Iben Schartau

og Forlaget Nemesis Рfor retfærdighed

Thoughts on Evil and Fighting Evil Back

Justice. Decency. Honesty. Authentic Moral. Sincerity. Courage. Truth. Fight Back.

When you see corruption, when you see injustice, you speak up. You don’t just shut up and say it’s none of my business

Manal al-Sharif

ūü¶čūü¶čūü¶č

APRIL

Udmeldinger om, at regeringen vil fremme borgernes retssikkerhed eller sikre en √łget saglighed i
registreringspraksissen, har en sådan karakter, at der ikke kan opstilles krav om sandfærdighed, da
sandhedsvurdereingen af s√•danne erkl√¶ringer vedr√łrer politikernes intentioner og ikke de konkrete praktiske forhold.
Det er endvidere kun et udgangspunkt, at regeringen skal udtale sig sandfærdigt om den praktiske tilrettelæggelse af
administrationen, da der kan v√¶re tungtvejende modst√•ende hensyn, som tilsiger, at det er n√łdvendigt at tale usandt om
praktiske forhold i administrationen. Der kan dog være tale om ganske tungtvejende hensyn, som kun tilgodeses
gennem en egentlig vildledning, , da regeringen ellers blot kan lade være med at udtale sig

Politiets efterretningstjeneste ‚Äď en retlig belysning af tjenestens virksomhed og det samlede kontrolsystem, Emil Bock
Greve, Jurist- og √ėkonomforbundets Forlag, 2014, s.34

Tortur og den samlede sag: En ekstremt uhyggelig heksejagt i dagens Danmark, begået af borgere med betydelig magt

Mistankekravet og provokationsforbuddet kommer klart til udtryk i retsplejeloven, men kan også udledes af de
almindelige forvaltningsretlige grunds√¶tninger om saglighed og proportionalitet (…) Objektivitetsprincippet er
fundamentalt i dansk ret og regnes for en af de vigtigste retsgarantier. Det samme g√łr sig if√łlge H√łjesterets afg√łrelse i
Vollsmose-sagen gældende for mistankekravet og provokationsforbuddet

¬ß 164. Den, der afgiver urigtige oplysninger til offentlig myndighed med fors√¶t til, at en uskyldig derved bliver sigtet, d√łmt eller undergivet strafferetlig retsf√łlge for et strafbart forhold, straffes med f√¶ngsel indtil 6 √•r.

¬ß 164 a. Den, som undlader at oplyse omst√¶ndigheder, der bestemt taler for, at en for en forbrydelse sigtet eller d√łmt er uskyldig, sk√łnt dette kunne ske uden at uds√¶tte den p√•g√¶ldende eller dennes n√¶rmeste for fare for liv, helbred eller velf√¶rd eller for forf√łlgning for vedkommende forbrydelse, straffes med b√łde eller f√¶ngsel indtil 1 √•r.

¬ß 165. Den, der til offentlig myndighed anmelder en strafbar handling, der ikke er beg√•et, s√•vel som den, der til s√•dan myndighed indgiver falske klagem√•l, straffes med b√łde eller f√¶ngsel indtil 6 m√•neder

Straffeloven, retsinformation.dk

§ 754 a. Politiet må ikke som led i efterforskningen af en lovovertrædelse foranledige, at der tilbydes
bistand til eller tr√¶ffes foranstaltninger med henblik p√• at tilskynde nogen til at udf√łre eller forts√¶tte
lovovertrædelsen, medmindre

¬ß 754 b. De foranstaltninger, som er n√¶vnt i ¬ß 754 a, m√• ikke bevirke en for√łgelse af lovovertr√¶delsens
omfang eller grovhed.
Stk. 2. Foranstaltningerne m√• alene udf√łres af polititjenestem√¶nd og ansatte i politiet med s√¶rlige
efterforskningsmæssige kvalifikationer. Civile personer kan dog efter aftale med politiet yde bistand til at
udf√łre eller forts√¶tte den lovovertr√¶delse, der efterforskes, n√•r den bistand, der ydes, er yderst beskeden i forhold til lovovertr√¶delsen

Retsplejeloven, retsinformation.dk

‚ÄúThe term ‚Äėtorture‚Äô as defined in the UN Convention against torture essentially refers to the
intentional infliction of severe physical or mental pain or suffering in order to achieve a specific
purpose. It is most commonly associated with the extraction or suppression of testimony or
confessions, but can also involve other forms of coercion, intimidation, punishment or
discrimination. Ultimately, torture always intends to break the will of the targeted person and to
subjugate them to the will of the torturer. Importantly, the targeted persons ‚Äď whose will the torturer
intends to break ‚Äď need not be only the immediate victims themselves, but can also be their
husbands, wives, parents or children, their friends or associates (‚Ķ). The alternative term ‚Äėother
cruel, inhuman or degrading treatment or punishment‚Äô ‚Äď ‚Äėill-treatment‚Äô for short ‚Äď is used when the
infliction of pain or suffering does not pursue a lawful purpose, or is unnecessary or
disproportionate for the achievement of such a purpose, but lacks at least one of the characteristics
of torture, namely intentionality, purposefulness, the intensity of the resulting suffering or the
powerlessness of the victim. (p. 73) (…) In the case of political dissidents especially, this also aims
to destroy the victim’s reputation and credibility, to make their persecution appear justified, at to
render their return to their community difficult, if not impossible‚ÄĚ (p. 75)

“Finally, the torture victim’s sense of dignity and self-esteem is eroded through humiliation,
shaming, and defamation. In the case of political dissidents especially, this also aims to destroy the
victim’s public reputation and credibility, to make their persecution appear justified, and to render
their return to their community difficult, if not impossible (‚Ķ)‚ÄĚ (p. 75)
“From the popular condemnation of Jesus Christ to the European witch trials of the seventeenth
century and the political show trials of all dictatorships and sham democracies in human history,
state-sanctioned mobbing has been one of the most effective methods of controlling public opinion
and silencing inconvenient dissident‚ÄĚ (p. 79)

The Trial of Julian Assange, Nils Melzer, 2021, Verdo books, 2022, 2023

ūü¶č

Sparkle of Light – in this era of

Dense Darkness Reappearance

My most important message is that, ultimately, the trial of Assange is not really about Assange. It is about the integrity of our constitutional institutions and, thus the essence of the “republic” in the original sense of the word. At stake is nothing less than the future of democracy. I do not intend to leave to our children a world were governments can disregard the rule of law with impunity, and where telling the truth has become a crime (…). I therefore write this book not as a lawyer for Julian Assange, but as an advocate for humanity, truth and the rule of law.

Nils Melzer, The Trial of Julian Assange, Verso Books, 2022, s. 5-6

To all who fearlessly fight for the truth

Nils Melzer

To all the nice non-psychopaths out there who should be in power but aren’t

Brian Klaas, Corruptible, published by John Murray, 2021

How the Media Got Cozy with Power, Abandoned Its Principles, and Lost the People

Steve Krakauer, Uncovered, by Hachette Book Group, Inc, 2023

ūü¶čūü¶čūü¶č

Dansk lovgivning, myndighedspersoner og en politisk elite

I forbindelse med Minksagen, blandt andre topskandaler igennem √•rtier, har den danske befolkning v√¶ret vidner til, at elitepolitikere, herunder ministre, juraeksperter – og enkelte professorer – retskorrespondenter fra afladskanalerne og eventuelt andre, fort√¶ller os, at jura ikke lige til, men kan fortolkes. Det betyder p√• regul√¶rt dansk: at nogle og noget kan slippe udenom. Uafladeligt. Det f√¶nomen har jeg bevis for. Dokumenteret. Ikke i et enkeltst√•ende tilf√¶lde, men som en normaliseret tendens: noget der er dagligdags og helt normalt forekommende: “Vi g√łr hvad der passer os” – ordrer udf√łres – og vi er ligeglade.

Uanset hvad jeg griber i, hvem jeg retter henvendelse til, hvorhen jeg ser, da forbryder myndighedspersoner, den politiske elite, og dem/hvem de netv√¶rker med, sig ufortr√łdent, arrogant og med stor ligegyldighed, mod dansk lovgivning. Det er farligt for d√©t vi f√łrhen forstod som et demokrati. Det er farligt for et hvilket som helst samfund og f√¶llesskab.

Hvert √•r fejres forskellige begivenheder omhandlende Anden Verdenskrig. I g√•r, den 9 april, var s√•dan en dag. Har eliten – de der der regerer over resten af os – l√¶rt noget? Det lader ikke til at v√¶re tilf√¶ldet. Der er intet nyt under solen, hvad ang√•r mennesket og dets handlinger – vi er fortsat af samme spor og eksemplerne st√•r i k√ł.

‚ÄúThe biggest task for remembrance today is to combat indifference,‚ÄĚ he said in an interview ahead of the 77th anniversary of the liberation of Auschwitz, which is also Holocaust Memorial Day, and is marked on Thursday (…) CywiŇĄski said that while the events of the Holocaust could not be compared to the present day, ‚Äúthe silence of bystanders‚ÄĚ is a topic he wants visitors to the museum to think about and apply to their own lives (…) But it is our role to help them ask the question, ‚ÄėWhat can I do in this world? Why is it a problem if I stay indifferent?

https://www.theguardian.com/world/2022/jan/26/the-biggest-task-is-to-combat-indifference-auschwitz-museum-turns-visitors-eyes-to-current-events

Jura er noget vi leger

Aarhus Universitet-sagen blev til statsst√łttede-massemedier-sagen, blev til Rigspolitiet-sagen, blev til Uddannelses- og Forskningsministeriet-sagen, blev til Rigsadvokat-sagen, blev til Statsadvokat-sagen, blev til retsordf√łrere-for partierne-p√• Christiansborg-sagen, blev til Justitsministeriet-sagen, blev til Advokatsamfundet-sagen, blev til alt og alle:

I den samlede sag har alle akt√łrer omg√•et dansk lovgivning alvorligt. Ekstremt alvorligt. Dokumenteret. Der findes ingen fortolkning her. Absolut ingen. De alle har, hver is√¶r, handlet under det man kan kalde sv√¶r kynisme, i et omfang man ikke forst√•r. Disse sider her p√• Forlaget Nemesis bevidner det. Tag et lille udpluk, som eksempelvis lydoptagelserne af d√©t de kalder telefonretsm√łder. Lyt til hvordan den der ben√¶vnes dommer og den der ben√¶vnes advokatfuldm√¶gtig opf√łrer sig. L√¶s eksempelvis afg√łrelserne fra myndighedsinstanser- og personer. L√¶s svar- og henvendelser fra personer tilh√łrende den politiske elite. Alt hvad man v√¶lger ud og gennemg√•r fra den samlede sag, er lovbrud p√• lovbrud. Hertil kan till√¶gges identitetsforfalskning: at flere involverede udgiver sig for at v√¶re personer under bestemte navne, for hvem de ikke er.

Ikke på ét eneste område, hver enkelt del i den samlede sag, er der handlet i overensstemmelse med lovgivningen. Ikke en eneste gang er der givet medhold. Dét i sig selv er utroværdigt og så åbenlyst at man undrer sig. Umiddelbart.

Den samlede sag er (f√łr n√¶vnt af mig som √©n af) ubetinget den alvorligste sag i nyere dansk historie. Omfanget af korruption er skandal√łs. Korruption er ikke ualmindeligt, selv i Danmark. Men den m√•de, og de metoder ikke mindst, der er taget i brug, af magtfulde-indflydelsesrige- samfundsprivilegerede-formuende eliteindivider i magtfulde embeder og- hverv og deres kollaborat√łrer i f√¶llesskab, der har mishandlet √©n enkelt familie, der tilmed ingen indflydelse oppeb√¶rer, men tv√¶rtimod befinder sig i den modsatte ende af dette samfunds-hierarki, er ufattelig voldsom. Metoderne er ufattelige i sig selv. Metoder der kun blev voldsommere og mere forrykte, og af en karakter de fleste vil betegne som meget udansk, ja ligefrem usandsynlige.

Vi f√•r se hvad der sker udtalte √©n ikke-uv√¶sentlig kollaborat√łr den 29 januar 2021 – og med tanke for, hvad f√łrn√¶vnte gruppe siden gjorde, da er vi sandsynligvis ikke f√¶rdige med at blive mishandlet.

MARTS

Preben Bang Henriksen – folkevalgt Christiansborgpolitiker – tilh√łrende en politisk elite (if√łlge PET)

https://www.ft.dk/medlemmer/mf/p/preben-bang-henriksen

Det er egentlig i dag blevet den 1 april Рmen nedenstående er ikke en aprilsnar:

I juni 2018 og februar 2020 fik folketingsmedlem Preben Bang Henriksen, i sin egenskab som hhv. formand for retsudvalget og retsordf√łrer for partiet Venstre, henvendelse fra mig omhandlende Aarhus Universitets alvorlige bedrageri, herunder fik han og medlemmerne fra Retsudvalget tilsendt min bog omhandlende sagen. Jeg havde ligeledes henvendt mig til hans gode partikammerat S√łren Pind, der dengang residerede som Uddannelses- og Forskningsminister (2017).

Der var – og er – s√•dan set ikke dem, jeg ikke har kontaktet tilh√łrende det gode selskab a la den politiske elite i mit fors√łg p√• at f√• retskafne, samvittighedsfulde folkevalgte politikere og andet godtfolk i tale – og v√¶re behj√¶lpelige med at udrede dette retssikkerhedsm√¶ssige morads jeg havde opdaget og derfor befandt mig i. Men lige lidt hjalp det. Alt det kan man blandt andet l√¶se sig til i bogen Jeg foretager mig herefter ikke yderligere (feb. 2020) https://forlagetnemesis.com/wp-content/uploads/2020/03/jeg-foretager-mig-herefter-ikke-yderligere-gaveeksemplar.pdf. (kunne opdat. 10 april 2023)

Derefter tog det [endnu mere] fart” og st√¶rkt ubegribelige metoder blev taget i brug overfor min familie og jeg. En r√¶kke situationer og begivenheder indtraf. Og det blev sensommer 2022.

Jeg havde netop f√•et beskikket en ny forsvarer Inger Wilson: brev fra Vestre Landsret 6 september 2022. Samme dags morgen/formiddag havde jeg uploadet dokumentet Indifference – sp√łrgsm√•l til kriminelle der skal indkaldes https://forlagetnemesis.com/wp-content/uploads/2022/10/indifference-spoergsmaal-til-kriminelle-der-skal-indkaldes.pdf. (kunne opdat. 10 april 2023).

N√¶ste dag f√•r jeg igen brev fra Vestre Landsret … om at Preben Bang Henriksen var beskikket i stedet for Inger Wilson. Jeg er p√• dav√¶rende tidspunkt for l√¶ngst blevet ligeglad med hvem der repr√¶senterer mig, for alt er aftalt p√• forh√•nd – og alle instanser [magtens tredeling] er involverede i Sagen i sagen. Og selvf√łlgelig forestiller jeg mig, at en bestemt dagsorden hersker – s√•dan som de kontinuerligt bekr√¶fter selv – i forhold til udpegelsen af Preben Bang Henriksen. Et familiemedlem blev ret forarget over, at en folkevalgt fuldtidspolitiker med virke p√• Christiansborg, samtidig er besk√¶ftiget som advokat. Men det er ikke det eneste Preben Bang Henriksen besk√¶ftiger sig med. Han er en travl mand – som s√• mange andre af sine kollegaer – og har/har haft eksempelvis bestyrelsesposter i milliard-forretnings-foretagender.

Det f√łrste jeg h√łrer fra den nyligt beskikket forsvarer er en mail hvori han opfordrer mig til at deltage i personunders√łgelsen – med henblik p√• mentalunders√łgelsen – de alle s√• gerne vil have jeg skal gennemg√•. Det svarer jeg p√•, og den 25 oktober 2022 skriver jeg yderligere, at jeg fremsender en liste med vidner, der skal indkaldes for at afgive forklaring i Landsretten n√•r retsm√łdet er berammet. Det bliver det to dage efter (brev fra Vestre Landsret af 27 oktober 2022) og den 28 oktober 2022 f√•r jeg s√łrme brev fra Preben Bang Henriksen.

Brevet er alvorlig kompromitterende for den gode mand fra den politiske elite – og kort efter ligeledes for Vestre Landsret (og siden for endnu en ny beskikket forsvarer, i forhold til fors√łget p√• at ignorere de alvorlige juridiske misforhold). I brevet af 28 oktober 2022 (se forside About Forlaget Nemesis) skriver Preben Bang Henriksen, at han ikke kan se hvilke vidner der kunne v√¶re tale om (at indkalde) … wow, t√¶nker man uvilk√•rligt. Jeg ved jo udm√¶rket, hvorfor han, og hans forg√¶nger, og nuv√¶rende efterg√¶nger er s√• modvillige i sp√łrgsm√•let- og forholdet omkring disse vidner. I samme brev fort√¶ller han, at han er i kontakt med politiet [“tophemmeligt”?]- og i den forbindelse frems√¶tter han en r√¶kke krav til mig. Men er han nu i sin gode ret til at g√łre det? Nej, da – og svaret finder vi i Retsplejeloven (af alle steder).

Det går jo ikke at have en beskikket forsvarer der (intentionelt?) ikke kender elementære paragraffer i omtalte lovgivning, og særligt bekymrende bliver det, at han lyver. Det med at lyve er en omsiggribende mental- og ikke mindst farlig brist alle involverede i Sagen i sagen lider af. Det er virkelig fortvivlende.

Og det blev s√•dan, at jeg skrev til Vestre Landsret for at meddele dem, at jeg ikke √łnskede Preben Bang Henriksen som beskikket forsvarer. Det var de ikke udpr√¶get begejstrede for at h√łre, og herefter forts√¶tter denne vigtige domstolsinstans med at kompromittere sig selv.

Hvad sker der n√¶st? … Jo, jeg opdager at Preben Bang Henriksen sidder i et “tophemmeligt” udvalg p√• Christiansborg https://www.dr.dk/nyheder/politik/i-folketinget-sidder-et-udvalg-med-tophemmelig-viden-de-ikke-kan-handle-paa

Og pludselig fratages Preben Bang Henriksen sig advokatbestalling grundet manglende juridisk opdatering https://advokatwatch.dk/Advokatnyt/Karriere/article15447232.ece

NB: l√¶g m√¶rke til hvem “advokatwatch” har artiklen fra – og hvem der udgiver dette “watch”-medie – blandt flere “web-watch-magasiner” …

Og pludselig opdager jeg, at Preben Bang Henriksens mange√•rige arbejdsplads advokatfirmaet B√łrge Nielsen – hvor han stadig har sin gang, nu som konsulent, har ansat en advokatfuldm√¶gtig, men ikke hvem som helst! Det er nemlig selveste (nu bliver det n√¶rmest uudholdeligt uhyggeligt … hvilket det for resten har v√¶ret i flere √•r): Sanne Kyndi Skovmose https://www.abnlaw.dk/aktuelt/velkommen-til-sanne-kyndi-skovmose

Den jurist i Mariagerfjord Kommune, herunder formand for Beboerklagen√¶vnet (et n√¶vn der kort tid efter blev udliciteret til Aarhus Kommune) som id√łmte mit dav√¶rende lejem√•l betinget i november 2020. Man t√¶nker, at nu st√•r verden da slet ikke l√¶ngere – og nej, det g√łr den ikke. Det har vi jo l√¶nge vidst.

S√•! Preben Bang Henriksen lader alts√• til at gamble med sit skattede hverv og titel ved ikke at overholde den p√•kr√¶vede juridiske opdatering ved lige (husk hertil p√•, hvilke poster han i en √•rr√¶kke har betr√•dt p√• Christiansborg, og hvor ofte han citeres p√• de statsst√łttede [aflads]kanaler) vedr√łrende retsm√¶ssige forhold. Historien er at l√¶se i Advokatwatch, der ikke selv har gravet informationen frem, men har den fra Nordjyske – i √łvrigt det eneste danske statsst√łttede medie der har bragt historien (dags dato). Og han er s√• gudsben√•det heldig, fortsat at kunne betr√¶de sin k√¶re arbejdsplads – nu som konsulent trods manglende juridiske opdatering …

Umiddelbart lyder en s√¶r rungen – m√•ske endda sk√¶rende lyd – af dissonans … men det er nok bare mig – skeptiker og konspirationsteoretiker med s√łlvpapirhatten trukket godt ned om √łrene

Udviklingen er blandt andet karakteriseret ved en √łget normalisering af konspirationsteorier, og en skepsis over for legitimiteten af den politiske elite

https://nyheder.tv2.dk/samfund/2023-03-28-ny-pet-rapport-fremhaever-to-slags-trusler-den-ene-er-ny

https://www.advokatsamfundet.dk/nyheder-medier/nyheder/2020/kaemp-for-retssikkerheden/

Wilhjelm fortalte senere om flere sager i nyere tid, hvor man fra politisk hold og i politiet har været på kant af principperne og gået længere, end retsplejeloven og andre regler tillader. Her kom Preben Wilhjelm ind på forhold som overvågning, brugen af politiagenter, visitationszoner, udsmidning fra boliger uden at vente på anden instans behandling og andre politiske forslag, hvor grundprincipperne har været udfordret

Preben Wilhjelm

‚ÄĚIf√łlge Preben Wilhjelm er der to s√¶rlige ‚ÄĚobstruktive mekanismer‚ÄĚ, som er med til, at magten ikke altid ud√łves hensigtsm√¶ssigt og forvaltes ordentligt af politikerne. Den ene er en kultur, hvor man i embedsv√¶rket g√•r for langt for at opfylde ministrenes √łnsker uden at udfylde den uvildige og objektive rolle, som embedsv√¶rket b√łr (…)

Hvor har vi set politikere de sidste 30-40-50 √•r, som br√¶nder for og holder fast i retsstaten, som de, der grundlagde den? Jeg kan ikke f√• √łje p√• dem l√¶ngere. Vi tror ofte, at vi er bedre end dem, der grundlagde tingene for 170 √•r siden, men gu er vi ej. Det er n√¶rmere eroderet,‚ÄĚ sagde Wilhjelm

Preben Wilhjelm

Danske folkevalgte politikere (og venner der hentes direkte ind) er efter min bedste, og demokratisk farvede overbevisning, helt almindelige borgere, der af resten af den danske befolkning er blevet betroet vigtige samfundsposter i demokratiets navn. Jeg har ret og pligt til at stille disse borgere kritiske sp√łrgsm√•l og g√• dem efter i s√łmmene. Jeg har ret til at udtrykke min mening om dem, og ford√łmme deres handlinger, n√•r de misbruger betroede hverv – dem oppeb√¶rer i f√¶llesskabet, demokratiet, og retssamfundets navn.

FEBRUAR

Hvad der tillades i et usundt, ford√¶kt og dysfunktionelt f√¶llesskab – og graden af alvorligt magtmisbrug – i fors√łget p√• at f√• udpegede fjender √łdelagt

Chefen for tilsynets sekretariat var den yngre jurist Emil Bock Greve, der i 2013 skrev en ph.d-afhandling og siden en bog om tilsynet med PET. Konklusionen var, at kontrollen hverken var st√¶rk eller kvalificeret nok. Efterretningstjenesterne har altid haft ry for at v√¶re de demokratiske samfunds problemb√łrn.. Tjenesterne lever ofte et mere eller mindre l√łsreven liv fra den √łvrige forvaltning og er i vidt omfang undtaget almindelig kontrol. Det l√łsrevne liv indeb√¶rer en fare for, at tjenesterne udvikler sig til en “stat i staten” eller p√• anden m√•de underminerer demokratiet, skrev Bock Greve

Spion blandt venner, Hans Davidsen-Nielsen, Gyldendal, 2022, s. 87

Men selv om indholdet af de aflyttede samtaler ikke var i strid med straffeloven, spurgte politiet alligevel hans n√¶rmeste ind til, hvad de mente med deres udtalelser om ministeren og topembedsmanden. “Det v√¶kker en bekymring i forhold til, hvilke motiver der reelt ogs√• kan ligge bag meget af det, der foreg√•r i den samlede h√•ndtering af denne her sag”, skrev Lars Findsen

Beskederne gav et sj√¶ldent indblik i styreformen under Mette Frederiksen og hendes departementschef, der koncentrerede magten om sig selv. Erfarne embedsm√¶nd m√•tte finde sig i at f√• sms-beskeder fra Barbara Bertelsen p√• alle d√łgnets tidspunkter om, at de skulle udvise “max ydmyghed”, l√¶gge sig fladt ned og rulle og holde Mogens Jensen i “udstrakt arm”. Barbara Bertelsen kaldte Seruminstituttets direkt√łr, K√•re M√łlbak, for en “total fej kujon”, og hun fik s√•dan lyst til “at nikke medierne en skalle”. Men Mette Frederiksen tog sin departementschef og hendes tone i forsvar, for selvf√łlgelig r√łg der finker af panden i krisestunder “lev med det”, sagde statsministeren om sms-beskederne

Ibid, s.214-215

Den menneskelige ret til et privatliv, retten til ikke at blive manipuleret eller tvunget til noget, eller aktivt √łdelagt af en stat, var ikke noget, jeg til en begyndelse sk√¶nkede mange tanker. Og jeg dv√¶lede heller ikke l√¶nge end h√łjst n√łdvendigt ved de etiske implikationer af det, vi foretog os, af det st√łrre billede og min rolle i det hele

README.txt – Erindringer, Chelsea Manning, Informations Forlag, 2022, s. 148

JANUAR 2023

De legale kriminelle

Intet nyt under solen

‚ÄĚDreyfus-aff√¶ren i Frankrig omkring √•r 1900 h√łrer til de herostratisk ber√łmte i nyere europ√¶isk retshistorie. Det skyldes ikke mindst, at det justitsmord, der notorisk var tale om, skyldtes en blanding af antisemitisme, uduelighed, korruption og forfalskede beviser inden for det franske milit√¶r og efterretningsv√¶sen; forhold, der ikke var en retsstat v√¶rdig

https://www.kristeligt-dagblad.dk/kultur/maend-af-aere

‚ÄĚHvilket tungt ansvar hviler der ikke paa dem, som har ladet et Menneske lide saaledes og f√łrt et helt Folk bag Lyset‚ÄĚ

‚ÄĚHvad er det, jeg Dag og Nat √łnsker og begj√¶rer? Retf√¶rdighed, Retf√¶rdighed! Lever vi i det 19. Aarhundrede, eller skal vi s√¶ttes nogle Aarhundreder tilbage i Tiden? Er det muligt, at Uskyldigheden skal miskjendes i et Oplysningens og Sandhedens Aarhundrede? Lad der blive anstillet Unders√łgelser; jeg beder ikke om Naade, men jeg forlanger den Retf√¶rdighed, som skyldes ethvert Menneskeligt V√¶sen. Lad Unders√łgelserne forts√¶ttes; lad dem, som har m√¶gtige Midler ih√¶nde til at gj√łre Efterforskninger, bruge dem i dette √ėjemed, det er for dem en hellig Menneskeligheds- og Retf√¶rdighedspligt. Da er det umuligt andet, end at der falder Lys over min hemmelighedsfulde og tragiske Sag ‚Ķ

‚ÄĚNaar jeg t√¶nker paa, hvorledes jeg havde det for kun nogle Maaneder siden, og sammenligner det med min nuv√¶rende elendige Stilling, tilstaar jeg, at jeg har svage √ėjeblikke og opt√¶ndes af en vild Vrede over Skj√¶bnens Uretf√¶rdighed. Jeg er Offer for den forf√¶rdeligste Fejltagelse i vort Aarhundrede. Min Forstand negter undertiden at tro det; det forekommer mig, at en skr√¶kkelig Hallucination driver sit Spil med mig, og at alt skal svinde bort ‚Ķ men ak, jeg er midt oppe i Virkeligheden‚ÄĚ ‚Ķ

‚ÄĚHvor skr√¶kkelige √ėjeblikke du har maattet gjennemgaa! ‚Ķ men denne M√¶ngdens holdning undrer mig ikke; den er en F√łlge af L√¶sningen af disse lavtliggende Blade, som kun lever af Bagvaskelse og Smuds, og som har skrevet saa mange L√łgne ‚Ķ men v√¶r rolig, blandt t√¶nkende Mennesker er der skeet et stort Omslag‚ÄĚ

‚Äď Fem Aar af mit Liv, Alfred Dreyfus, Verdens Gangs Trykkeri, s. 33-36, breve mellem Alfred Dreyfus og hans hustru Lucie

ūü¶č

Dissident

Questioning the competence and integrity of government bureaucracies (…) doesn‚Äôt make
someone a bad person or a spreader of misinformation. Government bureaucracies can be wrong,
and historically the citizens of democracies have viewed it as not only their right but their duty to
scrutinize public officials’ decisions. Dissident is an integral part of the sacred compact between
government and governed that underpins a free society (…)

http://thefederalist.com/2021/12/14/forcing-people-into-covid-vaccines-ignores-important-
scientific-information

DECEMBER

Statsst√łttet Gestapo-lignende miniput – og dum som en d√łr

Stop skriverier!

