opgangen samme dag som Boligrettens afgørelse om afvisning er indkommet i min e-boks. Er det en puslespilsbrik der kan tilføjes, et så godt som samlet billede? De hyrede nogle gedigne dumpapper!

‘Lise Hansen’ på sin altan, med en kost i hænderne, hun banker ned på et vindue. Hvem i alverden er hun? Hvorfor stjæler hun vaskepulver fra en glemt vaskepulveræske, for at putte i mit vasketøj? Og hvorfor fjerner hun en seddel jeg har skrevet til dem, hun stjal vaskepulveret fra? Hvorfor lyver hun groft om min familie og jeg? Hvorfor siger hun noget særdeles grænseoverskridende til min søn, ad to omgange, i oktober?(2020) – hvor politiet desuden overhører det den ene af gangene (og til mig den 24 og 26 februar 2021. En decideret syg og afstumpet person). Hun er et fuldstændig fremmed menneske for os – vi kender hende ikke! Hvorfor tager samleveren [Børge], et billede af mig, ikke længe efter de er flyttet ind? Hvad skulle han bruge det til? Hvorfor mener han, uden at kende mig, at jeg skal have den ene klage efter den anden? Hvorfor har de, og Karen Lis Hvarre, i det hele taget lov til at opføre sig sådan over for min familie og jeg? Jeg kender selvfølgelig godt svaret!
‘Lise Hansen’s samlever [Børge] som gerne vil vise mig noget under sin jakke …

Kontakt til myndigheder angående asbest

4 august 2020 henvendte jeg mig til Mariagerfjord Kommune, Plan og Byg, efter at have talt med en arbejdsmiljørådgiver der rådende mig til at tage kontakt til embedslægen. Dem ringede jeg til, og de, der i øvrigt hører under Styrelsen for Patientsikkerhed (Det Danske Statsapparat …), sagde at jeg skulle kontakte kommunes Miljø og Teknik afdeling – der hedder Plan og Byg her. Efter at have gjort det 4 august, fik jeg svar fra dem den 10 august: 1) Et brev som tak for henvendelsen, 2) Et brev om en undersøgelse der skulle være foretaget februar 2019, og 3) et brev med en foreløbig afgørelse, det vil sige et udkast til afgørelse. Det er et udkast, fordi man er så storsindende – og måske fordi det fremgår af noget lovgivningsproformahalløj [man i øvrigt ser stort på og ustraffet kan overtræde] – at lade borgeren kommentere den foreløbige afgørelse. På den måde ser alting så demokratisk ud, og det kan ovenikøbet bruges til at prale med overfor omverdenen.

I dette udkast skriver kommunen ved jurist Sanne Kyndi Skovmose, at jeg skulle have fået tilsendt en mail om denne undersøgelse den 7 marts 2019 af Hobro Boligforening … Gjorde jeg det? Nej, selvfølgelig ikke. Jeg svarer kommunens Plan og Byg, som kommentarer til udkastsafgørelsen, 11 august 2020 og vedlægger 5 billeder af skaderne fra omtalte tørrerum.

Og hørte intet. Selvfølgelig ikke. Så, søndag den 4 oktober skrev jeg igen til Plan og Byg og vedlagde nu 13 billeder (hvoraf 5 af dem var de samme som i henvendelse af 11 august), men jeg skrev også til Embedslægen og vedlagde korrespondancen med kommunen, samt de 13 billeder. Og Embedslægen, under Styrelsen for Patientsikkerhed … har aldrig svaret tilbage. Selvfølgelig, har de ikke det.

Herunder henvendelse sendt til Embedslægen, Nord, under Styrelsen for Patientsikkerhed, af 4 oktober 2020 (denne embedslægefunktion i denne styrelse for patientsikkerhed svarede aldrig!):

Og herunder afgørelsen fra Mariagerfjord Kommune ved jurist Sanne Kyndi Skovmose af 14 oktober 2020, og mit svar af 19 oktober 2020, fordi hun rodede gevaldigt rundt i datoerne i sagen. Havde hun en anden dato i tankerne da hun skrev afgørelsen. Måske nedenstående af 12 oktober 2020 som jeg sendte Hobro Boligforening? Fordi, jurist Sanne Kyndi Skovmose blev nemlig også formand for Beboerklagenævnet, og var allerede i kontakt med Hobro Boligforening da sagen med asbest var i gang. Sikke fine og retskafne myndigheder.

Følgende indsat i dag den 11 marts 2022: Mariagerfjord Kommunes afgørelse ved jurist Sanne Kyndi Skovmose kunne jeg anke til Byfornyelsesnævnet. Det gjorde jeg, med en overbevisning om at det ikke ville anerkendes. Det er grunden til at jeg først i dag, 11 måneder efter, åbnede afgørelsen for at læse nøjagtig det udkomme jeg forventede:

Et kloakudslip og hvad det åbenbarede

Weekenden 17-18 oktober 2020

Dråber, men ikke fodspor – hvorfor? Hvad kan nogle dog have haft af ærinde i et rum fyldt af (…)? Er vores postkasse fyldt med andet end reklamer? Til højre ses en af de andre opgange hvor vinduer og døre ud til gaden og kælderen står helt åbne. Men ikke hos os – det sørgede ‘Lise Hansen’, samlever og veninden for.

Det lugter fælt i kælderen og op i opgangen. Dette lille vaskerum ligger under 55A, alligevel lukker naboerne L{ise Hansen] og manden uden navn [Børge] vinduerne i opgangen, hver gang vi åbner dem.

Ingen ser ud til at have kontaktet akut-service, så det gør jeg i dag, 18 oktober, til formiddag. Den første, en kvinde, er nølende og siger at det jo ikke er hverdag i forbindelse med om eventuelt andre har ringet om problemet (det er et akut-nummer jeg har ringet til fra et papir med Hobro Boligforenings logo!). Og hun siger og spørger hvordan det lugter osv. Jeg siger farvel, for det giver ingen mening at tale med hende. Ikke længe efter ringer en servicemand fra dette skadeservice-firma. En Bo Hundevad (ved ikke om det er rigtigt, eller stavet korrekt) og han siger, da jeg forklarer problemet, at ‘det lyder hyggeligt’. Jeg siger ja og griner lidt, og fortæller at vores naboer lukker vinduerne i opgangen trods stanken. Denne Bo Hundevad siger: “nårh, jo men det er jo pga. kulden” [??!].

Jeg stopper lidt op i samtalen:

“Hvortil jeg gentager ‘pga. kulden?” og spørger om hans navn og hvor han kommer fra. Bo – og Hundevad, da jeg spørger ham om hans efternavn. Han kører fra Aalborg. Jeg siger, at vi er i oktober og at det ikke er særlig koldt i disse dage, og jeg beder ham hilse ‘dem’ og Hobro Boligforening.” (nedskrevet ca. 10 efter hændelsen fordi jeg var ude med vores hunde). Læs fx. rekommanderet brev til Hobro Boligforening af 2 oktober 2020.

Manden uden navn tog et billede af mig, ikke længe efter de var flyttet ind, da han stod på altanen, og jeg gik med vores hunde på modsatte side af gaden. Han er del af en ondsindet sladdertanteklub sammen med ‘Lise Hansen’. De er på en bestillingsopgave.

L[ise Hansen] og manden-uden-navn chikanerer os fortsat og endnu mere end før. Og jeg har desuden set (18 oktober) at der er kommet endnu et brev med klage og advarsel fra Hobro Boligforening (indkommet i min e-boks den 16 okt.). Dét trods mine henvendelser vedrørende den grove chikane vi bliver udsat for. Tredje klage af 8 oktober 2020 og meddelelse om indbringelse for Beboerklagenævnet, med henblik på udsættelse af lejemålet, som jeg så og læste den 18 oktober:

Og 5 1/2 måned senere:

Vicevært-Bent i gang med udskiftning af postkasser (31.3.2021, kl. 12.06). I reklamerodet fandt jeg hele tre reklameomsvøb med ‘Lise Hansen og Co.’s adresse på … Hvad havde vicevært-Bent at sige til den penible sag? 🤫 læs sidst på denne side.

Løgnerbanden går til vennerne – og hvem er nabofamilien egentlig?

9 november 2020: i dag fandt jeg ud af, at der har været en artikel i Nordjyske om sagen med Hobro Boligforening og Beboerklagenævnet. Jeg kunne aldrig drømme om at læse den. Jeg har fortsat intet hørt fra Beboerklagenævnet efter at jeg afleverede mit bidrag den 27 oktober 2020 om formiddagen. Nu må vi se hvornår det bliver. I hvert tilfælde har disse personer, der er gået til et medie, selv valgt at træde ud af anonymiteten og derfor retter jeg ikke i dokumenterne for at skjule deres identitet når jeg bringer sagens akter.

10 november 2020: til morgen fik jeg linket til artiklen, der i øvrigt er låst. Jeg skulle se eventuelt navne der måtte optræde i artiklen af hensyn til de sagsakter jeg vil offentliggøre. Jeg så at Karen Lis Hvarre og Lise Hansens navne optræder i det man kan se og læse. På et billede der ses, er udover føromtalte, en Rikke Betzer. Hende kender jeg ikke. Artiklens overskrift lyder: “Ballade i boligblok – tør ikke gå alene i vaskekælderen”. Nordjyske, under sektion Mariagerfjord – se tidligere link.

Det kommenterer jeg ikke på andet end at sige, at der optræder noget nyt hver gang Karen Lis Hvarre udtaler sig, og som sagt har jeg dokumentation på at de begge (og to medunderskrivere) desværre ikke taler sandt under flere punkter. De lyver ganske ufatteligt og særdeles groft og farligt.

Jo, og så kunne det dokumenteres at Hobro Boligforening er medsammensvorne [på dette tidspunkt er der flere alvorlige ting ved sagen, jeg endnu ikke helt og fuldt er opmærksom på] , hvilket jeg jo godt var klar over (sagsakter). Men jeg vil egentlig skrive lidt om Lise Hansen. Hedder hun mon det i virkeligheden? Det gør hun muligvis.

Hun ønsker ikke sit billede i avisen – og det føjer lidt mere til nogle observationer jeg har gjort mig, fra hun og samlever flyttede ind i sommers, som virker en smule besynderlige.

Hun kan umuligt være flygtet fra en voldeligt forhold, fordi det ikke harmonerer med den måde hun opfører sig på overfor min familie og jeg. De kan have mistet alt i en brand, og derfor ikke rigtig have noget nævneværdigt flyttegods med sig. Men ville man ikke ønske ro og fred efter sådan en eller begge oplevelser? Tjekker hun sin postkasse, eller lader hun reklamer/lokalaviser hobe sig op, for derefter enten at lægge det i en stor stabel oven på postkasserne eller putte det i min postkasse? Hvorfor har en børnefamilie ikke noget i det kælderrum man som beboer får tildelt?: En dør stod åben til et kælderrum en dag da jeg vaskede tøj. Det gjorde den et godt stykke tid, for jeg gik jo til og fra i nogle timer. Men så kom Lise Hansen forbi på et tidspunkt, da jeg kom igennem kælderen, og det viste sig at være deres kælderrum. Det så temmelig tomt ud, udover noget drikkelse på dåser i rammer af pap. Møbler så ud til at være nyerhvervelser, for der stod flere gange store pakker på repos’en oppe imellem 1 og 2 sal omkring og efter deres indflytning.

Hendes samlevers navn står ikke på postkassen, men boede her … ja fra de flyttede ind og indtil for ca. 14 dage siden. Hvorfor er han flyttet? Og hvorfor skriver Lise Hansen en klage, hvor hun ikke nævner sin samlever (der også optræder i samtalen med Karen Lis Hvarre). Hvorfor kunne de få politiet til at komme over en bil der skulle flyttes (en hel meter fra samlevers bil) – et politi der bankede voldsomt på og var alt andet end venlige? Hvorfor kan de få et medie til at skrive om mig, især når der er dokumentation på at de direkte lyver om flere ting? Et medie der ikke ønsker at informere offentligheden om den store sag og ej heller om den alvorlige asbestforurening i tørrerummet i kælderen under 55A.

Lejligheden var under omfattende klargøring inden de flyttede ind (jeg sammenligner såmænd bare med hvordan der så ud i den lejlighed vi flyttede ind i). De opholdt sig en del ude i havegården igennem sommeren (der er sjældent nogle der benytter stedet), og nu har der ved gud været en anlægsgartner sidst i oktober for at ordne trapper op til et bord/bænkearrangement[!]. Opgangene er i gang med at få sig en overhaling, og nu skal et cykelskur ud mod Jernbanegade ryddes. Et cykelskur der i alle de over ni år vi har boet her, har haft gamle cykler og andet stående (beskidt og ikke fejet i alle årene), men også støv fra ødelagte tagplader (asbest), da flere mursten røg ud af væggen på huset og ned igennem taget, under en storm for flere år siden. Der kommer et ungt menneske hos Lise Hansen og samlever, der kører på knallert … en knallert der ikke er plads til i omtalte cykelskur?

Jamen, hvem ved? Det kan jo bare være rene tilfældigheder …

Hvorfor skrev jeg ovenstående om naboerne? Fordi jeg skulle se om noget adfærd ændrede sig … det gjorde den prompte – og det er ikke første gang. Selv når vi har samtaler i vores lejlighed omhandlede deres absurditeter, reageres der på det – og det er ikke tilfældigt. Omkring den meget bekymrende observation har jeg mere at tilføje, bl.a. både fra en begivenhed i september, men også fra nylig (slut januar), efter at jeg hér netop havde skrevet ovenstående: “når vi har samtaler i vores lejlighed” – for det reagerede hun straks på … det er så hovedrystende dumt. Men det bringer jeg på et tidspunkt.

Hvis jeg får mulighed for at føre sagen for en domstol, vil det være det jeg gør, og derfor må jeg først forhøre mig om hvorvidt offentliggørelse af mine bemærkninger af 26 oktober er hensigtsmæssig. Hvis det ikke betyder noget, vil jeg offentliggøre det så hurtigt som muligt. Det lod sig ikke gøre, og nu har jeg offentliggjort flere af sagsakterne, se længere fremme. Boligretten i Aalborg var informeret om hvad sagen i virkeligheden går ud på, derfor det besynderlige råd fra kontorfuldmægtigen!

Afgørelse fra Beboerklagenævnet og noget adfærd intensiveres

I dag den 23 november 2020, kl. 11.03:

Billedet til venstre taget 20 november 2020 kl. 16.26: hvorfor begynder de at lægge poser med bleer ud i opgangen igen?

Billedet til højre taget 21 november 2020 kl. 6.33, en stak af deres reklamer ovenpå vores postkasse. De lå der om aftenen den 20, da jeg var ude med vores hunde, men jeg tog først billedet om morgenen d. 21 nov. fordi jeg egentlig ikke havde lyst – det virkede nemlig som om de provokerer bevidst igen (for at jeg skal skrive om det?). De holder meget nøje øje med hvad jeg skriver her – eller … hvorfor intensiverer de chikanen netop nu? Har det noget at gøre med en afgørelse?

I dag 23 november 2020 kl. 10.46 sendte jeg en klage til Byfornyelsesnævnet over Plan og Bygs afgørelse af 14 oktober 2020 (asbest) via Digital Post, og i den forbindelse så jeg, at der var et følgebrev fra Hobro Boligforening af 20 november 2020. Jeg ved ikke hvad det indeholder, og om det har forbindelse til en afgørelse fra Beboerklagenævnet, som jeg endnu ikke har hørt fra. Er andre informeret om en eventuel afgørelse? Og har andre haft adgang til mine bemærkninger af 26 oktober 2020 til Beboerklagenævnet?

Om rengøring af postkasse …

I dag 24 november 2020 for ca. 20 min. siden (ca. 14.45) åbnede jeg en afgørelse fra Plan og Byg …?? (#meresjusk! ) ved jurist Sanne Kyndi Skovmose. Det var fra Beboerklagenævnet, og de to klagere … [?? – der var jo to andre som medunderskrivere], dokumenterede dybt utroværdige Karen Lis Hvarre og Lise Hansens forklaringer blev imødekommet af Beboerklagenævnet. Det er jeg jo på ingen måde overrasket over, set i lyset af hvad vi som familie har oplevet i over 9 år, hvor jeg ligeledes har haft dokumentation til min og vores fordel, men lige lidt har det hjulpet. Og på Lise Hansens adfærd fra i fredags og til i dag, ja da vidste jeg hvad udfaldet ville blive. Hun har nu i eftermiddag sat en seddel op i opgangen vedr. “opbakningen til at få hasp på vinduerne”.

Seddel sat op i opgangen overfor postkasserne i stuen. ‘Lise Hansen’s værk eller … [Hobro Boligforenings Jette Christensen]. Hvorfor er de, der har bakket op om at få hasp på vinduerne (før 18 november), ikke allerede takket – da de gav deres opbakning? 😅. Og kan en boligforening ikke selv foretage sådan en beslutning? Hvorfor ikke, for længe siden, have sat hasp på vinduerne i samtlige opgange, sådan som mange – de fleste – vinduer desuden er udstyret med? 🙃 (indsat i dag den 16 januar 2021 … kl. 8.55 😉 )

Det er virkelig morsomt, fordi jeg præcis vidste at hun og venner er inde og læse på min hjemmeside (hver dag?), og så har hun og de selvfølgelig set billedet af vinduet med haps og tilhørende tekst. Hvorfor ikke bare lægge meddelelsen i de andres postkasser? Fordi jeg jo skal se og læse det.

“Vinduerne i opgangen har altid, faktisk for det meste, og så længe vi har boet her, stået åbne. Jeg lukker dem indimellem fordi beboeren K[aren Lis Hvarre] og hendes gæster, står og ryger på altanen, hvorved røgen kommer ind i opgangen”

(Fra mit svar af 28 maj 2019 på første advarsel)

Om vinduerne er åbne eller ej kunne ikke interessere mig mindre – undtagen hvis der lugter af cigaretrøg eller kloak – men når jeg – og ingen andre – får skyld … [tænk lige over den forbrydelse] for at åbne dem og ikke lukke dem igen – hvordan er det dog muligt at holde regnskab med hvem der åbner og lukker vinduerne?? – og der åbenbart er beboere der har lov til at bestemme hvad andre beboere må og ikke må, som om de ejer bygningen, ja så må jeg selvfølgelig opponere imod sådan et uhørt tyranni, det er klart.

Nu er kl. 19.08 (24 november 2020) og jeg vil fortælle, at der er så mange misforhold og sære uoverensstemmelser i sagen, og i øvrigt endnu flere usandheder fra Hobro Boligforening, Karen Lis Hvarre og Lise Hansens side at jeg ikke vil offentliggøre sagsakterne, fordi det hele skal med i retten.

Jeg er som sagt ikke overrasket over Beboerklagenævnets arbejde, for ærlig talt så er jeg velbevandret i danske myndigheders sagsbehandling, men det er stadig dybt beskæmmende at uddannede fagfolk i vigtige embeder tilsyneladende ikke har det mindste problem med at udføre så [bevidst] ringe et stykke arbejde.

I dag 27 november – kl. … 🙂 til morgen – har jeg opdaget noget vildt i forbindelse med minutiøs gennemgang af sagsakter – der er også et par andre ting – men især een ting bestyrker en teori jeg har om familien inde ved siden af. En dato jeg faldt over.

Pose med seddel på: 24/11 KL 20.21 Smiley og hjerte. Lise Hansen, samlever og venner kan slet ikke lade være med at gå ind og læse på min hjemmeside – og provokere! Lise Hansen der fortæller om verbale overfald, truende adfærd (skulle være meldt til politiet), meget truende adfærd (skulle ikke være meldt til politiet), og Karen Lis Hvarre der fortæller at Lise Hansen var meget rystet – det afspejles da bestemt i hendes og deres adfærd, ikke … ?

Vi kan ikke modtage post længere, og har ikke kunnet det siden 17 oktober 2020. Jeg har haft ringet til Postnord for at meddele det, fordi postbudene har lagt vores post ovenpå postkassen. De spildte (?) dråber fra billedet med kloak-afføringsvand var lige inden for døren ind til kælderen, der var ikke fodspor: Jeg har tænkt på om der er andet end Lise Hansens & samlevers reklamer/aviser i vores postkasse? Med tanke på hendes og deres adfærd ville det overhovedet ikke overraske mig.

5 december 2020, kl. 10.30 på vej tilbage fra hundeluftetur: jeg fik dokumentation på naboernes adfærd – i dag Lise Hansen, samlever og et ungt menneske – en søn? – som den ofte er når vi går ud af gadedøren – og eller kommer hjem igen – hvor de står og glor provokerende og intimiderende på os. Forleden gik det ud over min ene hjemmeboende søn (29 november), da Lise Hansen, veninden og en … ven? … stirrede groft intimiderende på ham (har billeder og bils nummerplade).

Hvorfor deltager ‘Lise Hansen’s gæster i chikane og grov intimidering? Hvorfor har hun oppassere? Selv når der skal bringes proviant ved ‘Lise Hansen’s sygdom? etc.

Og i dag havde samleveren tilsyneladende noget han gerne ville vise mig under jakken … ??? Et logo? En yngre pige (datter?), deltog også i at lukke vinduerne i opgangen – det gør alle mand fortsat, også når malerne har åbnet vinduerne for udluftning.

5 december 2020, kl. 10.30, billede 2 (ud af 4). Børge har noget under jakken, jeg skal se …

Nu er jeg nødt til at være parat til at optage- og eller tage billeder når vi går ud og ind af gadedøren, når vi ved de er hjemme – til dokumentation. Man undres over hvorfor de ikke lader os være i fred – eller måske er det i virkeligheden ikke så mærkeligt endda …

7 februar 2021: jeg gik ud på altanen (kl.11.14), da to af mine børn skulle på familiebesøg. Man kan høre, at naboerne som altid, storrygende, opholder sig på altanen, men man kan ikke se dem – ikke før mine børn kommer ud til bilen for at køre afsted. Een af oppasserne, og støtteperson til ‘Lise Hansen’, er klar med opbakningen og chikanen: hvor er det ualmindeligt grimme, kriminelle og usympatiske mennesker. Og hold da op! hvor ‘Lise Hansen’ rigtig ka’ når oppassere/støttepersoner/politiet er til stede, og man står på altanen, eller med armene henslængt over gelænderet til reposen, med en dominerende og triumferende attitude, eller når man hænger sedler op i opgangen – men uden dem, alene, er hun overraskende lille og sølle! Det ligner faktisk noget af en personlighedsspaltning! Bilen, den hvide bil, til manden-uden-navn [Børge] ses i baggrunden.

Kl. 12.23: så har de allerede været inde for at se hvad jeg har uploadet … suk! Jeg er beæret over opmærksomheden. Et kæmpemæssigt kompliment🥰 . Chikane Simone S. Jensen, Juulsvej, Hobro, og kriminelle løgner ‘Lise Hansen’.

Indsendelse af sagen til Boligretten i Aalborg

Den 1 december 2020 indsendte jeg sagen til Boligretten. Det er punkter jeg ønsker prøvet for domstolene, hvoraf flere burde få betydning for lejere i Danmark som et hele. Men igen, nu får vi se. Der er noget der ikke stemmer overens her, så det bliver interessant at se om det kan bekræftes.

Jeg valgte ikke at deltage på mødet i Beboerklagenævnet den 24 november, og det er jeg overordentlig glad for i dag. Det var en yderst ondskabsfuld samling af personer jeg skulle have siddet overfor. Og under omstændigheder hvor sagen allerede var afgjort på forhånd.

“Grundet sagens alvorlighed, nævnt i bidrag af 26 oktober 2020, men også som sagen siden har udviklet sig herunder Hobro Boligforenings handlemåde og bidrag i et dansk medie, har jeg ikke mere at tilføje overfor Beboerklagenævnet/Huslejenævnet, Mariagerfjord Kommune, efter at have afleveret mit bidrag af 26 oktober 2020, den 27 oktober 2020, og vil derfor ikke deltage på dette møde den 24 november 2020, men istedet lade sagen komme for en domstol, hvor jeg har mulighed for at blive repræsenteret af en advokat

(mit svar til Beboerklagenævnet af 16 november 2020)

Noget kunne tyde på at der forelå en afgørelse allerede 20 november 2020 … Af hvilken grund skulle jeg så møde frem 24 november?

Hvem mon deltog på mødet? Jo, bl.a. Karina Karlsen og Jette Christensen fra Hobro Boligforening … og ‘Lise Hansen’ (naboen) og Karen Lis Hvarre (stuen). Alle fire særdeles utroværdige, men i mine øjne også farlige. Hvor var de to medunderskriverne i øvrigt blevet af? [Og har medarbejderne fra #molboforeningen begået legal underskriftforfalskning?]

Molboforeningens sære teatermail til det seriøse, professionelle og objektive Beboerklagenævn v. jurist Sanne Kyndi Skovmose … fordi vi slet ikke arbejder sammen:

”Boligforeningen har ikke søgt agtindsigt hos Politiet, hvilket vi ellers har ret til jf. Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v. § 63 d. Dette har vi ikke fundet nødvendigt, da vi altid benytter os af Beboerklagenævnet og vores advokat.” (20 oktober 2020)

🙃 … neej, det går nok ikke at søge aktindsigt … 😄

Det kan være farligt at lyve om andre. Endda meget farligt. Ingen kan vide sig sikre overfor mennesker af den slags. Ingen er sikre i den slags menneskers nærhed. Og hvem var mere end parate til at dele deres farlige usandheder? [Og hvorfor? … det ved vi nu!] Tastaturkrigerne, selvfølgelig! Se eksempelvis Thoughts on Evil and Fighting Evil Back under overskriften Tastaturkrigernes farlige ridt – og indflydelse – ud i hver en krog af vores samfund. Sølets absolutte afskum i mine øjne.