Retsformand/funktionschef i Fogedretten/dommerfuldm√¶gtig Trine R√łnhoff-√ėster, 28 maj 2021 – r√•d til voldsd√łmt [mig] efter netop afsagt voldsdom [vold af s√¶rlig brutal, r√• eller farlig karakter]: https://nordjyske.dk/nyheder/mariagerfjord/spinkel-lille-kvinde-slog-med-jernroer-saa-haard-blev-dommen/83b3ddd6-f247-4215-abd4-2d1a04cdd1c0

I g√•r den 15 december 2022 skrev jeg til Pressen√¶vnet. Forinden var jeg ved at sammenfatte en klage over Det Nordjyske Mediehus og Berlingske Media, for deres st√¶rkt sygelige omgang med sandheden i avisartiklerne om os, indtil jeg opdagede at der er s√• lille en frist for at klage som 12 uger. Vi taler om magtfulde statsst√łttede mediehuse og deres farlige l√łgnhistorier, der kan findes mange √•r frem i tiden, let tilg√¶ngeligt p√• nettet, og som du som forurettet har s√łlle 12 uger til at klage over: Fra modborgerne/antidemokraterne publicerer deres syge had og til du muligvis opdager det, til du magter at klage, til du samler dig sammen for at forsvare dig selv imod dyb ondskab.

Jeg havde slet ikke haft t√¶nkt p√• Pressen√¶vnet. Og mindst af alt at klage til Det Nordjyske Mediehus, da de publicerede deres f√łrste brutale, l√łgnagtige og farlige bestillingsartikel: S√• aggressive de har v√¶ret overfor os, og deres artikler uden at researche og s√łge aktindsigt, uden substans, og relevans for offentligheden – fyldt med alvorlige injurier. Farlige l√łgne. Foruden overtr√¶delse af straffeloven, har is√¶r Det Nordjyske Mediehus, herunder Nordjyske overtr√•dt alt hvad der er at overtr√¶de af presseetiske regler. S√łren √ėstergaard, der kalder sig selv journalist, og hans kollegaer, er farlige for det danske f√¶llesskab. Samvittighedsl√łse og l√łgnagtige, uden anst√¶ndighed, ordentlighed, ansvarlighed, professionalisme. Det er folk der udviser stor ligegyldighed.

Men hvad skulle det gavne at opponere. At klage. Jeg har ikke andet end bunkevis af sager med danske myndigheder der må lyve, overtræde dansk lovgivning, manipulere, beskylde, sætte DDR-setup i værk osv. osv.

S√• jeg skrev til Pressen√¶vnet, om ikke andet, s√• for at opponere imod den 12 ugers frist man f√•r som mishandlet i medierne, samt at danske statsst√łttede massemedier altid burde kunne stilles til ansvar.

og det står klart, at hun har stor mistro til myndigheder

Citat journalist S√łren √ėstergaard, Det Nordjyske Mediehus, Nordjyske, 28 maj 2021

Ingen borger i Danmark b√łr have “stor mistro” til danske myndigheder, vel? Det har vi da ingen grund til …

https://www.dr.dk/nyheder/indland/juraprofessorer-er-ikke-i-tvivl-pet-har-brudt-loven-hvis-de-har-tilbudt-lars-findsen

Et tilbud, som Lars Findsen sammen med sin advokat, Lars Kjeldsen, modtager i vantro, fordi han ikke vil tilst√• noget, han ‚Äď efter eget udsagn – ikke har gjort.

https://www.berlingske.dk/samfund/smaa-mikrofoner-gemt-i-spionchefens-hjem-aflyttede-lars-findsens-samtaler

De helt tunge metoder, som kun findes frem i de alvorligste sager, blev taget i brug, og i hemmelighed placerede efterforskerne små mikrofoner i spionchefens hjem

https://www.berlingske.dk/samfund/kriminalforsorgen-i-selvmodsigende-forklaring-om-mystisk-besoeg-hos?referrer=RSS

https://jyllands-posten.dk/indland/ECE13400099/politiet-maa-ofte-hjaelpe-med-fangetransport-et-kolossalt-problem/

https://anklagemyndigheden.dk/da/ny-whistleblower-ordning-traeder-i-kraft

I alt oprettes fem whistleblowerordninger, som omfatter hhv. den centrale anklagemyndighed, Justitsministeriets departement, kriminalforsorgen, PET og Rigspolitiet, hvoraf sidstnævnte ordning også gælder for den lokale anklagemyndighed og politikredsene.

¬ĽBorgernes tillid til anklagemyndigheden er afg√łrende for vores virke. Borgerne skal have tillid til, at vi v√¶rner om det danske retssamfund som et af verdens bedste. I alt, hvad vi g√łr, er ordentlighed en grundv√¶rdi. Det betyder blandt andet, at vi, hvis der beg√•s fejl, skal kunne kommunikere √•bent om det¬ę, siger rigsadvokat Jan Reckendorff.

https://www.information.dk/debat/leder/2015/09/naar-politiet-lyver

Det er kendetegnende for en retsstat, at man kan stole p√•, hvad politiet siger. Hvis det ikke er tilf√¶ldet, √•bner der sig foruroligende perspektiver. Ikke alene har politiet et magtmonopol, der n√łdvendigg√łr en kontrol, som kun kan fungere, hvis politiet beretter sandf√¶rdigt om deres handlinger. Det er ogs√• politiet, der indsamler beviser, og det er politiet, der afh√łrer vidner, ligesom politifolks vidneudsagn typisk till√¶gges stor v√¶gt i retssager ‚Äď alt sammen noget, der selvsagt kr√¶ver, at politiet fort√¶ller sandheden.

Alligevel har medierne alene inden for de seneste dage bragt historier, der tyder på, at politiet har et ikke helt ukompliceret forhold til sandheden. Eller sagt med andre ord: At nogen hos politiet tilsyneladende lyver.

https://solidaritet.dk/godt-raad-fra-advokat-overdrag-aldrig-beviser-hvis-du-anklager-politiet-for-vold/

Sagen skal for retten i l√łbet af 2023. Claus Bonnez, der er familiens advokat, vurderer, at sagen er kommet s√• langt, fordi familien ikke har overdraget bevismaterialet, s√• politiet har kunnet indrette sine forklaringer. Det har, if√łlge Claus Bonnez, f√łrt til otte falske forklaringer fra politiet, fordi familien ved hj√¶lp af videoer kan dokumentere, at der er sket noget andet, end politiet har fortalt.

https://politiken.dk/indland/art8985202/I-et-%C3%A5r-har-politiet-stoppet-Mohammeds-familie-igen-og-igen.-Og-en-nat-i-april-fik-det-alvorlige-konsekvenser

Gad vide hvad der skete for Claus Bonnez i min [hel Danmarks] sag?

I dag den 19 december 2022 har jeg l√¶st ovenst√•ende avisartikel via Infomedia om Mohammed og hans familie. D√©t er sagen Claus Bonnez er forsvarer i. En meget rystende sag, alle medier burde skrive om, og en sag der burde forel√¶gges Folketinget og retsudvalget. Danmark har udviklet sig i en skr√¶mmende retning. N√łjagtig som vi selv har oplevet.

N√•r jeg l√¶ser hvor mange √•rs erfaring Claus Bonnez har, og hans erfaring med dansk politi, er hans adf√¶rd i min og min famiies sag ekstrem alvorlig. Han ved n√łjagtig hvad der foreg√• – som mange andre ligeledes g√łr. Claus Bonnez’s kortvarige indsats var en katastrofe.

Nu er lykkedes det mig at f√• en ny beskikket forsvarer (igen-igen) Anders Tr√łck-Kronberg. Jeg gl√¶der mig helt vildt til at se, hvad de alle har af intentioner om at foretage sig den 9 maj 2023: Lad os se hvad de er i stand til!

Tillid, Troværdighed og Samfundssind

En formiddag sidder jeg udend√łrs p√• en caf√® i K√łbenhavn og nyder en kop kaffe i en stribe af den f√łrste for√•rssol, da en kvinde jeg ikke kender, stopper foran mit bord (…) Hun bliver st√•ende lidt og g√łr mine til at s√¶tte sig ved nabobordet (…) Jeg er p√• vagt. M√•ske er hun PET-agent.

Lars Findsen, Spionchefen – Erindringer fra celle 18, Politikens Forlag, 2022, s. 228-229

Som n√¶vnt her, og i mine dokumenter, har vi pr√łvet det p√• egen krop ved flere lejligheder. Jeg har beskrevet to af dem. P√• side 232 i bogen af Lars Findsen, fremg√•r det bl.a. hvor let det er for politiet at f√• lov til at forf√łlge os andre, og hvor lidt der skal til f√łr de s√¶tter det i v√¶rk [fx. h√¶vn]

Hvilket samfundsbidrag at udf√łre: At f√• penge for at kontakte andre under falske pr√¶misser og √łdel√¶ggende ondt i sinde. For slet ikke at tale om dem der st√•r bag. Alle de der udf√łrer den slags arbejde, undergraver d√©t der kunne have v√¶ret et sundt samfundsf√¶llesskab. Som simple tyve i natten med kyniske og brutale mind-set. Som Stasi og Gestapo. Perverst afvigende

Samtalerne med ‘Liv’ fra 20 og 23 maj 2021 kan vi f√• afspillet under retsm√łdet den 9 maj 2023 i Landsretten: Vestre Landsret, Gabels Torv 5, 9000 Aalborg, kl. 9.00-16-00

De fors√łgte sig igen den 27 maj 2021, dagen f√łr retsm√łdet i Byretten, men min telefon var heldigvis slukket. L√¶s under JUNI (2021) l√¶ngere fremme p√• denne side. Talebesked fra ‘Liv’:

Hej det er Liv igen
Jeg vil bare sige, at hvis det var at jeg kan g√ł√łrrre noget for dig inden i morgen, s√• bare gi‚Äô besked hvis det er
...√łhm...fordi vi har [..] samme historie
altså hvis vi snakker sammen igen kan jeg fortælle den men
men √łhm‚Ķligenu er tingene lidt tilspidsede‚Ķ
√łh‚Ķbare sig hvis der var et eller andet ‚Ķat du eventuelt‚Ķet eller andet
du¬†osse¬†kan ringe og sp√łrge om
hvad du skal bruge af information om til i morgen
så ring til mig, hvis det er jeg,
hvis jeg kan g√łre noget eller der er noget du vil sp√łrge om
ellers s√• godt at h√łre fra dig hvis du stadigv√¶k vil‚Ķ
hvis du er interesseret i min opbakning‚ÄĒ
‚Ķ√łhm..ja god dag
Hej

ūü¶č

NOVEMBER

Hvorfor er du bange??

Totalitarismes stræben efter total dominans forudsætter at frihed og uforudsigelighed fuldstændig elimineres, og det er netop hvad der sker når menneskene ikke befinder sig i en fælles verden, hvor de kan træde frem som unikke individer. Potentielt frie og spontane individer reduceres til lethåndterligt menneskemateriale, som kan danne råstof for fremstillingen af det ny menneske. Det er hvad totalitarismen i sidste instans går ud på.

Den Totalit√¶re Terror, Einar √ėverenget, Gads Forlag, 2006, Hannah Arendt, s.117

Glem nu ikke solidaritet. Netop når du står overfor det. Det overvældende. Det angstfyldte. Muligvis alene. Vær ikke bange. Kun i fællesskab kan vi vinde over det onde. Ondskab trives, hvor gode mennesker ser væk.

Du falder i. Pr√¶cis som dine forg√¶ngere. I krig. 99 % ser v√¶k. De andre. G√łr ikke.

Med alle midler fors√łger opatse at stoppe dig. Fordi de ved, du er p√• rette vej. At forsinke det uundg√•elige. De taber. Den vej de betr√•dte fra f√łrste f√¶rd.

De har tabt. Det er kun et sp√łrgsm√•l om tid.

Om hverdagens ondskab:

De samme psykologiske og strukturelle lovmæssigheder, som muliggjorde holocaust, har
muliggjort inhuman behandling af syge borgere i ressourceforl√łb og i andre dele af
beskæftigelsessystemet i dag. Systemiske overgreb mod syge er kun blevet så alvorlige, fordi
mange medier længe afviste at fortælle om dem, og fordi der mangler politisk vilje til at ændre på
forholdene

Lisbeth Riisager Henriksen

ūü¶čūü¶čūü¶č

At forf√łlge en sag – men hvilken en af dem??

Nordjyske og BT’s artikler p√• nettet, i trykt avis, og p√• Facebook til mit kendskab

https://nordjyske.dk/nyheder/mariagerfjord/ballade-i-boligblok-toer-ikke-gaa-alene-i-vaskekaelderen/154aba8b-1592-4e93-af0a-66fd6e20b892

-Den nemme del var at vinde i beboerklagenævnet.
Den svære del bliver at få hende ud, siger Lise Hansen med henvisning til, at der skal
klare beviser p√• regelbrud, hvis boligretten som den afg√łrende instans skal d√łmme til
udsættelse.

Nordjyske, 28 november 2020/20 maj 2021

https://nordjyske.dk/nyheder/mariagerfjord/klagenaevn-gaar-ind-i-balladesag-nye-overtraedelser-kan-sende-lejer-paa-gaden/f7d1cfc7-1095-4ce4-8f7a-d0b8fb04e57e

-Kampen er ikke forbi -Det er den bedste afg√łrelse, vi kan f√• her og nu. Men kampen er
ikke forbi, og kampen bliver h√•rdere. Nu g√•r hun jo i boligretten med afg√łrelsen,
konstaterer Karen Lis Hvarre, beboerrepræsentant i afdelingen i Jernbanegade.

Seddel opsat i opgangen den 1 februar 2021 af ‘Lise Hansen’/’Lise Vang Hansen’ – √©n af dem der ikke t√łr g√• i vaskek√¶lderen (nov. 2020)

Ingen √łnskede at jeg fik mulighed for at f√• Beboerklagen√¶vnets afg√łrelse pr√łvet i Boligretten, Retten i Aalborg. Ingen …

Og sp√łrgsm√•let er om vi er havnet d√©r igen (2022/23)

Himmerland Nyt, Facebook

-Beboerklagenævnet har lagt vægt på, at vi klagere er troværdige. Men der skal mere
til i boligretten, tror Lise Hansen.

Nordjyske, 28 november 2020/20 maj 2021

https://nordjyske.dk/nyheder/mariagerfjord/nabostridigheder-eskalerer-kvinde-slaaet-med-jernroer/b893eadf-b8c3-44c5-af3f-8710ba69560a

https://nordjyske.dk/nyheder/mariagerfjord/stridigheder-i-opgang-eskalerer-til-vold-naboer-flygter/a2bb524e-91fc-4491-8c84-517433deada8

https://nordjyske.dk/nyheder/mariagerfjord/nok-er-nok-kvindelig-lejer-faar-det-roede-kort-efter-voldeligt-overfald-i-opgang/506f5a19-0ffc-4bed-bb93-d6f3d19e5253

https://www.bt.dk/samfund/naboer-flygter-fra-opgang-efter-angreb-med-jernstang-min-datter-tor-ikke-vaere-her

https://nordjyske.dk/nyheder/mariagerfjord/spinkel-lille-kvinde-slog-med-jernroer-saa-haard-blev-dommen/83b3ddd6-f247-4215-abd4-2d1a04cdd1c0

De er i stand til at g√łre mange ting, med ufattelige metoder, men sandheden kan de aldrig fjerne.

‚öĖÔłŹ‚öĖÔłŹ‚öĖÔłŹ

OKTOBER

Danish authorities and their unbelievable cynical methods

Indsat i dag den 22 otkober 2022

Afstumpede modborgere blottet for samfundssind

Skal jeg virkelig indg√• en aftale og d√łmmes for noget jeg absolut ikke har gjort? D√łmmes i en sag, sat i v√¶rk og orkestreret af danske myndigheder: et fuldst√¶ndig sygeligt set-up, hvor I har handlet ubegribeligt groft. I en sag hvor alt og alle har f√•et tilladelse til at beg√• alvorlige lovovertr√¶delser. En sag hvor I har mishandlet min familie og jeg igennem flere √•r

I må ikke være rigtig kloge!

Eksempel på et bredt samarbejde

Mange interessante navne … og hvor de har/har haft deres gang

https://www.altinget.dk/embedsvaerk/artikel/departementschef-om-stoejberg-sag-ministeren-ville-noget-andet-og-det-var-haardt-at-vaere-i

#ministre #ministerier #aarhusuniversitet #bredtsamarbejde #departementschef #DDR #kammerateri #20162022 #CV #godevennerjegringerligeforatf√•fjernetp√łbelv√¶rk #og/eller #deskalnedogrulle #viundskylderbareogkalderdetfejl #utilpasset #magtelite #korruption #lillespejlp√•v√¶ggenderhvemerfarligstilandether

https://nordjyske.dk/nyheder/mariagerfjord/ballade-i-boligblok-toer-ikke-gaa-alene-i-vaskekaelderen/154aba8b-1592-4e93-af0a-66fd6e20b892

Mette Frederiksen slog selv fast, at udtalelsen ikke drejede sig om et konkret eksempel

Berlingske media A/S

https://www.berlingske.dk/danmark/mange-undrede-sig-over-mette-frederiksens-eksempel-men-i-en-vaskekaelder-i

Her en af dem der ikke t√łr g√• i vaskek√¶lderen (Agent Provokateur, Justitsministeriet)

#nordjylland #nordjyske #BT #berlingskemedia #statsst√łttedemassemedier #opstilling #genvalg #lemf√¶ldigomgangmedsandheden #uhelbredelig #kynisme #brutalitet #besk√¶ftigelsesminister #allemidleribrug #utilpassedemette

https://www.avisen.dk/embedsmaend-ansatte-blev-beskyttet-mod-mette-f_292962.aspx

Et bredt samarbejde #DetDanskeRædselsregime #20172023 #ensagisagen (opdatering af 5 oktober 2022):

SEPTEMBER

Englenes univers, Christine Astell, Forlaget Hovedland 2005, s. 139

Lykkelig den, der har opn√•et visdom, den, der vinder sig indsigt; thi den er bedre at k√łbe end s√łlv, bedre at vinde end guld

Ordsprogenes bog, 3: 13-14

ūü¶č

“Vulnerability is the most normal human condition, I’ve ever encountered as a person spending 33 years on earth. I think we built barriers to hide it, but it is actually more normal than humor or the most masculine masks of power. Those are brief performances. But vulnerability is the most pervasive.” ‚Ā†

Ocean Vuong
‚Ě£ÔłŹ 

ūü¶č

AUGUST

ūü¶č

We’ve allowed language terrorists to control not only what we discuss but how we discuss it in fear of losing our comforts and conveniences. We’re increasingly passionless about a protected right that no other country guarantees: the right to speak recklessly and informally without persecution.

https://nypost.com/2022/08/15/what-we-can-all-learn-from-salman-rushdies-bravery/

The average American has been gradually and methodically intimidated to socially accept remaining silent on criticisms of an ever-expanding list of topics and demographics. We‚Äôve adopted disclaimer language like ‚ÄúI‚Äôm not supposed to say this but . . .‚ÄĚ before unleashing poignant critiques, and when we‚Äôre fatigued from constantly warning others before we speak, we begin to withhold our voices altogether.

JULI

I vores fars gemmer‚̧ԳŹ, fandt jeg i √¶sken med skakbrikkerne, et udklip af en kronik af Birthe R√łnn Hornbech, bragt i Politiken (2008), foruden et par udklip af skakresultater, fra samme avis. En avis vores far havde abonnement p√• i mange √•r, og som vi unger tog til os, og allerede var godt bekendte med at l√¶se, s√• tidligt som i 13-√•rs alderen. Jeg skal undlade at redeg√łre for mit syn p√• mediehuset JP/Politikens Hus, anno s√¶rligt de sidste fem √•r, og i udpr√¶get grad siden 2020. Tilbage til kronikken, der i √łvrigt er interessant og tankev√¶kkende under flere punkter. Jeg er helt enig med Birthe. Mit fokus h√©r vil selvsagt handle om d√©t, jeg har besk√¶ftiget mig med i mere end fem √•r: Det danske retssamfund, og jeg giver hermed Birthe R√łnn Hornbech ordet:

Det drejer sig om tilliden til domstolene. Det drejer sig om at underst√łtte befolkningens tro p√•, at dommerne er b√•de juridisk kvalificerede og upartiske. Det er derfor helt afg√łrende, at den juridiske dommer besidder de forn√łdne kvalifikationer for netop at bekl√¶de dette embede, som er det embede af alle, der kr√¶ver p√• en gang, h√łje juridiske kvalifikationer, myndighed som retsleder og loyalitet over for grundloven og dansk ret i √łvrigt. At denne loyalitet ikke blot skal v√¶re til stede, men v√¶re til stede p√• en s√•dan m√•de, at den enkelte dommer og dommerembedet og dommerstanden netop hos enhver, der m√łder i retten, ikke efterlader tvivl om, at disse kvalifikationer og egenskaber er til stede, sikres gennem udv√¶lgelsesprocessen

Birthe R√łnn Hornbech

Om uddannelse, der ikke kan staves uden dannelse, og en n√łje udv√¶lgelsesproces til disse yderst vigtige samfundsembeder:

Allerede det juridiske studium vil naturligvis i den grad opdrage vordende kandidater i danske retstraditioner og dansk m√•de at t√¶nke juridisk p√•, at det vil v√¶re n√¶sten umuligt at t√¶nke sig kandidater, der vil v√¶re i stand til at m√łde op med en h√łj eksamen, der kan kvalificere til et dommerembede, uden at de samtidig har tilegnet sig forst√•elsen for danske retstraditioner og dansk juridisk t√¶nkem√•de. I √łvrigt er en juridisk embedseksamen jo slet ikke den tilstr√¶kkelige foruds√¶tning for at blive dommer i Danmark. Dels foruds√¶ttes det, at man har n√•et et p√¶nt eksamensresultat, dels at man efter embedseksamen skal igennem et l√¶ngere uddannelsesforl√łb, f√łr man kan s√łge en dommerstilling og f√•r den.

Birthe R√łnn Hornbech

Og sidst, men ikke mindst, i denne citatrække:

Hvis man kender menneskene, forst√•r man det jo godt. Det er en √¶ldgammel menneskelig erfaring, at st√¶rke personligheder ikke finder sig i undertrykkelse. Derfor f√łler de trang til at demonstrere deres ret og evne til selvst√¶ndighed.

https://politiken.dk/debat/kroniken/art5469176/Dommert%C3%B8rkl%C3%A6det-og-de-to-regimenter

Man beh√łver ikke v√¶re en “st√¶rk personlighed”, for at p√•ber√•be sig sin ret, trods er alt rigeligt!

‚öĖÔłŹ ‚öĖÔłŹ ‚öĖÔłŹ 

JUNI

I l√łbet af disse sider har vi set, hvordan den psykisk voldelige proces har udfoldet sig i visse sammenh√¶nge, men det er helt klart, at denne liste ikke er udt√łmt, for disse f√¶nomener overskrider langt parrets, familiens og arbejdspladsernes milj√ł. Man finder den i alle grupper, hvor folk kan rivalisere, is√¶r i skoler og p√• universiteter. Den menneskelige fantasi er uden gr√¶nser, n√•r det drejer sig om at √łdel√¶gge andres gode selvopfattelse. P√• den m√•de skjuler man sine egne fejl og h√¶vder sig selv. N√•r der er tale om magt, g√¶lder det hele samfundet. Til alle tider har der v√¶ret skrupell√łse, beregnende og manipulerende mennesker, for hvem hensigten helliger midlet, men den nuv√¶rende mangedobling af psykiske voldshandlinger i familien og p√• arbejdspladsen er en indikator for den egocentrisme, der hersker i vores samfund. I et system, der bygger p√• den st√¶rkestes ret, bliver de perverterede individer konger. Is√¶r n√•r succes er m√•lestokken, √¶rlighed ligner svaghed og perversitet er midlet, der klarer det hele. Under p√•skud af tolerance giver de vestlige samfund lidt efter lidt afkald p√• deres egne forbud. Men n√•r ofrene accepterer alt for meget, s√•dan som de jo ofte g√łr, er de selv med til at udvikle perversiteter. Talrige ledere og politikere, som dog burde v√¶re model for de unge, bekymrer sig ikke om moral for at skaffe en rival af vejen eller for at bevare magten. Nogle misbruger deres privilegier og bruger psykisk pres af hensyn til staten eller til “det hemmelige forsvar” for at sikre deres eget privatliv. Andre beriger sig ved snu kriminalitet som misbrug af sociale midler, svindel eller skattesnyd. Korruption er blevet gangbar m√łnt. Imidlertid er en eller to psykisk voldelige individer i en gruppe, en virksomhed eller en regering nok til, at hele systemet bliver voldeligt. Hvis denne psykiske vold ikke bliver afsl√łret, spredes den p√• underjordisk vis gennem trusler, angst og manipulationer. For at binde et menneske psykisk er det i virkeligheden nok at vikle det ind i l√łgne eller kompromitteringer, der g√łr det medskyldigt i den psykiske voldsproces. Det er selve grundlaget for mafiaers eller totalit√¶re regimers virke. Hvad enten det er i familier, i virksomheder eller i regeringer bestr√¶ber de perverterede narcissister sig p√• at ansvarligg√łre andre for den katastrofe, de udl√łser, for s√• selv at optr√¶de som frelsende engle og p√• den m√•de f√• magten. Derefter er det nok for dem ikke at besv√¶re sig med samvittighedskvaler for at beholde den. Historien har vist os mange, der n√¶gter at erkende deres fejl, ikke p√•tager sig deres ansvar, forst√•r at g√łre brug af forfalskninger og manipulerer virkeligheden for s√• til sidst at viske sporene efter deres misgerninger ud

Hverdagens skjulte ondskab af Marie-France Hirigoyen, Borgens Forlag 2000, s. 219-220

ūü¶č

Truth ‚̧ԳŹ‚̧ԳŹ‚̧ԳŹ

‚Ě£ÔłŹ

MAJ

No regrets? Where did this phrase come from? Apparently from an exercise participant who said, ‚ÄúIt will be chaotic and frightening, but you can‚Äôt wait until you have certainty. You have to act with no regrets.‚ÄĚ

Patrick Wood

https://www.activistpost.com/2022/05/monkeypox-technocracys-next-wave-of-crimes-against-humanity.html

I will leave you with one last thought. These sophisticated looking experts at NTI‚Äôs simulation pretend that they are serving the ‚Äúgreater-good‚ÄĚ by protecting us from unknown bio-terrorists. But, what if THEY are the real terrorists hoaxing the entire planet again as they did with SARS-CoV-2?

Patrick Wood

APRIL

https://childrenshealthdefense.org/defender/megyn-kelly-rfk-jr-fauci-vaccines-big-pharma-kennedy-family/

‚̧ԳŹ

MARTS

https://www.activistpost.com/2022/03/crimes-against-humanity-tour-usa-april-23-june-19.html

ūü¶č

Dr. Fuellmich summarized the Committee‚Äôs findings, ‚̧ԳŹ‚̧ԳŹ‚̧ԳŹ

https://www.activistpost.com/2022/03/covid-grand-jury-court-of-public-opinion.html

‚̧ԳŹ

Foreningen Lov og Helse har f√•tt oversatt en interessant artikkel i den tyske avisen Berliner Zeitung publisert 16. februar 2022. Artikkelen er fra 5 fagpersoners (kjemikere) som setter alvorlige sp√łrsm√•lstegn ved koronavaksinens sikkerhet, kontrollmekanismene for sikkerheten, bivirkningene samt lipid-nanopartiklene i vaksinene. De uttrykker ogs√• bekymring ved at de ikke f√•r tilfredsstillende svar verken fra produsenten (Pfizer-BioNtech) eller Paul Erlich Instituttet. Paul Erlich Instituttet i Tyskland er tilsvarende Legemiddelverket i Norge.

steigan.no

Menneskerettigheder

Menneskerettigheder er fundamentale rettigheder og en frihed som alle mennesker har lige ret til. De er baseret p√• en forst√•else for universelle og ukr√¶nkelige v√¶rdier af menneskelig v√¶rdighed. Menneskerettigheder er uforanderlige rettigheder som tilh√łrer alle mennesker p√• grundlag af deres medmenneskelighed, hvilket betyder, at de ikke kan bortgives eller tages fra dem.

https://unric.org/da/menneskerettigheder/

:

The doctor-patient relationship is being threatened. That means quality patient care is under fire like never before. Powerful interests are undermining the effective practice of medicine with politicized science and biased information. Now more than ever, patients need access to independent, evidence-based information to make the best decisions for their healthcare. Doctors must have the independence to care for their patients without interference from the government, media, and the medical establishment.

americasfrontlinedoctors.org

https://americasfrontlinedoctors.org/

ūü¶č

‚ÄúEvery time we turn our heads the other way when we see the law flouted, when we tolerate what we know to be wrong, when we close our eyes and ears to the corrupt because we are too busy or too frightened, when we fail to speak up and speak out, we strike a blow against freedom and decency and justice.‚ÄĚ ‚Äď Robert Kennedy

https://childrenshealthdefense.org/

ūü¶č

We, a group of international lawyers and a judge, hereby are conducting criminal investigation modelled after the United States Grand Jury proceedings. This Grand Jury Investigation serves as a model legal proceeding to present to a jury (consisting of the citizens of the world) all available evidence of COVID-19 Crimes Against Humanity to date against ‚Äúleaders, organizers, instigators and accomplices‚ÄĚ who aided, abetted or actively participated in the formulation and execution of a common plan for a pandemic. Crimes to be investigated include all acts performed or omitted by a person in pursuance of a common design to commit Crimes Against Humanity, and all such criminal acts condemned in the various communities of jurors around the world.

This investigation is of the people, by the people and for the people and shall be referred to as the ‚ÄėPeoples¬ī Court of Public Opinion. Having been unable to find a court to hear the actual evidence in the current system¬īs courts of law, we are undertaking this proceeding outside of the current system and based on natural law. This, in turn is founded on the firm belief that every person can easily distinguish between good and evil, and between right and wrong.

https://grand-jury.net/

ūü¶č

Overd√łdelighed – tilladt og bl√•stemplet …

steigan.no
steigan.no

Verdens helt almindelige civilbefolkning vs. en global selvudnævnt elite

rairfoundation.com

ūü¶č 

FEBRUAR

World Economic Forum Рen elitær agenda

Den tyske √łkonomen og journalisten Ernst Wolff mener at mange av de nasjonale lederne som er inkludert i Young Global Leader-programmet har blitt valgt ut for deres vilje til √• gjennomf√łre den t√łffe agendaen med nedstengninger de siste √•rene uten √• stille noen sp√łrsm√•l

steigan.no

‚öĖÔłŹ 

The Canadian Armed Forces are once again targeting one of their high-ranking officers who has spoken out against government-ordered mandates and authoritarian restrictions. Canada is the latest left-wing government to target military or police officers defending their nation’s constitution

rairfoundation.com

‚öĖÔłŹ 

De, i Danmark, der fortsat har mod, √¶gte moral, retf√¶rdighedssans og integritet intakt ‚̧ԳŹ 

fbf.one

More crucial information to WeThePeople

Dr. David Martin https://www.m-cam.com/about-us/ #StayTrue #WeThePeople

GRAND JURY – THE COURT OF PUBLIC OPINION

https://www.grand-jury.net/ ‚̧ԳŹ‚̧ԳŹ‚̧ԳŹ

Incredible hard work from dedicated brave honest wonderful intelligent people – on behalf of all human beings on the this beautiful planet – for humanityūü¶č

#integrity #moralofhighandtruestandard #courage #equaljustice #neveragain #tyranny #and #crimeagainsthumanity

The Public Opinion is overwelming, signifant importnant. Watch for instance the Truckermovement and regular peoples opinion on that!: Together we are the strongest‚Ě£ÔłŹ#TruckersForFreedom2022

‚öĖÔłŹ‚öĖÔłŹ‚öĖÔłŹ

ūüíö ūüßöūüŹĺ‚Äć‚ôÄÔłŹ ūüíö 

‚öĖÔłŹ‚öĖÔłŹ‚öĖÔłŹ   

Få Hærdet af Casper Fauerholdt som Hæftet bog på dansk Р9788773390191 (saxo.com)

Bogen ligner en manual for den behandling mine b√łrn og jeg er udsat for, nu igennem flere √•r. Vi er ufarlige og fuldst√¶ndig uskyldige. Mit eneste br√łde var, og er, at fastholde, at vi i Danmark har et begreb og princip der hedder Lige for Loven. At Danmark er et retssamfund og demokrati. Det k√¶mper jeg videre for. Jeg giver aldrig op!

Hvis copyright er overtrådt, så forsikrer jeg jer om, at det er sket i den gode sags tjeneste, og for at komme flest mulige danske medborgere til gavn.

‚öĖÔłŹ 

7-Year-Old Dies 11 Days After Pfizer Shot, VAERS Report Shows

ūü¶č 

JANUAR 2022

We Will Not Comply §§§

‚̧ԳŹ ‚̧ԳŹ ‚̧ԳŹ 

https://twitter.com/i/status/1487152921766678533

Elfenbenstårnets ulyksagligheder

Skrammellegepladsens

fostervandsforgiftninger

Manifestbestilling

for fortolkningsforklaring

Ud i de √łkogr√łnne v√¶nger

Sanke fascinerende konsensus

I lige linje

Langs historisk

selvoph√łjet idiotiideologi

ūü¶č 

To be on the right side of history

Integrity and courage

‚̧ԳŹ‚̧ԳŹ‚̧ԳŹ #havecourage #standfirm #nevergiveup #sincerity #integrity

Courage

https://rumble.com/embed/vkhcfa/?pub=m6fb1

A license to kill

https://childrenshealthdefense.org/defender/vaers-cdc-myocarditis-tops-list-covid-vaccine-injuries-teens/?

“Sunlight is the best disinfectant” – Louis Brandeis

EVIDENCE:

Dr. David Martin was recently interviewed by Attorney Reiner Fuellmich who is seeking to bring criminal charges against crimes committed during the COVID-19 Plandemic (…) In this interview with Attorney Reiner Fuellmich, Dr. Martin goes into detail about how the patents for Sars coronaviruses existed before any “outbreaks,” as did the patents on “spike proteins” to produce vaccines. They precede the current COVID-19 virus by 20 years. The original research into these vaccines was for veterinary purposes, rabbits and canines, and then was used in 2002 and later by Anthony Fauci and the U.S. National Institute of Health for AIDS vaccine research. 

https://www.bitchute.com/video/WfYoIdLmN4jk/

Crucial and very important information from intelligent people with great courage and integrity ‚̧ԳŹ‚̧ԳŹ‚̧ԳŹ. We the People from all over the world need these brave people to speak up and enlight the rest of us. Good to watch again and again.

Do some people get Placebo vaccines?? … and others the deadly ones??

The truth will always be revealed

EPISODE 239: SEEKING JUSTICE

ūü¶č

In the end, the truth will always be revealed, and the truth about the coronavirus policy is beginning to be revealed. When the destructive concepts collapse one by one, there is nothing left but to tell the experts who led the management of the pandemic ‚Äď we told you so.

https://swprs.org/professor-ehud-qimron-ministry-of-health-its-time-to-admit-failure/

To pay attention to patterns

This very important article is information and quotes about – and from Klaus Schwab himself

The ‚Äúpartnerships‚ÄĚ which the WEF creates are aimed at replacing democracy with a global leadership of hand-picked and unelected individuals whose duty is not to serve the public, but to impose the rule of the 1% on that public with as little interference from the rest of us as possible.

https://winteroak.org.uk/2020/10/05/klaus-schwab-and-his-great-fascist-reset/

In his most recent book he provides a historical context, noting that ‚Äúantiglobalization was strong in the run-up to 1914 and up to 1918, then less so during the 1920s, but it reignited in the 1930s as a result of the Great Depression‚ÄĚ

There are obviously fundamental dissimilarities between a pandemic and a war (that we will consider in some detail in the following pages), but the magnitude of their transformative power is comparable. Both have the potential to be a transformative crisis of previously unimaginable proportions

How to create a new Great Depression …

So how is an honest technocrat supposed to roll out his preferred future for the world without the agreement of the global public? How can Schwab and his billionaire friends impose their favoured society on the rest of us?

One answer is relentless brainwashing propaganda churned out by the mass media and academia owned by the 1% elite ‚Äď what they like to call ‚Äúa narrative (…) Funnily enough, two years later there was indeed a ‚Äúpandemic‚ÄĚ and these ‚Äúpre-agreed emergency circumstances‚ÄĚ became a reality. This shouldn‚Äôt have been too much of a surprise for Schwab, since his WEF had co-hosted the infamous Event 201 conference in October 2019, which modelled a fictional coronavirus pandemic.

https://winteroak.org.uk/2020/10/05/klaus-schwab-and-his-great-fascist-reset/

Klaus Schwab and his great fascist reset

Bill Gates and his love [urgent need] for pandemics (2015):

A virus and it’s everlasting mutation-friends …

ūü¶č

Thank you ‚Ě£ÔłŹ to all the decent people with integrity and a true moral intact: alternative media, doctors, lawyers and everyone else

‚̧ԳŹ‚̧ԳŹ‚̧ԳŹ

Watch

Integrity

Important ‚Ě£ÔłŹ Attorney Viviane Fischer, Dr. Justus Hoffmann (attorney), Dr. Wolfgang Wodarg, Dr. Reiner Fuellmich (attorney), Prof. Mattias Desmet

Mediernes rolle i vores fælles verden

http://www.thehighwire.com/videos/mikki-willis-exposes-media-madness/

“Del sits down with visionary filmmaker Mikki Willis to discuss his new projects after The Plandemic‚Äôs viral juggernaut and their shared fight to spread truth in these unprecedented times.”

ūü¶č

Vaccines safe and effective? Missing data … deliberately?

“We are aware that the state of Israel is perceived as ‘the world laboratory’ regarding the safety and efficacy of the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine, as reflected by statements made by Dr. Albert Bourla, Dr. Anthony Fauci, and other senior figures in leading health authorities throughout the world,” the letter reads. “It is therefore our understanding that the data and information coming from Israel play a crucial role in critical decision-making processes in regards to COVID-19 vaccination policies. We thus see it of utmost importance to convey a message of warning and raise our major concerns regarding potential flaws in the reliability of the Israeli data with respect to the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine, as well as many significant legal and ethical violations that accompany the data collection processes.”

https://americasfrontlinedoctors.org/news/post/breaking-israeli-physicians-scientists-advise-fda-of-severe-concerns-regarding-reliability-and-legality-of-official-israeli-covid-vaccine-data/

The Israeli Professional Ethics Front concludes its notice to the FDA: “In accordance with the accepted perception established after World War II, the findings of experiments obtained in illegal and immoral ways should not be relied upon. We believe that the same rules should apply to the findings of the current experiment in Israel, since these findings were obtained through significant legal and ethical infringements. Our conclusion is further reinforced by the significant doubts about the reliability of the data reported by Israel, as detailed above, and the consequent major concern that their use might be misleading and thus disrupt the decision-making processes pertaining to the Pfizer-BioNtech COVID-19 vaccines

The letter is signed by Dr. Sorin Schapira, MBA, Eitan Marchand, Dr. Moran Kronenberg, Dr. Sergei Bianover, Ph.D, Prof. Alon Warburg, Dr. Boaz Ilan, Prof. Eti Einhorn, Dr. Daniel Mishori, Adv. Orly Yaron, Prof. Natti Ronel, Dr. Ety Elisha, Adv. Dana Kovalskiy, Adv. Galit Polatchek, Adv. Yoram Morim, Dr. Yaffa Shir-Raz, Adv. Yossi Bitton, Adv. Valentina Nelin, Dr. Ilan Makover, MD, Osnat Navon, Dr. Itsik Vorgaft, and Dr. Yael Stein, MD. (https://americasfrontlinedoctors.org/news/post/breaking-israeli-physicians-scientists-advise-fda-of-severe-concerns-regarding-reliability-and-legality-of-official-israeli-covid-vaccine-data/)

DECEMBER

Crimes Against Humanity

The stark lesson of the Holocaust is that whenever doctors join forces with government and deviate from their personal, professional, clinical commitment to do no harm to the individual, medicine can then be perverted from a healing, humanitarian profession to a murderous apparatus. What sets the Holocaust apart from all other mass genocides is the pivotal role played by the medical establishment, the entire medical establishment. Every step of the murderous process was endorsed by the academic, professional medical establishment. Medical doctors and prestigious medical societies and institutions lent the veneer of legitimacy to infanticide, mass murder of civilians.

Survivor of Holocaust Vera Sharav

Bill Gates, Dr Fauci And Big Pharma Accused Of Crimes Against Humanity In Complaint To International Court

ūü¶č

Hvad m√• den danske befolkning gerne d√ł af?

https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/borgere/befolkning/doedsfald

Hvert √•r d√łr eksempelvis omtrent 20.000 mennesker i Danmark af noget uoplyst og √łvrige √•rsager. Det m√• vi gerne.

Hvert √•r d√łr mere end 15.000 mennesker i Danmark af kr√¶ft. Det m√• vi gerne.

Hvert √•r d√łr eksempelvis mellem 6-7000 mennesker af hjertesygdomme. Det m√• vi gerne.

Hvert √•r d√łr eksempelvis mellem 3-4000 mennesker af astma og bronkitis. Det m√• vi gerne.

Der findes, som i virkeligheden, en lang r√¶kke √•rsager vi gerne m√• d√ł af, blot- og s√• l√¶nge det ikke er af virussen.

Og vi m√• for resten ogs√• gerne (m√•ske endda hellere end gerne …) d√ł af vaccinerne.

The Pfizer Inoculations For COVID-19 – More Harm Than Good – VIDEO

En gang i tidernes morgen, da virusideologiens totalit√¶rgardister startede deres mareridtsscenarie op, handlede det om udsatte og s√•rbare … is√¶r √¶ldre:

“Du m√• s√łrge for ikke at v√¶re skyld i at dine bedstefor√¶ldre d√łr, og derfor kan du nok forst√•, at det er n√łdvendigt at du ikke kan g√• p√• arbejde og i skole, i biografen, v√¶re sammen med din familie og venner, til sportsaktiviteter, og alt det du nu kan finde p√• af indhold i dit liv. Samtidig er det vigtigt at du afspritter dig selv mange gange dagligt, og holder afstand til alle mennesker du skulle m√łde p√• din vej. I er potentielt supersmittespredere” (osv. osv.)

B√•de vinteren sidste √•r og i √•r, men ogs√• generelt i de sidste to √•r, har udredningen- og behandlingen af alle de ting vi gerne m√• d√ł af, haltet gevaldigt, og s√• alvorligt, at dem der har behov for det, ikke g√•r til l√¶gen. L√¶g dertil oveni, at magthaverne kan suspendere denne vestlig-demokratiske-velf√¶rds-garanti, s√• let som prinsessen siger “duer ikke”, i x-antal dage og m√•neder, foranlediget af en tilsyneladende overbelastning, af d√©n ene ting vi under ingen omst√¶ndigheder m√• d√ł af. Og naturligvis skaber det pukler – og puklers pukler – i fremtiden, s√•ledes at det kun bliver v√¶rre og v√¶rre i forhold til at blive udredt og komme i behandling… for alt det vi gerne m√• blive syge- og afg√• ved d√łden af.

Vi taler om udredning og behandling i et sundhedssystem, de fleste har betalt til igennem mange år

Et borgerbetalt sygehusv√¶sen, borgerne ikke kan f√• lov at benytte, hvis de skulle f√• brug for det! Vi taler om udsatte og s√•rbare … Men kun en gang imellem…n√•r der, i manipulationens navn, er brug for det.

Mit yngste, da endnu ikke voksne barn, blev i efter√•ret 2020 temmelig syg. Vi vidste ikke hvad det kunne v√¶re, s√• han gik til l√¶gen, men f√łr noget som helst kunne iv√¶rks√¶ttes, skulle han testes for virussen. Det gik der to dage med (pas i √łvrigt p√• med at blive syg for t√¶t p√• en weekend). Da han s√• kunne g√• til l√¶gen, efter at v√¶re erkl√¶ret virus-negativ, tog l√¶gen en blodpr√łve. En blodpr√łve! (mind you). For at finde ud af hvad der kunne v√¶re p√• f√¶rde. Svar p√• det tog ogs√• et par dage. Resultatet √•benbarede en virus-art vi gerne m√• f√• (herunder ogs√• virussens langtids-senf√łlger) nemlig kyssesyge eller Mononukleose: almindelig (og tilladt) forekommende virus hos unge mennesker:

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/infektioner/sygdomme/virusinfektioner/mononukleose-kyssesyge/

Det er ikke en sp√¶ndende virus at erhverve sig. Jeg vil hermed p√•st√•, at den er langt v√¶rre end virussen vi ikke m√• f√• – og under ingen omst√¶ndigheder m√• d√ł af. Jeg var bekymret for om det kunne v√¶re difteri, og havde det nu v√¶ret det, ja da kunne mit barn n√¶rmest for l√¶ngst v√¶re d√łd, taget virus-forsinkelsen i betragtning. Men igen, vi m√• gerne d√ł af alt muligt andet, s√• l√¶nge det ikke er af virussen.

Difteri: https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/infektioner/sygdomme/bakteriesygdomme/difteri-strubehoste/

Velkommen til en brutal og koldblodig molboprovins Рen lille provins i det nye store, samlede, statsglobale, og svært brutale, MolboImperium

ūü¶č

Questioning the competence and integrity of government bureaucracies like the FDA doesn’t make someone a bad person or a spreader of disinformation. Government bureaucracies can be wrong, and historically the citizens of democracies have viewed it as not only their right but their duty to scrutinize public officials’ decisions. Dissent is an integral part of the sacred compact between government and governed that underpins a free society, and Americans allow the current regime of censorship to continue at their extreme peril.

https://thefederalist.com/2021/12/14/forcing-people-into-covid-vaccines-ignores-important-scientific-information/

ūü¶č

“How does a vaccine that receives approval in 108 days now require 55 years just to release information?” Norman said to Fox News. “It sounds like the beginning of a very bad joke.”

https://www.foxnews.com/health/fda-may-not-release-full-details-on-covid-19-vaccine-data-until-2097-report-says

ūüíô

Always Love (14 december, 2021)

ūüíô

http://www.bitchute.com/video/rvkaOdrXKEQc/

“It’s all been a pack of lies”

Dr. Roger Hodkinson

ūü¶č

√ėdel√¶ggende f√¶llesskaber

P√• det seneste har danske skattebetalte statsmedier afsl√łret hvordan arbejdsklimaet er dysfunktionelt og √łdel√¶ggende p√• udvalgte mediearbejdspladser. Det er ikke f√łrste gang den danske befolkning h√łrer om det. Og det bliver heller ikke sidste gang. Overrasket er kun de f√¶rreste, efterh√•nden. Brutal og kr√¶nkende adf√¶rd og magtmisbrug. At holde h√•nden over magtfulde arbejdskollager, der er √łdel√¶ggende for d√©t der kunne have v√¶ret sunde f√¶llesskaber. Vi er vant til den slags historier. Og b√•de jeg og min familie har v√¶ret under den slags brutale mishandling i over tre √•r – fra det f√łrste trusselsbrev tikkede ind i 2018 og frem til nu, og hvor metoderne kun er blevet grovere og grovere.

Jeg skrev blandt andet om det i bogen Jeg foretager mig herefter ikke yderligere 1 (februar 2020). Om at v√¶re oppe imod den slags mennesker og f√¶llesskaberne de sammen skaber og udg√łr – kun for at kunne tilf√łje endnu mere i bogens del 2 (juni 2021). Magtfulde mediefolk er bl.a. involveret.

P√• trods af, at jeg netop skrev, at alle disse mennesker og de institutioner de udg√łr, ikke kun mishandler os: de mishandler sig selv og deres n√¶re relationer – s√• blev metoderne kun endnu grovere, i fors√łget p√• at stoppe mig i at informere omverdenen, om d√©t der skulle vise sig at v√¶re et alvorligt statsbedrageri. Og det var (og er) noget n√¶r et slaraffenland af ivrige meddeltagere, fra en tilsyneladende uudt√łmmelig bunke af morads, der kunne plukkes fra, og f√• med p√• holdet. Disse mennesker sender deres egne k√¶re ud i s√•dan et samfund. Tankev√¶kkende, men m√•ske ikke alligevel.

S√•danne f√¶llesskaber baseret p√• l√łgn, manipulation, frygt og kr√¶nkelser er holdt oppe af hver enkelt individ, der udg√łr et vigtigt led i k√¶den. Fuldst√¶ndig som i et diktatur. Et sygt system der kun og udelukkende holdes oppe, og kun kan eksistere, hvis hver enkelt holder fast. Der skal ikke mere end √©t eneste brudt led til f√łr hele systemet g√•r under. S√• det er b√•de skr√łbeligt og st√¶rkt p√• samme tid.

Medieskandalerne sejler rundt i et i forvejen st√¶rkt sv√¶kket og sygdomsramt hav. Selve fundamentet er pilr√•ddent. Helt ind i selve kernen. Vi ved hvordan det g√•r for sig i magtens centrum. Historierne er endel√łse. Det eneste der kan stoppe dem, er bare det ene brudte led i k√¶den. Det kan skabe en k√¶dereaktion og nedbryde det √łdel√¶ggende.

Sunde f√¶llesskaber udg√łr et sundt samfund – og det begynder hos dig og mig.

Tidligere chefredakt√łr for bl.a. Berlingske Elisabeth R√ľhne om hvordan medierne burde v√¶re moralske spydspidser

https://www.berlingske.dk/kommentarer/tidligere-chefredaktoer-berlingske-medias-koncernchef-sender-et-signal

Medierne holder magthaverne i √łrerne. De afsl√łrer og graver ubehagelige sager frem for at afsl√łre kritisabel magtud√łvelse. Det v√¶re sig hos myndigheder, i regeringskontorer eller hos virksomheder. Det er det der er deres vigtigste opgave. De er sat i verden for at v√¶re moralske spydspidser

Citat taget fra Deadline, DR, 13 december, 2021

Der er nok at tage fat p√• …

Om at manipulere data, og alvorlig misbrug af PCR-test

“What I will show you is that there are so many inconsistencies and missing information in the data ‚Äď as is the case for most studies into covid vaccine effectiveness – that few conclusions can be drawn other than that it provides no real evidence that the benefits outweigh the risks.” Norman Fenton

ūü¶č

Terrorisering af den helt almindelige befolkning

Jamen, selvf√łlgelig! … (set i dag den 7 december 2021)

‚öĖÔłŹ 

Dr Vladimir Zelenko – This Is The Worst Crime In The History Of Humanity

ūü¶č

I dag bliver en mand, vi kender, bisat. Han var et menneske. En vigtig person i de f√¶llesskaber han f√¶rdes i. En ven. Et familiemedlem. Han d√łde 46 √•r gammel. Omtrent en uge efter at have modtaget den tredje vaccine. Den tredje dosis, der anbefales af den danske regering og st√łttepartier, herunder udpegede sundhedsmyndigheder. Forel√łbig til udsatte og s√•rbare. Forel√łbig. En sikker og virksom vaccine – s√• d√¶kkende at man skal have hele tre doser p√• under √©t √•r … for at v√¶re p√• den sikre side.

Han d√łde midt under en idr√¶tsud√łvelse, han har s√• ofte praktiserede. Hvorfor han kan karakteriseres og rubriceres som udsat og s√•rbar aner jeg ikke. Han var en fin og velfungerede mand p√• 46 √•r. At hans d√łd skyldes vaccinedoserne er en reel √•rsag. Det er en altoverskyggende mulighed. For det er sket for tusindvis af andre mennesker verden over.