⚖️

En dansk domstol – en magtens-tredelings-instans – og et råd fra en kontorfuldmægtig …

4 januar 2021 (redigeret og yderligere information indsat 16 januar)

Udbedring af mangler og endelig indsendelse af sagen. Ja, det bliver i sandhed spændende at se om der kunne være en forbindelse …

“Du skal formentlig kun anlægge sagen mod Hobro boligforeningen (…)”

Citatet er fra en mail af 15 december 2020 fra kontorfuldmægtig Lene Andersen [det er vi nødt til at formode hun hedder – og mere om dét med almindelige danske navne, der forekommer i hobetal, og (bl.a.) myndigheders brug af dette faktiske, men også ondskabsfulde fænomen, skriver jeg om på et senere tidspunkt]. Jeg kunne jo få den tanke, at udtalelsens sigte handler om, at de andre modparter naturligt henhører Hobro Boligforening, da alle modparter er en del af den samlede sag, meeenn sådan ligger landet ikke – hvad havde jeg regnet med!

Telefonsamtale foretager jeg den 4 januar, før endelig genindsendelse af sagen (udbedring af mangler), fordi: når jeg loggede ind på minretsag.dk fremgik det, at fristen var overskredet, selvom det først ville ske følgende dag. Jeg havde frist til 5 januar. Og jeg kunne ikke uploade dokumentet. Derfor ringede jeg til retten i Aalborg, og omstilles efter endt forklaring til Lene Andersen. I samtalen råder hun mig til kun at lade sagsanlægget omhandle modparten Hobro Boligforening …! Fordi? Jo, de andre modparter kunne jo få advokater og anlægge injuriesager der ville komme til at koste mig mange penge … 🤔. Jeg var ikke helt målløs, dertil er jeg trods alt for hærdet i forhold til danske myndigheder, men alligevel. Jeg skrev til hende næste dag, hvorefter jeg modtager næste krav om udbedring af mangler fra en anden afsender under Boligretten.

Og grunden til, at jeg formentlig kun skal anlægge… er alt for nem at regne ud – det står bøjet i neon! Jeg er intet mindre end oppe imod den danske stat, der tilsyneladende med alle midler, forsøger at eliminere mig, men også min familie. Kun, og udelukkende fordi jeg har gjort opmærksom på ualmindeligt grove lovovertrædelser begået af … danske statsmyndigheder og et af deres universiteter, hvori findes særdeles magtfulde og ufatteligt samvittighedsløse medlemmer. Een af disse ubehagelige individer er godt bekendt med og i – det journalistiske hverv – beskrevet og omtalt i min bog.

Til [samtlige] modparter i sagen: I kan bare komme an! med hvad I end måtte lyste af endnu flere bestialske uhyrligheder! I er, som jeg har nævnt flere gange, oppe imod den forkerte. Uanset hvordan I har tænkt jer at fortsætte, da har I tabt, og jeg behøver ikke at forklare hvorfor.

I er forhærdede kriminelle. Simple individer uden empati og medmenneskelighed. Kvaliteter hverken magt eller rigdom kan købe. I er fortabte!

Underskriftforfalskninger … igen … igen – og en korrupt og forrående selvfølgelig forbindelse, et sygeligt bedrageri

I dag den 16 januar 2021 samler jeg billederne af underskriftforfalskningerne under denne overskrift. Længere fremme forefindes nogle af sagsakterne, som jeg offentliggjorde (fra) den 11 januar, foranlediget af Boligretten Aalborgs noget forunderlige udtalelse i føromtalte telefonsamtale af 4 januar, i forhold til bl.a. spørgsmål omkring modparter vedrørende sagen, og den omstændighed at det ikke er muligt for mig at finde en advokat der vil påtage sig opgaven.

At Hobro Boligforening foretager sig sådanne frie kriminelle beføjelser er ikke en tilfældighed. De har fået lov! Selvfølgelig har de det. At jeg, og derved min familie, er udsat for denne bestialske ondskab er ingen tilfældighed. Der foregår et samarbejde. Selvfølgelig gør der det.

To modparter i sagen og deres underskrifter: Karen Lis Hvarre og ‘Lise Hansen’ der begge udtalte sig til en journalist fra Nordjyske den 26-28 oktober 2020, med artikeludgivelse 1 november 2020.
Karen Lis Hvarre stod frem med billede og navn i artiklen. ‘Lise Hansen’ udtalte sig, men ville, som nævnt, ikke have sit billede i avisen.
Hele tre modparter har en temmelig skrå håndskrift og identiske l’er. Hvad er oddset?
Den ene af dem, en medarbejder fra Hobro Boligforening, har skriftligt været særdeles aggressiv og tilmed løjet ualmindelig groft i sagen – og var også deltager på mødet i Beboerklagenævnet.
Stort og lille l … og et genkendeligt g … e, s, j, d, k etc.etc.etc. Nederste skrift med rødt, samt skriften på sedlen med indskud og husleje er fra 2011. Jeg tror godt, vi kan blive enige om hvem der har været pennefører … og det ved Nordjyllands Politi & Co. alt om!
Medarbejderens underskrift sammenlignet med modpart Karen Lis Hvarres underskrift.
At involverede i en sag har, ikke bare en eller to enkelte ligheder i håndskrift og bogstaver, men mange – er sjælden. At det sker for mig i to sager må være … yderst sjældent – grænsende til usandsynligt. For begges vedkommende ufattelig grove og ødelæggende, ikke bare for min familie og jeg, men også for samtlige borgere i Danmark der ikke er en del af dette ulækre korruptionsnetværk. Og derfor må der selvfølgelig være en forbindelse imellem de to sager, det siger sig selv.

Hobro Boligforenings mangeårige medarbejder Jette Christensens skrift fra 2011 – og hendes lidt for genkendelige bogstaver

Karen Lis Hvarre, af 17 juni 2020
‘Lise Hansen’, seddel på væg den 24 nov. 2020
Hobro Boligforenings Jette Christensen, 2011
Midt i en ubehjælpelig samling af ubeslutsomme bogstaver, der ikke rigtig ved hvordan de skal præsentere sig selv, andet end – for det meste – at læne sig op af noget der ligner en strid modvind, eller kuling før stormstyrke af en ubarmhjertig Vestenvind, ja da mødes man (bl.a.) af et genkendeligt t…
...og andet genkendeligt … (det ene i, J, og t’er)
“hvordan skal i’et se ud
🤔…”
r’ er
et r der skal forestille at være fra en medunderskriver til Karen Lis Hvarres klage
Ups … et bump på vejen 🤐 og sædvanlige gamle kendinge
“jeg/vi”. Læg også bl.a. mærke til det store d og flere andre bogstaver
“jeg/vi” . I øvrigt et, blandt flere, ret interessante bilag
Parentes
“til – så” og parentes. Første tegn for parentes er fuldstændig identisk med nedenståendes første tegn for parentes
“episoder – dette”.
Margen, linjeafstand og dato, nøjagtig som i breve fra Hobro Boligforening

Herunder forskellige underskrifter fra samme person: Tove Andersen

Disse tre underskrifter optræder på én og samme klage/advarsel, af 17 juni 2020 …

Og en fjerde af slagsen …

Livsvigtig billeddokumentation og udvalgte sagsakter

I går morges den 9 januar 2021 (før kl. 9) skrev og uploadede jeg billeder og tekst om løgnerne. Både her, men især på Twitter. Og i dag 10 januar 2021, da jeg gik i kælderen her til morgen (6.54) for at se om der var vasketid kl. 7-11 (det var der ikke), fik jeg øje på at vores underbos dørmåtte ligger nede foran Karen Lis Hvarres dør. Det gjorde den ikke da jeg var ude med vores hunde i går aftes. Så! jeg kan levende forestille mig hvem der har gjort det – og hvorfor! Men jeg lover jer! I fordømte, ondskabsfulde og farlige løgnere, at hvis I fortsætter jeres ulækre løgne om os, så går vi til politiet. Og uanset hvad, skal de registrere det, for jeres adfærd er farlig, og det er den også for andre beboere, og for dem der færdes i jeres nærhed!

Billede taget 9 januar 2021
Det er hensynsløse mennesker uden nogen som helst respekt for andre, og det opdrager de deres børn i?! De har hverken respekt for os, dem der udfører trapperengøring og nu malere der går i opgangen. De bryder tilmed regler for husorden, og har gjort det lige siden de flyttede ind.
”Og lugte til deres meget sødlig lugte som trænger ind i min lejlighed og ud i opgangen” skrev løgneren ‘Lise Hansen’ om os … (og nævner i øvrigt ikke sin samlever🤔) hmmm… hvad er det vi andre må lugte til?
Malere må rykke deres ting ud for at kunne komme til (12 januar 2021)
Roderiet er en del af strategien
8 november 2020
Juli 2020 Roderi, og en unormal plastikpose … [fra en unormal familie – i flere henseender …😅]
For at beskytte min familie og mig selv, er jeg nødt til at tage sådanne billeder for dokumentation. Det er jeg nødt til fordi Hobro Boligforening lyver alvorligt og ualmindelig groft i en henvendelse til Beboerklagenævnets formand jurist Sanne Kyndi Skovmose. De skriver at denne beboer, Tove Andersen, ikke tør gå med sin hund af frygt for at møde os. Jeg har flere billeder af den slags. Hobro Boligforening har en ubegribelig kynisk og ondskabsfuld dagsorden! i samarbejde med omtalte beboere – og andet godtfolk

Sagsakter og et par manglende puslespilsbrikker

Efter indsendelse af sagen den 1 december 2020 fik jeg følgende nedenstående Frist udbedring af stævning den 8 dec. fra Boligretten. Jeg kontaktede en advokat og blev lovet at der ville blive ringet tilbage, men det gjorde de ikke – og det er sædvanligt i forhold til de kriminelle jeg er oppe imod og mine forsøg på at få hjælp siden april/maj 2017.

Jeg sendte dokumentet med udbedring af mangler ind den 4 januar efter samtalen med kontorfuldmægtig Lene Andersen, men fik derefter endnu en frist til at udbedre det indsendte atter en gang. Besked om denne nye udbedring af mangler kom fra en anden medarbejder, selvom jeg har talt med Lene Andersen flere gange, og hun lod til at være den der havde med ‘min sag’ at gøre. Det var fra en dommer som man kan se, men i en tidligere mail fra Lene Andersen, opfordrer hun mig til at ringe til en (anden) navngiven dommer omkring hvem modparterne skal være. Jeg har haft forsøgt at nå denne dommer, men det kom ikke til at lykkes (var ikke på arbejde, til stede osv.)

Efter et nyt afslag fra et andet advokatfirma i går, betyder nu, at jeg må offentliggøre sagsakterne.

Hobro Boligforenings Indbringelse med bilag af 8 oktober 2020 (modtaget af Beboerklagenævnet 14 oktober) skal redigeres: udskrives og udvalgte navne overstreges m.m. og det fremlægger jeg, når det er klar. Hobro Boligforening og de andre modparter i sagen:

Herunder mine udbedringer af manglerne

men det er ikke nok … og nu er det fra en dommer, men ikke vedkommende som Lene Andersen opfordrede mig at ringe til

Mit bidrag af 26 oktober 2020 til Beboerklagenævnet, der ikke kom til at betyde noget, for der var lavet statsaftaler på forhånd

Set i dag den 15 januar 2021.

Samtidig med at viceværten sætter sedlen op, afhenter han effekterne … 🤔 – jeg så ham nemlig køre afsted med det, og imens jeg vaskede tøj hang der ingen seddel på døren ned til kælderen (14 januar). Effekterne havde stået der et stykke tid, sådan som det plejer at gøre når folk hensætter ting i kældergangen – hvilket jeg er fuldstændig uinteresseret i: For min skyld kan de gøre som det passer dem, så længe der ikke er tale om bevidst chikane. Hvorfor foretages den handling fra Hobro Boligforening netop nu, for det er ikke sket før! – der er tingene bare blevet afhentet fra kælderen (og fra affaldscontainer-området) af servicemændene/viceværten uden at hænge sedler op. Jeg ved selvfølgelig godt hvorfor, og den ene af grundene hører under en meget alvorlig omstændighed min familie og jeg længe har været udsat for. En omstændighed der næsten ikke er til at tro på (langvarig overvågning og aflytning af computere, telefoner og lejlighed, december 2021)

15 januar 2021 ‘Lise Hansen’s evige chikane, provokationer og dominerende adfærd
I dag den 20 januar 2021 (kl. 6.49) har jeg skrevet følgende til Hobro Boligforening:

Til
Hobro Boligforening
Smedevej 28
9500 Hobro


Vedr. familien v. Lise Hansen og samlever (CE92080), Jernbanegade 55A, 2th, 9500 Hobro

I er blevet gjort opmærksom på, og ved dokumentation set, at familien i mange måneder, siden indflytning i april-maj 2020, har overtrådt regler for husorden, idet de synes at betragte trappeafsatsen udenfor deres hoveddør som deres område. De benytter det til noget der ligner et pulterkammer, hvor skraldeposer, pap, papir, sko og en skohylde, flaske med sprit (?) etc. permanent er tilstede i varierende mængder. 
I regler for husorden er det bl.a. forbundet med brandfare. Tillige er det til gene for dem der udfører trappevask og nu malere m.fl.