Immunsystemet er et ekstremt intelligent system – guddommeligt intelligent – og forskere er langt fra at forst√• det til fulde. Vacciner rangerer langt, langt under. Det er en one-fits-all l√łsning der oftest g√łre mere skade end gavn. Sidste √•r, under december 2020, skrev jeg her om effekten af eksempelvis influenza-vacciner, direkte taget fra Statens Serum Instituts hjemmeside. Effekten er overraskende lav.

Under juni 2020 sidste √•r skrev jeg her om tuberkulose: om hvor overrasket jeg blev over at det er en voldsom udbredt sygdom (jeg troede den n√¶rmest var udryddet), med over ti millioner smittede √•rligt, og mere end en million d√łdsfald – hvert √•r! Det foreg√•r bare fortrinsvis i tredje-verdens-lande:

Der d√łr ca. mellem 1,5 ‚Äď 1, 8 millioner mennesker af tuberkulose om √•ret! Omkring 10 millioner smittes √•rligt!

‚ÄúIf√łlge Verdenssundhedsorganisationen WHO blev omkring 10 millioner mennesker syge med tuberkulose i 2018 ‚Äď heriblandt over 1 million b√łrn. 1,5 millioner d√łr hvert √•r af tuberkulose.‚Ä̬†http://www.msf.dk/medicinsk-noedhjaelp/tuberkulose/

Så WHO er klar over det særdeles uhyggelige omfang??

‚ÄúHvert 21. sekund d√łr et menneske af sygdommen.‚ÄĚ (msf.dk)

Ca. en fjerdedel af verdens befolkning b√¶rer tuberkulosebakterien i kroppen, hvoraf 5-10 % vil udvikle sygdommen. Det vil sige, at bakterien hviler og kan g√łre det igennem et menneskeliv hos sin v√¶rt. N√•, t√¶nker man! hvor bliver det globale massehysteri af? En sygdom der smitter via dr√•be (host osv.). Over en million d√łdsfald om √•ret. En sygdom, der f√•r en vis virus til at tage sig temmelig ynkelig ud. S√•, hvor i alverden bliver ramaskriget over den d√łdelige sygdom af? Hvorfor ingen panik world-wide?

Er det fordi 87 % af sygdom- og d√łdsfald sker i Afrika, Asien og Stillehavsregionen?¬†https://www.ssi.dk/sygdomme-beredskab-og-forskning/sygdomsleksikon/t/tuberkulose

At myndighedspersoner p√• det kraftigste anbefaler – og hvis det ikke hj√¶lper indf√łrer tvang, s√•dan at vi alle skal modtage disse eksperimentelle, n√łdgodkendte injektioner med stoffer der er potentiel d√łdelige, synes kriminelt i min verden. Man har viden om at nogle mennesker decideret afg√•r ved d√łden efter at have modtaget statsanbefalet vaccinationer. Men det er fuldt ud lovligt. Vi skal vaccineres! Om vi d√łr eller invalideres. Vi skal!

En familierelation til n√¶r familie f√•r en alvorlig hjernebl√łdning. Hun er vaccineret. 49 √•r gammel.

En √¶ldre kvinde falder pludselig om. Hun har f√•et en hjernebl√łdning og bliver halvsidelammet.

De tre tilf√¶lde kender vi personligt til. Tre tilf√¶lde indenfor en tidsramme p√• cirka et halvt √•r. Det er aldrig sket f√łr. Indenfor s√• kort et tidsinterval.

Vi kender ikke til et eneste tilf√¶lde af nogle der har v√¶ret syge af virussen. Smittede jo, men de var alle friske som hav√łrne!

Der er tusindvis af sundhedsuddannede verden over man ikke lytter til. Utrolig dygtige fagpersoner. Som censureres. P√• trods af, at den vestlige verden p√•st√•s at v√¶re demokratier. Man √łnsker ikke en stor og mangfoldig gruppe af veluddannede borgere indenfor sundhedsomr√•det, der kunne indg√• i et vigtigt vidensforum, hvor man f√łrst og fremmest analyserer virussen og data, og herefter, funderet p√• et objektivt grundlag, anbefaler eventuelle tiltag. Gavnligt for hver enkelt borger og for samfundet som et hele. I stedet g√łres der brug af massiv propaganda og st√¶rk subjektiv ekspertviden. Ud√łvet af en lille skare ud af et helt samfund.

P√• trods af d√łdsfald og invaliditet forts√¶tter myndighedspersonerne og propagandageneralerne ufortr√łdent. Fordi vi skal!

Skal de ogs√•?? …

https://openvaers.com/covid-data (USA)

VAERS is the Vaccine Adverse Event Reporting System put in place in 1990. It is a voluntary reporting system that has been estimated to account for only 1% (see the Lazarus Report) of vaccine injuries. OpenVAERS is built from the HHS data available for download at vaers.hhs.gov

https://openvaers.com/index.php

https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/temaer/indberettede-bivirkninger-ved-covid-19-vacciner/ (Danmark)

Lægemiddelstyrelsens datagrundlag giver ikke anledning til mistanke om, at vaccinen kan give bivirkninger i form af blodpropper.

https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/2021/status-paa-behandlede-indberetninger-om-formodede-bivirkninger-ved-comirnaty-pfizerbiontech,-uge-48/

I Danmark f√•r man stort set ingen bivirkninger der kan relateres til vaccinerne … hvorimod virussen kan generere alverdens alvorlige langtidsvirkende genvordigheder – herunder “lidt problemer med lugtesansen” [intern bem√¶rkning og besked ,,, ]

ūü¶č

NOVEMBER

Zersetzung

So, why use Zersetzung? For any number of reasons. First, there is the in terrorem effect of the technique. The victim doesn’t know what is happening, and everybody around the target can watch as he or she crumbles under the relentless pressure of state harassment.

https://www.thegreatcoursesdaily.com/east-germanys-stasi-surveillance-tactics-and-impact/

Danmark anno 2021: Aarhus Universitet- og den danske stat/Hobro Boligforening og …

Nogle er helt sikkert ikke klar over hvad de deltager i – det er andre til geng√¶ld. N√•r disse nogle ikke er klar over hvad de deltager i, er det fordi de f√•r fortalt grusomme l√łgnhistorier om andre. Det g√łres, fordi det er den eneste m√•de de kriminelle kan g√łre et tamt fors√łg p√• at komme ud af deres usle tilstand og slemme knibe. Samtidig er l√łgn det eneste sprog uslingene kender til.

Alle I stakler: I bliver overraskede over afsl√łringen af jer alle (ikke noget jeg tror, men ved!) … I perfekt tilpassede og lydige DDR-borgere!

Forfærdede og overraskede bliver især de fleste Рalle de mange ordentlige og anstændige medborgere. Danmark har over for omverden mistet den uskyld vi har pralet med at have været i besiddelse af.

ūü¶č

Ny verdens ideologi – virkeliggjort af dybt afstumpede

Den nye variants navn: “On 26 November 2021, WHO designated the variant B.1.1.529 a variant of concern, named Omicron” (who.int)

Vaccinens navn fra Pfizer/BioNTech: “Comirnaty (Pfizer/BioNTech)” (laegemiddelstyrelsen.dk)

ūü¶č

OKTOBER

Et nyt verdensherred√łmme i det 21. √•rhundrede, og lovl√łse tilstande i Danmark

At v√¶lge sin sk√¶bne ‚Äď Imre Kert√©sz, Historien er ikke slut. Samtaler med 36 europ√¶iske forfattere, Thomas Thurah, Gyldendal, 2000, 368:

– De g√łr koncentrationslejren til billede p√• totalitarismen, det er for s√• vidt et billede, der omfatter en stor og vigtig del af det tyvendes √•rhundrede?

– Auschwitz og totalitarismen er helt afg√łrende begivenheder eller f√¶nomener i det tyvende √•rhundrede. Vil man forst√• vores tidsalder og de mennesker, der har gennemlevet dem, m√• man starte d√©r

– Tilpasning er n√łgleordet?

– Ja, folks tilpasning, tilpasning til et system. Jeg synes, det er lykkedes meget godt i De sk√¶bnel√łse at beskrive, hvordan man tilpasser sig en absurditet. Og denne tilpasning til det absurde har jeg set gentaget. Jeg har set, hvor let et diktatur kan forf√łre folk, hvor let og smertefrit man tilpasser sig. Det er utroligt, hvad der skete i Auschwitz, disse absurditeter. Det havde ikke v√¶ret muligt uden menneskers evne til at tilpasse sig. Det er forf√¶rdeligt, og det har efterladt et dybt traume, som findes den dag i dag. Og muligheden for, at det sker igen, findes stadig‚ÄĚ

ūü¶č

Hen imod en sociologisk teori om moral, Modernitet og Holocaust, Zygmunt Bauman, Hans Reitzel, 1994, 221-222:

‚ÄĚDer ville ikke have v√¶ret nogle krigsforbrydere og ingen ret til at anklage, d√łmme og henrette Eichmann, hvis der ikke havde eksisteret visse grunde til at opfatte selv disciplineret adf√¶rd, der helt og holdent overholdt de p√• det p√•g√¶ldende tidspunkt og sted g√¶ldende normer, som kriminel. Og man ville ikke p√• nogen m√•de kunne opfatte straffen for en s√•dan adf√¶rd som andet og mere end de sejrendes h√¶vn over de besejrede (et forhold, der ville kunne vendes p√• hovedet, uden at straffens princip blev anf√¶gtet), hvis der ikke fandtes argumenter uden for eller over samfundet, som kunne godtg√łre, at de p√•g√¶ldende handlinger kolliderede ikke blot med en retrospektivt indf√łrt juridisk norm, men ogs√• med moralske principper, som samfundet nok kan suspendere, men ikke erkl√¶re irrelevante‚ÄĚ (s.221)

‚ÄĚHvad vi har forlangt under disse retssager, hvor de anklagede har beg√•et ‚ÄĚlovlige‚ÄĚ forbrydelser, er, at mennesker skal kunne kende forskel p√• rigtigt og forkert, selv n√•r deres eneste rettesnor er deres egen d√łmmekraft, som tilmed strider totalt med det, de m√• opfatte som omgivelsernes enstemmige opfattelse. Og dette sp√łrgsm√•l er s√• meget alvorligere, som vi ved, at de f√•, der var ‚ÄĚarrogante‚ÄĚ nok til kun at stole p√• deres egen d√łmmekraft, p√• ingen m√•de var identiske med dem, som fortsatte med at henholde sig til de gamle v√¶rdier, eller som lod sig lede af en religi√łs tro. Efter hele det respektable samfund p√• den ene eller anden m√•de havde underlagt sig Hitler, var de moralske maksimer, som fastl√¶gger den sociale adf√¶rd, og de religi√łse bud ‚Äď Du m√• ikke beg√• drab ‚Äď som vejleder samvittigheden, stort set forsvundet. De f√•, der stadig var i stand til at kende forskel p√• rigtigt og forkert, st√łttede sig i virkeligheden kun til deres egen d√łmmekraft, og de gjorde det frivilligt; der var ingen regler at holde sig til, hvorunder de specifikke tilf√¶lde kunne rubriceres. De m√•tte tage stilling til hvert enkelt sp√łrgsm√•l, efterh√•nden som det opstod, efter som der ikke fandtes regler for det aldrig f√łr oplevede‚ÄĚ (s.221-222).

‚ÄĚMed disse pr√¶cise ord havde Hannah Arendt formuleret sp√łrgsm√•let om det moralske ansvar for at mods√¶tte sig socialisering. Det √•bne sp√łrgsm√•l om moralens sociale grundlag var skudt til side: Uanset hvilken l√łsning man foresl√•r p√• dette problem, kan skellet mellem godt og ondt ikke f√• sin autoritet og bindende kraft fra de sociale kr√¶fter, der sanktionerer og opretholder det. Selv n√•r et individs adf√¶rd ford√łmmes af gruppen ‚Äď ja, af alle grupper ‚Äď kan den godt v√¶re moralsk; og en handling, som samfundet anbefaler ‚Äď selv hele samfundet i enighed ‚Äď kan godt v√¶re umoralsk. Modstand mod adf√¶rdsm√¶ssige regler, som h√•ndh√¶ves af et givent samfund, hverken b√łr eller kan legitimeres under henvisning til et andet samfunds normative p√•bud ‚Äď for eksempel hentet fra fortidens moralske visdom ‚Äď som nu afvises af den nye sociale orden. Sp√łrgsm√•let om den moralske autoritets samfundsm√¶ssige grundlag er med andre ord moralsk irrelevant‚ÄĚ (s.222).

ūüíô 

N√•r d√©t man kalder det svage led i virkeligheden viser sig at v√¶re blandt de st√¶rkeste – tusind tak ūüíô

 ūüíô 

SEPTEMBER

frav√¶ret af en reel demokratisering af det […] samfund har v√¶ret den faktor, som har muliggjort b√•de personlighedskulten, tilsides√¶ttelsen af loven og undertrykkelsen i […] – og for at v√¶re direkte: en r√¶kke forbrydelser baseret p√• magtmisbrug

Gorbatjov (GULAG, Anne Applebaum, s. 607)

Han kom ikke til n√¶ste time. Da vi spurgte hvor han var, fik vi at vide at han var rejst og ikke skulle undervise os mere. Underforst√•et: Han var kommet i f√¶ngsel. Nogen havde sladret. S√•dan var tiden. Men s√•danne tider har der nok v√¶ret i alle lande. Dengang de danske konger regerede i Norge, kunne man vel heller ikke sige noget d√•rligt om dem? S√•dan er historien. Den regerende magt har altid v√¶ret bange for kritik og har styret informationsstr√łmmen

Russiske skæbner, Marie Tetzlaff, s. 66-67

Giver loven jer virkelig lov til at straffe et menneske to gange for den samme forseelse? Anklageren s√• forundret p√• mig. ‘Nej, selvf√łlgelig ikke. Men hvad har loven med sagen at g√łre’

(Gulag, Anne Applebaum, s. 505)

Opgaven for politiet i en totalitærstat er ikke at opklare forbrydelser, men at være til rådighed når regeringen [magteliten] beslutter sig for at arrestere en bestemt kategori af indbyggere

Ibid, s. 34

Et fravær af retsbeskyttelse. Magtens grådighed. Magtelitens groteske lovovertrædelser. Deres afstumpede fællesskaber. Total mangel på anstændighed, medmenneskelighed og almindelig intelligent dannelse. Danmark er uigenkendelig!

JULI

Myndigheders ikke-tilladte og farlige stillingsmisbrug

Som tidligere nævnt, her på siden (2020), har jeg svært ved ikke at sætte begrebet myndigheder permanent i kursiv. Bag termen, ureflekteret gentaget så det eksempelvis kan sammenlignes med ordet det, gemmer sig et fællesskab af personer, helt almindelige danske statsborgere Рansatte under det vi kalder den danske stat (regioner og kommuner medregnet) Рder tilsyneladende i kraft af disse statsbetalte hverv, som naturligt indlejrede fossiler i kridtklinter, i tilgift overdrages en ikke ubetydelig nærmest naturgiven magt.

Jeg tror, vi alle kan blive enige om, at til et hvert arbejde f√łlger et ansvar. At varetage sin stilling ansvarligt og pligtopfyldende. I uendelige mange hverv er det faktisk livsvigtigt. Alle er vi dybt afh√¶ngige af, at vi hver is√¶r opfylder disse kriterier, i det arbejde vi varetager. Ingen, og der er virkelig tale om ingen, gives bef√łjelser til at misbruge sin stilling og derved udg√łre en fare for sine medborgere. Ingen har nemlig ret til at give og overdrage s√•danne farlige bef√łjelser. Ingen.

Hvorfor sker det da alligevel? Hvorfor er det så godt som almindeligt at andre medborgere misbruger de stillinger, de er betroet? Et dagligdags forekommende fænomen. Når nu det er farligt.

End ikke en monark eller statsminister har bef√łjelser til at tillade stillingsmisbrug, eller selv at misbruge sit embede.

Hvis du ejer et spisested og serverer mad for dine medborgere, har du ikke lov til at give stort p√• hygiejne og ansvaret for at servere ikke-ford√¶rvet mad. Det er livsvigtigt at du varetager dit arbejde ansvarligt og pligtopfyldende. Hvis du har ansvaret for at transportere fra √©n til mange medborgere i eksempelvis fly, bus, bil, f√¶rge da er det livsvigtigt at du varetager dit arbejde ansvarligt og pligtopfyldende. Hvis du i dit arbejde passer og drager omsorg for andre medborgere, er det livsvigtigt at du varetager dit arbejde ansvarligt og pligtopfyldende. Hvis du i dit arbejde s√łrger for at holde fortov og veje rene for blandt andet affald, sten, grus, sne, er det livsvigtigt at du varetager dit arbejde ansvarligt og pligtopfyldende. Der er n√¶sten ikke et eneste arbejde jeg kan komme p√•, der kan forvaltes lemf√¶ldigt og med ligegyldighed. Der ikke har en indvirkning p√• et andet menneske eller levende v√¶sen. Vi er dybt afh√¶ngige af hinandens ansvar og pligtopfyldenhed i arbejdslivet, men ogs√• privat.

Et eneste vakkelvornt led skal der til for at √łdel√¶gge dette livsvigtige medborgerskabende f√¶llesskab. Et eneste sted hvor lemf√¶ldigheden og ligegyldigheden slippes ind, er nok. En smittende forr√•else opst√•r. Og det er farligt.

Jeg gentager det gerne igen: Ingen har bef√łjelser til at misbruge sin stilling. Ingen har ret til at give andre lov til at misbruge deres stillinger. Ingen.

‚öĖÔłŹ

Sandheden om mareridtet vi alle globalt befinder os i, orkestreret af ganske f√•, med hj√¶lp fra en uhyggelig stor gruppe der t√¶ller alt fra folkevalgte politikere i demokratiske stater og disses staters magtfulde ministerier, og disses stats-betalte-medier … etc.

Jeg håber inderligt at de alle en dag stilles til regnskab. En global retssag for kriminalitet begået imod menneskeheden. De deltager i en forrykt og ubegribelig forbrydelse!

https://odysee.com/@thecrowhouse:2/Brighteon:5 ūüíöūüíöūüíö

ūü¶č

Vigtigt, blandt mange vigtige stemmer, uanset hvem vi er, hvad vi tror p√•, hvor vi st√•r politisk: det handler om vores ret til egne liv. Det handler om, at INGEN har ret til at kr√¶nke denne ret, uanset hvem de er. Den frygtelige h√¶ndelse fra omkring marts sidste √•r, 2020, der afstedkom noget aldrig f√łr set i menneskets historie, hvor verdens befolkning simultant fik frataget deres selvbestemmelse, i varierende grad, og p√•tvunget uh√łrte ritualer for at kunne f√¶rdes frit, og p√•tvunget medicinsk intervention fra et stof ingen helt ved hvad f√•r af konsekvenser p√• l√¶ngere sigt (fraregnet alle de mange tusinde der straks enten d√łde eller blev invalideret) – ligeledes for at kunne f√• lov at opretholde det liv man havde, er alt sammen s√• ufattelig grotesk at det skal stoppes hurtigst muligt. Sammen er vi meget, meget st√¶rke. Denne lille gruppe der har tvunget verden i s√• syg en retning, kan intet stille op hvis vi samler os og s√¶tter et stopper for det √¶kle regime, de har planlagt.

https://americasfrontlinedoctors.org/videos/white-coat-summit-the-one-year-anniversary/

ūüíöūüíöūüíö

ūü¶č

https://www.linkedin.com/posts/activity-6824415671485530112-hbRU

Det er som at leve i to verdener samtidig. I dag har jeg n√łrdet mig frem til, at der alene i USA er 6.207 d√łdsfald synes at v√¶re knyttet til Covid-19-vaccinerne (heriblandt b√łrn), og at tvinge/presse mennesker til at lade sig vaccinere formentlig er i strid med b√•de N√ľrnberg-konventionen, FNs konvention om borgerlige og politiske rettigheder og verdenserkl√¶ring om menneskerettigheder samt UNESCOs verdenserkl√¶ring om bi[]oetik og menneskerettigheder.  Og s√• er det i √łvrigt ogs√• uforskammet!

Thomas Teglgaard, læge

Bioetik: https://denstoredanske.lex.dk/bioetik

ūü¶č

The Propaganda War (And How to Fight It)

Simply put, if you can force people to dress up like they‚Äôre going to work in the infectious disease ward of a hospital every day for 17 months ‚Ķ presto! You‚Äôve got yourself a new ‚Äúreality‚ÄĚ ‚Ķ a new, pathologized-totalitarian ‚Äúreality,‚ÄĚ a paranoid-psychotic, cult-like ‚Äúreality‚ÄĚ in which formerly semi-rational people have been reduced to nonsense-babbling lackeys who are afraid to go outside without permission from ‚Äúthe authorities,‚ÄĚ and are injecting their children with experimental ‚Äúvaccines.‚ÄĚ

OffGuardian

Vi har befundet os i en krigslignende situation i snart halvandet √•r, hvor vi har v√¶ret tvunget ind i dette sygelige wargame. Mistet vores frihed. Mistet vores ret til egen overbevisning. Mistet vores ret til eget liv. Det er en krig imod den almindelige befolkning i hver eneste deltagende stat. Alle tvangsm√¶ssige midler er taget i brug. Propagandaen massiv og √łdel√¶ggende som atombomber. Et vrangbillede, fordrejet, forl√łjet, vendt fuldst√¶ndig p√• hovedet er pr√¶senteret af personer i myndighedsstillinger flankeret af de s√¶dvanelige, destruerende, l√łgnparate tastaturkrigere – fodsoldaterne. Stik-i-rend-drengene. Dem, med de usynlige logrende haler, der s√• gerne vil v√¶re med p√• de r√łde l√łbere, men for evigt og altid, er henvist til at belure festlighederne igennem en telelinse.

‚Ź≥

WATCH: Perspectives on the Pandemic #16

A cogent and clear thinker who has been attacked in proportion to his qualifications, Dr. Yeadon, at great personal risk, issues a chilling warning, not just about the grave dangers surrounding the injections, but about the looming threat of digital health ‚Äúpassports‚ÄĚ that will take inexorable control over every aspect of our lives.

OffGuardian

ūüíö

Denne to-timers udsendelse fra UKColumn skulle alle danske politikere tvinges til at se!

https://www.ukcolumn.org/video/a-good-man-down-the-fatal-reality-of-vaccine-adverse-reactions

Herunder en anden tragisk historie. Der er flere tusinde lignende, og kun få af dem informeres verdens borgere om:

Autopsy Shows Man Who Died After Pfizer Shot Had Enlarged Heart, Coroner Says Vaccine Not to Blame ‚ÄĒ Wife Not Convinced

https://doctors4covidethics.medium.com/notices-of-liability-for-covid-19-vaccine-harms-and-deaths-served-on-all-members-of-the-european-a1f81f57216f

Uden at blinke udrulles vaccinationsprogrammet ud over det ganske land under massiv og fortl√łbende propagandakampagne. Ukritisk. Samvittighedsl√łst. Uden ende. Det er s√• massivt,, at √łnsket om at v√¶re i fred for s√•dan en inkvisitorisk intervention n√¶rmest betragtes som strafbart k√¶tteri. Det g√łres til en selvf√łlge at alle godtager, at et ukendt og d√•rligt testet stof spr√łjtes ind i ens krop. Flere gange. Muligvis som en √•rligt tilbagevendende begivenhed. Uden sp√łrgsm√•l. Uden undren. Det svarer til at de samme myndigheder eksempelvis pludselig f√•r den tanke, at alle borgere skal g√łre et eller andet (you name it) for et p√•st√•et f√¶lles gode. I f√¶lleskabets navn. En id√© de f√•r, og som nu skal g√¶lde alle. For ellers!

Indimellem, n√•r man orker at t√¶nke efter, fordi det er s√• overv√¶ldende at man undg√•r at lade det ske for tit, da kommer den genkendelige uvirkelighedsf√łlelse indover: hele dette forrykte set-up der er v√¶rre end et mareridt. Fuldst√¶ndig absurd og uden mening. En verdensomsp√¶ndende forbrydelse, sat i verden af en lille gruppe personer, og deres ut√¶llige h√•ndlangere (uden dem ville det ikke v√¶re muligt), der ikke har den mindste grad af samvittighed. De er ligeglade. De har ikke respekt for andres liv.

Den påståede virus er ikke værre end andre retrovirusser. Der cirkulerer uendelig mange forskellige virusser rundt i luften, og vi har brug for dem. Selv i vores blod findes indtil flere slags, uden at forårsage sygdom.

Vaccinerne der bruges p√• b√łrn og voksne er kun og udelukkende n√łdgodkendte. Der er INGEN data p√• negative og endda farlige langtidsvirkninger. Vi aner ikke konsekvenserne. Det er et faktum. P√• verdensplan er flere tusinde d√łde efter at have modtaget denne nye eksperimentelle vaccinetype, og det konkrete tal er langt h√łjere, fordi de fleste sager ikke t√¶lles med i statistikkerne. Der er en udspekuleret iver udi at indregne d√łdsfald som v√¶rende relateret denne udvalgte virus. Om det s√• er af eller med. Hvorimod det er noget mere tr√¶gt den anden vej, n√•r mennesker d√łr umiddelbart i tiden efter f√łrste eller andet vaccinestik. Det m√• ikke rigtig v√¶re en √•rsag.

T√¶nk over det uhyggelige faktum, at myndigheder, orkestreret af regering og folketing, ikke har det mindste imod, t√¶t p√• at tvinge hele den danske befolkning til at indtage et middel borgerne efterf√łlgende kan d√ł af. Risikoen er til stede. Som russisk roulette. Flere hundrede tusinder oplever alvorlige bivirkninger. Alligevel holdes der krampagtigt fast i manuskriptet. En dybt forstyrret og ondsindet plan hvor den brede befolkning er taberne. Det er virkelig vanvittige tider. Som at befinde sig i en krigssituation.

THE HIGHWIRE INTERVIEW

‚̧ԳŹ‚̧ԳŹ‚̧ԳŹ

Indifference is the sign of sickness, a sickness of the soul more contagious than any other

Elie Wiesel

ūü¶č

“Indifference is the sign og sickness, a sickness of the soul more contagious than any other” (foto, 4 juli 2021: All You Need Is Love)

ūü¶č

‚̧ԳŹ ‚̧ԳŹ ‚̧ԳŹ

Happy Independence Day!
Iben,
I want to say thank you. Here in the U.S., we are celebrating 244 years of liberty, and you should know that my thoughts and prayers are with you and your loved ones. We are grateful for you. And to all of our friends overseas, thank you for all that you are doing to support us!Thank you for standing with Informed Consent Action Network,

The HighWire, and our Legal Action Team as we continue the fight for freedom both here in the states and around the globe.
On behalf of the Informed Consent Action Network and The HighWire, we hope you have a wonderful and safe celebration today and tomorrow!

Be Brave!