Uanset hvad I måtte mene, herunder jeres lemfældige omgang med egne udstedte regler og regler i lejeloven, så er familien ikke hævet over reglerne under Hobro Boligforening eller for den sags skyld lejeloven.

Jeg har lagt en seddel til dem, som det ses på medfølgende billede, vedhæftet denne besked. Hvis ikke I beder familien fjerne deres effekter og overholde regler for husorden herunder lejeloven, da fjerner jeg deres ting og afleverer dem på Hobro Boligforenings adresse, Smedevej 28, 9500 Hobro.  

Skulle I finde på at svare denne besked, da hverken læser- eller svarer jeg på den. 

Iben Schartau Schow

⚖️

Og så er ‘Lise Hansen’ og venner nødt til at mødes over en klippeklistredag i Molboforeningen, måske som terapi? Produktionen fra dagen ophængt på ‘Lise Hansen’ og samlevers hoveddør … den 21 januar. Spille høj musik ind mod vores lejlighed (lydoptagelse), sige (videooptagelse) at “vi får se hvad der sker” da jeg beder hende lade min familie og jeg i fred den 29 januar 2021, og sætte endnu en seddel op i opgangen den 1 februar 2021 osv. osv. Herunder ses et udvalg
25 januar 2021, ‘Lise Hansen’ igen. Hun har gjort det mange, mange gange

⚖️

‘Lys over land’🌞 Billedet taget her til aften den 29 januar 2021 (kælderen under Solgården) – fordi nogle fik sig en gammelkonesladder om det her til eftermiddag … og det føler jeg mig nødsaget til at kommentere😂

Der er kommet nye lamper – med sensorer på!, i den kedelige tusmørke kælder, så nu bliver man mødt med masser af fantastisk lys, efterhånden som man bevæger sig igennem. Hold da op, hvor skønt! Meeen, der er malurt i bægeret – ikke alle er tilfredse: ‘Lise Hansen’ er forarget!, og dét selvfølgelig i selskab med bedstemedbeboeren Karen Lis Hvarre: “det komplet idioot, eller hvad”[😬], “hva’ så med de andre rum??” (…) “det da rigtig vigtigt”, “Jeg tænkt’, det fandme op ad bakke det her”.

Ak, og ve, lyset i de andre rum. Hvad med dem?! De rum hvor bl.a. vaskemaskinerne befinder sig. Det lys rider de to stakkels molbokvinder som en djævelsk mare. De er ude i intet mindre end et gedigent mareridt!: der er ikke kommet sensorer på lyset i de rum!😱😱😱

“Hvad satan sker der!” 😄


Jeg mener, skidt pyt med lidt asbeststøv, det overlever vi nok (og børnene er vi kompletidiot ligeglade med), men manglende sensor på lyset i de andre rum??! Vi overlever nok også at verdenshavene fyldes til af plastic, og at mennesker dør af ensomhed og fortvivlelse over at få deres liv og frihed taget fra dem i månedsvis, eller at millioner lever i yderste fattigdom rundt om i verden, og at vi masseudsletter jordklodens dyre- og planterarter med rivende hast – etc. – listen er lang – men manglende sensor på det fordømte lys i vaskekælderen!🤬 der trækker vi #molboer li’godt grænsen! Nu står verden lissom ik’ længere, då.

Og nu er jeg nødt til at gøre en bekendelse: det ville faktisk være rart, endda mere end rart, med lyssensor på lampeværket 😄i vaskerummet, fordi man dermed undgår at lyset pludselig bliver slukket bedst som man står derinde og ordner sit tøj, når en eller anden [lyseslukker] “ikke troede der var nogle derinde”. Lyskontakten forefindes nemlig udenfor vaskerummet, og så kan man risikere at disse emsige lyseslukkere kommer forbi. Men det bliver forhåbentlig en anden god gang, og indtil da kan vi storglæde os over masser af vidunderligt lys i kælderen🥰 – og nu kan vi endelig få ryddet op i vores kælderrum, i en fuldt oplyst kælder, uden at vi skal valfarte til kontakten for at tænde lyset – eller sætte noget i klemme – der før gik ud efter x-antal sekundminutter, ja, og så behøver vi ikke pandelamperne 😄.

Billedet af veninden fra 8 november 2020, der filmede mig 1 november og … ses på video af 7 februar 2021

Billedet indsatte jeg i dag, den 29 januar, på Twitter og her på hjemmesiden (i starten af hobro-teksten). Til morgen. Før kl. 8.00! OG…allerede om eftermiddagen, gudhjælpemig! (klokken 14.37), står ‘Lise Hansen’ og gammelkonesladrer om det til sladretaskeveninden Karen Lis Hvarre! (højlydt som de plejer😅).

Jeg mener, virkelig, ‘Lise Hansen’??! Har du ikke et arbejde og en familie at tage dig af? Arbejde … 🤔 nårh, ja, hvad er det mon nu lige, dét arbejde går ud på?

Om at tage billede af veninden og det åbne vindue veninden holder sig

Skal vi liige ta’ den én gang til for Prins Knud? Det er i øvrigt ikke ‘Lise Hansen’s skrift, men Jette Christensens fra Hobro Boligforening

Veninden bor lige rundt om hjørnet. Hvordan opdagede jeg det? Jo, den bil hun kører i, og som indimellem holder foran bygningen vi bor i, opdagede jeg stod parkeret på denne vej rundt om hjørnet. Nu kunne jeg jo ikke vide hvor hun måtte bo, og det er jeg såmænd heller ikke interesseret i at vide, men til min store overraskelse så jeg en dag, at hun sad ved det vindue der altid står åbent. Overrasket? Ja!, fordi hun lukker vinduerne i vores opgang (også under kloakudslippet), og jeg har påtalt det over for hende, og spurgt hende hvorfor, når hun ikke bor her. Det faldt ikke i god jord at spørge sådan en vigtig oppasser til den selvudnævnte dronning af det fredfyldte Solgården!

Vejen rundt om hjørnet har kun fortov i den ene side af vejen, og dér ligger uheldigvis efterladenskaber på stribe fra hundeejere der ikke samler op, så derfor! (kære selvudnævnte dronning af Solgården og omegn) går vi altid ovre i den anden side, langs vejkanten. Det må flere have bemærket, for vi har gjort det ualmindeligt længe. Og der er jo en livsvigtig grund til at jeg er nødt til at dokumentere alt det som er mig muligt, men jeg er bange for at du ganske enkelt er for dum til at forstå det! Gad vide om du overhovedet er i stand til at læse?

Om det onde lys der må tæmmes med sensor 😄

Jeg ventede på ‘Lise Hansen’, og da hun kom hjem gik jeg ud på opgangen for at møde hende. Jeg ville fortælle hende, at hun skal lade os være i fred, og jeg er jo nødt til at dokumentere hvad jeg siger og gør, for hun lyver så snart hun kan komme til det, og derfor optog jeg samtalen. Men ‘Lise Hansen’ lod vente på sig, fordi der var en vigtig eftermiddagssladder der lige skulle fra hoften – og hvad andet kan man bruge ventetiden til, end at optage og dokumentere deres gammelkonesladder.

29 januar 2021. Hun vil ikke lade os være i fred, og tre dage efter hænger hun en seddel op i opgangen “Til alle os sagsøgte”.
Mit forsøg på at indbringe de seks modparter for Boligretten via ansøgning og oprettelse af sag under minretsag.dk lykkedes ikke – og sagen bliver derfor hverken godkendt eller forkyndt. Det nåede altså kun at blive en korrespondancesag udelukkende imellem Boligretten og jeg, men alligevel er ‘Lise Hansen’ interessant nok særdeles velinformeret, fordi samme dag som jeg får brev om at jeg ikke kan få sagen for retten (fordi jeg mangler navn og adresse på hendes samlever), da hænger umennesket en seddel op i opgangen om det. Ud over at bevidne en virkelig syg adfærd, da er det endnu en (selv)bekræftelse på deres uhyggelige opgave.

Vi er så uendelig trætte af deres dominerende og intimiderende glaneri når vi går ind og ud af gadedøren. Eller når de flytter dørmåtter og hvad de nu kan finde på, for at lade det se ud som om det er mig. De er i sandhed farlige for os alle.

Fra 28 september 2020. Karen Lis Hvarre og ‘Lise Hansen’s samlever Børge – om lys og sensor
Fra 28 september 2020. Karen Lis Hvarre og ‘Lise Hansen’s samlever Børge. “Vi jo alle sammen med til at betale til lys og så-nåe (…)” . Jeg skriver i både henvendelser til Hobro Boligforening, (2019 og 2020) og til Beboerklagenævnet af 26 oktober 2020, at andre beboere har køle-og kummefrysere i deres kælderrum, og en beboer holder sig et værksted, hvor el går på hele ejendommens fællesregning, men det handlede selvfølgelig ikke om at betale til “lys og så-nåe”

Og sådan noget, kunne det eksempelvis være andre beboeres køle- og kummefrysere, lys, og elektriske værktøj i egne private kælderrum der går over fællesregningen – året rundt, Karen Lis Hvarre? … Nårh, du kan ikke høre hvad jeg siger?

Karen Lis Hvarre nævnte lyset og sensor i hendes og boligforeningens første klage/advarsel tilbage i maj 2019. Det er en ren besættelse for hende og nu ‘Lise Hansen’. Og hvis lyset er tændt, er det mig der er synderen!😄

Jeg vasker i dag til morgen, 14 februar💕, og det er jo virkelig skønt med al det strålende lys der møder een, og under vidunderlige nye omstændigheder sådan at lyseslukkerne må gå forgæves. Nu kan vi endelig og omsider påbegynde oprydningen af vores kælderrum (som i går). Men … skal jeg nævne det? Det er risikofyldt at gøre … Hvad kan de mafialignende gangmedlemmer ikke finde på?! … Der er nemlig sket det helt enormt katastrofale, intet mindre end et gedigent djævlens værk, og noget jeg faktisk havde haft tænkt kunne blive endnu et nyt mareridt for rockerklubben: vaskemaskinens og tørretumblerens tøjbehandlingsaktivitet ser ud til at opmuntre lyssensoren i at slå pjalterne sammen og give den vild party-gas for fuld el-udblæsning 😂. Uhha.. jeg tør ikke tænke på hvilket selvsvingsraseri de nu kommer til at lægge for dagen. Husk at kærlighed overvinder alt – selv for sådan nogle som jer❣️ #HappyValentinesDay 🥰 

⚖️

1 februar 2021: seddel ophængt af ‘Lise Hansen’ – det stakkels fjols 😂 – der troede hun nåede at være sagsøgt!

Ved 21- tiden gik min yngste søn og jeg ud på aftentur med vores hunde, og min søn fortæller om en seddel der er hængt op i opgangen, da vi går igennem kælderen. Jeg så den ikke, så da vi kom tilbage fra turen kiggede vi nærmere på den.

Jeg har egentlig lidt ondt af hende, men især har jeg ondt af hendes børn! Et menneske der opfører sig fuldstændig grotesk, og værst af alt lyver alvorligt og farligt om andre.

Hvad skrev en medarbejder ved Boligretten?

Navn og adresse skal være modtaget inden

sagen kan godkendes og sendes til forkyndelse.

Fra retten i Aalborg af 5 januar 2021. Navn og adresse på ‘Lise Hansen’s samlever. Før sagen kunne godkendes og sendes til forkyndelse!

Frist (nr. 2) for udbedring af mangler var den 19 januar 2021. Sagen blev aldrig godkendt og efterfølgende forkyndt. Der var ingen sag. Brevet med afgørelsen om afvisning af sagen fra Boligretten, har jeg nu været ind og se, er modtaget i min e-boks den 1 februar 2021. En korrespondance imellem Boligretten og jeg, hvor sagen endnu ikke er en sag! og alligevel sætter ‘Lise Hansen’ en seddel op samme dag om at domstolen afviste sagen

Nu er jeg jo ikke overrasket, for jeg ved meget nøjagtigt hvad der foregår, men alligevel. Kun undrer jeg mig stærkt over den udbredte stupiditet der hersker hos aktørerne. Hvorfor ikke gå mere klogt til værks? Men det er tilsyneladende ikke muligt for dem😄

Ingen af dem nåede jo at være sagssøgte, desværre! Jeg forventede at sagen ville blive afvist, sådan som Boligretten varslede i breve af 8 december 2020 og 5 januar 2021, og derfor offentliggjorde jeg sagsakterne imellem 11-12 januar 2021, da det var ikke muligt for mig at få en advokat, som forklaret tidligere. Det er ikke nødvendigt at læse afgørelsen – jeg kender til hudløshed myndigheders afvisende afgørelses-søforklaringer.