Del Bigtree, CEO & Founder
Informed Consent Action Network
The HighWire (TheHighWire.com)


P.S. – Please consider a gift today if you have not already done so! Your Freedom Day gift will go a long way to securing our liberty and our children‚Äôs future

Thank you!
Wonderful people fighting back for all of us . We The People – together we are strong ‚Ě£ÔłŹ

‚̧ԳŹ ‚̧ԳŹ ‚̧ԳŹ

ūü¶č

JUNI

https://www.theparisreview.org/blog/2017/02/22/the-nazi-mind/

ūüßöūüŹŅ

Jeg h√łrte Ave Maria mange gange ‚̧ԳŹ  efter min mor d√łde (fundet den 11 marts 2000 af vores mormor). Jeg skrev (7 juni), at jeg hermed spillede det for alle jer der er s√• uendeligt stakkels og s√łlle. Alt det I har form√•et af ondskab, som I jo begr√¶deligt har gjort imod jer selv, dem I eventuelt skulle st√• n√¶r, men i allerh√łjeste grad ogs√• imod hele det danske samfund.

ūü¶č  ūü¶č ūü¶č

Alvorlig psykisk vold

At lyve om andre er farligt. At lyve for bevidst at skade, s√• det f√•r alvorlige konsekvenser for andre, er alvorlig psykisk vold. Men ogs√• strafbart. S√• snart s√•danne farlige og skadelige ugerninger er gjort, da vil det aldrig helt v√¶re muligt at slippe ud af, for den der er l√łjet om. Det er mistanken andre kan f√• om hvorvidt det nu kunne v√¶re sandt. At g√łre l√łgne til sandhed. At tro p√• den farlige l√łgner. At sende l√łgne ud, der herefter aldrig kan tr√¶kkes tilbage igen, fordi l√łgnene f√•r et eget liv blandt alle de mange der har modtaget dem. L√łgne g√łres til flere nye l√łgne. Mist√¶nkeligg√łrelse. At lyve om andre for noget de aldrig har gjort, er alvorlig psykisk vold. Men ogs√• strafbart. At sprede disse l√łgne til mange andre mennesker, er alvorlig psykisk vold. Det er brutale, afstumpede og uoprettelige metoder overfor den der lyves om. At uds√¶tte andre mennesker for s√•danne metoder er brutalt, ondt og bestialsk. At ud√łve den slags ugerninger er at v√¶re i besiddelse af en afvigende og farlig adf√¶rd. Og det er strafbart.

At udgive sig for at v√¶re en anden, for at skade et andet menneske, er psykisk vold. At snige sig ind i et andet menneskes liv p√• falske, manipulerende og udspekulerede pr√¶misser, for at g√łre skade, er alvorlig psykisk vold. At lyve om andre, og bagtale, mobbe, g√łre grin og bevidst provokere og chikanere andre, er alvorlig psykisk vold. At s√¶tte andre mennesker i s√•dan en √łdel√¶ggende situation, de end ikke har mulighed for at gennemskue, men kun fors√łgsvis kan pr√łve at regne sig frem til hvad som foreg√•r, er alvorlig psykisk vold. Og den slags ubegribeligt brutale metoder ud√łves af mennesker med mind-set fuldt ud genkendelige som hos eksempelvis nazister og andre med en ekstrem ideologi.

Disse ovenst√•ende beskrevne omst√¶ndigheder har min familie og jeg levet under i nu mere end et √•r, og muligvis l√¶ngere end det. Og det er udf√łrt af bestemte andre, hvor en stor del af den danske befolkning ville rystes og forf√¶rdes hvis de fik kendskab til hvem st√•r bag. Ikke bare dem der er sat til at mishandle, men de der reelt st√•r bag.

Henholdsvis otte og fem dage f√łr jeg skulle til et retsm√łde ringede en kvinde til mig. Herunder, under overskriften Nazi-metoder, har jeg fortalt lidt mere om h√¶ndelserne. Hun sp√łrger under samtalen; “hvad er der med ham Knud Foldschack?”. Det sp√łrgsm√•l undrede mig en smule. Der er en hel del sagsakter under punktet i menuen Jeg foretager mig herefter ikke yderligere 1 & 2 og heraf to dokumenter der omhandler nogle af de advokater jeg har henvendt mig til. Ikke alle, men udvalgte. Den ene af dem var Knud Foldschack. Ham har jeg henvendt mig til f√łr, for flere √•r siden, i en anden sag. Ingen af gangene svarede ham mig. Der kunne jo foreligge s√•dan en omst√¶ndighed at mailen jeg sendte aldrig blev modtaget. Det kunne jo v√¶re at nogle mails automatisk afvises hvis de regnes for falske. Det kunne jo v√¶re at advokat Knud Foldschack og det arbejdsf√¶llesskab af andre advokater – advokatkontoret – f√•r mange daglige henvendelser fra mennesker i n√łd: s√• mange henvendelser at advokatkontoret ikke ser sig i stand til at besvare alle. Hvis der er tale om et helt bevidst valg at ignorere mennesker i n√łd og deres r√•b om hj√¶lp, for bevidst at skade, uanset hvem vi er, og hvad vi m√•tte arbejde med, da er der tale om psykisk vold, men det kan ogs√• vise sig at v√¶re strafbart.

Jeg fortalte kvinden, der kaldte sig for Liv, at jeg f√łr havde henvendt mig til advokat Knud Foldschack, men aldrig f√•et svar. At nogle advokater, i mine √łjne, synes at v√¶lge sager der f√•r god og ber√łmt omtale. At nogle advokater m√•ske bevidst v√¶lger sager for at profilere sig over for omverden, som en slags fort√¶lling om hvem de er. Liv‘s svar p√• at jeg aldrig havde h√łrt fra denne advokat, et svar der l√łd som en bekr√¶ftelse; “at det er ogs√• psykisk vold” [ikke at svare], forekom mig lidt besynderligt. Jeg anser det ikke for psykisk vold. Som sagt kan der v√¶re flere grunde til ikke at besvare henvendelser, som i disse omtalte tilf√¶lde, men ogs√• i mange andre sammenh√¶nge. Og jeg t√¶nkte samtidig, hvorfor lige n√¶vne Knud Foldschack og d√©t sagsdokument, ud af et hav af sagsdokumenter, fra begge de sager jeg skriver om? To sager jeg nu betragter som √©n og samme sag.

Skjorten havde jeg p√• til retsm√łdet den 28 maj 2021. Foran p√• skjorten er en sommerfugl og ordene Equal Justice

‚öĖÔłŹ

Nazi-metoder

Liv var utrolig s√łd at tale med. Vi talte nok sammen en times tid. Alligevel er der snerten af, at det kunne v√¶re flere af alle de der er med p√• legen – Nazilegen – der snyder og forr√•der og lader som om. Men det v√¶lger jeg alts√• ikke at tro p√•! Jeg v√¶lger at tro p√•, at hun er √¶gte nok (notesbog, 21 maj 2021)

Denne kvinde Liv (med k√łbenhavnsk dialekt) havde haft ringet den 20 maj om formiddagen og efterf√łlgende indtalt en besked p√• telefonsvareren. Om eftermiddagen ringede hun igen. Jeg overvejede det n√łje i forhold til at aflytte de to beskeder der fremgik at v√¶re. Jeg gjorde det alligevel, hvis det skulle vise sig at v√¶re vigtigt.. Den ene besked var fra Liv og det var ikke helt nemt at h√łre hvad hun sagde, men hun havde v√¶ret inde og l√¶se forskellige dokumenter fra min hjemmeside, og havde oplevet noget lignende. Jeg ringede hende op og vi talte sammen en times tid. Hun var umiddelbart virkelig s√łd, og virkede oprigtig. Mit indtryk var ogs√• at hun fremstod en smule forvirret , og hun talte lidt i √łst og vest, men jeg t√¶nkte, at det var fordi hun ikke rigtig havde mod p√• at fort√¶lle sin historie: hun talte en del om ikke at kunne stole p√• andre mennesker, og hvis hun m√łdte nogle var hun bange for at de kendte nogle der kendte nogle.

N√•r man m√łder mennesker tilf√¶ldigt kan det forekomme at man deler noget f√¶lles. Oplevelser i livet. Og denne Liv havde en mand der ogs√• havde haft skrevet alle steder hen, forg√¶ves. Der var et par steder under samtalen hvor jeg undrede mig, b√•de da, men is√¶r da jeg talte med hende et par dage senere, den 23 maj:

Vi havde v√¶ret p√• Sj√¶lland og se p√• hus, og haft hentet min yngste s√łn, fra sit kostskole-gymnasium, p√• vej derover. Da vi var tilbage igen, for at aflevere ham, havde denne Liv haft ringet igen. Jeg ringede tilbage for at sige, at jeg ikke rigtig havde mulighed for at tale med hende nu, men kunne ringe tilbage n√•r vi var hjemme igen. Men jeg havde i virkeligheden ikke lyst. Det var for s√•rbart n√•r retsm√łdet kun l√• fem dage v√¶k. Jeg overvejede det meget, men ville p√• en eller anden m√•de ikke skuffe hende. I hvert tilf√¶lde ville jeg sige til hende, at vi eventuelt kunne tale sammen efter retsm√łdet, fordi det var lidt for s√•rbart s√• t√¶t p√•. Alligevel blev jeg fanget ind og vi endte med at tale sammen forholdsvis l√¶nge.

Hun n√¶vnte flere ting hvor jeg undrede mig, men is√¶r √©t sted kunne det v√¶re tegn-og bekr√¶ftelse p√• de alvorlige og foruroligende antagelser jeg har (og har haft) i forhold til det vi har v√¶ret udsat for igennem mange m√•neder og muligvis √•r. Jeg skriver ikke her hvad, men det omhandler en oplevelse min yngste s√łn havde for l√¶nge, l√¶nge siden. Og jeg mener, hvis det viser sig at v√¶re s√•dan, da taler vi alts√• om ekstremt forstyrrede og yderst farlige personer bag: dem der bevidst har som m√•l at skade os. Min familie og jeg.

Liv ringede den 20 og 23 maj, men ikke siden … note: i dag den 6 juni, kl. ca. 16.15 aflyttede jeg en besked, jeg troede var fra en advokat. Den fremgik som indkommet, da jeg √•bnede min telefon i fredags (28 maj ) efter retsm√łdet vel hjemme igen. Beskeden var indtalt den 27 maj om eftermiddagen (kl. 16.18) og var fra denne Liv. Nu har jeg optaget hendes besked. Hun er et menneske der lyder endog meget trov√¶rdig og oprigtig. Det er t√¶t p√• umuligt at forestille sig, at hun kan v√¶re med i s√• brutalt et foretagende. Hvis det er tilf√¶ldet, er det ekstremt s√łrgeligt. Igen, der var flere ting hun sagde fra begge dage den 20 og 23 maj, der p√• en eller anden m√•de ikke forekom tilf√¶ldige. Jeg har ondt langt ind i hjertet og sj√¶len p√• hendes vegne, om hun skulle v√¶re en del af denne uhelbredeligt afstumpede gruppe. (Netop den 20 maj chikane-ringede politiet til mine voksne b√łrn, og de sagde at de vidste hvor vi opholdt os, for det havde de f√•et fortalt … Hvad ville de? Hvilken syg leg var de ude i?? Det er s√• frygteligt. Gl√¶der mig til afsl√łringens dag ‚Ě£ÔłŹ)

“Sorry, this file type is not permitted for security reasons.” : n√•r jeg pr√łver at uploade lydfilen, p√• trods af det er muligt at uploade lydfiler – men, det skal nok komme til at lykkes, jeg finder ud af hvordan.

Det gjorde det, h√łr og l√¶s Livs omsorgsfulde besked efter nedenst√•ende tekst:

Liv ringede den 20, 23 og en sidste gang den 27 maj … som et sidste fors√łg? Hun hverken ringede (eller eksempelvis sms’ede) den 28, 29, 30, 31 maj, eller for den sags skyld 1, 2, 3, 4, 5, 6 juni … for at h√łre hvordan det gik – og var g√•et – eller give mig ‘opbakning”. I stedet opdagede jeg som sagt nedenst√•ende f√łlger den 3 juni. F√łrste tweet hun har lavet har datoen 29 maj (de uhelbredeligt syge ringer igen den 14 juli 2021 men hvorfor dog?? ūüėÖ … det bliver alt sammen offentliggjort: man tror simpelthen ikke der findes den slags (mange) umennesker i et s√• brutalt Gestapo-f√¶llesskab, men det g√łr der! Gad vide om der nu bliver k√ł ved h√•ndvasken? …)
Alt det her er ude i en skala der er s√• grotesk, at man p√• ingen m√•de kan s√¶tte sig ind i de umenneskers liv. Og helt tydeligt er det, at de har noget alvorligt i klemme, som de af alle kr√¶fter fors√łger at udbedre
K√¶re uhelbredeligt syge: der er ikke meget h√•b tilbage for jer, og I kan jo stille jer selv og hinanden sp√łrgsm√•let hvorfor, men dybest set er jeg bange for I befinder jer et sted mentalt, hvor I ikke l√¶ngere er inden for r√¶kkevidde.

Ved vi hvem hun og de er nu, oktober 2021? Mere om det snarest. Og hele historien fort√¶lles af vidner ūüíô ikke jeg ūü•į 
ūü¶č

Hej det er Liv igen
Jeg vil bare sige at hvis det var at jeg kan g√łrrre noget for dig inden i morgen s√• bare gi’ besked hvis det er
...√łhm...fordi vi har [..] samme historie
altså hvis vi snakker sammen igen kan jeg fortælle den men
men √łhm…ligenu er tingene lidt tilspidsede…
√łh…bare sig hvis der var et eller andet …at du eventuelt…et eller andet
du osse kan ringe og sp√łrge om
hvad du skal bruge af information om til i morgen
så ring til mig hvis det er Jeg
hvis jeg kan g√łre noget eller der er noget du vil sp√łrge om
ellers s√• godt at h√łre fra dig hvis du stadigv√¶k vil…
hvis du er interesseret i min opbakning—
√łhm..ja god dag

Hej

Indtalt af Liv den 27 maj kl. 16.18): Liv, V√•gne, Tornerose, @udsen2323 [Instagram], chikane-ringeri igennem mere end et √•r #44776010018690….etc. De har efterladt en kommentar under noget jeg har skrevet b√•de her, og flere p√• min Instagram. De har brugt navnet Liv Kristina Agervang – og Liv Kristina Agervang Udsen (Udsen kom til lidt senere, men hvorfor mon … og hvorfor omtalte ovenst√•ende tal …). De har efterladt mange beskeder under billedet af underskriftforfalskningen (har blokeret profilen). Det er s√¶re og st√¶rk foruroligende personer – men hvilke?? …

Uanset hvad I m√•tte finde p√•, og har – og har haft – i st√łbeskeen af bestialsk ondskab, s√• har I tabt s√• forf√¶rdeligt. Og I er ovenik√łbet p√• vej til at blive afsl√łret, selvom I m√•ske har sv√¶rt ved at tro det! I tror jer virkelig p√• en ur√łrlig kurs, og det i sig selv er foruroligende.

What an extremely unbelievable evil group of people. All you need is love, poor souls ‚̧ԳŹ

Ondskabens skarpe kileform/ som issyle/ af tungt uigennemtr√¶ngeligt stof/ i olmt m√łrke/ fort√¶ttet af d√łde stjerner/og ud√łdelig gravitation/ tr√¶kkende lyset ud af/ barnlige sj√¶les √łjne/ der i kortvarige blink/ efterladende stjernest√łv/ af guddommelig oprindelse/ i hjerter v√¶vet af

sommerfuglesilke ūü¶č 

Hvis jeg endelig ser efter hvem der er af nye f√łlgere, da g√łr jeg det kun for at blokere eventuelle falske profiler (dem er der mange af … ). Dagen efter retsm√łdet, der l√łb af stablen den 28 maj, ser det ud som om en Liv har oprettet sin profil og begynder at f√łlge mig. Jeg ser det den 3 juni og tager disse billeder, hvorefter jeg blokerer hende (dem).

Hun ringede to gange t√¶t p√• dette retsm√łde, og jeg talte om det med min √¶ldste s√łn og mine b√łrns far. Bl.a. at det gav anledning til undren at hun netop ringede omkring det tidspunkt. At man ikke ved hvem det kan v√¶re. At det selvf√łlgelig allerede var i mine tanker, men igen, s√• er det alts√• muligt at m√łde ordentlige og oprigtige mennesker, i det mindste bare en gang imellem. Det var ovenik√łbet et emne vi talte om, hun og jeg.

Men kommer der overhovedet noget godt ud af det, s√• er det at jeg bliver og er s√• vildt lykkelig for at v√¶re mig og det menneske jeg er. At ingen af os [min familie og jeg], nogensinde kunne mestre s√• syg en mentalitet. Jeg kan faktisk grine af hende og dem (de der er sammen om det) og ja, jeg synes det m√• v√¶re m√¶rkeligt at v√¶re- og f√¶rdes i deres f√¶llesskab. S√•dan et uhyggeligt f√¶llesskab. De fik intet ud af deres ringeri – for jeg er en k√¶rlig sj√¶l – ikke perfekt – men en k√¶rlig sj√¶l. √Ürlig og ordentlig. S√łd og im√łdekommende. Jeg f√łler mig meget st√¶rk i det – og i den jeg er. Det er jeg lykkelig for! ‚̧ԳŹ (notesbog, 4 juni 2021)

ūü¶č

The criminal Danish State

I 2017 opdagede jeg alvorlig kriminalitet beg√•et af Aarhus Universitet. Virkelig alvorligt. Men dansk politi, under Justitsministeriet, forfulgte ikke disse forr√•ende og samfundsundergravende lovovertr√¶delser. Nej, i stedet, begik √ėstjyllands Politi lovovertr√¶delser for at holde h√•nden over universitets ledelse. Det gjorde de, fordi visse borgere i Danmark er for fine at retsforf√łlge. Men i virkeligheden viste det grumme bedrageri at involvere ministerier og selv folkevalgte politikere – jamen, listen er uendelig lang. Danske medier, der har s√• forbandet travlt med os andre, tier stille! I stedet skriver de om s√łlle-bedrageri foretaget af eksempelvis studerende – sm√•tteriafdeling! – der er vand ved siden af hvad jeg opdagede. Alvorlig kriminalitet som min familie og jeg nu skal straffes h√•rdt for.

Noget der ved f√łrste √łjekast lignede en almindelig familie flyttede ind ved siden af, i april/maj 2020, hvor vi boede, men de viste sig at v√¶re alt andet end det. Vi er blevet ulovligt overv√•get og aflyttet, og det er der andre der har kendskab til. Andre der kunne sige fra over for s√• ekstreme diktatur-metoder. Den danske stat er involveret i kriminalitet beg√•et imod min familie og jeg. Det er der vidner p√•. Jeg h√•ber nu, at disse vidner tr√¶der frem og fort√¶ller omverden, b√•de i Danmark og og resten af verden, om hvordan Danmark i virkeligheden tager sig ud. Det er ekstremt dystert. Det er voldsomt og brutalt. Det skal ingen af os acceptere!

‚öĖÔłŹ  ‚öĖÔłŹ ‚öĖÔłŹ

The Boomerang People

Som forhærdede forbrydere

sejler de rundt i h√•bl√łse forklaringer

de ikke længere selv kan hitte rede i

og rammer bunden uden af ane det

fordi de er opfostret på stupiditet

som eneste næring

sj√¶lel√łse

vanærer de kærlige energier

og har fra f√łdsel

haft kurs hen imod et sort hul

ophavsudspringet

de returnerer tilbage til

med lysets hastighed

d√łde og ufrugtbare

krumb√łjede forkvaklede legemer

boomerangrekvisitter

blottet for autentisk levet liv og æstetisk ynde

De forstod aldrig hvad √¶rb√łdig eksistens gik ud p√•

ūü¶č

Maj 2021

En sund tiltro til sine medmennesker

“Tiltro til andre, har de allerfleste b√łrn. At tro det bedste om andre. Ikke at kunne gennemskue manipulerende medmennesker med ondt i sinde. Men man vokser op og bliver mere og mere p√•passelig. Desv√¶rre. Alligevel g√•r man stadig ud i verden og kommunikerer naturligt og ubunden med andre. Forts√¶tter med at tro det bedste indtil modsat er bevist. Og det er fint. Ofte bebrejder man sig selv for ikke at have set sig for. Ikke at v√¶re p√•passelig nok. Men man er ikke skyld i at der lever andre mennesker med ondt blod i √•rene. At man indimellem kommer til at snuble over s√•dan en. Rejs dig. Forts√¶t! Og for alt i verden bevar og tag vare p√• lyset og k√¶rligheden i dit hjerte. (page 9)

Dette citat skrev jeg i juli 2020, efter de forel√łbige oplevelser fra begge sager, jeg nu betragter som een og samme sag, beskrevet her p√• min hjemmeside, der handler om hvordan man m√łder sin omverden i god tro. √Öbenhjertigt og frit. Navnelig b√łrn g√•r s√•dan ud i verden. Ingen undg√•r formentligt at br√¶nde sig i forhold at give et medmenneske tro og tillid og da efterf√łlgende at svigtes, det sker for de fleste af os, nogle mere end andre. At turde tro p√• sine medmennesker udg√łr et sundt f√¶llesskab. Det holder jeg aldrig op med. Det er en fornemmelse de fleste af os udvikler naturligt og bringer med os, og hvis man m√łder et menneske der forsikrer dig om at du kan stole p√• vedkommende, og du m√¶rker at det f√łles som et oprigtigt og ordentligt menneske, ja s√• giver man ud af den naturlige gode tro man har, og det er fint. Det er sundt. S√•dan b√łr et sundt f√¶llesskab og et sundt samfund v√¶re. Hvis et menneske, eller v√¶rst hvis flere mennesker, misbruger din tillid og gode tro, da er det d√©t menneske eller de mennesker der har et problem. Et meget kynisk og forr√•ende et af slagsen. Til stor skade for f√¶llesskaber generelt Derfor: bevar og tage vare p√• lyset og k√¶rligheden i dit hjerte. Rejs dig og forts√¶t ‚̧ԳŹ

ūü¶č

10 Things We Have Learned During the Covid Coup

One potential positive from the whole Covid-19 debacle is that we have learned an incredible amount about the society in which we live. This will be crucial if we manage to stave off a descent into a nightmare future of techno-fascist slavery.

 ūü¶č 

The Criminalization of Dissent

This is the essence of totalitarianism, the establishment of an inviolable official ideology and the criminalization of dissent. And that is what is happening, right now. A new official ideology is being established. Not a state ideology. A global ideology. The ‚ÄúNew Normal‚ÄĚ is that official ideology. Technically, it is an official post-ideology, an official ‚Äúreality,‚ÄĚ an axiomatic ‚Äúfact,‚ÄĚ which only ‚Äúcriminals‚ÄĚ and ‚Äúpsychopaths‚ÄĚ would deny.

ūü¶č

The Harms of Lockdowns, The Dangers of Censorship, And A Path Forward

ūü¶č

The Free World Died of Covid-19

ūü¶č

The Abuse of Science in the Corona Crisis

ūü¶č

https://acu2020.org/2020/07/21/anhoerung-acu-a2-a3-prof-dr-franz-ruppert/

‚öĖÔłŹ ‚öĖÔłŹ ‚öĖÔłŹ 

April 2021

Hverdagens skjulte stats- og kommunale overgreb og ondskab

https://www.information.dk/debat/2017/07/uanset-hvilke-ydmygelser-kommunen-fandt-paa-fandt-mor?lst_dbt

En af dem, der tog min mor fra mig, gik altid i p√¶ne, nystr√łgede skjorter. En p√¶n og respekteret borger med gode sunde v√¶rdier om, at det er sundt og godt at arbejde, og enhver skal kunne fors√łrge sig selv.

ūü¶č

https://www.avisen.dk/blogger-det-skete-under-nazismen-og-noget-lignende_495767.aspx

DET ER I DAG POLITISK UKORREKT at p√•pege, at der er forhold, der ligner nogle af nazismens overgreb mod mennesker. Man skal ikke ‚ÄĚtr√¶kke nazi-kortet‚ÄĚ, og de, som g√łr det, bliver som regel offentligt korrekset.

Men hvis vi nu alligevel vover at erindre historien, s√• er det de samme psykologiske og strukturelle lovm√¶ssigheder, der muliggjorde holocaust, som muligg√łr inhuman behandling af syge borgere i ressourceforl√łb og andre dele af besk√¶ftigelsessystemet den dag i dag.

‚öĖÔłŹ ‚öĖÔłŹ ‚öĖÔłŹ 

“International Symposium of Parliamentarians briefing on Julian Assange by Prof Nils Melzer, Special Rapporteur on Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.” ‚̧ԳŹ‚̧ԳŹ‚̧ԳŹ (Consortium News: https://www.youtube.com/channel/UCDZuNFwJ4BIRV_Z5IxFXVrA)

‚öĖÔłŹ‚öĖÔłŹ‚öĖÔłŹ

Psykisk vold- og terror

I mods√¶tning til hvad aggressorerne pr√łver at bilde andre ind, er ofrene ikke angrebet af en eller anden sygelighed, og de er heller ikke specielt svage. Tv√¶rtimod finder chikanen ofte sted, n√•r en ansat reagerer p√• en chefs magtsyge og n√¶gter at lade sig kue. Det er evnen til at modst√• magten, p√• trods af presset, som bringer vedkommende i s√łgelyset. Chikanen bliver mulig, fordi der forud er sket en nedrakning af ofret, en nedrakning, som f√łrst bliver accepteret , og dern√¶st sanktioneret af gruppen. Ringeagten retf√¶rdigg√łr sidenhen den grusomhed, der nu ud√łves mod ofret, og f√•r folk til at mene, at det nok er velfortjent.

Marie-France Hirigoyen: Hverdagens skjulte ondskab

Jeg er oppe imod kriminelle danske statsborgere, der har f√•et lov af den danske stat, herunder straffemyndigheder og selv folkevalgte politikere p√• Christiansborg, ustraffet at beg√• kriminalitet. Og fordi jeg ikke b√łjer mig i st√łvet for disse afstumpede magtmisbrugende umennesker, skal jeg trues, chikaneres, mobbes, uds√¶ttes for psykisk vold-og terror etc. Mit syn p√• lov og ret, det vil sige dansk lovgivning, har √¶ndret sig fundamentalt. Dansk lovgivning er en middelalderlignende skafotindretning, s√•dan at nogle straffes, imens andre g√•r fri, alt efter hvilke borgere der er tale om. Det har intet at g√łre med samfunds- og retsbeskyttelse i et anst√¶ndigt demokrati – for et sundt f√¶llesskab, men udelukkende for at tilgodese de ganske f√•. Retssystemet er hyklerisk og forbavsende korrupt. Langt mere korrupt end de fleste aner.