Dokumentation på et bestialsk bestillingsarbejde

Sådan ser et ondskabsfuldt bedrageri ud. Et bedrageri Hobro Boligforening har fået lov til at udføre af de danske straffemyndigheder (skrift- og underskriftforfalskningerne kan nærstuderes i Hobro Boligforenings Indbringelse med bilag af 8 oktober 2020, der forefindes øverst i højre side, her på siden)

Læs eksempelvis §81, kap. 13. i almenlejeloven https://danskelove.dk/almenlejeloven og sammenlign især med ‘Lise Hansen’s klageindhold, men også Karen Lis Hvarre og Hobro Boligforenings benyttelse af ord som truer, truende, larm, chikane, gøende hunde etc.

Fundet efter oprydning i kælderrum, februar 2021. Noget godt kan der komme ud af af gemme … Hobro Boligforenings medarbejdere, herunder ledelse og bestyrelse, er et foruroligende kynisk og sygt foretagende!

Danske statsmyndigheders generøse og solidariske medaktører

Jeg kan ikke stille noget op over for deres bestialske bedrageri, hvor de alle lyver groft og begår bedrageri for at straffe og hævne sig på min familie og jeg. Til gengæld er de godt beskyttet af danske myndigheder, herunder Justitsministeriet. Det eneste der står tilbage af muligheder for mig er selvbeskyttelse. Det har jeg foreløbig hér via mine beretninger om deres ondskab, og hvis også de danske statsmyndigheder fratager mig den mulighed, må jeg finde andre veje, for retfærdighed kommer vi ikke udenom, uanset midler.

Herunder besked fra Twitter da jeg loggede ind i dag den 5 februar kl. 6.10 på @iben_schartau – en generøs og solidarisk aktør tages i brug. Det har jeg været udsat før, men efter fem måneder fik jeg kontoen tilbage:

Vi har midlertidigt begrænset nogle af kontoens funktionerIben Schartau
@iben_schartau Hvad skete der? Vi har konstateret, at denne konto har overtrådt Twitter-reglerne. Helt konkret:

 1. Overtrædelse af vores regler, der forbyder offentliggørelse af private oplysninger.Du må ikke offentliggøre eller poste andre personers private oplysninger uden disses udtrykkelige tilladelse.
  • Iben Schartau
   @iben_schartauHer ses en del af et bestialsk bedrageri, foretaget af Hobro Boligforening i samarbejde med #rockerlejere ‘Lise Hansen’, Karen Lis Hvarre og … er Tove Andersen klar over hvad der foregår? Kig godt på tekst og håndskrift – og de tre underskrifter af Tove Andersen. #bedrageri https://t.co/4n8JhL44NH9:40 PM – 2 Feb 2021

Derfor har vi midlertidigt begrænset nogle af kontofunktionerne. Om end du stadig kan se indhold på Twitter, kan du aktuelt kun sende direkte beskeder til dine følgere – ingen Tweets, Retweets, følg eller likes. Lær mere. Din kontos fulde funktionalitet genoprettes om: 12 timer og 0 minutter.Du kan starte nedtællingen og fortsætte til Twitter, så snart du:

 • Bekræft dit telefonnummer
 • Fjern Tweets, der overtræder vores regler

Hvis du mener, at vi har begået en fejl, skal du kontakte vores supportteam.

⚖️

“1/2 Kære dejlige Tweeps
Min gammel profil er desværre suspenderet. Hvorfor? Aner jeg ikke. Jeg fik hverken advarsel eller begrundelse. Men ifølge en ven, var det pga når jeg udtaler mig om mine børn og det ved alle der kender mig. Jeg lever og ånder for de 3″
Hvem mon står bag det åbenlyse falske profil? …

⚖️

Skulle jeg virkelig fjerne tweets der omhandler dybt samfundsskadelige mennesker som bryder loven, chikanerer og lyver groft og farligt, så det kan få alvorlige konsekvenser for os? De kan frit gøre som de har lyst til, og er beskyttede, men ikke min familie og jeg! Det er min eneste mulighed for at gøre opmærksom på hvad vi udsættes for. Vi har ikke mulighed for at blive beskyttet af politi og retssystem. Vi har kun selvtægt tilbage! Og det her er selvtægt. For beskyttelse. For at tage til genmæle overfor den slags brutale overgreb.

I juni 2020 blev min twitter-konto, som jeg havde haft siden marts 2016, suspenderet, og lukket. Jeg fik den frataget og regnede derfor ikke med at få den tilbage igen. Så overraskelsen, og ligeledes forundringen var stor da jeg pludselig fik den tilbage. Jeg opdagede det den 2 december, men Twitter havde haft skrevet en mail til mig via en mailkonto, jeg har lukket – selvom Microsoft nægter at lade mig gøre det … omkring den 17 november for at meddele mig det, og hvor de ovenikøbet beklagede “the inconvenience”.

Suspenderingen af min Twitter-konto skete i dagene efter at jeg havde set en mail fra beskikket censor Lise Busk-Jensen, hvor hun – og på vegne af studiekoordinator Vibeke Kjær Nielsen – truer mig til at fjerne deres navne og underskrifter fra Twitter, min hjemmeside og i min bog. Det betød, at jeg efterfølgende ville se om min bog stadig stod til salg hos saxo.dk. Det gjorde den ikke – den var fjernet! Uden at de havde meddelt mig det. Ikke længe efter suspenderes min konto hos Twitter. Jeg opretter derfor en ny. Den har jeg kun i 9 dage. Og i juli opretter jeg en tredje.

Om personoplysninger og citat fra Datatilsynets afgørelse i Aarhus Universitet og den danske stat-sag:

Efter en gennemgang af sagen finder Datatilsynet, at databeskyttelsesforordningen ikke finder anvendelse i sagen, jf. forordningens artikel 2, stk. 2, litra c, idet den omhandlende offentliggørelse af de pågældende oplysninger om må anses for en behandling foretaget af en fysisk person som led i rent personlige eller familiemæssige aktiviteter. For en nærmere gennemgang af sagen og en begrundelse for Datatilsynets afgørelse henvises til tilsynets brev af dags dato til Vibeke Kjær Nielsen og Lise Busk-Jensen, som vedlægges i kopi. Der henvises særligt til brevets pkt. 2 og 3. Datatilsynet anser hermed sagen for afsluttet og foretager sig ikke yderligere i sagen

Afgørelse fra Datatilsynet af 15 januar 2021, hvor de ikke fik medhold. Afgørelsen og Datatilsynets bevæggrund for at afvise- og ikke give dem medhold, behandler jeg i Jeg foretager mig herefter ikke yderligere del 2. I det hele taget er Datatilsynets [Justitsministeriet] rolle i sagen et kapitel for sig.

⚖️

‘Lise Hansen’ og familie 21 og 22 februar 2021::

Jeg har valgt at fjerne optagelsen og mine udtalelser om ‘Lise Hansens’ søn, efter at have talt med ham i dag – 24 februar – hvor jeg sagde, at jeg ikke synes at børn og unge skal drages ind i alt det her. Det er urimeligt og grotesk at hun lader sine børn være en del af sine ondskabsfuldheder og kriminelle adfærd. De to billeder herunder er fra 24 februar, kl. 17.20.

Nå, det var som at tale til en dør! … og for døve ører – men det kunne jeg nok have sagt mig selv. Et par timer senere ankom ‘Lise Hansens’ søn nemlig igen, og nu i selskab med en ven. Hun og hjælperne har netop vendt sig om: min yngste søn og jeg var lige gået ud af gadedøren med vores hunde, og molboerne stod som altid på altanen. De to unge stod med deres mobiltelefoner og filmede- eller tog billeder (muligvis lod som om, hvem ved), imens den kriminelle løgnermutter taler i telefon, og da jeg så gik tilbage og tættere på, vendte de sig væk.

Her står hun da vi kommer tilbage fra hundelufteturen (24 feb.), kl. 17.35.18, 17.35.26. Sådan har hun gjort mange gange, især som beskrevet, i oktober måned, men også siden, hvor hendes gæster gerne deltager.

Så her er optagelsen fra 22 februar 2021.
Og samlever Børge, der ikke bor her – “det skal du fandme ikke blande dig i – det kommer fandme ikke dig ved” sagde han, da jeg søndag spurgte om han boede her eller er gæst – har den opsigtsvækkende frihed udi at kunne sende den ene klage efter den anden over mig. Oppasser/støtteperson-Simone må filme mig, lukke vores vinduer i opgangen, stå på altanen og chikanere os, smide om sig med egne og barns sko på den fælles trappeafsats etc., (…) – det samme er for øvrigt en gæst – muligvis det yngste barns far. Og 26 februar gentog han sig selv, men tilføjede at han godt kunne bo der uden at have sit navn på postkassen … men du bor der ikke Børge! Du er intet andet end gæst, Børge!

Nårh! hvad ville det kriminelle-foretagende-Hobro Boligforenings gode viceværter så – den 22 februar? Jo, de havde fjernet tapen på vores postkasse, og nu ville de fjerne det der står på vores dør, efter ordrer fra ‘chefen’ (hvem det så end er … kriminelle Jette Christensen? Kriminelle Hobro Boligforening ved Lisbeth Pind og Anders Kjær? Jeg sagde, at det skulle de ikke gøre, for døren er vores. De fortalte da, at de ville tage et billede af den, og jeg svarede at det måtte de gerne. Jeg spurgte dem, om de ikke kunne bede ‘chefen’ hjælpe i forhold til vores postkasse som vi ikke har kunnet bruge siden 17 oktober 2020, hvilket jeg ligeledes har meddelt PostNord. Nej, det måtte jeg selv. Og det ved viceværterne, og vi alle, er nyttesløst (dokumentation i lange baner! fx. i mine bemærkninger af 26 oktober 2020 …). De påstod endvidere, at de intet vidste om det vi bliver udsat for af Hobro Boligforening og deres meddeltagere, og det vil jeg hjertens gerne tro på, men det ville være det rene utopi hvis det hang sådan sammen – stedet er en heksekedel af ondsindet sladder. Og når rockerløgner-‘Lise’ kalder, så skal jeg love for at fodsoldaterne tropper op i raketfart! Jeg havde i morges, 22 februar 2021, skrevet følgende på de farlige og kriminelle løgneres postkasser:

Og tegnet et lyserødt hjerte på rockerfamiliens hoveddør. Det fjernede viceværterne også. Nu har jeg tegnet et nyt.

Hvis man læser mine bemærkninger af 26 oktober 2020 (indeholdende dokumentation) til Beboerklagenævnet, vil man blandt [meget] andet støde på dokumentation på hvordan Hobro Boligforening ikke-reagerer da jeg meddeler dem, at der står krukker på kanten af flere beboeres altaner (det må jeg selv tale med vedkommende beboere om) – ikke før jeg fjorten dage senere sender dem lovgivning på området fra retsinformation.dk.

Vi er jo fuldstændig magtesløse overfor deres farlige og ondskabsfulde adfærd. Da ‘Lise Hansen’ kommer ud på gaden og hen til sin bil senere på morgenen (ca. kl. 7.20), har hun sit mindste barn i armene, men det forhindrer hende ikke i at råbe til mig at jeg er syg, imens hun banker pegefingeren ind i sin tinding. Nogle ville måske undre sig over hendes påstand om mig, taget hendes alvorlige og lovovertrædende handlinger, i sagen, i betragtning, men jeg er for længst holdt op med at undre mig. Jeg siger til hende, at hun har sit lille barn i armene, og hvordan hun kan bringe det med ind i det her. At de er farlige løgnere, også for andre beboere, og beder hende stoppe den farlige adfærd, hvorpå hun svarer “aldrig!” Da hun har sat det lille barn ind i bilen går hun ud og skraber is fra ruderne, og snart efter kører oppasser-chikane-Simone (veninden der filmede mig 1 november 2020 og som ofte sidder for åbent vindue) forbi. ‘Lise Hansen’ vinker og knytter sin hånd som hilsen. Det er altså nu helt åbenlyst og officielt at rockerfamilien & Co. er på bestillingsarbejde! I guder hvilken dumpap&medkumpaner I har hyret! Kl er nu 16.10 og rockermoar er kommet hjem: musikken spiller højt derinde 🤓 

Da viceværterne var gået gik jeg ned og satte ny tape på vores postkasse, og skrev igen på deres postkasser, samt lidt mere på vores egen dør:

‘Lise Hansen’ kaldte det hærværk … ( 26 februar). Hun der er særdeles farlig og dokumenteret kriminel …

“Nobody, after all, is more anxious to win the war than those who already know they’ve lost the moral argument (…) The root of the word “privilege” is “private law”—you get to rewrite the rules to suit yourself, or flagrantly ignore them (…)”” (https://thebaffler.com/latest/is-patriarchy-too-big-to-fail-penny) Netop det citat kan fint bruges i de to bestialske sager jeg kæmper med.

Jeg må selv sørge for min familie og egen beskyttelse!

Det groteske bedrageri som dansk politi kender alt til:

Og Tove Andersen, er hun mon klar over hvad der foregår, har jeg haft tænkt på, men noget kunne tyde på at hun er informeret, for i går overhørte jeg nogle bemærkninger imellem hun og et af hendes familiemedlemmer. Hun er en ældre dame, javel, men det er, begrædeligt nok, ikke det samme som pr. automatik at være uskyldig – meget langt fra endda.

‘Lise Hansen’ og hendes støttepersoner, herunder hendes søn (nu med venner), fortsætter ufortrødent. Det er gruopvækkende at se hvordan hun bruger sine børn i det perverterede spil, hun og de andre perverterede aggressorer har kørende imod os. Efter endnu en gang at have oplevet deres tiltagende perfiditeter, kulminerende i går aftes den 26 februar, stopper jeg med at interagere med dem.. Dét for at undgå at lade mig indfange af det sorte dynd der omgiver dem. For ikke at nedværdige og besudle mig selv når jeg kommer til at respondere på deres ondskab og stupiditet. Læs eksempelvis under Thoughts on Evil and Fighting it Back for februar.

En vigtig regel, når man bliver chikaneret af en perverteret person, er at holde op med at forsvare sig. Fristelsen er ellers stor, eftersom aggressorens snak er fyldt med løgne, der fremsiges med den største samvittighedsløshed. Enhver forklaring, eller retfærdiggørelse fører kun til, at man synker længere ned i dyndet.

Psykisk vold, psykisk terror og seneste nyt

I går formiddags den 27 marts 2021 loggede jeg på e-boks og kunne se at der var kommet et brev af 23 marts 2021 fra Hobro Boligforening, i indboksen den 24 marts 2021.

“Opsigelse modtaget 05.02.2021, genudlejning forsøges hurtigst muligt.
Fraflytter hæfter for huslejen indtil d. 01.06.2021.
Synet er fastsat til tirsdag, den 18. maj 2021 kl 09:30! (…) Vi har modtaget din opsigelse, i hvilken du opsiger ovennævnte lejemål”

Har jeg opsagt lejligheden? Nej, aldrig. Hvorfor datoen 5 februar? Hvorfor fraflytning 1. juni? Men jeg kan ikke gøre noget ved deres handlinger. Kun se til. Er det derfor? (tweet af 3 februar 2021):

Og endnu et af 7 april 2021 – hvilket kriminelt foretagende!:

Jeg har længe skulle forsøge at regne mig frem til hvad der foregår, og hvem jeg står overfor. Og jeg kan kun få øje på en afgivet tilladelse, som jeg tilkendegiver i starten under dette emne Hobro Boligforening

Hændelsen i fredags, 26 marts, kommenterer jeg ikke.

⚖️

Jeg er nødt til at forsvare mig imod ‘Lise Hansen’s [og CO.] ualmindeligt farlige løgne:

‘Lise Hansen’, der tilsyneladende har brækket ryggen (ifølge artikler i Nordjyske og BT, om aftenen 30 marts 2021), (sort tøj) i selskab med sine tro oppassere. De står ved ‘Lise Hansen’s smadrede bil, onsdag den 31 marts 2021, kl. 13.11. ‘Lise Hansen’ sad på passagersædet i venindens bil, hvor de kørte forbi omkring kl. 12, ligeså gjorde Børge i egen bil. ‘Lise Hansen’ pegede på sin bil i forbifarten. De ankom igen en times tid senere (billeder). Hvad skulle de egentlig? Og hvorfor netop da? Har bilen ikke allerede været inspiceret af folk fra forsikringsselskabet, fx. fredags den 26 marts? (den står trods alt på offentlig vej). Truppen kørte igen, uden at der havde været officiel inspicering af bilen, andet end det de selv foretog.

Når noget er smadret (og bulet) tror jeg nok det (som regel) fremgår klart og tydeligt … Jeg havde taget billeder af bilen hele vejen rundt, om formiddagen den 31 marts 2021 omkring kl. 10 (10.08) – fordi der stod i artiklen at jeg havde smadret ‘Lise Hansen’s bil.

Vi har over en meget lang periode set ‘Lise Hansen’s større børn hjælpe deres mor med at bære lillebroren både op og ned af trappen til bilen. Hvilket slags fuldtidsarbejde kan man i øvrigt passe med sådan en ryg …

Det var to af mine børn, der hver især opdagede artiklen i BT aftenen før, og begge blev meget, meget forskrækkede, og turde ikke sige det til hinanden eller til mig. Næste dag, da min ældste søn skulle op for at tage på arbejde, fortalte han mig det. Han startede med at sige, at han ikke vidste om han skulle blive hjemme. Og jeg spurgte ham hvorfor. Han sagde, at “der har været en artikel”. Deri fremgik også direktør Anders Kjærs trussel om udsmidning ved fogedens hjælp, og så måtte vi ud af lejligheden samme dag. Vi havde heldigvis haft ryddet op i kælderen (i vinterferien) og pakket om i nye flyttekasser, og fordi lejemålet var gjort betinget den 24 november 2020, havde vi gjort klart til hvis de fortsatte deres onde og farlige løgne, for så kunne det jo ske at vi pludselig ville stå i en uoverskuelig situation.

Børge kom overraskende hurtigt til stedet den 26 marts 2021, iført t-shirt og intet overtøj. Han løb ikke alt hvad han kunne op for at tilse ‘Lise Hansen’ der havde brækket ryggen, nej, i stedet gik han hurtigt og målrettet hen til nogle betjente og talte kollegialt med dem. Hvad sagde han til mig, da han gik forbi? Ovenikøbet overhørt af andre betjente?? …

For at sige det endnu engang, kan jeg kun se til og intet stille op, andet at dokumentere alt hvad der er muligt.

Vicevært-Bent i færd med at udskifte postkasser, 31 marts 2021, kl.12.06.. Jeg finder, som nævnt, tre reklameomslag med ‘Lise Hansen’s og Co. adresse på. Da jeg opdager det og kommenterer det, siger vicevært-Bent at ‘Lise Hansen’s postkasse også var fyldt med reklamer, men kan det nu passe? Fredag den 26 marts 2021 var der rungende tomt da lågen på postkasse gik ind. Der sås ingen reklamer eller andet. Heller ikke de efterfølgende dage. Nu kan der have ligget en reklamestak i bunden af postkassen eksempelvis med omsvøbet der ses på billedet til højre (grøn skrift), det er muligt, men der kan ikke have ligget hele tre stakke uden at det har kunnet ses.

Hvorfor lyver vicevært-Bent? Han sagde, nøjagtigt som sine kollegaer (22 feb.), at han ingenting vidste om det der er foregået (suk). Der lå i øvrigt tre breve på et trappetrin hvilket han oplyste mig om, og spurgte om jeg ville have dem med. Men i stedet for at lægge dem tilbage i den nye postkasse, tog han dem med sig. Må han det? Ja, jeg ved, at alt hvad der måtte falde de mennesker ind er tilladt. Godkendt fra højeste sted.

12 oktober 2020 sender jeg Hobro Boligforening en mail om at jeg ikke længere vil modtage deres henvendelser i postkassen, men i stedet via Digital Post. Dét fordi postkassen flere gange er blevet fyldt med bl.a. andres reklamer, og man aldrig ved hvad de ellers kan finde på at stoppe i den. 16 oktobers morgenformiddag afleverer jeg samme brev i underskrevet stand direkte til en medarbejder i Hobro Boligforenings skranke, Smedevej 28. Og allerede næste dag!, den 17 oktober om formiddagen, da jeg skal ud med vores hunde, ser jeg at postkassen er fyldt med andres reklamer igen.

Samlet set, med alle mine henvendelser taget i betragtning, i nuværende sag og igennem flere år, herunder også dokumentation, da er det tydeligt for enhver med bare nogenlunde tankevirksomhed, at der er tale om psykisk vold og psykisk terror begået både imod mig, men også min familie især for deres vedkommende de sidste 11 måneder. Der er ufravigeligt tale om en moderne hekseafbrænding. Er det et af Hobros særlige varemærker? https://nordmus.dk/udstillinger-3/ Jeg har tidligere læst en artikel om Ane Cathrine Nielsdatter Bjerregaard hvor hendes historie undersøges nærmere og fra en anden vinkel, men jeg kan ikke finde den mere.

Farlige løgne, særdeles beskidte tricks og alle-mod-én

Nu har alle de mennesker (passive som aktive) bag chikanen, den psykiske vold og terror, herunder de farlige løgne, kunnet få mediet Nordjyske til at skrive to artikler om mig, hvoraf den ene også bringes i BT. Den seneste artikel af 30 marts 2021 er endnu engang fyldt med uvirkelige løgnhistorier, og hvorfor? Når det kan dokumenteres at de lyver. Jeg kan altså ikke begribe dem. Direktør for Hobro Boligforening Anders Kjær fortæller i artiklen (30 marts), at de havde opsagt mit lejemål 5 februar 2021, for hvilket jeg havde fået 6 ugers frist til at kommentere, og at jeg skulle fraflytte lejemålet 18 maj 2021. Men man kan jo læse sig til noget helt andet i det brev jeg modtog af 23 marts 2021, omhandlede de samme datoer. Han citeres også for at sige, at nu ville de i stedet opsige lejemålet straks på baggrund af hændelsen 26 marts, og at det vil kunne ske med fogedens hjælp. Det kan mine børn læse om i en landsdækkende avis, uden at jeg har fået et eneste brev med indhold af sådanne oplysninger. Ikke et eneste.

Hvorfor skulle Hobro Boligforening have opsagt mit lejemål den 5 februar 2021? På hvilken baggrund?

At benytte sig af magtfulde medier (venner) til at få sine farlige løgne spredt ud til et stort antal mennesker er et særdeles beskidt trick. Det er ondskabsfuldt og usselt. At gøre det når der er et uskyldigt ungt menneske involveret, endnu ikke voksen, der har sit liv med skole, arbejde og venner, er ekstremt afstumpet. Og netop afstumpethed har mange af personerne i sagen (de to sager) til fælles.

Og nårh, ja: jeg kom i spændetrøje?? … tsk!

Jo mere de lyver, des mere udstiller de sig selv, og jeg kan ikke begribe at de ikke selv kan se det.

⚖️

I kan lyve om mig herfra og til evigheden, men I synker kun længere og længere ned i jeres afstumpede og uhelbredelige dynd! I er alle-mod-én, og netop dét faktum viser meget nøjagtig hvor stor en svaghed der er tale om hos jer alle – i begge sager.

⚖️

At Hobro Boligforening har begået kriminalitet er der absolut ingen tvivl om. At de har gjort det sammen med ‘Lise Hansen’, Karen Lis Hvarre, Havenissen Børge – og evt. med Tove Andersens vidne – er der heller ingen tvivl om. Så! hvis ikke det får konsekvenser: at de alle sammen kommer til at stå til ansvar for det, ja, så har de [alle] selv bekræftet deres ulovlige, ganske brutale og sociopatiske forehavende, og hvorfor det blev sat i værk, præcis sådan som jeg har forklaret her.

‘Lise Hansen’ og oppasser den 23 marts 2021 (forkortet version)
27 marts så jeg i e-boks, at der var indkommet et brev den 24 marts. Brevet var fra Hobro Boligforening, dateret den 23 marts 2021. Jeg skulle have opsagt mit lejemål den 5 februar 2021 …

Oppasser ankommer kl. 15.44 den 23 marts 2021 sammen med ‘Lise Hansen’. Behjælpelig med klapvogn. Fuld version.

Nordjyllands Politis henvendelse af 8 april 2021:

” I forbindelse med forgæves forsøg på at kontakte dig,
skriver jeg hermed til dig.
Jeg har yderligere anmeldelser,
som du skal forholdes m.m., for at vi kan få dine sager færdiggjort og
sendt videre.
Ring venligst retur til nedenstående nummer.”

Nordjyllands Politi ringede med hemmeligt nummer til min og mine børns telefoner den 8 oktober 2020, men vi lader som om det ikke er sket … Mit telefonnummer er offentligt tilgængeligt! fordi jeg har Forlaget Nemesis (CVR) – OG ikke mindst: vi har noget i Danmark der hedder e-boks – Digital Post fra staten til pøblen. Meeenn…. hvis man nu kan ringe, og tingene derved ikke står på skrift, ja, så passer det bedre i DDR-krammet. Hvad gør Nordjyllands Politi for at kontakte mig? De ringer til mit ældste voksne barn, der er på arbejde! Nøjagtigt som Østjyllands Politi gjorde til mit andet voksne barn der også var på arbejde, i sagen om Aarhus Universitet-Østjyllands Politi og den danske stats ubegribelige kriminelle handlinger. I nuværende sag: min søns telefonnummer er IKKE offentligt tilgængeligt! Præcis som mit andet voksne barns telefonnummer heller ikke er det. Hvorfor må dansk politi opføre sig sådan?? Hvorfor må de?! Fordi de ikke er underlagt dansk lovgivning, og fordi de intet har imod at forfølge danske borgere med rendyrket ondskab.