‚öĖÔłŹ ‚öĖÔłŹ ‚öĖÔłŹ 

https://www.dkdox.tv/videos/DK21020

Cahill er international ekspert i immunsystemet og vacciner og har √•rtiers forskning bag sig. Sidel√łbende har hun haft en r√¶kke internationale topposter for bl.a. for EU-kommissionen

ūüíö ūüíö ūüíö 

‚öĖÔłŹ

https://jermwarfare.com/blog/reiner-fuellmich-who

A few months ago, Reiner Fuellmich told me about his plans to take the WHO (and other players) to court for ‚Äúcrimes against humanity‚ÄĚ. He is one of the most powerful lawyers in Europe, and is currently preparing the largest class action lawsuit in history, otherwise known as ‚ÄúNuremberg 2.0‚ÄĚ.

ūüíö ūüíö ūüíö 

‚öĖÔłŹ

Alberta’s Medical Experts Speak! – Edmonton

Alberta‚Äôs Multidisciplinary Team of David Redman, Dr. Roger Hodkinson, Dr. Dennis Modry and David Dickson extended an invitation to Premier Kenney, the COVID-19 response team, including Chief Medical Officer of Health Dr. Deena Hinshaw, and Minister of Health Tyler Shandro, to participate in a public forum, an academic debate, to discuss the Alberta Government‚Äôs response to the pandemic. ‚Ě£ÔłŹ 

Marts 2021

ūüíö 

“Everyone is dangerous until proven healthy” #homosapienophbia

Som altid, foranlediget af den nye normal Рi den vestlige verden (KinaKoreanske-tilstande) Рså er videoen fjernet fra youtube, men her et andet link: https://greatreject.org/nick-hudson/

ūüíö 

On The Psychology Of The Conspiracy Denier

To anyone in the habit of dismissing people who are questioning, investigative and sceptical as tin foil hat wearing, paranoid, science-denying Trump supporters, the question is: what do you believe in? Where have you placed your faith and why? How is it that while no one trusts governments, you appear to trust nascent global governance organisations without question? How is this rational? (…) If you are placing faith in such organisations, consider that in the modern global age, these organisations, as extraordinarily well presented as they are, are simply grander manifestations of the local versions we know we can‚Äôt trust. They are not our parents and demonstrate no loyalty to humane values. There is no reason to place any faith whatsoever in any of them.

ūü¶č

Legalt kriminelt set-up

Hele ‘Lise Hansen’ og teatertruppen Proformas omdrejningspunkt, fra adressen Jernbanegade 55A, er os. Der foreg√•r intet andet end d√©t. De er st√¶rkt optaget af os, og har v√¶ret det siden indflytning, sidste √•r. Det er, og har v√¶ret, udf√łrt s√• t√•beligt kluntet, komisk latterv√¶kkende og ualmindeligt stupidt. (https://forlagetnemesis.com/hobro-boligforening/)

‚öĖÔłŹ

Det nye Danmark, og hvorfor vi må kæmpe imod

https://www.information.dk/debat/2021/02/kravet-samfundssind-blevet-ekskluderende-form-gruppetaenkning

Når statsministeren bruger udtrykket ’samfundssind’, vækker hun et potentielt farligt instinkt i os, omend dette for tiden opfattes som ’at være god’. Det er vigtigt, at vi er opmærksomme på, at samfundssind kan rumme blindhed, uselvstændighed og ondskab.

‚̧ԳŹ ‚̧ԳŹ ‚̧ԳŹ 

Februar 2021

Perverterede aggressorer med sociopatiske karaktertræk

En vigtig regel, n√•r man bliver chikaneret af en perverteret person, er at holde op med at forsvare sig. Fristelsen er ellers stor, eftersom aggressorens snak er fyldt med l√łgne, der fremsiges med den st√łrste samvittighedsl√łshed. Enhver forklaring, eller retf√¶rdigg√łrelse f√łrer kun til, at man synker l√¶ngere ned i dyndet.

Hverdagens skjulte ondskab af Marie-France Hirigoyen

Dyndet er for mig et nedv√¶rdigende og besudlende sted, som jeg for et √łjeblik havnede i, i g√•r aftes. Og det bebrejder jeg mig selv for. Ikke over at blive vred, det var p√• sin plads og p√• tide! men over at lade sig indfange af deres perverterede og aggressive spil. Over at interagere med de personer, umennesker, der rangerer langt under vores v√¶rdighed. Det er umennesker der er blottet for livsenergi, umiddelbarhed, oprigtighed, vitalitet, begejstring, livsnysgerrighed, medmenneskelig, samvittighed, k√¶rlighed.

Det er meget almindeligt at h√łre folk sige, at hvis en person er blevet offer, er det, fordi han havde anl√¶g for det p√• grund af svaghed eller mangler. Vi vil f√• det modsatte at se, nemlig at ofrene som regel er udvalgt p√• grund af det, de har ud over det s√¶dvanlige, og som aggressoren fors√łger at tilrane sig

(Ibid)

At betragte og observere ‘Lise Hansen’ og st√łttepersonerne giver anledning til dyb undren. Den m√•de de lever deres liv p√•. De kunne lige s√• godt v√¶re fra en anden planet. Et, i mine √łjne, ufattelig fattigt liv. Her taler jeg ikke om deres bestillingsarbejde og perverterede ageren. Nej, det er n√¶sten v√¶rre: det liv de lever er fattigt. Destruktivt. Uinteressant. Fysisk s√•vel som psykisk. Et sn√¶versynet og d√łdt lilleputunivers, der er n√łdt til at fyldes op af andres liv, for at de p√• den m√•de kan overleve.

Havenissen B√łrge og kriminelle l√łgnerLise havde et kortvarigt √¶rinde i opholdslejligheden i g√•r aftes. Er det fordi de er ved at v√¶re desperate? Det er jeg sikker p√•! De klynger sig til provokationerne – med det yderste af fingerspidserne boret ind i kanten af afgrunden, som et sidste fors√łg p√• at redde deres mislykkede mission. Mislykket alene fordi de er gennemf√łrte stupide.

Frem for alt er det vigtigt at holde √łje med forl√łbet af chikanerierne og om muligt, at analysere dem. Hvis man har en fornemmelse af at blive angrebet p√• sin v√¶rdighed eller sin psykiske integritet p√• grund af fjendtlig holdning hos en eller flere personer, og af at det foreg√•r regelm√¶ssigt og over lang tid, kan man godt regne med, at der er tale om psykisk chikane

(Ibid)

‘Lise Hansen’ er et s√¶rdeles farligt umenneske. Hun er en lystl√łgner, og har beg√•et kriminalitet i det forehavende hun er sat til. Kriminalitet sammen med Hobro Boligforening og Karen Lis Hvarre (og danske myndigheder). Uomtvisteligt. Og de kan ikke redde sig ud af det. Heller ikke under korruptionens vinger. Ugerningerne har de selv graveret ind i beton. Det er uopretteligt. De kan fors√łgsvis ridse, hugge og overstrege for at fjerne de kriminelle handlinger, men det vil for altid efterlade beskadigelse. N√łjagtig som i sagen med Aarhus Universitet og den danske stat. Opsigtsv√¶kkende ud over alle gr√¶nser at v√¶re vidne til s√• udbredt en stupiditet.

‚öĖÔłŹ

De der t√łr g√• alene

Et menneske der t√łr g√• alene, v√¶re sig selv – og k√¶mpe for det hun tror p√•

https://www.berlingske.dk/debatinterview/may-bjerre-eiby-er-leder-af-et-privat-plejehjem-hele-den-roede

https://www.dr.dk/drtv/episode/indefra-med-anders-agger_-plejehjemmet-dagmarsminde_140310

ūüíöūüíöūüíö

En accepteret verdensovertagelse

‚öĖÔłŹ

‚öĖÔłŹ

Januar 2021

Omsorg og beskyttelse af den kriminelle

I bogen om Aarhus Universitet og den danske stats alvorlige bedrageri, skriver jeg om hvordan erfaringerne omkring mine forg√¶ves fors√łg for at f√• hj√¶lp, har efterladt mig retsl√łs. Om hvordan jeg ikke l√¶ngere er beskyttet af det danske retssamfund. Der er ingen steder at g√• hen l√¶ngere for at f√• hj√¶lp. Nej, i stedet opdagede jeg, at udvalgte kriminelle danske statsborgere er omfattet af endog stor omsorg og beskyttelse fra det vi forst√•r som v√¶rende vores retssamfund, og samtidig tr√¶der andre akt√łrer, som retssamfundet er i relation med, galant og gener√łst til, i solidaritet, for at v√¶rne n√¶nsomt om det kriminelle objekt.

T√¶nk, kun at kunne form√•, at klare livet med usundt kammerateri og magtmisbrug. At v√¶re n√łdsaget til at leve s√• ford√¶kt et liv, for at klare sig. Ikke at v√¶re i stand til at navigere oprigtigt og redeligt. Hvor er det ualmindelig svagt i ordets rette betydning
fra bogen Jeg foretager mig herefter ikke yderligere del 1

De legale kriminelle kan lyve ganske uvirkelig groft. De kan bryde dansk lovgivning ualmindelig groft. De kan kvit og frit g√łre mange brutale fors√łg p√• at √łdel√¶gge den eller de der har opdaget og afsl√łret deres legale kriminelle ugerninger. Og det er egentlig kun fantasien der s√¶tter gr√¶nser for hvad de legale kriminelle kan, m√•, og finde p√•, udi elimineringsfors√łg imod den rigtig skyldige. Den danske stats fjende no. 1. Den der formaster sig til at g√łre opm√¶rksom p√•, at kriminelle handlinger er beg√•et. Beg√•et imod b√•de enkeltpersoner og selve samfundet som et hele. Det danske f√¶llesskab.

I er √łdel√¶ggende for v√¶ksten af sunde f√¶llesskaber og dermed et sundt samfund. I er de reelle skabere af dyb kynisme og mistro. Sikke et samfundsbidrag!
(Ibid)

Men, det er jo ikke noget nyt. Det er n√¶rmest normen, gr√¶nsende til det trivielle: der g√¶lder √©t s√¶t – omfattende – regler for nogle, der til geng√¶ld slet ikke g√¶lder for andre. That’s life!

“Retsbeskyttelse‚ÄĚ er relateret til retssikkerhed. Retsbeskyttelse indeb√¶rer, at staten har en forpligtelse til at beskytte borgerne mod andre borgeres overgreb. Denne beskyttelse best√•r typisk i at forhindre, retsforf√łlge og straffe kriminalitet

https://menneskeret.dk/emner/lov-ret

Beskyttelsen er v√¶k. Fuldst√¶ndig forsvundet. Det er ikke l√¶ngere en mulighed, at tilkalde det andre forst√•r som ordensmagten. Det er ikke l√¶ngere en mulighed, at r√¶kke ud efter elementer i retssystemet for at opn√• retsbeskyttelse. Og derfor er selvbeskyttelse blevet tvingende n√łdvendigt. Hvad enten man har lyst eller ej. Hvad enten det er lovligt eller ej.

‚öĖÔłŹ 

De der kæmper imod et Kina-lignende foretagende

The Abuse of Science in the Corona Crisis

Ærlige og ordentlige mennesker med deres dyrebare integritet i behold:

https://www.americasfrontlinedoctors.com/the-stand-the-truth-about-the-covid-19-vaccine.html

‚öĖÔłŹ 

WATCH: “The New Normal”

ūüíö

Danmark et moderne DDR?

Officiel indf√łrelse af demokratur

2020 blev √•ret hvor de statsledende grupper i Danmark – men ogs√• i resten af den vestlige verden – for alvor viste hvem de er. I forening med deres t√¶tforbundne propagandamaskineri mainstream-statsrepeatende-medier. For uden det tonstunge, buldrende og alt√łdel√¶ggende statsmedieapparat havde projektet selvf√łlgelig v√¶ret fuldst√¶ndig umuligt at s√łs√¶tte.

Lande med statsdiktatur skjuler ikke deres styreform. De opererer √•benlyst. S√• p√• en eller anden ut√¶nkelig m√•de blev √•ret 2020 et skels√¶ttende √•r – en forf√¶rdelig milep√¶l – der vendte op og ned p√• den verdensforestilling de fleste indoktrinerede vesterl√¶ndinge traller rundt med. Det blev √•ret hvor man kom til at forst√•, at s√•danne √•benlyse diktaturer er til at stole p√•. De fort√¶ller hvem de er. Vi ved hvor vi har dem. Men s√•dan er det ikke l√¶ngere med Danmark, eller resten af den vestlige verden, for den sags skyld. Langt fra. Danmarks statsledende grupper – en brutal umoralsk og alt ofte lovovertr√¶dende eliteflok – er u√¶rlige i et ut√¶nkeligt og uoverskueligt format. Vi har at g√łre med mennesker der uden at blinke opererer ufattelig ford√¶kt. Der uden at blinke storlyver alle os andre ret op i vores √•bne ansigter.

Vi er blevet fortalt, og groft indoktrineret med, at vi, danske statsborgere, lever i et demokrati. At vi har noget de kalder folkestyre. At vi bor i et frit, oplyst og √•bent land. Et land med frie demokratiske diskussioner. Et land med frie og uafh√¶ngige medier. Et land med forskningsfrihed. Et land hvor intet fejes ind under de silkev√¶vede gulvt√¶pper. Men det er verdens st√łrste l√łgnhistorie. Og det kom √•ret 2020 til at √•benbare. Et l√łgnens √•r. Et √•r hvor hele den danske befolkning blev f√łrt s√• groft bag lyset, sammen med milliarder af andre mennesker rundt om p√• kloden, at verden n√¶rmest ikke st√•r l√¶ngere. Det altoverskyggende tragiske er at der ikke er nogen samvittighed at tale til: vi er underlagt lunefulde utrov√¶rdige mennesker der ikke ejer skyggen af samvittighed.

Det blev √•ret hvor det er blevet forbudt at mene noget andet end den g√¶ngse statsfort√¶lling. At g√• imod str√łmmen. At s√łge information – og videnskabsbaseret information – fra mennesker der har integritet, moral og dannelse i nyf√łdt og ubesmittet behold. Efterh√•nden s√¶regne kvaliteter.

De frie, √•bne, sp√¶ndende, uenige, mangfoldige diskussioner forsvandt. Som dug for solen. Det blev forbudt at mene noget andet. Det blev forbudt at ville noget andet med sit liv, end det statsfort√¶llingen dikterer. Og det jerngreb kommer ikke til at forsvinde over natten. Det jerngreb kommer vi til at v√¶re f√¶ngslet i, i mange √•r fremover. Danmark som et √•bent og √¶rligt vestligt demokrati d√łde i 2020.

Nedenst√•ende digt skrev og publicerede jeg den 14 marts 2020. Tre dage forinden var mit yngste barn blevet tvangshjemsendt fra sin kostskole sammen med resten af kostskoleeleverne, ja og resten af Danmarks b√łrn og unge. Generationer af smukke unge mennesker, som de voksne uden at blinke og rysten p√• h√¶nderne masse√łdel√¶gger. De fik frataget deres naturlige og naturgivne frihed og ret til egne liv. Deres fik frataget deres ret til selvbestemmelse. I stedet overtog et vanvittigt og indoktrinerede statstyranni – ikke set siden enev√¶ldens tid – som vi m√•ske ikke f√•r mulighed for at omstyrte i n√¶r fremtid. Men jeg vil g√łre alt hvad der st√•r i min magt for ikke at lade mig tyrannisere.

ūü¶č

Jeg har lukket vinduet

Jeg har lukket vinduet / for katastrofetoget og hornet af ub√łnh√łrligt ramaskrig / sat p√• tvangsbuede skinner og autopilot / af envejskommandanterne / i en ellipseformet evighedscirkel p√• et fundament af r√• uopbrydelig beton / indeholdende forbipasserende ansigter bag forstenede ruder og blikke t√łmt for liv / i en fart af rasende afsindighed s√• afstigning er blevet en uopn√•elig umulighed // Jeg har lukket vinduet / for envejskommunikationens ensidige verdensbillede i mikroformat / sv√łbt i kunstigt lys og uregistrebare blitz / der p√•fyldes hjerner til bristepunkt og overophedning / Alarm Alarm Alarm / og forskr√¶kkede bl√• blink der aldrig oph√łrer / til skr√¶k og ildevarslende advarsel // Jeg har lukket vinduet / for titler og talerstol med logoer i st√łvet metal / og miner st√łbt i dommedagsprofeti / til evig undergang og snarlig d√łd og leml√¶stelse.

Jeg √•bnede forsigtigt d√łren op / ud til livet / og fandt at verden stod endnu / at jorden ikke havde forladt sin bane / og var drevet videre ud i verdensrummet / v√¶k fra stjernesolen og alt livs eksistensgrundlag / at ilten var velsignet k√łlig og ubesv√¶rlig at tr√¶kke ned i lungerne / at jeg kunne h√łre pulsen standse overrasket op / og m√¶rke den permanente sitren slippe sit tag for at forts√¶tte alene / at jeg kunne h√łre hjerteslagene forplante sig roligt pulserende og st√¶rkt i min krop / og se at lyset var vendt tilbage i frodige dagsportioner / at luften vibrerede af fuglenes for√•rsut√•lmodige afventen i l√¶ngsel / sammen med planterigets bristef√¶rdige og begyndende tyvstart / med enkelte solsortes emmende fuglefl√łjt p√• strofesprog / Eftergivende.

Der var stille derude. M√•ske ferietid. For levende livsglade mennesker. Draget ud til sol, sommer, udeliv og latter. Ud til st√¶rke kolde bl√• b√łlger over solvarme livskraftige insisterende kroppe. Ud til k√¶rlighed i nyf√łdte klare farver. Uforf√¶rdede og frie. Urokkelige. Og kreationer af egne tanker og rolige billeder for et indre blik. Mangfoldigt og rigt. Fra en uudt√łmmelig kilde af uanet visdom. Frihed og flervejskommunikation. Udveksling af oprigtige livsfort√¶llinger. Deling af autentisk levet liv og uforsigtig gl√¶de.

Jeg har lukket vinduet / lukket og l√•st det / forsvarligt / for ubudne uvedkommende / for glammende krigsfanfarer / for vagt i gev√¶r / for envejskommandanterne i synkront polyesterantr√¶k / for dommedagsprofeterne ikl√¶dt rober af skinbedrag / for talerstole med logoer i st√łvet metal.

Jeg har fritaget d√łren for dens h√¶ngsler og givet livet sine bef√łjelser tilbage.

14 marts 2020

ūü¶č

December 2020

#FightBack ūüíö

Love and Solidarity – especially on rainy days ūüíß 

ūüíö

Virussen – omfattende indgreb og overgreb i liv og personlig frihed

I dag den 20 december og indtil nu er ca. 1007 mennesker i Danmark d√łde af virussen eller med virussen (hvis det er den specifikke virus der var tale om i p√•g√¶ldende afd√łde) fra starten af marts og frem til nu. Det er en periode p√• over ni m√•neder. En l√¶ngere s√¶son end den s√¶dvanelige s√¶son der l√łber fra uge 40 og frem til n√¶ste √•rs uge 20.

1007 mennesker ud af en befolkning p√• ca. 5, 8 millioner. Det er alts√• uhyggeligt f√•. Til sammenligning ser det noget anderledes ud n√•r vi taler om kr√¶ft. Antal nye √•rlige kr√¶fttilf√¶lde og d√łdsfald:

“Det √•rlige antal kr√¶fttilf√¶lde i Danmark forventes at stige fra 40.260 i 2012-2016 til 51.909 i 2032-2036, hvilket er en stigning p√• 28.9 pct”

“Det √•rlige antal kr√¶ftd√łdsfald i Danmark forventes at stige fra 15.709 i 2012-2016 til 18.117 i 2032- 2036, hvilket er en stigning p√• 15.3 pct”

https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/fakta-om-kraeft/kraeft-i-tal/nye-kraefttilfaelde-de-naeste-20-ar/

At en hel befolkning p√• 5, 8 millioner skal p√•l√¶gges s√• omfattende, og i mine √łjne meget voldsomme restriktioner p√• liv og levned, fordi lidt over 1000 mennesker er d√łde – og det er vel at bem√¶rke for en stor dels vedkommende mennesker der i forvejen havde underliggende sygdomme og tilh√łrte den √¶ldre del af befolkningen, hvilket er fuldt ud forventeligt og noget der forekommer hvert √•r – er virkelig ekstremt og helt ude af proportioner. Det er fuldst√¶ndig uh√łrte metoder regering og folketing tager i brug overfor os alle sammen. Et alvorligt indgreb i vores ret til eget liv og personlige frihed. Et alvorligt brud p√• almindelige menneskerettigheder. Men de m√• godt! Fordi Danmarks styreform har √¶ndret sig gradvist til det v√¶rre igennem flere √•r, og i marts i √•r tog det et stort og fundamentalt syvmile skridt i den bindegale retning, s√• fatalt at vi formentlig aldrig kommer tilbage til noget der bare kunne minde om demokrati og folkestyre igen.

Hvis man er s√¶rlig udsat i forhold til s√¶sonbetonede virusser b√łr man tage sine egne forholdsregler, og jeg er sikker p√• at mange der er udsatte i den henseende, af den ene eller anden grund, gerne vil have sig frabedt at hele landets befolkning skal underg√• s√• voldsomme indgreb, for deres skyld.

I influenza-s√¶sonen 2017/2018 var over 7600 mennesker indlagt p√• de danske hospitaler som f√łlge af influenza-virusser. S√• mange har endnu ikke v√¶ret indlagte af virussen. Men som sagt handler det overhovedet ikke om omsorg og samfundssind – tv√¶rtimod!

Influenza, vacciner og virusser

https://www.ssi.dk/sygdomme-beredskab-og-forskning/sygdomsovervaagning/i/influenzasaesonen—opgoerelse-over-sygdomsforekomst-2017-18 (“page not found” st√•r der n√• man klikker p√• linket, men det virker fra Twitter. Jeg har kopieret det direkte fra siden p√• ssi.dk.)

“Influenza A (H3N2)-vaccineeffektiviteten blandt patienter p√• 65 √•r og derover var 0 % og blandt de 15-64 √•rige var den 13 % (95 % konfidensinterval: -20, 37). Den lave vaccineeffektivitet overfor influenza A(H3N2) var forventet, da det virus der cirkulerede havde √¶ndret sig i forhold til virusstammen i vaccinen. Influenza A(H1N1)-vaccineeffektiviteten blandt patienter p√• 65 √•r og derover var 45 % (95 % konfidensinterval: 28-58), blandt de 15-64-√•rige 50 % (95 % konfidensinterval: 35-62).Overfor influenza B blandt patienter p√• 65 √•r og derover var vaccineeffektiviteten 30 % (95 % konfidensinterval: 24-35) og blandt de 15-64-√•rige 33 % (95 % konfidensinterval: 26-39). Influenza B-vaccineeffektiviteten var lavere end i foreg√•ende √•r, fordi den influenza B-type der cirkulerede i befolkningen ikke var inkluderet i vaccinen. Den observerede vaccineeffektivitet overfor influenza B kan muligvis skyldes krydsbeskyttelse. Estimaterne er justeret for alder, k√łn, underliggende sygdom, kalenderm√•ned, hvor patienten blev testet, og om patienten var hospitaliseret.”

Hvor mange virusser fremgik af denne sæson 17/18 (uge 40 til næste års uge 20: 33 uger)?

“Unders√łgelse af 644 luftvejspr√łver, for 20 forskellige luftvejsvirus, identificerede virus i 403 pr√łver (63 %): heraf var 248 (62 %) positive for influenza og 155 (38 %) positive for andre luftvejsvirus. Rhinovirus (10 %) og respiratorisk syncytial virus (8 %) var den n√¶sthyppigste gruppe af virus efterfulgt af human metapneumovirus (5 %), coronavirus (4,5 %) parainfluenzavirus (4 %), adenovirus (3 %), enterovirus (3 %) og parechovirus (0,5 %), figur 6.”

Influenzavacciner indeholder bl.a. proteiner fra h√łnse√¶g. Udover den lave effekt vaccinerne har, s√• er det (bl.a.) muligt at redde sig en allergi overfor √¶g.

“7.667 patienter med laboratoriebekr√¶ftet influenza indlagt p√• hospital (…) Den samlede estimerede overd√łdelighed relateret til influenza for hele 2017/18-s√¶sonen var p√• 1.644 d√łdsfald (…) I alt 549 (7 %) af de indlagte patienter modtog intensiv behandling (…) I alt 99 % havde underliggende risikofaktorer for et alvorligt forl√łb af influenza, de hyppigste risikofaktorer blandt de indlagte patienter var henholdsvis kronisk lungesygdom/astma (489 patienter, 89 %), hjerte-kar-sygdom (340 patienter, 62 %) og alder ‚Č•65 √•r (335 patienter, 61 %). For seks patienter (1 %) var der ikke oplysninger om risikofaktorer.” (Ibid)

Laboratoriebekr√¶ftet … jeg er n√¶sten sikker p√• at man ikke anvendte PCR-tests dengang (PCR-testen er ikke i stand til at vise hvilken virus der er tale om!) men de tider er forbi, fordi det i dag handler om noget helt andet: https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/about https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/videos.html Her ses hele det scenarie der ventede milliarder af intetanende mennesker et par m√•neder senere – og som de fleste aldrig i selv deres v√¶rste mareridt ville kunne have forestillet ske i virkeligheden – et mareridt der ikke er muligt at v√•gne fra

Klaus Schwab and his great fascist reset

‚öĖÔłŹ

At opdage, at der findes mange andre mennesker som s√¶tter sp√łrgsm√•lstegn ved det vi gennemlever netop nu og har v√¶ret i det meste af √•r 2020, er uendelig tr√łstende for den dybe fortvivlelse man g√•r rundt med foranlediget af at v√¶re tvunget ind i dette vanvittige science fiktionslignende univers, bestemt af rige, priviligerede taburetryttere af danske politikere, der arbejder for en global s√•kaldt elite. Et regime, intet mindre, der uafvendeligt leder tankerne hen p√• et brutalt og bestialsk fascistisk styre. Danske politikere har udrullet et tyranni hen over Danmark, s√•dan som andre landes politiske ledere har gjort i det meste af den vestlige verden. Et tyranni der har frataget os vores rettigheder over egen selvbestemmelse – over egne liv. Det er forrykt. Det skal holde op og stoppes.

‚öĖÔłŹ

De frie og uafh√¶ngige statsmedier i Danmark og den udbredte korruption de underst√łtter

Seruminstituttets Covid-19 test er ubrugelig (videoen var fra https://www.dkdox.tv/ )

Den danske befolkning fratages muligheden for at blive oplyst om vigtige samfundsemner der har stor betydning for vores demokrati og retssamfund, når statsmedierne, der kalder sig selv frie og uafhængige, undlader at oplyse om eksempelvis indflydelsesrige personers- og institutioners alvorlige lovovertrædelser eller om ovenstående problematik (video) for hvilken der er videnskabelig evidens.

“Medierne har en udvidet ytringsfrihed, n√•r de formidler information om emner af offentlig interesse. Denne s√¶rstatus skyldes mediernes funktion i et demokratisk samfund: Det er gennem medierne, at udveksling og formidling af information, id√©er og meninger finder sted, og medierne spiller derfor en afg√łrende rolle for ud√łvelsen af de rettigheder, der sikres gennem ytrings- og informationsfriheden” http://mediejura.dmjx.dk/offentlig-interesse/

Myndigheder og statsmedier er utroværdige, og den danske befolkning kan ikke stole på mennesker bag disse institutioner.