Mit svar:

“Du skriver, at du forgæves har forsøgt at kontakte mig. Hvordan kan det lade sig gøre, når Nordjyllands Politi er i besiddelse af alle oplysninger der er nødvendige for jer at kunne kontakte mig? Endvidere skulle jeg være anmeldt til Nordjyllands Politi i oktober og november 2020.”

Lad os se hvad de [alle] yderligere har i deres kulsorte ondskabs-ærmer, det bliver interessant at se og være vidne til: hvor sindssygt de vil fortsætte med at opføre sig. Det hele befinder sig allerede og for længst, langt langt forbi det fattelige.

Sigtelsesbrev

Sigtelsesbrev af 13 april 2021. Et interessant et af slagsen: Usandheder fra både de kriminelles side, men også – og selvfølgelig – fra politiets side. Jeg nægter hermed at tro, at der er tale om utilsigtede fejl. Jeg tror helt bestemt, der er tale om bevidste handlinger. Ud af flere fejl og usandheder, nævner jeg kun nogle enkelte:

Min adresse er ikke “pt. ukendt”! Jeg har adresse på Jernbanegade 55A, 2.tv, 9500 Hobro. Hvordan kan I komme på den idé? Jeg har aldrig opsagt mit lejemål (Hobro Boligforenings brev af 23 marts 2021). Hobro Boligforening har aldrig opsagt mit lejemål (en af flere løgnhistorier fra direktør for Hobro Boligforening Anders Kjær som det fremgår i artikel i Nordjyske og BT af 30 marts 2021). Jeg har fortsat adresse pågældende sted! NB: dokumentation på at jeg skulle have opsagt lejemålet glæder jeg mig usigeligt til at se!!

‘Lise Hansen’ har ikke brækket ryggen foranlediget af mig. Aldrig! Hun har højst sandsynligt end ikke et eneste blåt mærke foranlediget af mig. Når hun hævder det, og to statsmedier, afskumskanaler, bringer løgnhistorien, og tilmed politiet! i sigtelsesbrevet, ja da bekræfter de alle sammen hele set-up’et med familien inde ved siden af! (fortsættes efter billedet The lives of Others).

⚖️

⚖️

Hvorfor nævnes ‘Lise Hansen’s postkasse ikke med et eneste ord i sigtelsesbrevet?

En helt normal chikaneomstændighed vi også var udsat for, men, som tidligere nævnt, en omstændighed vicevært-Bent overraskende decideret lyver om, for at beskytte den farlige og kriminelle ‘Lise Hansen’. Han er altså klar over hvad der foregår! Hvor mange er sat ind i den syge og brutale plan?? Den kriminelle uslings postkasse var rungende tom. Det er muligt at der har ligget én stak reklamer i bunden af postkassen, men det var ikke synligt. Er det grunden til at politiet undlader at lade postkasse-hærværket fremgå af sigtelsesbrevet? Ja, selvfølgelig! De to betjente fra Nordjylland Politis fremfærd den 8 oktober 2020 var alt for åbenlys. Og ‘Lise Hansen’ og HavenissenBørges adfærd alt, alt for selvsikker!

Det er jo tankevækkende, hvis man endnu ikke har forstået noget som helst, at lige præcis og kun ‘Lise Hansen’ er den der skades af “legemsangreb af særlig rå og brutal karakter” – ovenikøbet og ligefrem så den farlige og løgnagtige usling brækker ryggen! Nej, ‘Lise Hansen’ har sig en dårlig ryg, og i det hele taget et dårligt liv – som een jeg har kendt tidligere i mit liv ville have udtrykt det – herunder et særdeles selvdestruktivt liv.

Men politiet skriver det ikke desto mindre i sigtelsesbrevet! De må altså være i besiddelse af dokumentation fra hospitalsbesøg, og evt. indlæggelse etc. Så nu får vi se, hvor omsiggribende bedrageriet og den farlige adfærd er: hvor mange kan man få til at deltage – det er spørgsmålet eller muligvis bekræftelsen!

Hvad blev der af stativet for at støtte bl.a. nakken, og de voldsomme skader, herunder hhv. fraktur og brækket ryg som idioten pådrog sig?? Og dagen den 28 maj 2021 før retsmødet …

31 marts – fem dage efter hændelsen – er det muligt for hende at gå, sidde i en bil (husk på hun skal ind og ud af bilen) og ja, i det hele taget gøre som hun plejer, herunder altid med en telefon til øret. Da min yngste søn kigger ud af vinduet i vores lejlighed, ser hun på ham og lyner sin jakke ned! For at fremvise ham et eller andet? (muligvis det påståede korset hun, i følge afskumskanalerne skulle bære). Hvilket ekstremt usympatisk og ækelt umenneske, løgnagtig og farlig for sine omgivelser. Hun bør ikke have børn i sin varetægt!

“samt buler i venstre tværstolpe og venstre sidedør.” Hvor?? Helt præcist? Jeg har også billeder af højre side. Hvis Nordjyllands Politi og deres usympatiske venner har dokumentation på buler, ja, da må de selv have påført dem! men vel at bemærke efter jeg tog disse billeder kl. 10.08 den 31 marts 2021. Når det står i sigtelsesbrevet da må politiet jo være i besiddelse af dokumentation – og det ser jeg frem til at blive forelagt!

Rundt vi svinger, baglæns vi går, ubekymret over underlaget vi betræder …
Brækket ryg efter…”legemesangreb af særlig rå og brutal karakter” … (wow!). Lystløgneren går rundt uden at se hvor hun sætter sine fødder – som altid optaget af telefonen: ubesværet går hun rundt, og ind på græsset, hvor hverken græsrabat eller fortov er sikre underlag for en der nyligt har brækket ryggen. Oppasserne? … 🙃😄 De fortæller sig selv, temmelig åbenlyst!

“er sigtet for legemsangreb af særlig rå og brutal karakter efter straffelovens §245, stk. 1 ved d. 26.marts 2021 kl. 1426 på Jernbanegade 55A, 2.th. 9500 Hobro ved at have slået sin nabo Lise Vang Hansen mindst 4 gange i nakken, ryggen og benet med et metalrør, så denne brækkede ryggen” (sigtelsesbrev af 13 april 2021).

Læg i øvrigt mærke til hvad oppasserne undersøger og sammenlign med sigtelsesbrevets tekst … !: “samt buler i venstre tværstolpe og venstre sidedør.”.

⚖️

https://psykopatfri.dk/hvad-er-en-psykopat/psykopat-sociopat-og-narcissis/

Manglende empati

Manglende skyld og skamfølelse

Aggressiv

Arrogant

Patologisk løgner

Mangel på respekt for andres sikkerhed

Ligegyldighed overfor andre

Manipulativ

Manglende respekt for sociale normer, regler og lovgivning

Voldelig

Kriminalitet

#sociopater!

Ytringer af 8 oktober 2020, 22 oktober 2020, 24 februar 2021 og 26 februar 2021 fra et ualmindeligt grimt og afstumpet umenneske, som hverken jeg eller mine børn kender. Et totalt fremmet umenneske, der mener at kunne tillade sig at sige sådan til os. Et umenneske der fremstiller sig selv, og fremstilles af venner, som en stakkels forurettet. Et umenneske der inddrager sine børn i det perverterede og chokerende forehavende, hun er en del af.

⚖️

Et uvirkeligt og særdeles kynisk bedrageri oveni i et lige så uvirkeligt og særdeles kynisk bedrageri – blottet for al medmenneskelighed og anstændighed

Det er ikke kun underskrifter der er forfalskede. Ingen ville kunne forestille sig omfanget af alle disse umenneskers ugerninger og det de har begået imod os. Og jeg ved, at uendeligt mange ville forfærdes over hvad jeg – og mine børn er- og har været udsat for. Jeg skriver i bogen, og har gentaget det mange gange, at ikke bare er os det er gået ud over, men det meste af den danske befolkning: alle vi der ikke er indflydelsesrige. Det er en utrolig forrående og ødelæggende behandling, der fortæller at andre borgere i myndighedsembeder (politi, politikere, embedsværk, magtfulde med fine erhvervstitler etc) uden nogen former for samvittighed agerer ualmindeligt brutalt.

⚖️⚖️ ⚖️  

Jeg ved hvad der er foregået, og stadig foregår, men det er der også mange andre der ligeledes er klar over. I mine øjne er der tale om rå-og brutale tavse vidner. Det er samme mentalitet man ser i forhærdede diktaturer. Må lyset vinde hos bare een af jer, og allerhelst flere❤️

I dag er det den 25 april 2021, og jeg fik tilsendt artiklen af 30 marts 2021 (BT], som jeg læste. Ak, ja … ! mere er der ikke at sige til det😄 .. foreløbig ….

Jeg er lykkelig❣️ over at være den jeg er🥰 

🦋 

5 maj 2021, kl. 6.51 (dut): Man tænker, at der på et eller andet tidspunkt må dukke et professionelt, ansvarligt og anstændigt menneske op, der nægter at misbruge sit embede. Man tænker, at det er umuligt kan være alle der er DDR-inficerede. At nogle ganske enkelt ikke har samvittighed til at fortsætte sejladsen på DenEndeløseHistorie. At disse nogle ønsker at kunne se familie, venner og bekendte i øjnene med et klart, rent og uforfalsket blik. At leve med sig selv intakt. Jeg er trods alt glad for at det ikke går ud over andre – men måske er det mere almindeligt og udbredt end vi kan forestille os?

🦋

Og ja, i øvrigt et interessant sigtelsesbrev nr. 2 … fra umennesker med karaktertræk helt på linje med overbeviste nazister og DDR-regimefolk! Det er uendelig synd for jer❣️  – I er fortabte.

Blot for at nævne et lille udpluk:

Man undrer sig…. Er det for trods alt at nævne postkassen? Når nu vi må undlade den smadrede postkasse af 26 marts 2021 og den efterfølgende omtalte penible sag med reklamerne. Eller fordi ‘Lise Hansen’ kalder skriften på postkassen for hærværk, omtalt af mig her og på Twitter, og så må vi hellere få den med. Vi kan nemt regne ud hvem der [proforma] residerer på nedenstående omtalte gade …  🤭

“Forhold 5 5100-xxx-0251-21 (13 april 2021)
Straffelovens §291 stk. 1 ved d. 22 februar 2021 at have skrevet med rød og sort sprittusch på døren
indtil lejligheden på adressen; Bandegårdsvej 55A, 2.th, 9500 Hobro, hvor Lise Vang Hansens var
bosiddende, hvilket efterfølgende ikke var muligt at fjerne fuldstændig, hvorved Hobro Boligforening led et tab på reparation af pågældende dør.”

‘Lise Vang Hansen’s (haha) postkasse (2021) hhv. (fra venstre til højre) 22 februar, 23 februar, 3 marts og 24 marts (“rød og sort sprittusch”). Man kan se et navn mere på postkassen, og det var efter at jeg her havde omtalt HavenissenBørges manglende navn på samme. Og sådan har hun altid strakshandlet både på samtaler vi har haft i lejligheden, og når jeg har haft skrevet her. Og det er selvfølgelig noteret ned fra min side!

Nu tilføjes postkassen i sigtelsesbrev nr. 2 Den røde og sorte sprittusch som viceværterne før har kunnet fjernet …

“5. straffelovens § 291 stk. 2 – hærværk af betydeligt omfang, (3 maj 2021)
ved den 22. februar 2021 flere gange, på ikke nærmere angivne tidspunkter, at have skrevet med rød
og sort sprittusch på hoveddøren og postkassen til Jernbanegade 55A, 2.TH i Hobro, hvorved der skete
skade for et pt. ukendt beløb.”

“Hærværk af betydeligt omfang” …

Den endelige dokumentation

Da jeg læste artiklerne fra Nordjyske af hhv. 1. november 2020 og 29 og 30 marts 2021, fik jeg den endelig vished for hvem der står bag mishandlingen af mine børn og jeg (og 28 maj 2021).. Det fremgår tydeligt af artiklerne. Når der er så vægtig dokumentation på løgne og straffelovovertrædelser, og både politi og statsbetalte medier deltager, og lyver, selv en formand for Lejernes LO udtaler sig, og min henvendelse til justitsminister Nick Hækkerup nævnes, da kan jeg se, at jeg ikke har taget fejl i mine antagelser. Det tog lang tid for mine børn at forstå. Omfanget af den ubegribelige ondskab begået imod os er næsten ikke til at forstå. Og jeg har nu indset at I aldrig kommer til at lade hverken mine børn eller jeg i fred.