‚öĖÔłŹ

Danmarks farvel som retssamfund?

“We have a government that violates our fundamental constitutional rights and also violates other laws.
This is dangerous for the democracy. History has shown that leaders who assure us that the situation is so serious that we must give up our freedom to gain security against an external or internal danger usually end up giving us neither freedom nor security but themselves the absolute power. (…) The government sent both police and military to North Jutland to scare the lives of the mink farmers, even though what it was doing was illegal. These are exactly the things we see when a country goes from being a democracy to becoming a dictatorship.”

https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE12600130/coronavirusset-har-skabt-en-formynderstat/ og https://www.scientificfreedom.dk/wp-content/uploads/2020/12/G%C3%B8tzsche-The-coronavirus-has-created-a-nanny-state.pdf

Under Justitsministeriet h√łrer: Politi, Statsadvokat, Rigsadvokat, Datatilsynet, Civilstyrelsen og .. Procesbevillingsn√¶vnet?

“Procesbevillingsn√¶vnet er et uafh√¶ngigt organ, der hverken er en del af domstolssystemet eller en forvaltningsmyndighed”. (https://www.justitsministeriet.dk/ministeriet/raad-naevn-og-udvalg/procesbevillingsnaevnet/)

Sagen om Aarhus Universitets alvorlige bedrageri der kom til at involvere den danske stat (aktive akt√łrer), herunder folkevalgte folketingspolitikere, er en stor skandalesag fordi det har vist sig, at Danmark ikke l√¶ngere har et folkestyre, et demokrati og langt fra er et redeligt retssamfund. Magtens tredeling er forsvundet. Danmark er blevet noget der ligner et diktatur. Og det er bare √©n i en lang, n√¶rmest uendelig, r√¶kke af andre sager. At lyve og bedrage er normen. Skulle det blive opdaget, ja s√• svinges der lige et par beklagelser ud af polyester√¶rmerne, og hvor l√łgn og bedrageri endda omtales som fejl. Ganske magel√łst.

Billedet taget 9 november 2020. Han lader som om han er på vej over imod mig. 4 november 2020 var der tale om en anden mand. Ja, og 31 august og samme dags eftermiddag/muligvis 1 septembers eftermiddag.

November 2020

Under Fort√¶llingen om en heksejagt vil sagen med Hobro Boligforening, samt to andre sager, v√¶re at finde. Om vores oplevelser som tilflyttere i et omr√•de der kunne minde om en hjems√łgt egn, og hvor vi, for at overleve, samler p√• s√łde og venlige mennesker – for de findes heldigvis ogs√• her – der opbevares i hjertet som sm√• gyldne gnister af livsenergi.

Oktober 2020

Den dybe ondskabs uransagelige vejeHobro Boligforening

Se under Hobro Boligforening og Fortællingen om en heksejagt

August 2020

ūüíö

http://www.activistpost.com/2020/08/why-we-win-in-the-end-with-larken-amanda-rose.html?utm_source=Activist+Post+Subscribers&utm_medium=email&utm_campaign=2999285c6f-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_term=0_b0c7fb76bd-2999285c6f-388415444 ‚̧ԳŹ ‚̧ԳŹ ‚̧ԳŹ 

ūüíö

The Mask of Obedience

Safe & Silent (Surveilled & Silenced)

‚öĖÔłŹ

“Gates proceeded to directly blame the poor response on lack of preparation, but also freedom. Yes Bill Gates blamed our freedoms for the spread of the virus.

Bill Gates then went on to praise China‚Äôs authoritarian response and said, despite the fact that peoples rights were violated, China‚Äôs response was really amazing!” (2020):

Bill Gates om en mulig pandemi der vil komme:

https://www.bitchute.com/video/mltuwpFIEmy8/ (2015)

Bill & Melinda Gates Foundation & Co: en √łvelse for eventuel kommende pandemi:

https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/about (oktober 2019)

https://www.defense.gov/Explore/Spotlight/CISM-Military-World-Games/ (Wohan, oktober 2019)

http://www.childrenshealthdefense.org/news/u-s-governments-3-7-million-grant-to-wuhan-lab-at-center-of-coronavirus-outbreak/

ūüíö

lbry.tv/@Truth_Comes_to_Light:6/International-Doctors-for-Truth-Press-Conference-in-Spain—-July-25,-2020:1?r=H6kxcoqvmx2AL9Ts5fSssdyew9sn47bt

Konference i Spanien‚̧ԳŹ: l√¶ger og mange andre g√•r sammen over hele verden for at unders√łge denne m√¶rkelige 2020-h√¶ndelse udrullet over hele verden af en lille gruppe og deres mange h√•ndlangere, der lader det ske uden at ryste p√• h√¶nderne.

ūüíö

freedomplatform.tv/plandemic-indoctornation-world-premiere/?vgo_ee=J0SZsG6TzDMSWi5SglWTK%2FlMy%2BOWWuyaZunZiCXh6gI%3D (18 august)

ūüíö

We can beat the unbelievable cynical eliteregime. Together. In solidarity!

ūüíö

“In a short film, Amazing Polly explains how the medical establishment‚Äôs invasion into our bodies amounts to torture and is historically one of the most dangerous forms of psychological control (…) We‚Äôre seeing a manifestation of Munchausen syndrome on mass level, as the populace is kept ill by palliative care and held hostage by the vaccine industry. Rather than being empowered to protect ourselves by caring for the body and the immune system, we are being told to wait helplessly for a vaccine.” (activistpost.com 3/8 2020)

ūüíö

Vigtigt, vigtigt, vigtigt‚Ě£ÔłŹ 
Hvis videoen bliver fjernet, da lever vi, den vestlige verden, i et nyt Kina! #ChinaNo2
#FightBack ūüíö Man kan stadig se ovenst√•ende video inkl. andre‚Ě£ÔłŹ : https://acu2020.org/international/
Et klogt menneske‚Ě£ÔłŹ, heldigvis efterh√•nden blandt mange, der siger fra overfor det uvirkelige tyranni vi er vidne til i disse (alt for l√¶nge) tider. En professor i psykologi, der bl.a. taler om Stockholm syndrom og hvordan nogle mennesker, som en overlevelsesstrategi, f√łlger lederen som om denne er en frelser. Han fort√¶ller om hvordan andre regimer har undertrykt befolkninger p√• n√łjagtig samme m√•de som nu. Det er en velsignelse af de helt store, n√•r man m√łder andre ude i verden der kan t√¶nke selv, og som t√łr udfordre tag-selv-bord-systemet og t√¶nke kritisk.

“Prof. Dr. Franz Ruppert im Interview zum Thema Covid-19, den psychischen Auswirkungen auf Erwachsene und insbesondere Kinder, Effekte einer Traumatisierung, der Gef√§hrdung grundlegender Bed√ľrfnisse, chronischem psychischem Stress und den Auswirkungen der Schutz-Ma√ünahmen im Zuge von Covid-19” Et klogt menneske‚Ě£ÔłŹ https://acu2020.org/2020/07/21/anhoerung-acu-a2-a3-prof-dr-franz-ruppert/

ūüíö

http://www.seedfreedom.info/beware-of-digital-dictatorship/

www.asianage.com/opinion/oped/020117/beware-of-digital-dictatorship.html

ūüíö

Tastaturkrigernes farlige ridt – og indflydelse – ud i hver en krog af vores samfund

En tastaturkriger? S√•dan en der sidder og udgyder ondsindede energier ladet med frygtatomer? Usynlige mikroskopiske parasitter der tr√¶nger ind i alt levende, p√• √łdel√¶ggelsesmission. Ondsindede energier proppet til bristepunktet af hjernevasklignende propaganda. Propaganda der skal pacificere. Der som m√•l har at paralysere. At eliminere enhver trang til at t√¶nke selv. Enhver trang til frihed. En der arbejder for at l√•se og indesp√¶rre. Kontrollere. S√•dan en der mener at v√¶re i besiddelse af de rette meninger, og at alle andre er galt afmarcherede. S√•dan en der mener at flokmentalitet er den eneste vej frem. Alt andet skal b√•ndl√¶nkes med forbud, p√•bud, b√łder, straf, h√•n, og gerne elimineres hvis frihedstrangen ser ud til at v√¶re uhelbredelig. S√•dan en der har uimodsagt taletid hver dag, √•ret rundt. √Ör ud og √•r ind. S√•dan en der kun lader familie, venner og bekendte give deres besyv med. Alle andre har forment adgang. En der f√•r lov til at ytre sig ganske grotesk. En der har lov til at udstille og mobbe andre mennesker der ingen mulighed har for at kunne sige fra. Mennesker der ikke har ret til at beskyttelse. Mennesker der regnes for en slags underart. En evig unders√•t til tastaturkrigeren.

Statsmedier (mainstream), der altid er til salg for ussel mammon og tror at integritet er et uopdaget omr√•de p√• den m√łrke del af m√•nen, er tastaturkrigerne i betydningens reneste form. De rider ud som skygger i den kulsorte nat, og spyr √łdel√¶ggende energier ud i vores f√¶lles ind√•ndingsatmosf√¶re, s√• alt levende v√•gner paralyserede op hver morgen, uden bare et eneste strejf af en egen tanke. Uden at kunne tr√¶kke vejret frit.

‚öĖÔłŹ

https://www.secondopinionproject.com/sign39610500 (l√¶ger der t√łr fort√¶lle deres mening baseret p√• videnskab)

Der er allerede gjort stor skade p√• b√łrn og unge verden rundt https://www.youtube.com/watch?v=_r6JvignKZc&list=PL2nXC6uo9WW77yGl2zpYkpC8db0plaefc&index=3

https://www.bitchute.com/video/54MudKI9Brk4/ (vigtig konference af l√¶ger med h√łj integritet i behold)

http://www.thehighwire.com (vigtig information i en fri verden …)

Se bl.a. denne fantastiske udsendelse (thehighwire) om sk√łnne, modige og frihedselskende mennesker rundt om i verden https://www.pscp.tv/w/1BRJjYANXXjGw

http://www.thelastamericanvagabond.com (vigtig information i en fri verden …)

‚öĖÔłŹ

https://truthcomestolight.com/2020/08/01/500k-people-protest-in-berlin-germany-over-governments-strict-covid-1984-response/

En mangfoldighed af forskellige mennesker der demonstrerede. Tak, Berlin! ūüíöūüíöūüíö #WeWillNotComply

Verdenstyranniet i det 21 århundrede er uoverskuelig, uvirkelig og ekstremt bekymrende.

Her statistiske tal vedr√łrende kr√¶ft https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/fakta-om-kraeft/kraeft-i-tal/nogletal/

https://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2018/2018-10-24-Danskere-doer-oftere-af-kraeft-end-vores-naboer (15.880 d√łde i 2016)

I 2017/2018 influenza-s√¶sonen, uge 40 – 20 (32 uger), d√łde 50 mennesker hver uge!

Og husk nu på, at der i DK er omtrent 5,8 millioner indbyggere! Og over 350.000 mennesker lever med kræft hvert år.

Juli 2020

Ondskabens skarpe kileform/ som issyle/ af tungt uigennemtr√¶ngeligt stof/ i olmt m√łrke/ fort√¶ttet af d√łde stjerner/og ud√łdelig gravitation/ tr√¶kkende lyset ud af/ barnlige sj√¶les √łjne/ der i kortvarige blink/ efterladende stjernest√łv/ af guddommelig oprindelse/ i hjerter v√¶vet af

sommerfuglesilke ūü¶č¬†

Ovenst√•ende digt skrev jeg i 2018 efter en dag med stort mismod vedr√łrende mennesket – menneskeracen – generelt.

‚ÄúWriting, even if, most of the time, you are only doing it in your head, shapes the world, and makes it bearable‚ÄĚ – Cory Taylor https://www.newyorker.com/culture/personal-history/questions-for-me-about-dying

Ondskabsfulde mennesker, forkr√łblede dj√¶vlesj√¶le der ikke kan lade andre v√¶re fordi de i virkeligheden n√¶rer dyb afsky for sig selv. Et evigt selvhad, de m√• b√¶re livet igennem som et tungt √•g. Sm√• stikkende slangeagtige √łjne uden k√¶rligt lys. Altid p√• udkig efter andre de misunder og derfor m√• fors√łge at √łdel√¶gge.

Selvom det kan v√¶re sv√¶rt ikke at reagere p√• (nogle gange umuligt, for selvf√łlgelig skal man ikke lade sig tyrannisere), m√• man fors√łge af alle kr√¶fter, fordi s√•danne syge dj√¶vle lever af ondskabsfulde energier, og jo mere de kan f√• andre til at reagere, des mere n√¶ring suger de til sig af kulsort √łdel√¶ggelse.

Tiltro til andre, har de allerfleste b√łrn. At tro det bedste om andre. Ikke at kunne gennemskue manipulerende medmennesker med ondt i sinde. Men man vokser op og bliver mere og mere p√•passelig. Desv√¶rre. Alligevel g√•r man stadig ud i verden og kommunikerer naturligt og ubunden med andre. Forts√¶tter med at tro det bedste indtil modsat er bevist. Og det er fint. Ofte bebrejder man sig selv for ikke at have set sig for. Ikke at v√¶re p√•passelig nok. Men man er ikke skyld i at der lever andre mennesker med ondt blod i √•rene. At man indimellem kommer til at snuble over s√•dan en. Rejs dig. Forts√¶t! Og for alt i verden bevar og tag vare p√• lyset og k√¶rligheden i dit hjerte.

K√¶rlighed, musik, kunst, livsgivende k√¶rlige mennesker omkring sig, at holde godt fast i sig selv, humor og autentisk latter fra hjertet, natur og sk√łnne vandreture. At v√¶re st√¶rk og ukuelig.

ūüíö 

galvaniseret stål fortættet af ondskab

som forhærdede forbrydere

sejler de rundt i h√•bl√łse forklaringer

de ikke længere selv kan hitte rede i

og rammer bunden uden af ane det

fordi de er opfostret på stupiditet

som eneste næring

sj√¶lel√łse

vanærer de kærlige energier

og har fra f√łdsel

haft kurs hen imod et sort hul

ophavsudspringet

de returnerer tilbage til

med lysets hastighed

d√łde og ufrugtbare

krumb√łjede forkvaklede legemer

boomerangrekvisitter

blottet for autentisk levet liv og æstetisk ynde

De forstod aldrig hvad √¶rb√łdig eksistens gik ud p√•.

ūü¶č 

Dit spejlbillede

I går hjem til dem I kender

der kender jer

med glatte ansigter

og sorte pukler på skuldrene

uden skygger

som kapper af usynlig transparens

fortættet af giftceller

emmende af uigennemsigtig forråelse

man glemmer over grillstegte b√łffer

og gas der brænder fra stålhaner

op i paracelhusatmosfære og nyslåede liebhaverkvarterer

indtil næsten morgen

hvor fortætheden har slugt al ilten

og kroppen næres af forbigående koffein

tilsat forsl√•ede kaffeb√łnner

fra steder opmålt i fugleflugtsafstand der ikke kan forstås

imens relativer færdes i tryg uvidenhed

ūü¶č 

We Will Not Comply

Important:

https://truthcomestolight.com/2020/07/21/spiro-skouras-w-patrick-wood-the-global-elite-the-coronavirus-coup-detat/

#WeWillNotComply ūüíöūüíöūüíö

https://truthcomestolight.com/2020/07/25/is-big-tech-planning-a-massive-purge-to-coincide-with-the-covid-vaccine-release/

#WeWillNotComply ūüíöūüíöūüíö

ūü¶č 

Silket√łrkl√¶det er fra min mor, der d√łde i √•r 2000. √ėstersskallen fra Liv√ł. Stenen er fra heromkring (dette stakkels hjems√łgte sted)

ūü¶č 

Politician Herd Mentality

De f√•r d√łde tomme √łjne

dem som står der

klædt ud i myndighedsudstyr

imens munden åbner og lukker sig

autonomt

med d√łdssejlermimik

skåret ud af stivnet flyveaske

og tom tale

som ingen af dem husker efterf√łlgende

hvor livet langsomt siver ud

af deres robotkroppe

så selv familielivet brænder væk

inden de får set sig om

som d√łgnfluen

der ikke nåede at sige på gensyn

ūüíö 

Juni 2020

I g√•r s√• jeg en film, p√• en streamingstjeneste, om et matematisk geni, en indisk mand ved navn Srinivasa Ramanujan, hvis liv blev alt for kort fordi han d√łde af tuberkulose. Jeg talte med et af mine b√łrn om det. At det dengang n√¶sten var en d√łdsdom at f√•, i mods√¶tning til i dag. Ikke mange f√•r sygdommen nu og overlevelseschancerne er gode … mente jeg – lige indtil jeg besluttede mig for at s√łge p√• tuberkulose og fik mig en slem, slem overraskelse:

Der d√łr ca. mellem 1,5 – 1, 8 millioner mennesker af tuberkulose om √•ret! Omkring 10 millioner smittes √•rligt!

“If√łlge Verdenssundhedsorganisationen WHO blev omkring 10 millioner mennesker syge med tuberkulose i 2018 ‚Äď heriblandt over 1 million b√łrn. 1,5 millioner d√łr hvert √•r af tuberkulose.” http://www.msf.dk/medicinsk-noedhjaelp/tuberkulose/

Så WHO er klar over det særdeles uhyggelige omfang??

“Hvert 21. sekund d√łr et menneske af sygdommen.” (msf.dk)

Ca. en fjerdedel af verdens befolkning b√¶rer tuberkulosebakterien i kroppen, hvoraf 5-10 % vil udvikle sygdommen. Det vil sige, at bakterien hviler og kan g√łre det igennem et menneskeliv hos sin v√¶rt. N√•, t√¶nker man! hvor bliver det globale massehysteri af? En sygdom der smitter via dr√•be (host osv.). Over en million d√łdsfald om √•ret. En sygdom, der f√•r en vis virus til at tage sig temmelig ynkelig ud. S√•, hvor i alverden bliver ramaskriget over den d√łdelige sygdom af? Hvorfor ingen panik world-wide?

Er det fordi 87 % af sygdom- og d√łdsfald sker i Afrika, Asien og Stillehavsregionen? www.ssi.dk/sygdomme-beredskab-og-forskning/sygdomsleksikon/t/tuberkulose

Man kan ikke vaccinere voksne. Og b√łrn blev vaccineret i 1970-80’erne, med en beskyttelsesvarighed p√• ca. 10 √•r. Sygdommen var dengang p√• vej ned, og derfor stoppede man med af vaccinere … alt sammen i forhold til den vestlige verden, selvf√łlgelig (det er ikke p√¶nt at s√¶tte det ene udr√•bstegn efter det andet hele tiden, s√• det undlader jeg).

Men tuberkulose eksisterede fortsat. Den kr√¶vede stadig menneskeliv, og g√łr det den dag i dag – som sagt til min egen personlige og meget store overraskelse.

Så: det går altså især ud over Afrika, Asien og Stillehavsregionen Рi mellem- og lavindkomstlande. Og man kan ikke vaccinere voksne.

“Der har i flere √•rtier manglet forskning og udvikling af nye og mere effektive v√¶rkt√łjer til at diagnosticere tuberkulosepatienter.” (msf.dk)

“Vi oplever for tiden en alarmerende stigning i antal patienter, der udvikler multiresistent tuberkulose. Den resistente tuberkulose er endnu vanskeligere at diagnosticere end almindelig tuberkulose.” (msf.dk)

“An estimated 1.7 million people died from TB in 2016. Of the 10.4 million people who caught the disease last year, too few have been properly diagnosed or treated.” 

“TB vaccines are still probably two or three decades away.” 

https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-stories/story/fighting-tuberculosis-global-health-emergency

Handler det udelukkende om penge? Om kynisk og sv√¶rt syg kalkulation og spekulation? Det ved vi det g√łr i forhold til f√łromtalte virus. Der handler det om big business og masseoverv√•gning. S√•dan er det! Men tuberkulose. Langt mere d√łdelig. En eventuel vaccine er 2-3 √•rtier v√¶k … Alene d√©t faktum b√łr f√• nogle til at undre sig, i forhold til udvikling af vacciner generelt, og hvordan man nu snart har en lovende vaccine for SARS-CoV-2! En n√¶rmest sp√¶dbarnsagtig virus, med f√• m√•neder p√• bagen if√łlge fort√¶llingen (komplet uskyldig, √¶rlig talt). Der er virkelig noget der absolut ikke h√¶nger sammen. Eller m√•ske alligevel.

For selvf√łlgelig handler det altid om penge! Om usympatisk gr√•dighed: om en lille udvalgt gruppe, af verdens samlede befolkning, der simpelthen ikke kan f√• nok. Penge, penge, penge og dermed magt: Magt, kontrol og tyranni.

https://www.gatesnotes.com/Health/What-you-need-to-know-about-the-COVID-19-vaccine

https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/about

http://www.nommeraadio.ee/meedia/pdf/RRS/Rockefeller%20Foundation.pdf (se også link til en youtube-video længere fremme)

H√łr √©t blandt flere vigtige bidrag: http://www.thelastamericanvagabond.com/daily-wrap-up/new-study-suggests-covid-was-spreading-earlier-far-less-deadly-trumps-blackrock-take-over/

ūüíö 

ūüíö 

http://www.youtube.com/watch?v=wuOxG-rnj30&feature=youtu.be (fra 2014: en journalist der gennemgår Rockefeller-scenarioet fra 2010. Meget interessant og tankevækkende)

http://www.corbettreport.com

http://www.thelastamericanvagabond.com/

http://www.activistpost.com/

http://www.childrenshealthdefense.org/

http://www.globalresearch.ca/

http://www.off-guardian.org/

http://www.off-guardian.org/2020/06/12/study-80-of-people-naturally-resistant-to-coronavirus/

http://www.republik.ch/2020/01/31/nils-melzer-about-wikileaks-founder-julian-assange

http://www.swprs.org/

http://www.bitchute.com

http://www.bitchute.com/profile/gFcrWj6nE0gq/

http://www.thehighwire.com

Home

ūüíö 

Maj 2020

April 2020

Den unge kvindes d√łd stod s√• skarpt i kontrast til det fuldkommen bindegale vanvid af et massehysteri der udfoldede sig i de dage, med en hovedrystende forts√¶ttelse der kun er blevet v√¶rre og v√¶rre. Som et r√¶dselsv√¶kkende fremtidsscenarie fra en film, man aldrig havde troet var mulig kunne blive til virkelighed. Aldrig. Det er jo tankev√¶kkende at se hvad mennesker er i stand til hvis og n√•r de vil. At se hvad vi mennesker med lynets hast kan mobilisere i f√¶llesskab. Og s√• g√łr vi det over en komplet ufarlig virus for langt de fleste-. Millioner og atter millioner har klappet h√¶lene sammen, i dyb og ukritisk underkastelse. Samtidig har vi l√¶nge v√¶ret i gang med at drukne vores egen og hele klodens eksistens med ekstrem farlig forurening og affald i uoverskuelige m√¶ngder. Som altid giver det absolut ingen mening.

Og netop sp√łrgsm√•let omkring mening s√¶tter uundg√•eligt tanker i gang. Man t√¶nker, og det burde flere g√łre: hvad handler det hele mon i virkeligheden om? Regeringer i en begr√¶delig stor del af den vestlige verden har gennemtrumfet et tyranni uden lige – endda udelukkende p√• baggrund af uvidenhed og flokmentalitet. De har tilmed handlet som om alle vi andre er ut√¶nkende og uintelligente unders√•tter. Og pr√łv at se hvordan politiet opf√łrer sig! Jamen, det kunne lige s√• godt v√¶re et scenarie fra Nordkora, DDR eller et andet totalit√¶rt styre. De patruljerer magtbeg√¶rligt om i gaderne for at se om borgerne nu ogs√• overholder alle de straksp√•bud og hastelovsforordninger, der er vedtaget af et vestligt demokratisk folkestyre …! Vi taler om et politi der p√•st√•s ikke at have ressourcer til at opklare selv ganske alvorlige forbrydelser. Der henl√¶gger langt de fleste indbrudssager. Der kan v√¶re temmelig grove overfor mennesker der eksempelvis har v√¶ret udsat for voldt√¶gt. Der ser igennem fingre med grove brud p√• straffeloven (fx. Aarhus Universitets ledelse!) og s√• videre, og s√• videre. Det samme politi handler nu fuldst√¶ndig uforst√•eligt, og minder i uhyggelig grad om b√•de Stasi og Gestapo, som man kuldegysende har l√¶st om i historieb√łger, og set dokumentarfilm om p√• tv. De tager af eget initiativ p√• stasijagt – eksempelvis for at tilse folk p√• p√•skeferie! Det er utilgiveligt. Politikerne og deres h√•ndlangere har rykket ved noget man troede ur√łrligt i dette p√•st√•ede vestlige demokrati. Nu har vi for altid mistet den (forestillede) allersidste rest af uskyld i denne henseende. Vi er ikke bedre end nogen som helst andre! De magtud√łvende, regering og politi, kan g√łre n√łjagtig hvad der passer dem. Og unders√•tterne er pr√¶cis lige s√• manipulerbare som for flere √•rhundrede og √•rtusinder siden.

Hele det her ekstremt m√¶rkv√¶rdige event, s√• rystende og t√•beligt, kommer til at koste mange, mange flere liv end virussen nogensinde vil kunne komme til. Og der er rigelig med videnskabelig evidens der kunne have forhindret magthavere i at handle som de har gjort, men det har man ikke √łnsket at g√łre brug af https://off-guardian.org/2020/03/24/12-experts-questioning-the-coronavirus-panic/. Tv√¶rtimod! Oveni er det blevet s√• godt som kriminelt at mods√¶tte sig styrets overbevisninger. Og statsmedierne holder propagandafanen h√łjt som altid. Journalistgerningen de steder er s√łlets absolutte nederste og mest ul√¶kre afskum der overhovedet kan opst√łves p√• jorden. Netop derfor m√• der v√¶re en dagsorden p√• spil vi ikke rigtig m√• vide det fulde omfang af. Vi f√•r fortalt at det handler om at beskytte ‘s√•rbare’ og ‘udsatte’, og om ikke at overbebyrde sundhedsv√¶senet. T√¶nk at de kan slippe af sted med den slags tragikomiske forklaringer. Skiftende regeringer har smadret vores f√¶lles sundhedsv√¶sen med besparelse p√• besparelse, uden at ryste p√• h√¶nderne. Uden tanke for at det koster liv. Det samme g√¶lder alle andre omr√•der i samfundet, som f√¶llesskabet betaler til! Man har drevet heksejagt p√• ledige og sygdomsramte ganske brutalt i √•revis. Sk√•ret ned p√• √¶ldreomr√•det. Aldrig har der v√¶ret s√• mange hjeml√łse i Danmark. Forst√•else og omsorg for n√¶sten har haft temmelig trange k√•r, igennem flere √•rtier – og nu handler det pludselig om at beskytte de ‘s√•rbare’ og ‘udsatte’?

Der findes flere forskellige teorier omkring magt..tagernes forehavende. Teorier der tales i stykker som v√¶rende konspiratoriske. Verdens√łkonomien var, f√łr virussen ‘br√łd ud’, p√• et stort og alvorligt bristepunkt (https://www.youtube.com/watch?v=8LYjOEib9iI&feature=youtu.be) og if√łlge Ernst Wolff venter der et alvorligt kollaps. Et kollaps og en stor krise man √łnsker at give en uskyldig virus skylden for, men som bruges og er sat i v√¶rk for at have folk under kontrol n√•r det sker. Samtidig findes en overordnet herskende elite, der gives endnu st√łrre magt p√• globalt plan. En global herskende elite hvor resten af verdens befolkning er skakbrikker i deres sociopatlignende spil. Det har aldrig handlet om en fri og demokratisk verden, eller det vil sige jo! men for de f√• – for disse mennesker med betegnelsen eliten. L√¶s bl.a. https://www.politico.eu/article/bill-gates-who-most-powerful-doctor/amp/

https://www.aier.org/article/stand-up-for-your-rights-says-professor-knut-m-wittkowski/

Jeg h√•ber, at folk i hele den vestlige verden vil g√• samme om at mobilisere en k√¶mpem√¶ssig modstand, aldrig f√łr set i verdenshistorien, imod magttyranerne. Det g√¶lder jorden – en unik planet – og dermed vores egen eksistens, og det g√¶lder at alle mennesker p√• jorden har ret til at bo og leve anst√¶ndigt, og ikke som slaver for en lille egoistisk gruppe mennesker med sociopatlignende tr√¶k.

ūüíö 

Marts 2020

Jeg har lukket vinduet / for katastrofetoget og hornet af ub√łnh√łrligt ramaskrig / sat p√• tvangsbuede skinner og autopilot / af envejskommandanterne / i en ellipseformet evighedscirkel p√• et fundament af r√• uopbrydelig beton / indeholdende forbipasserende ansigter bag forstenede ruder og blikke t√łmt for liv / i en fart af rasende afsindighed s√• afstigning er blevet en uopn√•elig umulighed // Jeg har lukket vinduet / for envejskommunikationens ensidige verdensbillede i mikroformat / sv√łbt i kunstigt lys og uregistrebare blitz / der p√•fyldes hjerner til bristepunkt og overophedning / Alarm Alarm Alarm / og forskr√¶kkede bl√• blink der aldrig oph√łrer / til skr√¶k og ildevarslende advarsel // Jeg har lukket vinduet / for titler og talerstol med logoer i st√łvet metal / og miner st√łbt i dommedagsprofeti / til evig undergang og snarlig d√łd og leml√¶stelse.

Jeg √•bnede forsigtigt d√łren op / ud til livet / og fandt at verden stod endnu / at jorden ikke havde forladt sin bane / og var drevet videre ud i verdensrummet / v√¶k fra stjernesolen og alt livs eksistensgrundlag / at ilten var velsignet k√łlig og ubesv√¶rlig at tr√¶kke ned i lungerne / at jeg kunne h√łre pulsen standse overrasket op / og m√¶rke den permanente sitren slippe sit tag for at forts√¶tte alene / at jeg kunne h√łre hjerteslagene forplante sig roligt pulserende og st√¶rkt i min krop / og se at lyset var vendt tilbage i frodige dagsportioner / at luften vibrerede af fuglenes for√•rsut√•lmodige afventen i l√¶ngsel / sammen med planterigets bristef√¶rdige og begyndende tyvstart / med enkelte solsortes emmende fuglefl√łjt p√• strofesprog / Eftergivende.

Der var stille derude. M√•ske ferietid. For levende livsglade mennesker. Draget ud til sol, sommer, udeliv og latter. Ud til st√¶rke kolde bl√• b√łlger over solvarme livskraftige insisterende kroppe. Ud til k√¶rlighed i nyf√łdte klare farver. Uforf√¶rdede og frie. Urokkelige. Og kreationer af egne tanker og rolige billeder for et indre blik. Mangfoldigt og rigt. Fra en uudt√łmmelig kilde af uanet visdom. Frihed og flervejskommunikation. Udveksling af oprigtige livsfort√¶llinger. Deling af autentisk levet liv og uforsigtig gl√¶de.

Jeg har lukket vinduet / lukket og l√•st det / forsvarligt / for ubudne uvedkommende / for glammende krigsfanfarer / for vagt i gev√¶r / for envejskommandanterne i synkront polyesterantr√¶k / for dommedagsprofeterne ikl√¶dt rober af skinbedrag / for talerstole med logoer i st√łvet metal.

Jeg har fritaget d√łren for dens h√¶ngsler og givet livet sine bef√łjelser tilbage.

14 marts 2020

ūüíö

Den blindes vej er ransagelig

Giv en tilfældig en titel og en talerstol

og folket vil hylde kloen og troen

Om hvordan kvinder som mænd bliver blinde og lydige

Artikel: https://folkedrab.dk/artikler/gruppepres-lydighed-og-ideologi-hvordan-almindelige-maend-bliver-gerningsmaend

“Man sidder hjerteklaprende sp√¶ndt p√• at f√• at vide, hvem der er den ledeste skurk i hans fort√¶lling. Men samtidig bliver man konfronteret med eksempler p√•, hvor aggressive og destruktive helt almindelige mennesker kan blive, n√•r vi mobber hinanden” (Journalist, JP)

“Mit h√•b er, at vi kan l√¶re noget mere om vores natur, s√• det bliver lettere for os at skabe en god verden for os selv og andre” (forfatter Christian Jungersen)

Artikel: https://jyllands-posten.dk/premium/indland/ECE3983269/Ondskabens-psykologi/

ūü¶č 

Spredning af un√łdig panik

Hver s√¶son d√łr gennemsnitligt 1000 mennesker i Danmark af influenza (Videnskab.dk). Der var ogs√• coronavirus i 2017/2018 (4,5 % af influenzatilf√¶ldene). En anden variant end den nuv√¶rende virus, m√• man g√• ud fra (Statens Serum Institut: “Influenzas√¶sonen – opg√łrelse over sygdomsforekomst 2017/18′). 7667 mennesker var indlagt (kan der v√¶re et tal for meget her? – det lyder voldsomt) som f√łlge af influenza i den periode (uge 40 2017 til uge 20 2018). Over 1600 d√łde: ca. 50 om ugen[!]. Denne nye coronavariant er mere smitsom end andre typer af influenza (siges der), men mange opdager ikke at de har haft coronainfluenza, fordi de har haft et meget mildt forl√łb. B√łrn synes ikke at blive syge af denne type. “Vores viden om selve sygdommen COVID-19 er fortsat, at st√łrstedelen af smittede vil f√• milde symptomer, og at det prim√¶rt er √¶ldre og sv√¶kkede, der er i risiko for at f√• alvorlige komplikationer.” (www.ssi.dk)

https://www.ssi.dk/sygdomme-beredskab-og-forskning/sygdomsovervaagning/i/influenzasaesonen—opgoerelse-over-sygdomsforekomst-2017-18

Influenzas√¶sonen 2017/18 gik ubem√¶rket hen p√• trods af, at den var us√¶dvanlig h√•rd. Over 55.000 mennesker blev testet for influenza og heraf havde 16.093 influenza. Samtidig skal man huske, at mange tilf√¶lde slet ikke registreres fordi folk har milde og udramatiske forl√łb, hvilket jo ogs√• g√¶lder nu.

I 17/18 s√¶sonen var mange hospitalsindlagte og ca. 1600 d√łde! Ingen panik, tilsyneladende. Man undres virkelig over det m√¶rkelige postyr og hysteri der foreg√•r lige nu. Og jeg ved med sikkerhed, at der vil optr√¶de og foreg√• en massiv kampagne efterf√łlgende, for at retf√¶rdigg√łre de overdramatiske og un√łdvendige tiltag der er blevet gjort fra statsapparatets side, hvor alle dem der ligeledes gik i selvsving vil nikke anerkendende og hyle i kor.

Det har v√¶ret skr√¶mmende at se hvordan myndigheder verden over, i f√¶llesskab med deres tro v√¶bnere, medierne, kan s√¶tte ‘verden i brand’ med relativt f√• midler-og remedier. Det er som at v√¶re med i en utopisk film.

NB: Jeg f√łler mig n√łdsaget til at s√¶tte myndighedsordene i kursiv, fordi jeg kun kan f√• √łje p√• menneskerne bag, der i overvejende grad opererer u√¶rligt, magtmisbrugende, totalit√¶rt og kynisk! De er til for sig selv og hinanden, og rager til sig p√• andres bekostning. Der er intet ordentligt og redeligt bag myndighedpersonerinstitutioner. De fleste er dybt utrov√¶rdige, og jeg har ikke l√¶ngere respekt for s√•danne foretagender!

Over 15.000 mennesker d√łde i Danmark af kr√¶ft i 2016.

Hospitalsinfektioner koster 90.000 menneskeliv om √•ret i Europa. Mennesker der bliver indlagt for en sygdom, og efterf√łlgende d√łr af en infektion de p√•drager sig p√• hospitalet! https://videnskab.dk/krop-sundhed/hospitalsinfektioner-koster-25-millioner-leveaar-om-aaret

https://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2018/2018-10-24-Danskere-doer-oftere-af-kraeft-end-vores-naboer

Denne corona COVID-19 er for de fleste en mild influenza! Ja, den er lidt mere smitsom end andre influenzavarianter (nej, og sp√łrgsm√•let er om den findes), men mild for de fleste! Hvad sker der for myndighederne i verden?! Det er jo en vildt skr√¶mmende massepsykose der har ramt os. Meget farligere end COVID-19! Hvor er mennesket en foruroligende art! Samtidig udsletter vi dyrearter med stor hastighed. Mishandler dyr for at spise dem. Destruerer vores egen eksistens langsomt, s√•dan som vi sviner denne smukke jordklode til, vi aldrig burde have haft i vores besiddelse. Suk!

ūü¶č 

Myndigheder og mennesker bag

“Finansministeriet ser med stor alvor p√• l√¶k”

“Studerende ser med stor alvor p√• grov overtr√¶delse af straffeloven”

Bag myndighedsbegrebet ‘Finansministeriet’ gemmer sig helt almindelige mennesker. Danske medborgere. De har deres tidsbegr√¶nsede arbejdsgang i det der er navngivet Finansministeriet. Der residerer de i hverdagen, i arbejds√łjemed, i nogle bygninger der er bestemt til at indeholde den konstruktion, ud over den bygningsfysiske, der udg√łr dette samfundsoph√łjede f√¶llesskab. De er ikke ansat for egen skyld. Eller til evig tid. De er ansat og befinder sig i embeder, der udelukkende retter sig mod det bedste for Danmark, som eet hele. Finansministeriet er ikke indsat som v√¶rende en enev√¶ldig tronebesidder. Det er et ministerium der ejes af hele Danmark!

N√łjagtig det samme g√¶lder for Aarhus Universitet.

Det er vigtige samfundsinstitutioner sat i verden for og til fællesskabets bedste. De er der for andres skyld!

Vi har alle lige v√¶rdi. Ingen har mere ret til livet end andre. N√•r nogle inds√¶ttes i embeder, vi betegner som oph√łjede, s√• er det fordi det er vigtige poster med stort ansvar. Det betyder ikke, at det giver udvidede bef√łjelser for s√•danne mennesker p√• vigtige poster, til eksempelvis at mishandle medborgere og bryde dansk lovgivning.

Vi er alle lige for loven. Vi skal alle behandles respektfuldt og v√¶rdigt. Uanset hvem der opdager brud p√• love og bekendtg√łrelser skal det tages alvorligt. Det skal tages alvorligt af dem vi har indsat i embeder der tager sig af netop det arbejdsomr√•de i Danmark: Lovovertr√¶delser. For f√¶llesskabets bedste. For hver eneste borger. Ikke i misbrugs√łjemed for at tilgodese usundt kammerateri i samfundsnedbrydende magtmisbrug. Det kan ikke gradb√łjes! Vi er alle underlagt lovgivningen, der er sat i verden for at vores f√¶llesskab kan fungere ordentligt. Et sundt, √•bent, trov√¶rdigt, oprigtigt, retf√¶rdigt og menneskeligt samfundsf√¶llesskab.

‚öĖÔłŹ

Socialstyrelsen og satspuljen

De danske statsmedier har netop afsluttet afbr√¶ndingen af heksen Britta Nielsen. Resterne er kastet i kachotten til forel√łbig glemsel. De f√•r lige vejret, t√¶nker jeg, efter deres r√• og blodt√łrstige bers√¶rkergang af en gabestok, igennem omkring halvandet √•rs tid. De har ikke kastet sig over rektor Brian Bech Nielsen og hans gang. Forunderligt nok. For det er de borgere tilsyneladende alt for betydningsfulde til. For netop den slags mennesker g√¶lder helt andre regler. Fordi vi er nogle der selv bestemmer!

I min bog kommer jeg ind p√• omtalte statsmedier og mit syn p√• dem. Deres altid, og til evig tid, propaganderende og virkelighedsforvr√¶ngende agenda. Deres ligegyldige lalleglads- og skafotjournalistik. Indimellem skriver de da om vigtige emner og oplyser om v√¶sentlige samfundsproblemer, men s√• er det som om de glemmer det hele igen, som regel n√•r blodt√łrsten ikke l√¶ngere kan t√łjles og ignoreres.

Satspuljen er en ordning finansieret af midler taget fra borgere p√• overf√łrselsindkomster, i den regulering der sker hvert √•r, hvor disse borgere f√•r mindre og mindre at g√łre godt med. S√•dan er det foreg√•et i omtrent 30 √•r. Overf√łrselsindkomstmodtagere er ogs√• modtagere af SU og folkepension. “Satspuljen er en pose penge, der hvert √•r bruges p√• en r√¶kke initiativer, som skal forbedre vilk√•rene for personer p√• overf√łrselsindkomst og udsatte grupper i samfundet” (dr.dk, 15 oktober 2018) … for vi er et land best√•ende af molboer!

Pengene i satspuljen skulle g√• til borgere med brug for st√łtte. Og nej, de er hverken svage eller udsatte! Det er s√•m√¶nd bare mennesker der har brug for st√łtte! Hold da op, hvor har statsmedierne dog haft det store sn√łftelommet√łrkl√¶de fremme i f√łromtalte hekseafbr√¶nding. Dem der ellers vil give fanden i netop mennesker med brug for st√łtte. I mine √łjne er kyniske og magtmisbrugende folk, dem der er de virkeligt svage. Det er et s√łrgeligt svaghedstegn at v√¶re s√•dan.

N√•, hvem kan s√• bet√¶nkes i satspuljeregi? Jo, det kan i hvert tilf√¶lde Socialstyrelsen selv. Og nej, det har Britta intet med at g√łre! “Flere og flere millioner til de mest udsatte ender i Socialstyrelsens egen kasse” (Altinget, 25 oktober 2018). Siden 2008 har Socialstyrelsen taget og brugt 1, 4 milliard! til dem selv! for at de selv kan eksistere! De havde brug for netop den slags s√¶rlige st√łtte.

I artiklen af 15 oktober på dr.dk, kan man bl.a. læse om hvad pengene går til:

  • bek√¶mpelse af hjeml√łshed (jamen, det g√•r jo godt …),
  • strategi for et st√¶rkere civilsamfund (hmmm),
  • mere kvalitet i plejefamilier (jamen, det g√•r jo ogs√• godt …), handleplan for bek√¶mpelse af menneskehandel (det h√łrer vi sj√¶ldent om),
  • m√•lrettet indsats for b√łrn og unge med handicap (ja, det g√•r jo forrygende …),
  • kr√¶ftramte unge og krigsveteraner (is√¶r de sidste svigtes groft).
  • Men ogs√• p√• andre omr√•der, fx. kriminalforsorgen, der modtog en milliard kroner over en ti-√•rig periode. Af det store bel√łb stod 200 millioner ubrugt hen (dr.dk, 22 sep. 2019).

“Det er kommunerne, der kan s√łge om tilskud p√• 400.000 kr pr. sk√¶v bolig. Men i √•rene 2012-15 blev kun 69 procent af satspuljemidlerne uddelt. 27 millioner er ikke blevet brugt efter intentionen”.

Det handler om hj√¶lp til hjeml√łse. Og mange er ikke klar over, at kommunerne ogs√• selv skal spytte i kassen, n√•r de modtager midler fra satspuljen; det er ikke den rene gavebod: “√ėrem√¶rkede millioner til voldsramte familier bliver ikke brugt”, st√•r der i Berlingske, 14 oktober 2015. Det g√łr de ikke fordi kommunerne selv skal betale 25 procent af udgifterne!

I en artikel p√• Politiken, 11 oktober 2016, under overskriften ‘Pengene til satspuljen flagrer i vinden’, √łnskes der en grundig analyse af hvordan midlerne bruges (mere kan man ikke l√¶se med mindre man er abonnent).

Jan Sjursen, der dengang var formand for Rådet for Socialt Udsatte, skrev en kronik i 2013 om problemerne med midlerne i denne pulje:

“Regeringen laver satspuljeteknik, hvor man groft sagt f√łrst udhuler de udsattes fors√łrgelsesydelser, √łrem√¶rker midlerne til indsatser m√•lrettet de udsatte grupper, lader pengene st√• ubrugt, samler pengene sammen, deler dem ud en gang til og g√łr opm√¶rksom p√•, hvor h√łjt man politisk prioriterer socialt udsatte. Men det er det modsatte, der er sket!” (www.udsatte.dk: ‘Socialt udsatte taber 75 millioner kroner p√• satspuljeaftale’).

Der findes mange interessante artikler med problematikker omkring denne satspulje og midlerne heri. Men, det glemmes! For alting er Brittas skyld, den gemene heks, der tyvstjal fra de allermest udsatte og meget, meget svage i samfundet, for at leve et luksusliv p√• deres bekostning, s√• de ingenting fik. Fy og f√łj!

Satspuljesystemet blev nedlagt i 2019 (avisen.dk) og det vil jeg hermed takke b√•de Britta og Socialstyrelsen for. Socialstyrelsen, hvis skiftende ledelser igennem 25 √•r, lod en medarbejder tage for sig af retterne som var det en anden Palle-alene-i-verden-uoverv√•get-slikbutik, og det for disse skiftende ledelser; fuldst√¶ndig omkostningsfrit . Nu kan organisationer der arbejder med mennesker med brug for st√łtte, i stedet f√• permanente ydelser fremover:

“Partier fordeler permanente midler til sociale organisationer” (sim.dk, 28 februar 2020).

Det er vel nok godt, men helt givet vil der ogs√• v√¶re, og blive, en anden og relevant snak omkring hvordan og hvorledes det kommer til at fungere (man kender jo de rigtige tyve, dem i snehvide f√•rekl√¶der), og s√• f√•r vi se resultatet af det gener√łse tilbud og forl√łbet herefter, en gang ude i fremtiden …

Kære Britta, jeg håber, du havde en fest!

ūü¶č 

Jeg kan ikke begribe, som i overhovedet ikke s√¶tte mig ind i, at mennesker √łnsker at g√łre brug af magtfuldkommenhed. Hvorfor √łnsker de ikke et sp√¶ndende dynamisk samfund, med interessante meningsudvekslinger fra alle mulige (og umulige) vinkler? Hvorfor har alt for mange ledere et s√¶rt √łnske om at kontrollere? Jeg kan ikke f√• √łje p√• andet, end at det er bange mennesker! De t√łr ganske enkelt ikke at operere i det √•bne. De er bange for udfordringerne. De form√•r ikke at navigere i livet p√• redelig vis. De bruger ford√¶kte og demokrati-udhulende redskaber, der umiskendeligt minder om narcissistisk karaktertr√¶k: For mig, og mig alene! Og det allermest uhyggelige er, at det ogs√• g√¶lder den vestlige del af verdenen. Det dybt s√łrgelige er, at folket disse steder lader sig narre. Vi bliver udsat for propaganda uden at opdage det. Og her spiller medierne en meget stor rolle, is√¶r i Danmark! Et lille indspist land, hvor alt for mange mennesker slet ikke aner hvad de bliver udsat for. Ubegribeligt Danmark!

Februar 2020

Manglende solidaritet og oprigtighed. En udbredt kynisme. Forr√•else. Magtmisbrug. Tiltvingelse. For at g√łre uret til ret. Urent trav. Svaghedstegn. Medl√łberi. Usundt kammerateri. Angst for udst√łdelse. Eliminering. Ugyldigg√łrelse. I egeninteresse. Sig selv. Fascistisk. Omg√•else af lov og ret. Menneskerettigheder. Udst√łdelse. Forskelsbehandling. Ureglementerede magtbef√łjelser. Favorisering. Samfundshierarki. Nazistisk. Position. Totalitarisme. At f√łlge str√łmmen.

Danmark

Januar 2020

Jeg har mistet min validitet. Men hvis jeg tænker efter, har jeg nok aldrig rigtig haft det. Selvom jeg har påberåbt mig gyldighed, hvad enten det har været i mindre fællesskaber eller samfundsrelateret, har det bare altid været forgæves. Samtidig har jeg igennem mit liv med undren kunne se mennesker ufortjent blive båret frem på gyldighedens trone.

Er man et gyldigt medlem af et hvilket som helst fællesskab hvis man mishandler? Hvis man ikke har almindelig medmenneskelig respekt for andre? Hvis man forbryder sig imod lovgivning og fundamental medmenneskelighed? Forbryder sig imod menneskerettigheder?

Der er stor forskel p√• hvad det enkelte menneske kan tillade sig. Nogle har vide rammer og bef√łjelser, og kan v√¶re nogle rigtig dumme svin, men alligevel hyldes som helte. Andre igen kan v√¶re nok s√• gode, men alligevel blive behandlet brutalt og nedv√¶rdigende, og aldrig kunne opn√• bare et gran af naturlig gyldighed.

Jeg er helt p√• det rene med i hvilken position jeg befinder mig. Jeg ser det meget tydeligt og n√łgternt. Mine fors√łg p√• at opn√• retssikkerhed og retf√¶rdighed og dermed gyldighed virker latterlige. Jo, mere jeg anstrenger mig des mere idiotisk og komisk. Jeg er uden for almindelig og normal r√¶kkevidde.

Mennesket har som den eneste race på jorden en iboende dysfunktionalitet. Det er en konstatering. Det ses i vores nutid og det ses så langt tilbage vi har mulighed for at gå historisk. Det er vores undergang. En uundgåelighed. Menneskeracen destruerer sig selv og hinanden, og holder aldrig op med det.

Jeg er glad og stolt over at v√¶re mig. Jo, jeg har ved gud mindre flatterende sider, som jeg faktisk hader mig selv for, men overordnet er jeg glad for at turde v√¶re st√¶rk og aldrig slingre i forhold til min integritet. Jeg er ikke bange for at v√¶re alene. Jeg er ikke bange for at k√¶mpe alene. Jeg er ikke bange for at blive latterliggjort og aldrig at kunne opn√• almindelig gyldighed. For det vigtigste er, at jeg kan se mig selv i √łjnene. Aldrig at falde ned i bekvemmelighedens s√łbe, der kan se varm og indbydende ud p√• lang afstand, men som er isnende og d√łdeligt kold, n√•r man f√•r set rigtigt efter. Et t√•get og √•ndsforladt √łde. Uden k√¶rlighed og oprigtighed.

ūü¶č 

Jeg har mange gange haft lyst til at blande mig i debatten, og g√łr det ogs√• indimellem, men det f√łles ligegyldigt og omsonst. Der er ikke rigtige mere at komme efter. Samtidig har jeg et yderst ambivalent forhold til medierne, vi alle er tvunget til at formidle os igennem, og her h√łrer ogs√• de sociale medier. Hvis en bem√¶rkning eller et vredesudbrud ikke flugter den p√¶ne linje, som p√•g√¶ldende medie √łnsker at ikl√¶de sig, da slettes dine bidrag p√• √¶gte censurisk vis, uanset om du bor i √ėst eller Vest, alt imens censuringsfolket smider om sig med bestialske handlinger, der ikke bare √łdel√¶gger det omkringliggende og n√¶re samfund, men ogs√• destruerer i et meget st√łrre og alvorligere perspektiv; nemlig verdensomsp√¶ndende. Det er n√¶sten ikke til at holde ud.

Vi, i Vesten, er opdraget og hjernevasket med, at eksempelvis Kina, Nordkorea og Rusland er store undertrykkende regimer hvor befolkningerne ikke har almindelig frihed inkl. ytringsfrihed. De befinder sig uden tvivl i en anden kategori, men hvad med vores egen del af verdenen? Pr√łv at l√¶gge m√¶rke til det. Virkelig! Pr√łv at sk√¶rpe ‘det analytiske blik’ for hvad vores medier bringer. Hvem der kontinuerligt og f (ja, ja s√• prikker vi ……) uafladeligt f√•r taletid! None stop! Vinklede og st√¶rkt propagandistiske historier over emner der passer i vores politiske magthaveres [gr√•dige og kapitalistiske] kram. Alt for mange af os tror, at det vi pr√¶senteres for er et virkeligt og nuanceret verdensbillede. Hvor er vi nemme at narre!

Hvor mange er egentlig klar over hvem vi i virkeligheden lader styre ‘vores’ verden? Hvem vi rent faktisk giver lov – og dermed tillader – at s√¶tte dagsordenen?! Vi er en alt for stor horde, der ikke aner hvor st√¶rke vi reelt er sammen. N√•r, og hvis, nogle befolkningsgrupper f√•r nok, omsider, jamen s√• l√¶g m√¶rke til hvordan medierne [statsmedier i alle dele af verden] fremstiller ‘opr√łrerne’! Sj√¶ldent fremstilles de sympatisk. De fleste af os skal generelt bare holde vores mund. Vi skal lulles i s√łvn af komplet idiotiske underholdningsprogrammer, fyldt til randen af elitefolket og deres tilsyneladende glatpolerede venne-familie- og erhvervsnetv√¶rk, der for fleres vedkommende har v√¶ret i skarp, robotagtig, tanketom medietr√¶ning, hvis udtryk ofte indbefatter store insisterende √łjne og vuggende st√łdagtige bev√¶gelser tilpasset mundens ytringer, som et rent hyonoseshow.

Vi skal sm√łre vores √•benbart st√¶rkt popul√¶re gr√• leverpostejmadder (det har magthavere tilsyneladende s√¶rligt n√¶segrus beundring og respekt for), og g√• p√• arbejde. Men derudover b√łr vi holde vores skomagermund.

Jeg har ikke l√¶ngere nogen som helst respekt for det journalistiske hverv. Der findes enkelte, uendeligt f√•, helt uafh√¶ngige freelancere, men de befinder sig erhvervsm√¶ssigt i kategorien; latent udd√łdende race. Hvilket ogs√• g√¶lder politikere med bare 80 procents integritet tilbage.

ūü¶č 

%d