Billedet af samlevers bil 8 oktober 2020 kan jeg af uransagelige årsager ikke få lov at uploade …! Det har jeg aldrig oplevet før. Der var problemer med at uploade filer, i dagene omkring udgivelsen af min bog februar 2020. Nu ved jeg hvorfor. Har sat det ind på et tekstdokument:

‘Lise Hansen’ nævner endnu en gang ikke sin samlever og udtaler sig som om han ikke var til stede pågældende dag (8 oktober 2020), til avisen Nordjyske. Politiet ved det. Ham, der har skulle ligne at være hendes samlever, var til stede og det var hans bil! Han var også til stede den 28 september 2020 da de stod i vaskekælderen og jeg spurgte om det var dem der havde taget vaskepulver i min vask og sedlen fra en anden familie. Hun har tilladt sig at sige grove ting til min ældste hjemmeboende søn, men også til mig. Hun har hængt sedler op (hvoraf den ene er skrevet af Jette Christensen, Hobro Boligforening): al hendes dokumenterede adfærd tyder på at hun er alt andet end bange for min søn. Hun og I har nedværdiget og besudlet ham med jeres syge og grusomme løgnhistorier. I er så farlige!

Her et billede af ‘Lise Hansen’s åbne dør den 21 oktober 2020. Hun udtaler til Nordjyske: “Jeg har haft en kniv med, når jeg var i vaskekælderen. Jeg tør ikke længere gå derned alene” (1. nov. 2020). Den 29 marts 2021 kan hun fortælle: “Heldigvis var min dør ikke låst” (Nordjyske, 29 marts 2021). Det er den heller ikke på en videooptagelse af 29 januar 2021. Hvorfor, når hun er så angst og bange? Hvis det så galt til, hvor er så flere af løgnagtige klager? Hvorfor har Hobro Boligforening ikke anket den betingede afgørelse af 24 november 2020? Hvorfor blev ‘Lise Hansen’ så begejstret over at jeg ikke kunne få sagen prøvet ved Boligretten, når nu jeg skulle være smidt ud for mange år siden? “Kvinden og hendes søn”. Mit yngste barn boede der også, og det ved I!

Jeg har oplevet ‘Lise Hansen’s dør være sådan åben to gange, og det kunne ligne politiets metoder, for at se om ‘folk’ vil fristes til begå noget ulovligt. Men sådan er vi ikke! Derimod er det os der er oppe imod farlige kriminelle.

Udskrift fra dombogen og løgnenes legeplads

“Omkring 3-4 dage efter overfaldet kunne hun se mærker på kroppen efter ca.
10 slag, heriblandt slag på ryggen. Da tiltalte slog, holdt tiltalte røret med
begge hænder. Tiltalte sagde ikke noget men havde åben mund og vilde øjne.
Blodet på døren og væggen kan kun stamme fra tiltalte, muligvis da tiltalte
har hamret røret ind i væggen og døren. (…)

Hun forsøgte under slagene at
værge for sig.

Foreholdt fotomappe af skader, samlet fil side 113-124, forklarede vidnet, at
hun efterfølgende sendte billeder til politiet. Billederne viste skaderne, som
de så ud ca. 2 dage efter. Alle skaderne er opstået som følge af slagene.”
(side 4)

Anklageren sagde, at blå mærker sagtens kunne vise sig hele 4-5 dage efter (mine noter), og her i dombogen står 3-4 dage efter. Jeg har aldrig fået blå mærker 3-5 efter at have slået mig. Et rødt mærke ses straks og ofte bliver det straks blåt (blodudtrædning). Hvad mon en ikke-købt læge ville sige til deres påstande?

I retten sagde løgneren at hun ikke afværgede for sig, men det står i udskrift af dombogen! Hun havde ingen afværgeskader. Hun blev beskrevet som at have “voldsomme skader”. Som sagt har jeg aldrig kunne tildele løgneren ‘voldsomme skader’. Det er ganske enkelt umuligt, og derfor er der forfærdelig mange om at lyve. Og derfor fortæller de involverede deres egen historie: at det er et ubegribeligt hævntogt de er ude i. Skal sådan et menneske ikke ind på et hospital samme dag! og gennemgås for de voldsomme skader?? Skal det ikke foregå på et autoriseret sted?!

I retten sagde løgner og kriminelle ‘Lise Hansen’ at hun ikke var i tvivl om at jeg ville have slået hende ihjel hvis jeg havde kunne, men det fremgår ikke af udskriftet fra Dombogen (der er flere interessante udeladelser … ). Det er ekstremt forrykt, men også at vide hvor mange der deltager i alt det her imod min familie og jeg. Og at vi ingen retsbeskyttelse oppebærer. At ingen advokater har lyst til at røre ved sagen (der er for langt til Aalborg). Men jeg ved at det alt sammen kommer for en dag, det er bare et spørgsmål om tid.

Et udskrift fra dombogen, er det også et sted for udtalelser der ikke er faldet i retten? Og må man lave om i udtalelser og undlade at skrive udtalelser i en dombog? Ja, alt er tilladt og alt kan aftales forud.

Billederne undrede jeg mig over, og spurgte den beskikkede forsvarer om de involverede selv havde sendt billeder til politiet. Ja [!]. Og det fremgår også som ovenstående. I opgangen var ingen blodstænk på væggene, men det var der af billedmateriale i sagen!: jeg har aldrig set så manipuleret et billede, og ‘undrede’ mig over at den beskikkede forsvarer ikke gik mere ind i billederne. Blodet kom fra en rift i det yderste af en finger, som jeg fik et par dage tidligere efter at have renset filtret i tørretumbleren. Det var dét sår der sprang op, og blodet var mit, og det eneste der var i opgangen på gulvet! På politistationen den 26 marts spurgte en betjent hvad det var for noget rødt jeg havde på min trøje, og jeg fortalte at det var tomatsauce fra makrel. I retten blev det til blod.

Løgnerne sagde, at mine børn aldrig tog afsted uden mig: Det er endnu en forrykt løgn. Det gør de når de tager ud og fisker, eller besøger familie osv. Løgneren og kriminelle Karen Lis Hvarre er ikke altid hjemme. Om hun opholder sig hos sin relation ved jeg ikke. Det samme gælder løgner og kriminelle ‘Lise Hansen’ der ikke er hjemme i dagtimerne, og indimellem nogle timer om aftenen. De ved ingenting! om hvorvidt mine børn aldrig tager afsted alene. (de ved det, men lyver: deres arbejde bestod i os! Note 2 december 2021)

Løgnerne henviste til et tweet fra den 26 marts og mente at hændelsen var planlagt ( i dombogen skulle jeg ofte have stået parat bag døren … ), men de tweet jeg lavede havde billeder af underskriftforfalskningerne i ‘begge’ sager! Og omhandlede begge sager. Over flere dage. Jeg var meget fortvivlet den eftermiddag, og mine børn og vores hunde kørte ind til mine børns far omkring kl. 14.

Vi er blevet ulovligt aflyttet og overvåget igennem mange måneder, måske endda år. Dansk politi har brugt og stjålet ressourcer fra det danske fællesskab på en familie der intet har gjort, udover at jeg har gjort opmærksom på et omfattende statsbedrageri! I Danmark lever vi under et regime der ikke lader det tidligere DDR noget efter.

Der står at jeg filmede løgner og kriminelle ‘Lise Hansen’ da hun stod med sit barn i armene:; det gjorde jeg ikke! Jeg stod såmænd nøjagtig som hun og hendes gæster har gjort uendelig mange gange, igennem mange måneder. Og hvor vi mange gange er gået igennem kælderen for at undgå deres provokerende og intimiderende glaneri. Grunden til at hun var rasende, var fordi jeg havde skrevet på deres postkasser, at de var farlige løgnere og kriminelle. Og det er der dokumentation for at de er! Men også at de har fået lov til at handle sådan. Selv under ed overfor en dansk domstol!

“Hun er sygemeldt og ved ikke, hvornår hun kommer tilbage. Det er både fysiske og psykiske gener. (…) Generelt har hun været meget påvirket. Hun får sovepiller, ellers kan hun ikke sove. Hun har billedet af tiltalte på nethinden, og hun er bange både på hendes og hendes børns vegne. Hun er bange både for tiltalte og tiltaltes sønner. Hun har nu selv et jernrør liggende ved siden af sengen, simpelthen fordi hun er bange. Hun har fået kronisk hovedpine og svært ved at koncerntrere sig.” (udskrift fra Dombogen af 4 juni 2021)
Den 26 marts 2021 skulle denne farlige løgner og kriminelle ‘Lise Hansen’ have pådraget sig voldsomme skader i følge anklageren. Være angst og i frygt. Sove med et jernrør ved sin seng, tage sovemedicin, og have kronisk hovedpine. Brækket ryggen. Blå mærker over 10 steder på kroppen. “Voldsomme skader” – altså dybt forslået på krop og sjæl. Men her går umennesket sørme rundt som om ingenting er hændt 5 dage efter! Lige nedenfor vores vinduer. Ser sig ikke for hvor hun træder. Ser op mod vores vinduer. Den 28 marts skulle hun have fået korset på. Vi er oppe imod alvorligt farlige løgnere og kriminelle, og her mener jeg samtlige involverede! men kan intet stille op. Samleveren der omtalte sig selv som kæreste til ‘Lise Hansen’ vidnede ikke i retten – mærkeligt nok…
og det var hendes bil den 8 oktober 2020 … og han stod ikke i vaskekælderen sammen med hende den 28 september 2020 … (ca. en halv times tid før jeg fik optagelserne hvor han sladrer med Karen Lis Hvarre) osv. osv. Fordi? …

Jeg skulle have smadret løgner og kriminelle ‘Lise Hansen’s bil … I sigtelsesbreve står buler mig her og buler mig der: men det blev selvfølgelig frafaldet (retsmødet den 28 maj 2021), for der var ingen buler nogen steder! dokumenteret af mig! (i dombogen står et beløb til 6700 kr. – jeg har ingen anelse om hvad det beror på.) Hvorfor???! har vi sådan et politi i Danmark? Og anklagemyndighed? og domstol?? Og stat?? Der må forfølge danske borgere der (bl.a.) har fortalt om et uhyggeligt statsbedrageri. Danske politikere er hykleriske i uhyggeligt omfang, fordi de er ikke anderledes end regimer med diktaturlignede tilstande. Men når man opponerer imod sådanne metoder benyttet i andre stater, da kan man gemme sig bag sit grimme, forrående og falske teflonsmil og lade som om det ikke forekommer her hos os.

“Beklager, denne filtype er ikke tilladt af sikkerhedsmæssige årsager.” (WordPress). Indsat i dokument i stedet:

Ekstremt syge løgnhistorier, dokumenteret af mig, som jeg og mine børn ikke kan stille noget op overfor. Jeg er LIGEGLAD med fængsel! Men jeg er ikke ligeglad med, at den danske stat opfører sig sådan overfor borgere der ingen indflydelse har. Hvorfor sigter I mig ikke for drabsforsøg??? Den ulækre løgner sagde jo i retten, at hun ikke var i tvivl om at jeg ville slå hende ihjel hvis jeg havde kunnet! Sigt mig dog for drabsforsøg!! Kom nu i gang!!!!

Mine børn nævnes i dombogen selvom de hverken er anmeldt, sigtet eller stillet for en dommer. De har ingen mulighed for at forsvare sig. Men alt er tilladt for de umennesker!

⚖️  

“Ødelagt mit vaskepulver og skyllemiddel” (‘Lise Hansen’ [Jette Christensen, Hobro Boligforening], 29 september 2020)

“Gør andres vaskepulver vådt så det ikke er brugbart og vælter deres skyllemiddel” (Jette Christensen, Hobro Boligforening, 8 oktober 2020)

‘Lise Hansen’s ødelagte vaskepulver og skyllemiddel – ikke længere brugbart … to måneder efter …

Det er i øvrigt ikke meget ‘Lise Hansen’ får brugt på to måneder af vaskepulver og skyllemiddel – hun der skulle være “mor til fire” (retsmødet den 28 maj 2021).

Sådan så det ud i flere timer den 29 november 2020. Samme dag, ca. kl. 14, gloede ‘Lise Hansen’, oppasser Simone Skau Jensen og en mand (BC 87249) provokerende og intimiderende fra altanen på min søn da han kom hjem.
“29/11 morgen – billede – inden da kiggede han op da han stod ved sin bil, han tog efter sin telefon, og så ud som om han filmede/tog billede. Lidt efter talte han .. i tlf?” (notesbog)

Per Larsen ønsker ikke frit spil for dansk politis brug af civile i det kriminelle miljø, men peger på, at en meddeler i dag nærmest ikke »kan løfte armene« uden at vedkommende bevæger sig ind på området for ulovlig, civil agentvirksomhed.

»Jeg plæderer ikke for, at vi havner i den anden grøft, og gør alt tilladt

https://politiken.dk/indland/art4925517/Politiet-satser-p%C3%A5-meddelere

»Vi ønsker bestemt ikke civile agenter som i USA. Men man kan rykke lidt på grænsen for, hvornår man er meddeler, og hvornår man yder agentvirksomhed. Der er tale om at flytte nogle grænsepæle, ikke at lave helt om på det«, siger rigspolitichef Torsten Hesselbjerg.

Politiken, 3 januar 2003

🦋 

10 januar 2021, kl. 17.19 😊. Endnu et hjerte og sommerfugl tilføjet vores hoveddør – og sådan vil jeg fortsætte, indtil de stopper deres ondskab og lader os være i fred  💚 #stakler
10 januar 2021
%d bloggers like this: