Iben Schartau

og Forlaget Nemesis – for retfærdighed

Thoughts on Evil and Fighting Evil Back

Justice. Decency. Honesty. Authentic Moral. Sincerity. Courage. Truth. Fight Back.

When you see corruption, when you see injustice, you speak up. You don’t just shut up and say it’s none of my business

Manal al-Sharif

🦋🦋🦋

JANUAR 2023

De legale kriminelle

Intet nyt under solen

”Dreyfus-affæren i Frankrig omkring år 1900 hører til de herostratisk berømte i nyere europæisk retshistorie. Det skyldes ikke mindst, at det justitsmord, der notorisk var tale om, skyldtes en blanding af antisemitisme, uduelighed, korruption og forfalskede beviser inden for det franske militær og efterretningsvæsen; forhold, der ikke var en retsstat værdig

https://www.kristeligt-dagblad.dk/kultur/maend-af-aere

”Hvilket tungt ansvar hviler der ikke paa dem, som har ladet et Menneske lide saaledes og ført et helt Folk bag Lyset”

”Hvad er det, jeg Dag og Nat ønsker og begjærer? Retfærdighed, Retfærdighed! Lever vi i det 19. Aarhundrede, eller skal vi sættes nogle Aarhundreder tilbage i Tiden? Er det muligt, at Uskyldigheden skal miskjendes i et Oplysningens og Sandhedens Aarhundrede? Lad der blive anstillet Undersøgelser; jeg beder ikke om Naade, men jeg forlanger den Retfærdighed, som skyldes ethvert Menneskeligt Væsen. Lad Undersøgelserne fortsættes; lad dem, som har mægtige Midler ihænde til at gjøre Efterforskninger, bruge dem i dette Øjemed, det er for dem en hellig Menneskeligheds- og Retfærdighedspligt. Da er det umuligt andet, end at der falder Lys over min hemmelighedsfulde og tragiske Sag …

”Naar jeg tænker paa, hvorledes jeg havde det for kun nogle Maaneder siden, og sammenligner det med min nuværende elendige Stilling, tilstaar jeg, at jeg har svage Øjeblikke og optændes af en vild Vrede over Skjæbnens Uretfærdighed. Jeg er Offer for den forfærdeligste Fejltagelse i vort Aarhundrede. Min Forstand negter undertiden at tro det; det forekommer mig, at en skrækkelig Hallucination driver sit Spil med mig, og at alt skal svinde bort … men ak, jeg er midt oppe i Virkeligheden” …

”Hvor skrækkelige Øjeblikke du har maattet gjennemgaa! … men denne Mængdens holdning undrer mig ikke; den er en Følge af Læsningen af disse lavtliggende Blade, som kun lever af Bagvaskelse og Smuds, og som har skrevet saa mange Løgne … men vær rolig, blandt tænkende Mennesker er der skeet et stort Omslag”

– Fem Aar af mit Liv, Alfred Dreyfus, Verdens Gangs Trykkeri, s. 33-36, breve mellem Alfred Dreyfus og hans hustru Lucie

🦋

Dissident

Questioning the competence and integrity of government bureaucracies (…) doesn’t make
someone a bad person or a spreader of misinformation. Government bureaucracies can be wrong,
and historically the citizens of democracies have viewed it as not only their right but their duty to
scrutinize public officials’ decisions. Dissident is an integral part of the sacred compact between
government and governed that underpins a free society (…)

http://thefederalist.com/2021/12/14/forcing-people-into-covid-vaccines-ignores-important-
scientific-information

DECEMBER

Statsstøttet Gestapo-lignende miniput – og dum som en dør

Stop skriverier!

Retsformand/funktionschef i Fogedretten/dommerfuldmægtig Trine Rønhoff-Øster, 28 maj 2021 – råd til voldsdømt [mig] efter netop afsagt voldsdom [vold af særlig brutal, rå eller farlig karakter]: https://nordjyske.dk/nyheder/mariagerfjord/spinkel-lille-kvinde-slog-med-jernroer-saa-haard-blev-dommen/83b3ddd6-f247-4215-abd4-2d1a04cdd1c0

I går den 15 december 2022 skrev jeg til Pressenævnet. Forinden var jeg ved at sammenfatte en klage over Det Nordjyske Mediehus og Berlingske Media, for deres stærkt sygelige omgang med sandheden i avisartiklerne om os, indtil jeg opdagede at der er så lille en frist for at klage som 12 uger. Vi taler om magtfulde statsstøttede mediehuse og deres farlige løgnhistorier, der kan findes mange år frem i tiden, let tilgængeligt på nettet, og som du som forurettet har sølle 12 uger til at klage over: Fra modborgerne/antidemokraterne publicerer deres syge had og til du muligvis opdager det, til du magter at klage, til du samler dig sammen for at forsvare dig selv imod dyb ondskab.

Jeg havde slet ikke haft tænkt på Pressenævnet. Og mindst af alt at klage til Det Nordjyske Mediehus, da de publicerede deres første brutale, løgnagtige og farlige bestillingsartikel: Så aggressive de har været overfor os, og deres artikler uden at researche og søge aktindsigt, uden substans, og relevans for offentligheden – fyldt med alvorlige injurier. Farlige løgne. Foruden overtrædelse af straffeloven, har især Det Nordjyske Mediehus, herunder Nordjyske overtrådt alt hvad der er at overtræde af presseetiske regler. Søren Østergaard, der kalder sig selv journalist, og hans kollegaer, er farlige for det danske fællesskab. Samvittighedsløse og løgnagtige, uden anstændighed, ordentlighed, ansvarlighed, professionalisme. Det er folk der udviser stor ligegyldighed.

Men hvad skulle det gavne at opponere. At klage. Jeg har ikke andet end bunkevis af sager med danske myndigheder der må lyve, overtræde dansk lovgivning, manipulere, beskylde, sætte DDR-setup i værk osv. osv.

Så jeg skrev til Pressenævnet, om ikke andet, så for at opponere imod den 12 ugers frist man får som mishandlet i medierne, samt at danske statsstøttede massemedier altid burde kunne stilles til ansvar.

og det står klart, at hun har stor mistro til myndigheder

Citat journalist Søren Østergaard, Det Nordjyske Mediehus, Nordjyske, 28 maj 2021

Ingen borger i Danmark bør have “stor mistro” til danske myndigheder, vel? Det har vi da ingen grund til …

https://www.dr.dk/nyheder/indland/juraprofessorer-er-ikke-i-tvivl-pet-har-brudt-loven-hvis-de-har-tilbudt-lars-findsen

Et tilbud, som Lars Findsen sammen med sin advokat, Lars Kjeldsen, modtager i vantro, fordi han ikke vil tilstå noget, han – efter eget udsagn – ikke har gjort.

https://www.berlingske.dk/samfund/smaa-mikrofoner-gemt-i-spionchefens-hjem-aflyttede-lars-findsens-samtaler

De helt tunge metoder, som kun findes frem i de alvorligste sager, blev taget i brug, og i hemmelighed placerede efterforskerne små mikrofoner i spionchefens hjem

https://www.berlingske.dk/samfund/kriminalforsorgen-i-selvmodsigende-forklaring-om-mystisk-besoeg-hos?referrer=RSS

https://jyllands-posten.dk/indland/ECE13400099/politiet-maa-ofte-hjaelpe-med-fangetransport-et-kolossalt-problem/

https://anklagemyndigheden.dk/da/ny-whistleblower-ordning-traeder-i-kraft

I alt oprettes fem whistleblowerordninger, som omfatter hhv. den centrale anklagemyndighed, Justitsministeriets departement, kriminalforsorgen, PET og Rigspolitiet, hvoraf sidstnævnte ordning også gælder for den lokale anklagemyndighed og politikredsene.

»Borgernes tillid til anklagemyndigheden er afgørende for vores virke. Borgerne skal have tillid til, at vi værner om det danske retssamfund som et af verdens bedste. I alt, hvad vi gør, er ordentlighed en grundværdi. Det betyder blandt andet, at vi, hvis der begås fejl, skal kunne kommunikere åbent om det«, siger rigsadvokat Jan Reckendorff.

https://www.information.dk/debat/leder/2015/09/naar-politiet-lyver

Det er kendetegnende for en retsstat, at man kan stole på, hvad politiet siger. Hvis det ikke er tilfældet, åbner der sig foruroligende perspektiver. Ikke alene har politiet et magtmonopol, der nødvendiggør en kontrol, som kun kan fungere, hvis politiet beretter sandfærdigt om deres handlinger. Det er også politiet, der indsamler beviser, og det er politiet, der afhører vidner, ligesom politifolks vidneudsagn typisk tillægges stor vægt i retssager – alt sammen noget, der selvsagt kræver, at politiet fortæller sandheden.

Alligevel har medierne alene inden for de seneste dage bragt historier, der tyder på, at politiet har et ikke helt ukompliceret forhold til sandheden. Eller sagt med andre ord: At nogen hos politiet tilsyneladende lyver.

https://solidaritet.dk/godt-raad-fra-advokat-overdrag-aldrig-beviser-hvis-du-anklager-politiet-for-vold/

Sagen skal for retten i løbet af 2023. Claus Bonnez, der er familiens advokat, vurderer, at sagen er kommet så langt, fordi familien ikke har overdraget bevismaterialet, så politiet har kunnet indrette sine forklaringer. Det har, ifølge Claus Bonnez, ført til otte falske forklaringer fra politiet, fordi familien ved hjælp af videoer kan dokumentere, at der er sket noget andet, end politiet har fortalt.

https://politiken.dk/indland/art8985202/I-et-%C3%A5r-har-politiet-stoppet-Mohammeds-familie-igen-og-igen.-Og-en-nat-i-april-fik-det-alvorlige-konsekvenser

Gad vide hvad der skete for Claus Bonnez i min [hel Danmarks] sag?

I dag den 19 december 2022 har jeg læst ovenstående avisartikel via Infomedia om Mohammed og hans familie. Dét er sagen Claus Bonnez er forsvarer i. En meget rystende sag, alle medier burde skrive om, og en sag der burde forelægges Folketinget og retsudvalget. Danmark har udviklet sig i en skræmmende retning. Nøjagtig som vi selv har oplevet.

Når jeg læser hvor mange års erfaring Claus Bonnez har, og hans erfaring med dansk politi, er hans adfærd i min og min famiies sag ekstrem alvorlig. Han ved nøjagtig hvad der foregå – som mange andre ligeledes gør. Claus Bonnez’s kortvarige indsats var en katastrofe.

Nu er lykkedes det mig at få en ny beskikket forsvarer (igen-igen) Anders Trøck-Kronberg. Jeg glæder mig helt vildt til at se, hvad de alle har af intentioner om at foretage sig den 9 maj 2023: Lad os se hvad de er i stand til!

Tillid, Troværdighed og Samfundssind

En formiddag sidder jeg udendørs på en cafè i København og nyder en kop kaffe i en stribe af den første forårssol, da en kvinde jeg ikke kender, stopper foran mit bord (…) Hun bliver stående lidt og gør mine til at sætte sig ved nabobordet (…) Jeg er på vagt. Måske er hun PET-agent.

Lars Findsen, Spionchefen – Erindringer fra celle 18, Politikens Forlag, 2022, s. 228-229

Som nævnt her, og i mine dokumenter, har vi prøvet det på egen krop ved flere lejligheder. Jeg har beskrevet to af dem. På side 232 i bogen af Lars Findsen, fremgår det bl.a. hvor let det er for politiet at få lov til at forfølge os andre, og hvor lidt der skal til før de sætter det i værk [fx. hævn]

Hvilket samfundsbidrag at udføre: At få penge for at kontakte andre under falske præmisser og ødelæggende ondt i sinde. For slet ikke at tale om dem der står bag. Alle de der udfører den slags arbejde, undergraver dét der kunne have været et sundt samfundsfællesskab. Som simple tyve i natten med kyniske og brutale mind-set. Som Stasi og Gestapo. Perverst afvigende

Samtalerne med ‘Liv’ fra 20 og 23 maj 2021 kan vi få afspillet under retsmødet den 9 maj 2023 i Landsretten: Vestre Landsret, Gabels Torv 5, 9000 Aalborg, kl. 9.00-16-00

De forsøgte sig igen den 27 maj 2021, dagen før retsmødet i Byretten, men min telefon var heldigvis slukket. Læs under JUNI (2021) længere fremme på denne side. Talebesked fra ‘Liv’:

Hej det er Liv igen
Jeg vil bare sige, at hvis det var at jeg kan gøørrre noget for dig inden i morgen, så bare gi’ besked hvis det er
...øhm...fordi vi har [..] samme historie
altså hvis vi snakker sammen igen kan jeg fortælle den men
men øhm…ligenu er tingene lidt tilspidsede…
øh…bare sig hvis der var et eller andet …at du eventuelt…et eller andet
du osse kan ringe og spørge om
hvad du skal bruge af information om til i morgen
så ring til mig, hvis det er jeg,
hvis jeg kan gøre noget eller der er noget du vil spørge om
ellers så godt at høre fra dig hvis du stadigvæk vil…
hvis du er interesseret i min opbakning—
øhm..ja god dag
Hej

🦋

NOVEMBER

Hvorfor er du bange??

Totalitarismes stræben efter total dominans forudsætter at frihed og uforudsigelighed fuldstændig elimineres, og det er netop hvad der sker når menneskene ikke befinder sig i en fælles verden, hvor de kan træde frem som unikke individer. Potentielt frie og spontane individer reduceres til lethåndterligt menneskemateriale, som kan danne råstof for fremstillingen af det ny menneske. Det er hvad totalitarismen i sidste instans går ud på.

Den Totalitære Terror, Einar Øverenget, Gads Forlag, 2006, Hannah Arendt, s.117

Glem nu ikke solidaritet. Netop når du står overfor det. Det overvældende. Det angstfyldte. Muligvis alene. Vær ikke bange. Kun i fællesskab kan vi vinde over det onde. Ondskab trives, hvor gode mennesker ser væk.

Du falder i. Præcis som dine forgængere. I krig. 99 % ser væk. De andre. Gør ikke.

Med alle midler forsøger opatse at stoppe dig. Fordi de ved, du er på rette vej. At forsinke det uundgåelige. De taber. Den vej de betrådte fra første færd.

De har tabt. Det er kun et spørgsmål om tid.

Om hverdagens ondskab:

De samme psykologiske og strukturelle lovmæssigheder, som muliggjorde holocaust, har
muliggjort inhuman behandling af syge borgere i ressourceforløb og i andre dele af
beskæftigelsessystemet i dag. Systemiske overgreb mod syge er kun blevet så alvorlige, fordi
mange medier længe afviste at fortælle om dem, og fordi der mangler politisk vilje til at ændre på
forholdene

Lisbeth Riisager Henriksen

🦋🦋🦋

At forfølge en sag – men hvilken en af dem??

Nordjyske og BT’s artikler på nettet, i trykt avis, og på Facebook til mit kendskab

https://nordjyske.dk/nyheder/mariagerfjord/ballade-i-boligblok-toer-ikke-gaa-alene-i-vaskekaelderen/154aba8b-1592-4e93-af0a-66fd6e20b892

-Den nemme del var at vinde i beboerklagenævnet.
Den svære del bliver at få hende ud, siger Lise Hansen med henvisning til, at der skal
klare beviser på regelbrud, hvis boligretten som den afgørende instans skal dømme til
udsættelse.

Nordjyske, 28 november 2020/20 maj 2021

https://nordjyske.dk/nyheder/mariagerfjord/klagenaevn-gaar-ind-i-balladesag-nye-overtraedelser-kan-sende-lejer-paa-gaden/f7d1cfc7-1095-4ce4-8f7a-d0b8fb04e57e

-Kampen er ikke forbi -Det er den bedste afgørelse, vi kan få her og nu. Men kampen er
ikke forbi, og kampen bliver hårdere. Nu går hun jo i boligretten med afgørelsen,
konstaterer Karen Lis Hvarre, beboerrepræsentant i afdelingen i Jernbanegade.

Seddel opsat i opgangen den 1 februar 2021 af ‘Lise Hansen’/’Lise Vang Hansen’ – én af dem der ikke tør gå i vaskekælderen (nov. 2020)

Ingen ønskede at jeg fik mulighed for at få Beboerklagenævnets afgørelse prøvet i Boligretten, Retten i Aalborg. Ingen …

Og spørgsmålet er om vi er havnet dér igen (2022/23)

Himmerland Nyt, Facebook

-Beboerklagenævnet har lagt vægt på, at vi klagere er troværdige. Men der skal mere
til i boligretten, tror Lise Hansen.

Nordjyske, 28 november 2020/20 maj 2021

https://nordjyske.dk/nyheder/mariagerfjord/nabostridigheder-eskalerer-kvinde-slaaet-med-jernroer/b893eadf-b8c3-44c5-af3f-8710ba69560a

https://nordjyske.dk/nyheder/mariagerfjord/stridigheder-i-opgang-eskalerer-til-vold-naboer-flygter/a2bb524e-91fc-4491-8c84-517433deada8

https://nordjyske.dk/nyheder/mariagerfjord/nok-er-nok-kvindelig-lejer-faar-det-roede-kort-efter-voldeligt-overfald-i-opgang/506f5a19-0ffc-4bed-bb93-d6f3d19e5253

https://www.bt.dk/samfund/naboer-flygter-fra-opgang-efter-angreb-med-jernstang-min-datter-tor-ikke-vaere-her

https://nordjyske.dk/nyheder/mariagerfjord/spinkel-lille-kvinde-slog-med-jernroer-saa-haard-blev-dommen/83b3ddd6-f247-4215-abd4-2d1a04cdd1c0

De er i stand til at gøre mange ting, med ufattelige metoder, men sandheden kan de aldrig fjerne.

⚖️⚖️⚖️

OKTOBER

Danish authorities and their unbelievable cynical methods

Indsat i dag den 22 otkober 2022

Afstumpede modborgere blottet for samfundssind

Skal jeg virkelig indgå en aftale og dømmes for noget jeg absolut ikke har gjort? Dømmes i en sag, sat i værk og orkestreret af danske myndigheder: et fuldstændig sygeligt set-up, hvor I har handlet ubegribeligt groft. I en sag hvor alt og alle har fået tilladelse til at begå alvorlige lovovertrædelser. En sag hvor I har mishandlet min familie og jeg igennem flere år

I må ikke være rigtig kloge!

Eksempel på et bredt samarbejde

Mange interessante navne … og hvor de har/har haft deres gang

https://www.altinget.dk/embedsvaerk/artikel/departementschef-om-stoejberg-sag-ministeren-ville-noget-andet-og-det-var-haardt-at-vaere-i

#ministre #ministerier #aarhusuniversitet #bredtsamarbejde #departementschef #DDR #kammerateri #20162022 #CV #godevennerjegringerligeforatfåfjernetpøbelværk #og/eller #deskalnedogrulle #viundskylderbareogkalderdetfejl #utilpasset #magtelite #korruption #lillespejlpåvæggenderhvemerfarligstilandether

https://nordjyske.dk/nyheder/mariagerfjord/ballade-i-boligblok-toer-ikke-gaa-alene-i-vaskekaelderen/154aba8b-1592-4e93-af0a-66fd6e20b892

Mette Frederiksen slog selv fast, at udtalelsen ikke drejede sig om et konkret eksempel

Berlingske media A/S

https://www.berlingske.dk/danmark/mange-undrede-sig-over-mette-frederiksens-eksempel-men-i-en-vaskekaelder-i

Her en af dem der ikke tør gå i vaskekælderen (Agent Provokateur, Justitsministeriet)

#nordjylland #nordjyske #BT #berlingskemedia #statsstøttedemassemedier #opstilling #genvalg #lemfældigomgangmedsandheden #uhelbredelig #kynisme #brutalitet #beskæftigelsesminister #allemidleribrug #utilpassedemette

https://www.avisen.dk/embedsmaend-ansatte-blev-beskyttet-mod-mette-f_292962.aspx

Et bredt samarbejde #DetDanskeRædselsregime #20172023 #ensagisagen (opdatering af 5 oktober 2022):

SEPTEMBER

Englenes univers, Christine Astell, Forlaget Hovedland 2005, s. 139

Lykkelig den, der har opnået visdom, den, der vinder sig indsigt; thi den er bedre at købe end sølv, bedre at vinde end guld

Ordsprogenes bog, 3: 13-14

🦋

“Vulnerability is the most normal human condition, I’ve ever encountered as a person spending 33 years on earth. I think we built barriers to hide it, but it is actually more normal than humor or the most masculine masks of power. Those are brief performances. But vulnerability is the most pervasive.” ⁠

Ocean Vuong
❣️ 

🦋

AUGUST

🦋

We’ve allowed language terrorists to control not only what we discuss but how we discuss it in fear of losing our comforts and conveniences. We’re increasingly passionless about a protected right that no other country guarantees: the right to speak recklessly and informally without persecution.

https://nypost.com/2022/08/15/what-we-can-all-learn-from-salman-rushdies-bravery/

The average American has been gradually and methodically intimidated to socially accept remaining silent on criticisms of an ever-expanding list of topics and demographics. We’ve adopted disclaimer language like “I’m not supposed to say this but . . .” before unleashing poignant critiques, and when we’re fatigued from constantly warning others before we speak, we begin to withhold our voices altogether.

JULI

I vores fars gemmer❤️, fandt jeg i æsken med skakbrikkerne, et udklip af en kronik af Birthe Rønn Hornbech, bragt i Politiken (2008), foruden et par udklip af skakresultater, fra samme avis. En avis vores far havde abonnement på i mange år, og som vi unger tog til os, og allerede var godt bekendte med at læse, så tidligt som i 13-års alderen. Jeg skal undlade at redegøre for mit syn på mediehuset JP/Politikens Hus, anno særligt de sidste fem år, og i udpræget grad siden 2020. Tilbage til kronikken, der i øvrigt er interessant og tankevækkende under flere punkter. Jeg er helt enig med Birthe. Mit fokus hér vil selvsagt handle om dét, jeg har beskæftiget mig med i mere end fem år: Det danske retssamfund, og jeg giver hermed Birthe Rønn Hornbech ordet:

Det drejer sig om tilliden til domstolene. Det drejer sig om at understøtte befolkningens tro på, at dommerne er både juridisk kvalificerede og upartiske. Det er derfor helt afgørende, at den juridiske dommer besidder de fornødne kvalifikationer for netop at beklæde dette embede, som er det embede af alle, der kræver på en gang, høje juridiske kvalifikationer, myndighed som retsleder og loyalitet over for grundloven og dansk ret i øvrigt. At denne loyalitet ikke blot skal være til stede, men være til stede på en sådan måde, at den enkelte dommer og dommerembedet og dommerstanden netop hos enhver, der møder i retten, ikke efterlader tvivl om, at disse kvalifikationer og egenskaber er til stede, sikres gennem udvælgelsesprocessen

Birthe Rønn Hornbech

Om uddannelse, der ikke kan staves uden dannelse, og en nøje udvælgelsesproces til disse yderst vigtige samfundsembeder:

Allerede det juridiske studium vil naturligvis i den grad opdrage vordende kandidater i danske retstraditioner og dansk måde at tænke juridisk på, at det vil være næsten umuligt at tænke sig kandidater, der vil være i stand til at møde op med en høj eksamen, der kan kvalificere til et dommerembede, uden at de samtidig har tilegnet sig forståelsen for danske retstraditioner og dansk juridisk tænkemåde. I øvrigt er en juridisk embedseksamen jo slet ikke den tilstrækkelige forudsætning for at blive dommer i Danmark. Dels forudsættes det, at man har nået et pænt eksamensresultat, dels at man efter embedseksamen skal igennem et længere uddannelsesforløb, før man kan søge en dommerstilling og får den.

Birthe Rønn Hornbech

Og sidst, men ikke mindst, i denne citatrække:

Hvis man kender menneskene, forstår man det jo godt. Det er en ældgammel menneskelig erfaring, at stærke personligheder ikke finder sig i undertrykkelse. Derfor føler de trang til at demonstrere deres ret og evne til selvstændighed.

https://politiken.dk/debat/kroniken/art5469176/Dommert%C3%B8rkl%C3%A6det-og-de-to-regimenter

Man behøver ikke være en “stærk personlighed”, for at påberåbe sig sin ret, trods er alt rigeligt!

⚖️ ⚖️ ⚖️ 

JUNI

I løbet af disse sider har vi set, hvordan den psykisk voldelige proces har udfoldet sig i visse sammenhænge, men det er helt klart, at denne liste ikke er udtømt, for disse fænomener overskrider langt parrets, familiens og arbejdspladsernes miljø. Man finder den i alle grupper, hvor folk kan rivalisere, især i skoler og på universiteter. Den menneskelige fantasi er uden grænser, når det drejer sig om at ødelægge andres gode selvopfattelse. På den måde skjuler man sine egne fejl og hævder sig selv. Når der er tale om magt, gælder det hele samfundet. Til alle tider har der været skrupelløse, beregnende og manipulerende mennesker, for hvem hensigten helliger midlet, men den nuværende mangedobling af psykiske voldshandlinger i familien og på arbejdspladsen er en indikator for den egocentrisme, der hersker i vores samfund. I et system, der bygger på den stærkestes ret, bliver de perverterede individer konger. Især når succes er målestokken, ærlighed ligner svaghed og perversitet er midlet, der klarer det hele. Under påskud af tolerance giver de vestlige samfund lidt efter lidt afkald på deres egne forbud. Men når ofrene accepterer alt for meget, sådan som de jo ofte gør, er de selv med til at udvikle perversiteter. Talrige ledere og politikere, som dog burde være model for de unge, bekymrer sig ikke om moral for at skaffe en rival af vejen eller for at bevare magten. Nogle misbruger deres privilegier og bruger psykisk pres af hensyn til staten eller til “det hemmelige forsvar” for at sikre deres eget privatliv. Andre beriger sig ved snu kriminalitet som misbrug af sociale midler, svindel eller skattesnyd. Korruption er blevet gangbar mønt. Imidlertid er en eller to psykisk voldelige individer i en gruppe, en virksomhed eller en regering nok til, at hele systemet bliver voldeligt. Hvis denne psykiske vold ikke bliver afsløret, spredes den på underjordisk vis gennem trusler, angst og manipulationer. For at binde et menneske psykisk er det i virkeligheden nok at vikle det ind i løgne eller kompromitteringer, der gør det medskyldigt i den psykiske voldsproces. Det er selve grundlaget for mafiaers eller totalitære regimers virke. Hvad enten det er i familier, i virksomheder eller i regeringer bestræber de perverterede narcissister sig på at ansvarliggøre andre for den katastrofe, de udløser, for så selv at optræde som frelsende engle og på den måde få magten. Derefter er det nok for dem ikke at besvære sig med samvittighedskvaler for at beholde den. Historien har vist os mange, der nægter at erkende deres fejl, ikke påtager sig deres ansvar, forstår at gøre brug af forfalskninger og manipulerer virkeligheden for så til sidst at viske sporene efter deres misgerninger ud

Hverdagens skjulte ondskab af Marie-France Hirigoyen, Borgens Forlag 2000, s. 219-220

🦋

Truth ❤️❤️❤️

❣️

MAJ

No regrets? Where did this phrase come from? Apparently from an exercise participant who said, “It will be chaotic and frightening, but you can’t wait until you have certainty. You have to act with no regrets.”

Patrick Wood

https://www.activistpost.com/2022/05/monkeypox-technocracys-next-wave-of-crimes-against-humanity.html

I will leave you with one last thought. These sophisticated looking experts at NTI’s simulation pretend that they are serving the “greater-good” by protecting us from unknown bio-terrorists. But, what if THEY are the real terrorists hoaxing the entire planet again as they did with SARS-CoV-2?

Patrick Wood

APRIL

https://childrenshealthdefense.org/defender/megyn-kelly-rfk-jr-fauci-vaccines-big-pharma-kennedy-family/

❤️

MARTS

https://www.activistpost.com/2022/03/crimes-against-humanity-tour-usa-april-23-june-19.html

🦋

Dr. Fuellmich summarized the Committee’s findings, ❤️❤️❤️

https://www.activistpost.com/2022/03/covid-grand-jury-court-of-public-opinion.html

❤️

Foreningen Lov og Helse har fått oversatt en interessant artikkel i den tyske avisen Berliner Zeitung publisert 16. februar 2022. Artikkelen er fra 5 fagpersoners (kjemikere) som setter alvorlige spørsmålstegn ved koronavaksinens sikkerhet, kontrollmekanismene for sikkerheten, bivirkningene samt lipid-nanopartiklene i vaksinene. De uttrykker også bekymring ved at de ikke får tilfredsstillende svar verken fra produsenten (Pfizer-BioNtech) eller Paul Erlich Instituttet. Paul Erlich Instituttet i Tyskland er tilsvarende Legemiddelverket i Norge.

steigan.no

Menneskerettigheder

Menneskerettigheder er fundamentale rettigheder og en frihed som alle mennesker har lige ret til. De er baseret på en forståelse for universelle og ukrænkelige værdier af menneskelig værdighed. Menneskerettigheder er uforanderlige rettigheder som tilhører alle mennesker på grundlag af deres medmenneskelighed, hvilket betyder, at de ikke kan bortgives eller tages fra dem.

https://unric.org/da/menneskerettigheder/

:

The doctor-patient relationship is being threatened. That means quality patient care is under fire like never before. Powerful interests are undermining the effective practice of medicine with politicized science and biased information. Now more than ever, patients need access to independent, evidence-based information to make the best decisions for their healthcare. Doctors must have the independence to care for their patients without interference from the government, media, and the medical establishment.

americasfrontlinedoctors.org

https://americasfrontlinedoctors.org/

🦋

“Every time we turn our heads the other way when we see the law flouted, when we tolerate what we know to be wrong, when we close our eyes and ears to the corrupt because we are too busy or too frightened, when we fail to speak up and speak out, we strike a blow against freedom and decency and justice.” – Robert Kennedy

https://childrenshealthdefense.org/

🦋

We, a group of international lawyers and a judge, hereby are conducting criminal investigation modelled after the United States Grand Jury proceedings. This Grand Jury Investigation serves as a model legal proceeding to present to a jury (consisting of the citizens of the world) all available evidence of COVID-19 Crimes Against Humanity to date against “leaders, organizers, instigators and accomplices” who aided, abetted or actively participated in the formulation and execution of a common plan for a pandemic. Crimes to be investigated include all acts performed or omitted by a person in pursuance of a common design to commit Crimes Against Humanity, and all such criminal acts condemned in the various communities of jurors around the world.

This investigation is of the people, by the people and for the people and shall be referred to as the ‘Peoples´ Court of Public Opinion. Having been unable to find a court to hear the actual evidence in the current system´s courts of law, we are undertaking this proceeding outside of the current system and based on natural law. This, in turn is founded on the firm belief that every person can easily distinguish between good and evil, and between right and wrong.

https://grand-jury.net/

🦋

Overdødelighed – tilladt og blåstemplet …

steigan.no
steigan.no

Verdens helt almindelige civilbefolkning vs. en global selvudnævnt elite

rairfoundation.com

🦋 

FEBRUAR

World Economic Forum – en elitær agenda

Den tyske økonomen og journalisten Ernst Wolff mener at mange av de nasjonale lederne som er inkludert i Young Global Leader-programmet har blitt valgt ut for deres vilje til å gjennomføre den tøffe agendaen med nedstengninger de siste årene uten å stille noen spørsmål

steigan.no

⚖️ 

The Canadian Armed Forces are once again targeting one of their high-ranking officers who has spoken out against government-ordered mandates and authoritarian restrictions. Canada is the latest left-wing government to target military or police officers defending their nation’s constitution

rairfoundation.com

⚖️ 

De, i Danmark, der fortsat har mod, ægte moral, retfærdighedssans og integritet intakt ❤️ 

fbf.one

More crucial information to WeThePeople

Dr. David Martin https://www.m-cam.com/about-us/ #StayTrue #WeThePeople

GRAND JURY – THE COURT OF PUBLIC OPINION

https://www.grand-jury.net/ ❤️❤️❤️

Incredible hard work from dedicated brave honest wonderful intelligent people – on behalf of all human beings on the this beautiful planet – for humanity🦋

#integrity #moralofhighandtruestandard #courage #equaljustice #neveragain #tyranny #and #crimeagainsthumanity

The Public Opinion is overwelming, signifant importnant. Watch for instance the Truckermovement and regular peoples opinion on that!: Together we are the strongest❣️#TruckersForFreedom2022

⚖️⚖️⚖️

💚 🧚🏾‍♀️ 💚 

⚖️⚖️⚖️   

Få Hærdet af Casper Fauerholdt som Hæftet bog på dansk – 9788773390191 (saxo.com)

Bogen ligner en manual for den behandling mine børn og jeg er udsat for, nu igennem flere år. Vi er ufarlige og fuldstændig uskyldige. Mit eneste brøde var, og er, at fastholde, at vi i Danmark har et begreb og princip der hedder Lige for Loven. At Danmark er et retssamfund og demokrati. Det kæmper jeg videre for. Jeg giver aldrig op!

Hvis copyright er overtrådt, så forsikrer jeg jer om, at det er sket i den gode sags tjeneste, og for at komme flest mulige danske medborgere til gavn.

⚖️ 

7-Year-Old Dies 11 Days After Pfizer Shot, VAERS Report Shows

🦋 

JANUAR 2022

We Will Not Comply §§§

❤️ ❤️ ❤️ 

https://twitter.com/i/status/1487152921766678533

Elfenbenstårnets ulyksagligheder

Skrammellegepladsens

fostervandsforgiftninger

Manifestbestilling

for fortolkningsforklaring

Ud i de økogrønne vænger

Sanke fascinerende konsensus

I lige linje

Langs historisk

selvophøjet idiotiideologi

🦋 

To be on the right side of history

Integrity and courage

❤️❤️❤️ #havecourage #standfirm #nevergiveup #sincerity #integrity

Courage

https://rumble.com/embed/vkhcfa/?pub=m6fb1

A license to kill

https://childrenshealthdefense.org/defender/vaers-cdc-myocarditis-tops-list-covid-vaccine-injuries-teens/?

“Sunlight is the best disinfectant” – Louis Brandeis

EVIDENCE:

Dr. David Martin was recently interviewed by Attorney Reiner Fuellmich who is seeking to bring criminal charges against crimes committed during the COVID-19 Plandemic (…) In this interview with Attorney Reiner Fuellmich, Dr. Martin goes into detail about how the patents for Sars coronaviruses existed before any “outbreaks,” as did the patents on “spike proteins” to produce vaccines. They precede the current COVID-19 virus by 20 years. The original research into these vaccines was for veterinary purposes, rabbits and canines, and then was used in 2002 and later by Anthony Fauci and the U.S. National Institute of Health for AIDS vaccine research. 

https://www.bitchute.com/video/WfYoIdLmN4jk/

Crucial and very important information from intelligent people with great courage and integrity ❤️❤️❤️. We the People from all over the world need these brave people to speak up and enlight the rest of us. Good to watch again and again.

Do some people get Placebo vaccines?? … and others the deadly ones??

The truth will always be revealed

EPISODE 239: SEEKING JUSTICE

🦋

In the end, the truth will always be revealed, and the truth about the coronavirus policy is beginning to be revealed. When the destructive concepts collapse one by one, there is nothing left but to tell the experts who led the management of the pandemic – we told you so.

https://swprs.org/professor-ehud-qimron-ministry-of-health-its-time-to-admit-failure/

To pay attention to patterns

This very important article is information and quotes about – and from Klaus Schwab himself

The “partnerships” which the WEF creates are aimed at replacing democracy with a global leadership of hand-picked and unelected individuals whose duty is not to serve the public, but to impose the rule of the 1% on that public with as little interference from the rest of us as possible.

https://winteroak.org.uk/2020/10/05/klaus-schwab-and-his-great-fascist-reset/

In his most recent book he provides a historical context, noting that “antiglobalization was strong in the run-up to 1914 and up to 1918, then less so during the 1920s, but it reignited in the 1930s as a result of the Great Depression”

There are obviously fundamental dissimilarities between a pandemic and a war (that we will consider in some detail in the following pages), but the magnitude of their transformative power is comparable. Both have the potential to be a transformative crisis of previously unimaginable proportions

How to create a new Great Depression …

So how is an honest technocrat supposed to roll out his preferred future for the world without the agreement of the global public? How can Schwab and his billionaire friends impose their favoured society on the rest of us?

One answer is relentless brainwashing propaganda churned out by the mass media and academia owned by the 1% elite – what they like to call “a narrative (…) Funnily enough, two years later there was indeed a “pandemic” and these “pre-agreed emergency circumstances” became a reality. This shouldn’t have been too much of a surprise for Schwab, since his WEF had co-hosted the infamous Event 201 conference in October 2019, which modelled a fictional coronavirus pandemic.

https://winteroak.org.uk/2020/10/05/klaus-schwab-and-his-great-fascist-reset/

https://winteroak.org.uk/2020/10/05/klaus-schwab-and-his-great-fascist-reset/

Bill Gates and his love [urgent need] for pandemics (2015):

A virus and it’s everlasting mutation-friends …

🦋

Thank you ❣️ to all the decent people with integrity and a true moral intact: alternative media, doctors, lawyers and everyone else

❤️❤️❤️

Watch

Integrity

Important ❣️ Attorney Viviane Fischer, Dr. Justus Hoffmann (attorney), Dr. Wolfgang Wodarg, Dr. Reiner Fuellmich (attorney), Prof. Mattias Desmet

Mediernes rolle i vores fælles verden

http://www.thehighwire.com/videos/mikki-willis-exposes-media-madness/

“Del sits down with visionary filmmaker Mikki Willis to discuss his new projects after The Plandemic’s viral juggernaut and their shared fight to spread truth in these unprecedented times.”

🦋

Vaccines safe and effective? Missing data … deliberately?

“We are aware that the state of Israel is perceived as ‘the world laboratory’ regarding the safety and efficacy of the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine, as reflected by statements made by Dr. Albert Bourla, Dr. Anthony Fauci, and other senior figures in leading health authorities throughout the world,” the letter reads. “It is therefore our understanding that the data and information coming from Israel play a crucial role in critical decision-making processes in regards to COVID-19 vaccination policies. We thus see it of utmost importance to convey a message of warning and raise our major concerns regarding potential flaws in the reliability of the Israeli data with respect to the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine, as well as many significant legal and ethical violations that accompany the data collection processes.”

https://americasfrontlinedoctors.org/news/post/breaking-israeli-physicians-scientists-advise-fda-of-severe-concerns-regarding-reliability-and-legality-of-official-israeli-covid-vaccine-data/

The Israeli Professional Ethics Front concludes its notice to the FDA: “In accordance with the accepted perception established after World War II, the findings of experiments obtained in illegal and immoral ways should not be relied upon. We believe that the same rules should apply to the findings of the current experiment in Israel, since these findings were obtained through significant legal and ethical infringements. Our conclusion is further reinforced by the significant doubts about the reliability of the data reported by Israel, as detailed above, and the consequent major concern that their use might be misleading and thus disrupt the decision-making processes pertaining to the Pfizer-BioNtech COVID-19 vaccines

The letter is signed by Dr. Sorin Schapira, MBA, Eitan Marchand, Dr. Moran Kronenberg, Dr. Sergei Bianover, Ph.D, Prof. Alon Warburg, Dr. Boaz Ilan, Prof. Eti Einhorn, Dr. Daniel Mishori, Adv. Orly Yaron, Prof. Natti Ronel, Dr. Ety Elisha, Adv. Dana Kovalskiy, Adv. Galit Polatchek, Adv. Yoram Morim, Dr. Yaffa Shir-Raz, Adv. Yossi Bitton, Adv. Valentina Nelin, Dr. Ilan Makover, MD, Osnat Navon, Dr. Itsik Vorgaft, and Dr. Yael Stein, MD. (https://americasfrontlinedoctors.org/news/post/breaking-israeli-physicians-scientists-advise-fda-of-severe-concerns-regarding-reliability-and-legality-of-official-israeli-covid-vaccine-data/)

DECEMBER

Crimes Against Humanity

The stark lesson of the Holocaust is that whenever doctors join forces with government and deviate from their personal, professional, clinical commitment to do no harm to the individual, medicine can then be perverted from a healing, humanitarian profession to a murderous apparatus. What sets the Holocaust apart from all other mass genocides is the pivotal role played by the medical establishment, the entire medical establishment. Every step of the murderous process was endorsed by the academic, professional medical establishment. Medical doctors and prestigious medical societies and institutions lent the veneer of legitimacy to infanticide, mass murder of civilians.

Survivor of Holocaust Vera Sharav

Bill Gates, Dr Fauci And Big Pharma Accused Of Crimes Against Humanity In Complaint To International Court

🦋

Hvad må den danske befolkning gerne dø af?

https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/borgere/befolkning/doedsfald

Hvert år dør eksempelvis omtrent 20.000 mennesker i Danmark af noget uoplyst og øvrige årsager. Det må vi gerne.

Hvert år dør mere end 15.000 mennesker i Danmark af kræft. Det må vi gerne.

Hvert år dør eksempelvis mellem 6-7000 mennesker af hjertesygdomme. Det må vi gerne.

Hvert år dør eksempelvis mellem 3-4000 mennesker af astma og bronkitis. Det må vi gerne.

Der findes, som i virkeligheden, en lang række årsager vi gerne må dø af, blot- og så længe det ikke er af virussen.

Og vi må for resten også gerne (måske endda hellere end gerne …) dø af vaccinerne.

The Pfizer Inoculations For COVID-19 – More Harm Than Good – VIDEO

En gang i tidernes morgen, da virusideologiens totalitærgardister startede deres mareridtsscenarie op, handlede det om udsatte og sårbare … især ældre:

“Du må sørge for ikke at være skyld i at dine bedsteforældre dør, og derfor kan du nok forstå, at det er nødvendigt at du ikke kan gå på arbejde og i skole, i biografen, være sammen med din familie og venner, til sportsaktiviteter, og alt det du nu kan finde på af indhold i dit liv. Samtidig er det vigtigt at du afspritter dig selv mange gange dagligt, og holder afstand til alle mennesker du skulle møde på din vej. I er potentielt supersmittespredere” (osv. osv.)

Både vinteren sidste år og i år, men også generelt i de sidste to år, har udredningen- og behandlingen af alle de ting vi gerne må dø af, haltet gevaldigt, og så alvorligt, at dem der har behov for det, ikke går til lægen. Læg dertil oveni, at magthaverne kan suspendere denne vestlig-demokratiske-velfærds-garanti, så let som prinsessen siger “duer ikke”, i x-antal dage og måneder, foranlediget af en tilsyneladende overbelastning, af dén ene ting vi under ingen omstændigheder må dø af. Og naturligvis skaber det pukler – og puklers pukler – i fremtiden, således at det kun bliver værre og værre i forhold til at blive udredt og komme i behandling… for alt det vi gerne må blive syge- og afgå ved døden af.

Vi taler om udredning og behandling i et sundhedssystem, de fleste har betalt til igennem mange år

Et borgerbetalt sygehusvæsen, borgerne ikke kan få lov at benytte, hvis de skulle få brug for det! Vi taler om udsatte og sårbare … Men kun en gang imellem…når der, i manipulationens navn, er brug for det.

Mit yngste, da endnu ikke voksne barn, blev i efteråret 2020 temmelig syg. Vi vidste ikke hvad det kunne være, så han gik til lægen, men før noget som helst kunne iværksættes, skulle han testes for virussen. Det gik der to dage med (pas i øvrigt på med at blive syg for tæt på en weekend). Da han så kunne gå til lægen, efter at være erklæret virus-negativ, tog lægen en blodprøve. En blodprøve! (mind you). For at finde ud af hvad der kunne være på færde. Svar på det tog også et par dage. Resultatet åbenbarede en virus-art vi gerne må få (herunder også virussens langtids-senfølger) nemlig kyssesyge eller Mononukleose: almindelig (og tilladt) forekommende virus hos unge mennesker:

https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/infektioner/sygdomme/virusinfektioner/mononukleose-kyssesyge/

Det er ikke en spændende virus at erhverve sig. Jeg vil hermed påstå, at den er langt værre end virussen vi ikke må få – og under ingen omstændigheder må dø af. Jeg var bekymret for om det kunne være difteri, og havde det nu været det, ja da kunne mit barn nærmest for længst være død, taget virus-forsinkelsen i betragtning. Men igen, vi må gerne dø af alt muligt andet, så længe det ikke er af virussen.

Difteri: https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/infektioner/sygdomme/bakteriesygdomme/difteri-strubehoste/

Velkommen til en brutal og koldblodig molboprovins – en lille provins i det nye store, samlede, statsglobale, og svært brutale, MolboImperium

🦋

Questioning the competence and integrity of government bureaucracies like the FDA doesn’t make someone a bad person or a spreader of disinformation. Government bureaucracies can be wrong, and historically the citizens of democracies have viewed it as not only their right but their duty to scrutinize public officials’ decisions. Dissent is an integral part of the sacred compact between government and governed that underpins a free society, and Americans allow the current regime of censorship to continue at their extreme peril.

https://thefederalist.com/2021/12/14/forcing-people-into-covid-vaccines-ignores-important-scientific-information/

🦋

“How does a vaccine that receives approval in 108 days now require 55 years just to release information?” Norman said to Fox News. “It sounds like the beginning of a very bad joke.”

https://www.foxnews.com/health/fda-may-not-release-full-details-on-covid-19-vaccine-data-until-2097-report-says

💙

Always Love (14 december, 2021)

💙

http://www.bitchute.com/video/rvkaOdrXKEQc/

“It’s all been a pack of lies”

Dr. Roger Hodkinson

🦋

Ødelæggende fællesskaber

På det seneste har danske skattebetalte statsmedier afsløret hvordan arbejdsklimaet er dysfunktionelt og ødelæggende på udvalgte mediearbejdspladser. Det er ikke første gang den danske befolkning hører om det. Og det bliver heller ikke sidste gang. Overrasket er kun de færreste, efterhånden. Brutal og krænkende adfærd og magtmisbrug. At holde hånden over magtfulde arbejdskollager, der er ødelæggende for dét der kunne have været sunde fællesskaber. Vi er vant til den slags historier. Og både jeg og min familie har været under den slags brutale mishandling i over tre år – fra det første trusselsbrev tikkede ind i 2018 og frem til nu, og hvor metoderne kun er blevet grovere og grovere.

Jeg skrev blandt andet om det i bogen Jeg foretager mig herefter ikke yderligere 1 (februar 2020). Om at være oppe imod den slags mennesker og fællesskaberne de sammen skaber og udgør – kun for at kunne tilføje endnu mere i bogens del 2 (juni 2021). Magtfulde mediefolk er bl.a. involveret.

På trods af, at jeg netop skrev, at alle disse mennesker og de institutioner de udgør, ikke kun mishandler os: de mishandler sig selv og deres nære relationer – så blev metoderne kun endnu grovere, i forsøget på at stoppe mig i at informere omverdenen, om dét der skulle vise sig at være et alvorligt statsbedrageri. Og det var (og er) noget nær et slaraffenland af ivrige meddeltagere, fra en tilsyneladende uudtømmelig bunke af morads, der kunne plukkes fra, og få med på holdet. Disse mennesker sender deres egne kære ud i sådan et samfund. Tankevækkende, men måske ikke alligevel.

Sådanne fællesskaber baseret på løgn, manipulation, frygt og krænkelser er holdt oppe af hver enkelt individ, der udgør et vigtigt led i kæden. Fuldstændig som i et diktatur. Et sygt system der kun og udelukkende holdes oppe, og kun kan eksistere, hvis hver enkelt holder fast. Der skal ikke mere end ét eneste brudt led til før hele systemet går under. Så det er både skrøbeligt og stærkt på samme tid.

Medieskandalerne sejler rundt i et i forvejen stærkt svækket og sygdomsramt hav. Selve fundamentet er pilråddent. Helt ind i selve kernen. Vi ved hvordan det går for sig i magtens centrum. Historierne er endeløse. Det eneste der kan stoppe dem, er bare det ene brudte led i kæden. Det kan skabe en kædereaktion og nedbryde det ødelæggende.

Sunde fællesskaber udgør et sundt samfund – og det begynder hos dig og mig.

Tidligere chefredaktør for bl.a. Berlingske Elisabeth Rühne om hvordan medierne burde være moralske spydspidser

https://www.berlingske.dk/kommentarer/tidligere-chefredaktoer-berlingske-medias-koncernchef-sender-et-signal

Medierne holder magthaverne i ørerne. De afslører og graver ubehagelige sager frem for at afsløre kritisabel magtudøvelse. Det være sig hos myndigheder, i regeringskontorer eller hos virksomheder. Det er det der er deres vigtigste opgave. De er sat i verden for at være moralske spydspidser

Citat taget fra Deadline, DR, 13 december, 2021

Der er nok at tage fat på …

Om at manipulere data, og alvorlig misbrug af PCR-test

“What I will show you is that there are so many inconsistencies and missing information in the data – as is the case for most studies into covid vaccine effectiveness – that few conclusions can be drawn other than that it provides no real evidence that the benefits outweigh the risks.” Norman Fenton

🦋

Terrorisering af den helt almindelige befolkning

Jamen, selvfølgelig! … (set i dag den 7 december 2021)

⚖️ 

Dr Vladimir Zelenko – This Is The Worst Crime In The History Of Humanity

🦋

I dag bliver en mand, vi kender, bisat. Han var et menneske. En vigtig person i de fællesskaber han færdes i. En ven. Et familiemedlem. Han døde 46 år gammel. Omtrent en uge efter at have modtaget den tredje vaccine. Den tredje dosis, der anbefales af den danske regering og støttepartier, herunder udpegede sundhedsmyndigheder. Foreløbig til udsatte og sårbare. Foreløbig. En sikker og virksom vaccine – så dækkende at man skal have hele tre doser på under ét år … for at være på den sikre side.

Han døde midt under en idrætsudøvelse, han har så ofte praktiserede. Hvorfor han kan karakteriseres og rubriceres som udsat og sårbar aner jeg ikke. Han var en fin og velfungerede mand på 46 år. At hans død skyldes vaccinedoserne er en reel årsag. Det er en altoverskyggende mulighed. For det er sket for tusindvis af andre mennesker verden over.

Immunsystemet er et ekstremt intelligent system – guddommeligt intelligent – og forskere er langt fra at forstå det til fulde. Vacciner rangerer langt, langt under. Det er en one-fits-all løsning der oftest gøre mere skade end gavn. Sidste år, under december 2020, skrev jeg her om effekten af eksempelvis influenza-vacciner, direkte taget fra Statens Serum Instituts hjemmeside. Effekten er overraskende lav.

Under juni 2020 sidste år skrev jeg her om tuberkulose: om hvor overrasket jeg blev over at det er en voldsom udbredt sygdom (jeg troede den nærmest var udryddet), med over ti millioner smittede årligt, og mere end en million dødsfald – hvert år! Det foregår bare fortrinsvis i tredje-verdens-lande:

Der dør ca. mellem 1,5 – 1, 8 millioner mennesker af tuberkulose om året! Omkring 10 millioner smittes årligt!

“Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO blev omkring 10 millioner mennesker syge med tuberkulose i 2018 – heriblandt over 1 million børn. 1,5 millioner dør hvert år af tuberkulose.” http://www.msf.dk/medicinsk-noedhjaelp/tuberkulose/

Så WHO er klar over det særdeles uhyggelige omfang??

“Hvert 21. sekund dør et menneske af sygdommen.” (msf.dk)

Ca. en fjerdedel af verdens befolkning bærer tuberkulosebakterien i kroppen, hvoraf 5-10 % vil udvikle sygdommen. Det vil sige, at bakterien hviler og kan gøre det igennem et menneskeliv hos sin vært. Nå, tænker man! hvor bliver det globale massehysteri af? En sygdom der smitter via dråbe (host osv.). Over en million dødsfald om året. En sygdom, der får en vis virus til at tage sig temmelig ynkelig ud. Så, hvor i alverden bliver ramaskriget over den dødelige sygdom af? Hvorfor ingen panik world-wide?

Er det fordi 87 % af sygdom- og dødsfald sker i Afrika, Asien og Stillehavsregionen? https://www.ssi.dk/sygdomme-beredskab-og-forskning/sygdomsleksikon/t/tuberkulose

At myndighedspersoner på det kraftigste anbefaler – og hvis det ikke hjælper indfører tvang, sådan at vi alle skal modtage disse eksperimentelle, nødgodkendte injektioner med stoffer der er potentiel dødelige, synes kriminelt i min verden. Man har viden om at nogle mennesker decideret afgår ved døden efter at have modtaget statsanbefalet vaccinationer. Men det er fuldt ud lovligt. Vi skal vaccineres! Om vi dør eller invalideres. Vi skal!

En familierelation til nær familie får en alvorlig hjerneblødning. Hun er vaccineret. 49 år gammel.

En ældre kvinde falder pludselig om. Hun har fået en hjerneblødning og bliver halvsidelammet.

De tre tilfælde kender vi personligt til. Tre tilfælde indenfor en tidsramme på cirka et halvt år. Det er aldrig sket før. Indenfor så kort et tidsinterval.

Vi kender ikke til et eneste tilfælde af nogle der har været syge af virussen. Smittede jo, men de var alle friske som havørne!

Der er tusindvis af sundhedsuddannede verden over man ikke lytter til. Utrolig dygtige fagpersoner. Som censureres. På trods af, at den vestlige verden påstås at være demokratier. Man ønsker ikke en stor og mangfoldig gruppe af veluddannede borgere indenfor sundhedsområdet, der kunne indgå i et vigtigt vidensforum, hvor man først og fremmest analyserer virussen og data, og herefter, funderet på et objektivt grundlag, anbefaler eventuelle tiltag. Gavnligt for hver enkelt borger og for samfundet som et hele. I stedet gøres der brug af massiv propaganda og stærk subjektiv ekspertviden. Udøvet af en lille skare ud af et helt samfund.

På trods af dødsfald og invaliditet fortsætter myndighedspersonerne og propagandageneralerne ufortrødent. Fordi vi skal!

Skal de også?? …

https://openvaers.com/covid-data (USA)

VAERS is the Vaccine Adverse Event Reporting System put in place in 1990. It is a voluntary reporting system that has been estimated to account for only 1% (see the Lazarus Report) of vaccine injuries. OpenVAERS is built from the HHS data available for download at vaers.hhs.gov

https://openvaers.com/index.php

https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/temaer/indberettede-bivirkninger-ved-covid-19-vacciner/ (Danmark)

Lægemiddelstyrelsens datagrundlag giver ikke anledning til mistanke om, at vaccinen kan give bivirkninger i form af blodpropper.

https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/2021/status-paa-behandlede-indberetninger-om-formodede-bivirkninger-ved-comirnaty-pfizerbiontech,-uge-48/

I Danmark får man stort set ingen bivirkninger der kan relateres til vaccinerne … hvorimod virussen kan generere alverdens alvorlige langtidsvirkende genvordigheder – herunder “lidt problemer med lugtesansen” [intern bemærkning og besked ,,, ]

🦋

NOVEMBER

Zersetzung

So, why use Zersetzung? For any number of reasons. First, there is the in terrorem effect of the technique. The victim doesn’t know what is happening, and everybody around the target can watch as he or she crumbles under the relentless pressure of state harassment.

https://www.thegreatcoursesdaily.com/east-germanys-stasi-surveillance-tactics-and-impact/

Danmark anno 2021: Aarhus Universitet- og den danske stat/Hobro Boligforening og …

Nogle er helt sikkert ikke klar over hvad de deltager i – det er andre til gengæld. Når disse nogle ikke er klar over hvad de deltager i, er det fordi de får fortalt grusomme løgnhistorier om andre. Det gøres, fordi det er den eneste måde de kriminelle kan gøre et tamt forsøg på at komme ud af deres usle tilstand og slemme knibe. Samtidig er løgn det eneste sprog uslingene kender til.

Alle I stakler: I bliver overraskede over afsløringen af jer alle (ikke noget jeg tror, men ved!) … I perfekt tilpassede og lydige DDR-borgere!

Forfærdede og overraskede bliver især de fleste – alle de mange ordentlige og anstændige medborgere. Danmark har over for omverden mistet den uskyld vi har pralet med at have været i besiddelse af.

🦋

Ny verdens ideologi – virkeliggjort af dybt afstumpede

Den nye variants navn: “On 26 November 2021, WHO designated the variant B.1.1.529 a variant of concern, named Omicron” (who.int)

Vaccinens navn fra Pfizer/BioNTech: “Comirnaty (Pfizer/BioNTech)” (laegemiddelstyrelsen.dk)

🦋

OKTOBER

Et nyt verdensherredømme i det 21. århundrede, og lovløse tilstande i Danmark

At vælge sin skæbne – Imre Kertész, Historien er ikke slut. Samtaler med 36 europæiske forfattere, Thomas Thurah, Gyldendal, 2000, 368:

– De gør koncentrationslejren til billede på totalitarismen, det er for så vidt et billede, der omfatter en stor og vigtig del af det tyvendes århundrede?

– Auschwitz og totalitarismen er helt afgørende begivenheder eller fænomener i det tyvende århundrede. Vil man forstå vores tidsalder og de mennesker, der har gennemlevet dem, må man starte dér

– Tilpasning er nøgleordet?

– Ja, folks tilpasning, tilpasning til et system. Jeg synes, det er lykkedes meget godt i De skæbneløse at beskrive, hvordan man tilpasser sig en absurditet. Og denne tilpasning til det absurde har jeg set gentaget. Jeg har set, hvor let et diktatur kan forføre folk, hvor let og smertefrit man tilpasser sig. Det er utroligt, hvad der skete i Auschwitz, disse absurditeter. Det havde ikke været muligt uden menneskers evne til at tilpasse sig. Det er forfærdeligt, og det har efterladt et dybt traume, som findes den dag i dag. Og muligheden for, at det sker igen, findes stadig”

🦋

Hen imod en sociologisk teori om moral, Modernitet og Holocaust, Zygmunt Bauman, Hans Reitzel, 1994, 221-222:

”Der ville ikke have været nogle krigsforbrydere og ingen ret til at anklage, dømme og henrette Eichmann, hvis der ikke havde eksisteret visse grunde til at opfatte selv disciplineret adfærd, der helt og holdent overholdt de på det pågældende tidspunkt og sted gældende normer, som kriminel. Og man ville ikke på nogen måde kunne opfatte straffen for en sådan adfærd som andet og mere end de sejrendes hævn over de besejrede (et forhold, der ville kunne vendes på hovedet, uden at straffens princip blev anfægtet), hvis der ikke fandtes argumenter uden for eller over samfundet, som kunne godtgøre, at de pågældende handlinger kolliderede ikke blot med en retrospektivt indført juridisk norm, men også med moralske principper, som samfundet nok kan suspendere, men ikke erklære irrelevante” (s.221)

”Hvad vi har forlangt under disse retssager, hvor de anklagede har begået ”lovlige” forbrydelser, er, at mennesker skal kunne kende forskel på rigtigt og forkert, selv når deres eneste rettesnor er deres egen dømmekraft, som tilmed strider totalt med det, de må opfatte som omgivelsernes enstemmige opfattelse. Og dette spørgsmål er så meget alvorligere, som vi ved, at de få, der var ”arrogante” nok til kun at stole på deres egen dømmekraft, på ingen måde var identiske med dem, som fortsatte med at henholde sig til de gamle værdier, eller som lod sig lede af en religiøs tro. Efter hele det respektable samfund på den ene eller anden måde havde underlagt sig Hitler, var de moralske maksimer, som fastlægger den sociale adfærd, og de religiøse bud – Du må ikke begå drab – som vejleder samvittigheden, stort set forsvundet. De få, der stadig var i stand til at kende forskel på rigtigt og forkert, støttede sig i virkeligheden kun til deres egen dømmekraft, og de gjorde det frivilligt; der var ingen regler at holde sig til, hvorunder de specifikke tilfælde kunne rubriceres. De måtte tage stilling til hvert enkelt spørgsmål, efterhånden som det opstod, efter som der ikke fandtes regler for det aldrig før oplevede” (s.221-222).

”Med disse præcise ord havde Hannah Arendt formuleret spørgsmålet om det moralske ansvar for at modsætte sig socialisering. Det åbne spørgsmål om moralens sociale grundlag var skudt til side: Uanset hvilken løsning man foreslår på dette problem, kan skellet mellem godt og ondt ikke få sin autoritet og bindende kraft fra de sociale kræfter, der sanktionerer og opretholder det. Selv når et individs adfærd fordømmes af gruppen – ja, af alle grupper – kan den godt være moralsk; og en handling, som samfundet anbefaler – selv hele samfundet i enighed – kan godt være umoralsk. Modstand mod adfærdsmæssige regler, som håndhæves af et givent samfund, hverken bør eller kan legitimeres under henvisning til et andet samfunds normative påbud – for eksempel hentet fra fortidens moralske visdom – som nu afvises af den nye sociale orden. Spørgsmålet om den moralske autoritets samfundsmæssige grundlag er med andre ord moralsk irrelevant” (s.222).

💙 

Når dét man kalder det svage led i virkeligheden viser sig at være blandt de stærkeste – tusind tak 💙

 💙 

SEPTEMBER

fraværet af en reel demokratisering af det […] samfund har været den faktor, som har muliggjort både personlighedskulten, tilsidesættelsen af loven og undertrykkelsen i […] – og for at være direkte: en række forbrydelser baseret på magtmisbrug

Gorbatjov (GULAG, Anne Applebaum, s. 607)

Han kom ikke til næste time. Da vi spurgte hvor han var, fik vi at vide at han var rejst og ikke skulle undervise os mere. Underforstået: Han var kommet i fængsel. Nogen havde sladret. Sådan var tiden. Men sådanne tider har der nok været i alle lande. Dengang de danske konger regerede i Norge, kunne man vel heller ikke sige noget dårligt om dem? Sådan er historien. Den regerende magt har altid været bange for kritik og har styret informationsstrømmen

Russiske skæbner, Marie Tetzlaff, s. 66-67

Giver loven jer virkelig lov til at straffe et menneske to gange for den samme forseelse? Anklageren så forundret på mig. ‘Nej, selvfølgelig ikke. Men hvad har loven med sagen at gøre’

(Gulag, Anne Applebaum, s. 505)

Opgaven for politiet i en totalitærstat er ikke at opklare forbrydelser, men at være til rådighed når regeringen [magteliten] beslutter sig for at arrestere en bestemt kategori af indbyggere

Ibid, s. 34

Et fravær af retsbeskyttelse. Magtens grådighed. Magtelitens groteske lovovertrædelser. Deres afstumpede fællesskaber. Total mangel på anstændighed, medmenneskelighed og almindelig intelligent dannelse. Danmark er uigenkendelig!

JULI

Myndigheders ikke-tilladte og farlige stillingsmisbrug

Som tidligere nævnt, her på siden (2020), har jeg svært ved ikke at sætte begrebet myndigheder permanent i kursiv. Bag termen, ureflekteret gentaget så det eksempelvis kan sammenlignes med ordet det, gemmer sig et fællesskab af personer, helt almindelige danske statsborgere – ansatte under det vi kalder den danske stat (regioner og kommuner medregnet) – der tilsyneladende i kraft af disse statsbetalte hverv, som naturligt indlejrede fossiler i kridtklinter, i tilgift overdrages en ikke ubetydelig nærmest naturgiven magt.

Jeg tror, vi alle kan blive enige om, at til et hvert arbejde følger et ansvar. At varetage sin stilling ansvarligt og pligtopfyldende. I uendelige mange hverv er det faktisk livsvigtigt. Alle er vi dybt afhængige af, at vi hver især opfylder disse kriterier, i det arbejde vi varetager. Ingen, og der er virkelig tale om ingen, gives beføjelser til at misbruge sin stilling og derved udgøre en fare for sine medborgere. Ingen har nemlig ret til at give og overdrage sådanne farlige beføjelser. Ingen.

Hvorfor sker det da alligevel? Hvorfor er det så godt som almindeligt at andre medborgere misbruger de stillinger, de er betroet? Et dagligdags forekommende fænomen. Når nu det er farligt.

End ikke en monark eller statsminister har beføjelser til at tillade stillingsmisbrug, eller selv at misbruge sit embede.

Hvis du ejer et spisested og serverer mad for dine medborgere, har du ikke lov til at give stort på hygiejne og ansvaret for at servere ikke-fordærvet mad. Det er livsvigtigt at du varetager dit arbejde ansvarligt og pligtopfyldende. Hvis du har ansvaret for at transportere fra én til mange medborgere i eksempelvis fly, bus, bil, færge da er det livsvigtigt at du varetager dit arbejde ansvarligt og pligtopfyldende. Hvis du i dit arbejde passer og drager omsorg for andre medborgere, er det livsvigtigt at du varetager dit arbejde ansvarligt og pligtopfyldende. Hvis du i dit arbejde sørger for at holde fortov og veje rene for blandt andet affald, sten, grus, sne, er det livsvigtigt at du varetager dit arbejde ansvarligt og pligtopfyldende. Der er næsten ikke et eneste arbejde jeg kan komme på, der kan forvaltes lemfældigt og med ligegyldighed. Der ikke har en indvirkning på et andet menneske eller levende væsen. Vi er dybt afhængige af hinandens ansvar og pligtopfyldenhed i arbejdslivet, men også privat.

Et eneste vakkelvornt led skal der til for at ødelægge dette livsvigtige medborgerskabende fællesskab. Et eneste sted hvor lemfældigheden og ligegyldigheden slippes ind, er nok. En smittende forråelse opstår. Og det er farligt.

Jeg gentager det gerne igen: Ingen har beføjelser til at misbruge sin stilling. Ingen har ret til at give andre lov til at misbruge deres stillinger. Ingen.

⚖️

Sandheden om mareridtet vi alle globalt befinder os i, orkestreret af ganske få, med hjælp fra en uhyggelig stor gruppe der tæller alt fra folkevalgte politikere i demokratiske stater og disses staters magtfulde ministerier, og disses stats-betalte-medier … etc.

Jeg håber inderligt at de alle en dag stilles til regnskab. En global retssag for kriminalitet begået imod menneskeheden. De deltager i en forrykt og ubegribelig forbrydelse!

https://odysee.com/@thecrowhouse:2/Brighteon:5 💚💚💚

🦋

Vigtigt, blandt mange vigtige stemmer, uanset hvem vi er, hvad vi tror på, hvor vi står politisk: det handler om vores ret til egne liv. Det handler om, at INGEN har ret til at krænke denne ret, uanset hvem de er. Den frygtelige hændelse fra omkring marts sidste år, 2020, der afstedkom noget aldrig før set i menneskets historie, hvor verdens befolkning simultant fik frataget deres selvbestemmelse, i varierende grad, og påtvunget uhørte ritualer for at kunne færdes frit, og påtvunget medicinsk intervention fra et stof ingen helt ved hvad får af konsekvenser på længere sigt (fraregnet alle de mange tusinde der straks enten døde eller blev invalideret) – ligeledes for at kunne få lov at opretholde det liv man havde, er alt sammen så ufattelig grotesk at det skal stoppes hurtigst muligt. Sammen er vi meget, meget stærke. Denne lille gruppe der har tvunget verden i så syg en retning, kan intet stille op hvis vi samler os og sætter et stopper for det ækle regime, de har planlagt.

https://americasfrontlinedoctors.org/videos/white-coat-summit-the-one-year-anniversary/

💚💚💚

🦋

https://www.linkedin.com/posts/activity-6824415671485530112-hbRU

Det er som at leve i to verdener samtidig. I dag har jeg nørdet mig frem til, at der alene i USA er 6.207 dødsfald synes at være knyttet til Covid-19-vaccinerne (heriblandt børn), og at tvinge/presse mennesker til at lade sig vaccinere formentlig er i strid med både Nürnberg-konventionen, FNs konvention om borgerlige og politiske rettigheder og verdenserklæring om menneskerettigheder samt UNESCOs verdenserklæring om bi[]oetik og menneskerettigheder.  Og så er det i øvrigt også uforskammet!

Thomas Teglgaard, læge

Bioetik: https://denstoredanske.lex.dk/bioetik

🦋

https://off-guardian.org/2021/07/21/the-propaganda-war-and-how-to-fight-it/

Simply put, if you can force people to dress up like they’re going to work in the infectious disease ward of a hospital every day for 17 months … presto! You’ve got yourself a new “reality” … a new, pathologized-totalitarian “reality,” a paranoid-psychotic, cult-like “reality” in which formerly semi-rational people have been reduced to nonsense-babbling lackeys who are afraid to go outside without permission from “the authorities,” and are injecting their children with experimental “vaccines.”

OffGuardian

Vi har befundet os i en krigslignende situation i snart halvandet år, hvor vi har været tvunget ind i dette sygelige wargame. Mistet vores frihed. Mistet vores ret til egen overbevisning. Mistet vores ret til eget liv. Det er en krig imod den almindelige befolkning i hver eneste deltagende stat. Alle tvangsmæssige midler er taget i brug. Propagandaen massiv og ødelæggende som atombomber. Et vrangbillede, fordrejet, forløjet, vendt fuldstændig på hovedet er præsenteret af personer i myndighedsstillinger flankeret af de sædvanelige, destruerende, løgnparate tastaturkrigere – fodsoldaterne. Stik-i-rend-drengene. Dem, med de usynlige logrende haler, der så gerne vil være med på de røde løbere, men for evigt og altid, er henvist til at belure festlighederne igennem en telelinse.

https://off-guardian.org/2021/07/20/watch-perspectives-on-the-pandemic-16/

A cogent and clear thinker who has been attacked in proportion to his qualifications, Dr. Yeadon, at great personal risk, issues a chilling warning, not just about the grave dangers surrounding the injections, but about the looming threat of digital health “passports” that will take inexorable control over every aspect of our lives.

OffGuardian

💚

Denne to-timers udsendelse fra UKColumn skulle alle danske politikere tvinges til at se!

https://www.ukcolumn.org/video/a-good-man-down-the-fatal-reality-of-vaccine-adverse-reactions

Herunder en anden tragisk historie. Der er flere tusinde lignende, og kun få af dem informeres verdens borgere om:

Autopsy Shows Man Who Died After Pfizer Shot Had Enlarged Heart, Coroner Says Vaccine Not to Blame — Wife Not Convinced

https://doctors4covidethics.medium.com/notices-of-liability-for-covid-19-vaccine-harms-and-deaths-served-on-all-members-of-the-european-a1f81f57216f

Uden at blinke udrulles vaccinationsprogrammet ud over det ganske land under massiv og fortløbende propagandakampagne. Ukritisk. Samvittighedsløst. Uden ende. Det er så massivt,, at ønsket om at være i fred for sådan en inkvisitorisk intervention nærmest betragtes som strafbart kætteri. Det gøres til en selvfølge at alle godtager, at et ukendt og dårligt testet stof sprøjtes ind i ens krop. Flere gange. Muligvis som en årligt tilbagevendende begivenhed. Uden spørgsmål. Uden undren. Det svarer til at de samme myndigheder eksempelvis pludselig får den tanke, at alle borgere skal gøre et eller andet (you name it) for et påstået fælles gode. I fælleskabets navn. En idé de får, og som nu skal gælde alle. For ellers!

Indimellem, når man orker at tænke efter, fordi det er så overvældende at man undgår at lade det ske for tit, da kommer den genkendelige uvirkelighedsfølelse indover: hele dette forrykte set-up der er værre end et mareridt. Fuldstændig absurd og uden mening. En verdensomspændende forbrydelse, sat i verden af en lille gruppe personer, og deres utællige håndlangere (uden dem ville det ikke være muligt), der ikke har den mindste grad af samvittighed. De er ligeglade. De har ikke respekt for andres liv.

Den påståede virus er ikke værre end andre retrovirusser. Der cirkulerer uendelig mange forskellige virusser rundt i luften, og vi har brug for dem. Selv i vores blod findes indtil flere slags, uden at forårsage sygdom.

Vaccinerne der bruges på børn og voksne er kun og udelukkende nødgodkendte. Der er INGEN data på negative og endda farlige langtidsvirkninger. Vi aner ikke konsekvenserne. Det er et faktum. På verdensplan er flere tusinde døde efter at have modtaget denne nye eksperimentelle vaccinetype, og det konkrete tal er langt højere, fordi de fleste sager ikke tælles med i statistikkerne. Der er en udspekuleret iver udi at indregne dødsfald som værende relateret denne udvalgte virus. Om det så er af eller med. Hvorimod det er noget mere trægt den anden vej, når mennesker dør umiddelbart i tiden efter første eller andet vaccinestik. Det må ikke rigtig være en årsag.

Tænk over det uhyggelige faktum, at myndigheder, orkestreret af regering og folketing, ikke har det mindste imod, tæt på at tvinge hele den danske befolkning til at indtage et middel borgerne efterfølgende kan dø af. Risikoen er til stede. Som russisk roulette. Flere hundrede tusinder oplever alvorlige bivirkninger. Alligevel holdes der krampagtigt fast i manuskriptet. En dybt forstyrret og ondsindet plan hvor den brede befolkning er taberne. Det er virkelig vanvittige tider. Som at befinde sig i en krigssituation.

THE HIGHWIRE INTERVIEW

❤️❤️❤️

Indifference is the sign of sickness, a sickness of the soul more contagious than any other

Elie Wiesel

🦋

“Indifference is the sign og sickness, a sickness of the soul more contagious than any other” (foto, 4 juli 2021: All You Need Is Love)

🦋

❤️ ❤️ ❤️

Happy Independence Day!
Iben,
I want to say thank you. Here in the U.S., we are celebrating 244 years of liberty, and you should know that my thoughts and prayers are with you and your loved ones. We are grateful for you. And to all of our friends overseas, thank you for all that you are doing to support us!Thank you for standing with Informed Consent Action Network,

The HighWire, and our Legal Action Team as we continue the fight for freedom both here in the states and around the globe.
On behalf of the Informed Consent Action Network and The HighWire, we hope you have a wonderful and safe celebration today and tomorrow!

Be Brave!

Del Bigtree, CEO & Founder
Informed Consent Action Network
The HighWire (TheHighWire.com)


P.S. – Please consider a gift today if you have not already done so! Your Freedom Day gift will go a long way to securing our liberty and our children’s future

Thank you!
Wonderful people fighting back for all of us . We The People – together we are strong ❣️

❤️ ❤️ ❤️

🦋

JUNI

The Nazis were, he wrote, “not spectacular types, not personalities such as appear only once in a century,” but simply “strong, dominant, aggressive, egocentric personalities” who had been given “the opportunity to seize power.” Men like Göring “are not rare. They can be found anywhere in the country—behind big desks deciding big affairs as businessmen, politicians, and racketeers.”

https://www.theparisreview.org/blog/2017/02/22/the-nazi-mind/

Jeg hørte Ave Maria mange gange ❤️  efter min mor døde (fundet den 11 marts 2000 af vores mormor). Jeg skrev (7 juni), at jeg hermed spillede det for alle jer der er så uendeligt stakkels og sølle. Alt det I har formået af ondskab, som I jo begrædeligt har gjort imod jer selv, dem I eventuelt skulle stå nær, men i allerhøjeste grad også imod hele det danske samfund.

🦋  🦋 🦋

Alvorlig psykisk vold

At lyve om andre er farligt. At lyve for bevidst at skade, så det får alvorlige konsekvenser for andre, er alvorlig psykisk vold. Men også strafbart. Så snart sådanne farlige og skadelige ugerninger er gjort, da vil det aldrig helt være muligt at slippe ud af, for den der er løjet om. Det er mistanken andre kan få om hvorvidt det nu kunne være sandt. At gøre løgne til sandhed. At tro på den farlige løgner. At sende løgne ud, der herefter aldrig kan trækkes tilbage igen, fordi løgnene får et eget liv blandt alle de mange der har modtaget dem. Løgne gøres til flere nye løgne. Mistænkeliggørelse. At lyve om andre for noget de aldrig har gjort, er alvorlig psykisk vold. Men også strafbart. At sprede disse løgne til mange andre mennesker, er alvorlig psykisk vold. Det er brutale, afstumpede og uoprettelige metoder overfor den der lyves om. At udsætte andre mennesker for sådanne metoder er brutalt, ondt og bestialsk. At udøve den slags ugerninger er at være i besiddelse af en afvigende og farlig adfærd. Og det er strafbart.

At udgive sig for at være en anden, for at skade et andet menneske, er psykisk vold. At snige sig ind i et andet menneskes liv på falske, manipulerende og udspekulerede præmisser, for at gøre skade, er alvorlig psykisk vold. At lyve om andre, og bagtale, mobbe, gøre grin og bevidst provokere og chikanere andre, er alvorlig psykisk vold. At sætte andre mennesker i sådan en ødelæggende situation, de end ikke har mulighed for at gennemskue, men kun forsøgsvis kan prøve at regne sig frem til hvad som foregår, er alvorlig psykisk vold. Og den slags ubegribeligt brutale metoder udøves af mennesker med mind-set fuldt ud genkendelige som hos eksempelvis nazister og andre med en ekstrem ideologi.

Disse ovenstående beskrevne omstændigheder har min familie og jeg levet under i nu mere end et år, og muligvis længere end det. Og det er udført af bestemte andre, hvor en stor del af den danske befolkning ville rystes og forfærdes hvis de fik kendskab til hvem står bag. Ikke bare dem der er sat til at mishandle, men de der reelt står bag.

Henholdsvis otte og fem dage før jeg skulle til et retsmøde ringede en kvinde til mig. Herunder, under overskriften Nazi-metoder, har jeg fortalt lidt mere om hændelserne. Hun spørger under samtalen; “hvad er der med ham Knud Foldschack?”. Det spørgsmål undrede mig en smule. Der er en hel del sagsakter under punktet i menuen Jeg foretager mig herefter ikke yderligere 1 & 2 og heraf to dokumenter der omhandler nogle af de advokater jeg har henvendt mig til. Ikke alle, men udvalgte. Den ene af dem var Knud Foldschack. Ham har jeg henvendt mig til før, for flere år siden, i en anden sag. Ingen af gangene svarede ham mig. Der kunne jo foreligge sådan en omstændighed at mailen jeg sendte aldrig blev modtaget. Det kunne jo være at nogle mails automatisk afvises hvis de regnes for falske. Det kunne jo være at advokat Knud Foldschack og det arbejdsfællesskab af andre advokater – advokatkontoret – får mange daglige henvendelser fra mennesker i nød: så mange henvendelser at advokatkontoret ikke ser sig i stand til at besvare alle. Hvis der er tale om et helt bevidst valg at ignorere mennesker i nød og deres råb om hjælp, for bevidst at skade, uanset hvem vi er, og hvad vi måtte arbejde med, da er der tale om psykisk vold, men det kan også vise sig at være strafbart.

Jeg fortalte kvinden, der kaldte sig for Liv, at jeg før havde henvendt mig til advokat Knud Foldschack, men aldrig fået svar. At nogle advokater, i mine øjne, synes at vælge sager der får god og berømt omtale. At nogle advokater måske bevidst vælger sager for at profilere sig over for omverden, som en slags fortælling om hvem de er. Liv‘s svar på at jeg aldrig havde hørt fra denne advokat, et svar der lød som en bekræftelse; “at det er også psykisk vold” [ikke at svare], forekom mig lidt besynderligt. Jeg anser det ikke for psykisk vold. Som sagt kan der være flere grunde til ikke at besvare henvendelser, som i disse omtalte tilfælde, men også i mange andre sammenhænge. Og jeg tænkte samtidig, hvorfor lige nævne Knud Foldschack og dét sagsdokument, ud af et hav af sagsdokumenter, fra begge de sager jeg skriver om? To sager jeg nu betragter som én og samme sag.

Skjorten havde jeg på til retsmødet den 28 maj 2021. Foran på skjorten er en sommerfugl og ordene Equal Justice

⚖️

Nazi-metoder

Liv var utrolig sød at tale med. Vi talte nok sammen en times tid. Alligevel er der snerten af, at det kunne være flere af alle de der er med på legen – Nazilegen – der snyder og forråder og lader som om. Men det vælger jeg altså ikke at tro på! Jeg vælger at tro på, at hun er ægte nok (notesbog, 21 maj 2021)

Denne kvinde Liv (med københavnsk dialekt) havde haft ringet den 20 maj om formiddagen og efterfølgende indtalt en besked på telefonsvareren. Om eftermiddagen ringede hun igen. Jeg overvejede det nøje i forhold til at aflytte de to beskeder der fremgik at være. Jeg gjorde det alligevel, hvis det skulle vise sig at være vigtigt.. Den ene besked var fra Liv og det var ikke helt nemt at høre hvad hun sagde, men hun havde været inde og læse forskellige dokumenter fra min hjemmeside, og havde oplevet noget lignende. Jeg ringede hende op og vi talte sammen en times tid. Hun var umiddelbart virkelig sød, og virkede oprigtig. Mit indtryk var også at hun fremstod en smule forvirret , og hun talte lidt i øst og vest, men jeg tænkte, at det var fordi hun ikke rigtig havde mod på at fortælle sin historie: hun talte en del om ikke at kunne stole på andre mennesker, og hvis hun mødte nogle var hun bange for at de kendte nogle der kendte nogle.

Når man møder mennesker tilfældigt kan det forekomme at man deler noget fælles. Oplevelser i livet. Og denne Liv havde en mand der også havde haft skrevet alle steder hen, forgæves. Der var et par steder under samtalen hvor jeg undrede mig, både da, men især da jeg talte med hende et par dage senere, den 23 maj:

Vi havde været på Sjælland og se på hus, og haft hentet min yngste søn, fra sit kostskole-gymnasium, på vej derover. Da vi var tilbage igen, for at aflevere ham, havde denne Liv haft ringet igen. Jeg ringede tilbage for at sige, at jeg ikke rigtig havde mulighed for at tale med hende nu, men kunne ringe tilbage når vi var hjemme igen. Men jeg havde i virkeligheden ikke lyst. Det var for sårbart når retsmødet kun lå fem dage væk. Jeg overvejede det meget, men ville på en eller anden måde ikke skuffe hende. I hvert tilfælde ville jeg sige til hende, at vi eventuelt kunne tale sammen efter retsmødet, fordi det var lidt for sårbart så tæt på. Alligevel blev jeg fanget ind og vi endte med at tale sammen forholdsvis længe.

Hun nævnte flere ting hvor jeg undrede mig, men især ét sted kunne det være tegn-og bekræftelse på de alvorlige og foruroligende antagelser jeg har (og har haft) i forhold til det vi har været udsat for igennem mange måneder og muligvis år. Jeg skriver ikke her hvad, men det omhandler en oplevelse min yngste søn havde for længe, længe siden. Og jeg mener, hvis det viser sig at være sådan, da taler vi altså om ekstremt forstyrrede og yderst farlige personer bag: dem der bevidst har som mål at skade os. Min familie og jeg.

Liv ringede den 20 og 23 maj, men ikke siden … note: i dag den 6 juni, kl. ca. 16.15 aflyttede jeg en besked, jeg troede var fra en advokat. Den fremgik som indkommet, da jeg åbnede min telefon i fredags (28 maj ) efter retsmødet vel hjemme igen. Beskeden var indtalt den 27 maj om eftermiddagen (kl. 16.18) og var fra denne Liv. Nu har jeg optaget hendes besked. Hun er et menneske der lyder endog meget troværdig og oprigtig. Det er tæt på umuligt at forestille sig, at hun kan være med i så brutalt et foretagende. Hvis det er tilfældet, er det ekstremt sørgeligt. Igen, der var flere ting hun sagde fra begge dage den 20 og 23 maj, der på en eller anden måde ikke forekom tilfældige. Jeg har ondt langt ind i hjertet og sjælen på hendes vegne, om hun skulle være en del af denne uhelbredeligt afstumpede gruppe. (Netop den 20 maj chikane-ringede politiet til mine voksne børn, og de sagde at de vidste hvor vi opholdt os, for det havde de fået fortalt … Hvad ville de? Hvilken syg leg var de ude i?? Det er så frygteligt. Glæder mig til afsløringens dag ❣️)

“Sorry, this file type is not permitted for security reasons.” : når jeg prøver at uploade lydfilen, på trods af det er muligt at uploade lydfiler – men, det skal nok komme til at lykkes, jeg finder ud af hvordan.

Det gjorde det, hør og læs Livs omsorgsfulde besked efter nedenstående tekst:

Liv ringede den 20, 23 og en sidste gang den 27 maj … som et sidste forsøg? Hun hverken ringede (eller eksempelvis sms’ede) den 28, 29, 30, 31 maj, eller for den sags skyld 1, 2, 3, 4, 5, 6 juni … for at høre hvordan det gik – og var gået – eller give mig ‘opbakning”. I stedet opdagede jeg som sagt nedenstående følger den 3 juni. Første tweet hun har lavet har datoen 29 maj (de uhelbredeligt syge ringer igen den 14 juli 2021 men hvorfor dog?? 😅 … det bliver alt sammen offentliggjort: man tror simpelthen ikke der findes den slags (mange) umennesker i et så brutalt Gestapo-fællesskab, men det gør der! Gad vide om der nu bliver kø ved håndvasken? …)
Alt det her er ude i en skala der er så grotesk, at man på ingen måde kan sætte sig ind i de umenneskers liv. Og helt tydeligt er det, at de har noget alvorligt i klemme, som de af alle kræfter forsøger at udbedre
Kære uhelbredeligt syge: der er ikke meget håb tilbage for jer, og I kan jo stille jer selv og hinanden spørgsmålet hvorfor, men dybest set er jeg bange for I befinder jer et sted mentalt, hvor I ikke længere er inden for rækkevidde.

Ved vi hvem hun og de er nu, oktober 2021? Mere om det snarest. Og hele historien fortælles af vidner 💙 ikke jeg 🥰 
🦋

Hej det er Liv igen
Jeg vil bare sige at hvis det var at jeg kan gørrre noget for dig inden i morgen så bare gi’ besked hvis det er
...øhm...fordi vi har [..] samme historie
altså hvis vi snakker sammen igen kan jeg fortælle den men
men øhm…ligenu er tingene lidt tilspidsede…
øh…bare sig hvis der var et eller andet …at du eventuelt…et eller andet
du osse kan ringe og spørge om
hvad du skal bruge af information om til i morgen
så ring til mig hvis det er Jeg
hvis jeg kan gøre noget eller der er noget du vil spørge om
ellers så godt at høre fra dig hvis du stadigvæk vil…
hvis du er interesseret i min opbakning—
øhm..ja god dag

Hej

Indtalt af Liv den 27 maj kl. 16.18): Liv, Vågne, Tornerose, @udsen2323 [Instagram], chikane-ringeri igennem mere end et år #44776010018690….etc. De har efterladt en kommentar under noget jeg har skrevet både her, og flere på min Instagram. De har brugt navnet Liv Kristina Agervang – og Liv Kristina Agervang Udsen (Udsen kom til lidt senere, men hvorfor mon … og hvorfor omtalte ovenstående tal …). De har efterladt mange beskeder under billedet af underskriftforfalskningen (har blokeret profilen). Det er sære og stærk foruroligende personer – men hvilke?? …

Uanset hvad I måtte finde på, og har – og har haft – i støbeskeen af bestialsk ondskab, så har I tabt så forfærdeligt. Og I er ovenikøbet på vej til at blive afsløret, selvom I måske har svært ved at tro det! I tror jer virkelig på en urørlig kurs, og det i sig selv er foruroligende.

What an extremely unbelievable evil group of people. All you need is love, poor souls ❤️

Ondskabens skarpe kileform/ som issyle/ af tungt uigennemtrængeligt stof/ i olmt mørke/ fortættet af døde stjerner/og udødelig gravitation/ trækkende lyset ud af/ barnlige sjæles øjne/ der i kortvarige blink/ efterladende stjernestøv/ af guddommelig oprindelse/ i hjerter vævet af

sommerfuglesilke 🦋 

Hvis jeg endelig ser efter hvem der er af nye følgere, da gør jeg det kun for at blokere eventuelle falske profiler (dem er der mange af … ). Dagen efter retsmødet, der løb af stablen den 28 maj, ser det ud som om en Liv har oprettet sin profil og begynder at følge mig. Jeg ser det den 3 juni og tager disse billeder, hvorefter jeg blokerer hende (dem).

Hun ringede to gange tæt på dette retsmøde, og jeg talte om det med min ældste søn og mine børns far. Bl.a. at det gav anledning til undren at hun netop ringede omkring det tidspunkt. At man ikke ved hvem det kan være. At det selvfølgelig allerede var i mine tanker, men igen, så er det altså muligt at møde ordentlige og oprigtige mennesker, i det mindste bare en gang imellem. Det var ovenikøbet et emne vi talte om, hun og jeg.

Men kommer der overhovedet noget godt ud af det, så er det at jeg bliver og er så vildt lykkelig for at være mig og det menneske jeg er. At ingen af os [min familie og jeg], nogensinde kunne mestre så syg en mentalitet. Jeg kan faktisk grine af hende og dem (de der er sammen om det) og ja, jeg synes det må være mærkeligt at være- og færdes i deres fællesskab. Sådan et uhyggeligt fællesskab. De fik intet ud af deres ringeri – for jeg er en kærlig sjæl – ikke perfekt – men en kærlig sjæl. Ærlig og ordentlig. Sød og imødekommende. Jeg føler mig meget stærk i det – og i den jeg er. Det er jeg lykkelig for! ❤️ (notesbog, 4 juni 2021)

🦋

The criminal Danish State

I 2017 opdagede jeg alvorlig kriminalitet begået af Aarhus Universitet. Virkelig alvorligt. Men dansk politi, under Justitsministeriet, forfulgte ikke disse forrående og samfundsundergravende lovovertrædelser. Nej, i stedet, begik Østjyllands Politi lovovertrædelser for at holde hånden over universitets ledelse. Det gjorde de, fordi visse borgere i Danmark er for fine at retsforfølge. Men i virkeligheden viste det grumme bedrageri at involvere ministerier og selv folkevalgte politikere – jamen, listen er uendelig lang. Danske medier, der har så forbandet travlt med os andre, tier stille! I stedet skriver de om sølle-bedrageri foretaget af eksempelvis studerende – småtteriafdeling! – der er vand ved siden af hvad jeg opdagede. Alvorlig kriminalitet som min familie og jeg nu skal straffes hårdt for.

Noget der ved første øjekast lignede en almindelig familie flyttede ind ved siden af, i april/maj 2020, hvor vi boede, men de viste sig at være alt andet end det. Vi er blevet ulovligt overvåget og aflyttet, og det er der andre der har kendskab til. Andre der kunne sige fra over for så ekstreme diktatur-metoder. Den danske stat er involveret i kriminalitet begået imod min familie og jeg. Det er der vidner på. Jeg håber nu, at disse vidner træder frem og fortæller omverden, både i Danmark og og resten af verden, om hvordan Danmark i virkeligheden tager sig ud. Det er ekstremt dystert. Det er voldsomt og brutalt. Det skal ingen af os acceptere!

⚖️  ⚖️ ⚖️

The Boomerang People

Som forhærdede forbrydere

sejler de rundt i håbløse forklaringer

de ikke længere selv kan hitte rede i

og rammer bunden uden af ane det

fordi de er opfostret på stupiditet

som eneste næring

sjæleløse

vanærer de kærlige energier

og har fra fødsel

haft kurs hen imod et sort hul

ophavsudspringet

de returnerer tilbage til

med lysets hastighed

døde og ufrugtbare

krumbøjede forkvaklede legemer

boomerangrekvisitter

blottet for autentisk levet liv og æstetisk ynde

De forstod aldrig hvad ærbødig eksistens gik ud på

🦋

Maj 2021

En sund tiltro til sine medmennesker

“Tiltro til andre, har de allerfleste børn. At tro det bedste om andre. Ikke at kunne gennemskue manipulerende medmennesker med ondt i sinde. Men man vokser op og bliver mere og mere påpasselig. Desværre. Alligevel går man stadig ud i verden og kommunikerer naturligt og ubunden med andre. Fortsætter med at tro det bedste indtil modsat er bevist. Og det er fint. Ofte bebrejder man sig selv for ikke at have set sig for. Ikke at være påpasselig nok. Men man er ikke skyld i at der lever andre mennesker med ondt blod i årene. At man indimellem kommer til at snuble over sådan en. Rejs dig. Fortsæt! Og for alt i verden bevar og tag vare på lyset og kærligheden i dit hjerte. (page 9)

Dette citat skrev jeg i juli 2020, efter de foreløbige oplevelser fra begge sager, jeg nu betragter som een og samme sag, beskrevet her på min hjemmeside, der handler om hvordan man møder sin omverden i god tro. Åbenhjertigt og frit. Navnelig børn går sådan ud i verden. Ingen undgår formentligt at brænde sig i forhold at give et medmenneske tro og tillid og da efterfølgende at svigtes, det sker for de fleste af os, nogle mere end andre. At turde tro på sine medmennesker udgør et sundt fællesskab. Det holder jeg aldrig op med. Det er en fornemmelse de fleste af os udvikler naturligt og bringer med os, og hvis man møder et menneske der forsikrer dig om at du kan stole på vedkommende, og du mærker at det føles som et oprigtigt og ordentligt menneske, ja så giver man ud af den naturlige gode tro man har, og det er fint. Det er sundt. Sådan bør et sundt fællesskab og et sundt samfund være. Hvis et menneske, eller værst hvis flere mennesker, misbruger din tillid og gode tro, da er det dét menneske eller de mennesker der har et problem. Et meget kynisk og forrående et af slagsen. Til stor skade for fællesskaber generelt Derfor: bevar og tage vare på lyset og kærligheden i dit hjerte. Rejs dig og fortsæt ❤️

🦋

https://off-guardian.org/2021/05/11/10-things-we-have-learned-during-the-covid-coup/

One potential positive from the whole Covid-19 debacle is that we have learned an incredible amount about the society in which we live. This will be crucial if we manage to stave off a descent into a nightmare future of techno-fascist slavery.

 🦋 

https://off-guardian.org/2021/05/05/the-criminalization-of-dissent/

This is the essence of totalitarianism, the establishment of an inviolable official ideology and the criminalization of dissent. And that is what is happening, right now. A new official ideology is being established. Not a state ideology. A global ideology. The “New Normal” is that official ideology. Technically, it is an official post-ideology, an official “reality,” an axiomatic “fact,” which only “criminals” and “psychopaths” would deny.

🦋

The Harms of Lockdowns, The Dangers of Censorship, And A Path Forward

🦋

The Free World Died of Covid-19

🦋

The Abuse of Science in the Corona Crisis

🦋

Anhörung ACU-A2/A3 Prof. Dr. Franz Ruppert

⚖️ ⚖️ ⚖️ 

April 2021

Hverdagens skjulte stats- og kommunale overgreb og ondskab

https://www.information.dk/debat/2017/07/uanset-hvilke-ydmygelser-kommunen-fandt-paa-fandt-mor?lst_dbt

En af dem, der tog min mor fra mig, gik altid i pæne, nystrøgede skjorter. En pæn og respekteret borger med gode sunde værdier om, at det er sundt og godt at arbejde, og enhver skal kunne forsørge sig selv.

🦋

https://www.avisen.dk/blogger-det-skete-under-nazismen-og-noget-lignende_495767.aspx

DET ER I DAG POLITISK UKORREKT at påpege, at der er forhold, der ligner nogle af nazismens overgreb mod mennesker. Man skal ikke ”trække nazi-kortet”, og de, som gør det, bliver som regel offentligt korrekset.

Men hvis vi nu alligevel vover at erindre historien, så er det de samme psykologiske og strukturelle lovmæssigheder, der muliggjorde holocaust, som muliggør inhuman behandling af syge borgere i ressourceforløb og andre dele af beskæftigelsessystemet den dag i dag.

⚖️ ⚖️ ⚖️ 

“International Symposium of Parliamentarians briefing on Julian Assange by Prof Nils Melzer, Special Rapporteur on Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.” ❤️❤️❤️ (Consortium News: https://www.youtube.com/channel/UCDZuNFwJ4BIRV_Z5IxFXVrA)

⚖️⚖️⚖️

Psykisk vold- og terror

I modsætning til hvad aggressorerne prøver at bilde andre ind, er ofrene ikke angrebet af en eller anden sygelighed, og de er heller ikke specielt svage. Tværtimod finder chikanen ofte sted, når en ansat reagerer på en chefs magtsyge og nægter at lade sig kue. Det er evnen til at modstå magten, på trods af presset, som bringer vedkommende i søgelyset. Chikanen bliver mulig, fordi der forud er sket en nedrakning af ofret, en nedrakning, som først bliver accepteret , og dernæst sanktioneret af gruppen. Ringeagten retfærdiggør sidenhen den grusomhed, der nu udøves mod ofret, og får folk til at mene, at det nok er velfortjent.

Marie-France Hirigoyen: Hverdagens skjulte ondskab

Jeg er oppe imod kriminelle danske statsborgere, der har fået lov af den danske stat, herunder straffemyndigheder og selv folkevalgte politikere på Christiansborg, ustraffet at begå kriminalitet. Og fordi jeg ikke bøjer mig i støvet for disse afstumpede magtmisbrugende umennesker, skal jeg trues, chikaneres, mobbes, udsættes for psykisk vold-og terror etc. Mit syn på lov og ret, det vil sige dansk lovgivning, har ændret sig fundamentalt. Dansk lovgivning er en middelalderlignende skafotindretning, sådan at nogle straffes, imens andre går fri, alt efter hvilke borgere der er tale om. Det har intet at gøre med samfunds- og retsbeskyttelse i et anstændigt demokrati – for et sundt fællesskab, men udelukkende for at tilgodese de ganske få. Retssystemet er hyklerisk og forbavsende korrupt. Langt mere korrupt end de fleste aner.

⚖️ ⚖️ ⚖️ 

https://www.dkdox.tv/videos/DK21020

Cahill er international ekspert i immunsystemet og vacciner og har årtiers forskning bag sig. Sideløbende har hun haft en række internationale topposter for bl.a. for EU-kommissionen

💚 💚 💚 

⚖️

https://jermwarfare.com/blog/reiner-fuellmich-who

A few months ago, Reiner Fuellmich told me about his plans to take the WHO (and other players) to court for “crimes against humanity”. He is one of the most powerful lawyers in Europe, and is currently preparing the largest class action lawsuit in history, otherwise known as “Nuremberg 2.0”.

💚 💚 💚 

⚖️

https://fos-sa.org/2021/04/13/albertas-medical-experts-speak-edmonton/

Alberta’s Multidisciplinary Team of David Redman, Dr. Roger Hodkinson, Dr. Dennis Modry and David Dickson extended an invitation to Premier Kenney, the COVID-19 response team, including Chief Medical Officer of Health Dr. Deena Hinshaw, and Minister of Health Tyler Shandro, to participate in a public forum, an academic debate, to discuss the Alberta Government’s response to the pandemic. ❣️ 

Marts 2021

💚 

“Everyone is dangerous until proven healthy” #homosapienophbia

Som altid, foranlediget af den nye normal – i den vestlige verden (KinaKoreanske-tilstande) – så er videoen fjernet fra youtube, men her et andet link: https://greatreject.org/nick-hudson/

💚 

https://off-guardian.org/2021/03/12/on-the-psychology-of-the-conspiracy-denier/

To anyone in the habit of dismissing people who are questioning, investigative and sceptical as tin foil hat wearing, paranoid, science-denying Trump supporters, the question is: what do you believe in? Where have you placed your faith and why? How is it that while no one trusts governments, you appear to trust nascent global governance organisations without question? How is this rational? (…) If you are placing faith in such organisations, consider that in the modern global age, these organisations, as extraordinarily well presented as they are, are simply grander manifestations of the local versions we know we can’t trust. They are not our parents and demonstrate no loyalty to humane values. There is no reason to place any faith whatsoever in any of them.

🦋

Legalt kriminelt set-up

Hele ‘Lise Hansen’ og teatertruppen Proformas omdrejningspunkt, fra adressen Jernbanegade 55A, er os. Der foregår intet andet end dét. De er stærkt optaget af os, og har været det siden indflytning, sidste år. Det er, og har været, udført så tåbeligt kluntet, komisk lattervækkende og ualmindeligt stupidt. (https://forlagetnemesis.com/hobro-boligforening/)

⚖️

Det nye Danmark, og hvorfor vi må kæmpe imod

https://www.information.dk/debat/2021/02/kravet-samfundssind-blevet-ekskluderende-form-gruppetaenkning

Når statsministeren bruger udtrykket ’samfundssind’, vækker hun et potentielt farligt instinkt i os, omend dette for tiden opfattes som ’at være god’. Det er vigtigt, at vi er opmærksomme på, at samfundssind kan rumme blindhed, uselvstændighed og ondskab.

❤️ ❤️ ❤️ 

Februar 2021

Perverterede aggressorer med sociopatiske karaktertræk

En vigtig regel, når man bliver chikaneret af en perverteret person, er at holde op med at forsvare sig. Fristelsen er ellers stor, eftersom aggressorens snak er fyldt med løgne, der fremsiges med den største samvittighedsløshed. Enhver forklaring, eller retfærdiggørelse fører kun til, at man synker længere ned i dyndet.

Hverdagens skjulte ondskab af Marie-France Hirigoyen

Dyndet er for mig et nedværdigende og besudlende sted, som jeg for et øjeblik havnede i, i går aftes. Og det bebrejder jeg mig selv for. Ikke over at blive vred, det var på sin plads og på tide! men over at lade sig indfange af deres perverterede og aggressive spil. Over at interagere med de personer, umennesker, der rangerer langt under vores værdighed. Det er umennesker der er blottet for livsenergi, umiddelbarhed, oprigtighed, vitalitet, begejstring, livsnysgerrighed, medmenneskelig, samvittighed, kærlighed.

Det er meget almindeligt at høre folk sige, at hvis en person er blevet offer, er det, fordi han havde anlæg for det på grund af svaghed eller mangler. Vi vil få det modsatte at se, nemlig at ofrene som regel er udvalgt på grund af det, de har ud over det sædvanlige, og som aggressoren forsøger at tilrane sig

(Ibid)

At betragte og observere ‘Lise Hansen’ og støttepersonerne giver anledning til dyb undren. Den måde de lever deres liv på. De kunne lige så godt være fra en anden planet. Et, i mine øjne, ufattelig fattigt liv. Her taler jeg ikke om deres bestillingsarbejde og perverterede ageren. Nej, det er næsten værre: det liv de lever er fattigt. Destruktivt. Uinteressant. Fysisk såvel som psykisk. Et snæversynet og dødt lilleputunivers, der er nødt til at fyldes op af andres liv, for at de på den måde kan overleve.

Havenissen Børge og kriminelle løgnerLise havde et kortvarigt ærinde i opholdslejligheden i går aftes. Er det fordi de er ved at være desperate? Det er jeg sikker på! De klynger sig til provokationerne – med det yderste af fingerspidserne boret ind i kanten af afgrunden, som et sidste forsøg på at redde deres mislykkede mission. Mislykket alene fordi de er gennemførte stupide.

Frem for alt er det vigtigt at holde øje med forløbet af chikanerierne og om muligt, at analysere dem. Hvis man har en fornemmelse af at blive angrebet på sin værdighed eller sin psykiske integritet på grund af fjendtlig holdning hos en eller flere personer, og af at det foregår regelmæssigt og over lang tid, kan man godt regne med, at der er tale om psykisk chikane

(Ibid)

‘Lise Hansen’ er et særdeles farligt umenneske. Hun er en lystløgner, og har begået kriminalitet i det forehavende hun er sat til. Kriminalitet sammen med Hobro Boligforening og Karen Lis Hvarre (og danske myndigheder). Uomtvisteligt. Og de kan ikke redde sig ud af det. Heller ikke under korruptionens vinger. Ugerningerne har de selv graveret ind i beton. Det er uopretteligt. De kan forsøgsvis ridse, hugge og overstrege for at fjerne de kriminelle handlinger, men det vil for altid efterlade beskadigelse. Nøjagtig som i sagen med Aarhus Universitet og den danske stat. Opsigtsvækkende ud over alle grænser at være vidne til så udbredt en stupiditet.

⚖️

De der tør gå alene

Et menneske der tør gå alene, være sig selv – og kæmpe for det hun tror på

https://www.berlingske.dk/debatinterview/may-bjerre-eiby-er-leder-af-et-privat-plejehjem-hele-den-roede

https://www.dr.dk/drtv/episode/indefra-med-anders-agger_-plejehjemmet-dagmarsminde_140310

💚💚💚

En accepteret verdensovertagelse

⚖️

⚖️

Januar 2021

Omsorg og beskyttelse af den kriminelle

I bogen om Aarhus Universitet og den danske stats alvorlige bedrageri, skriver jeg om hvordan erfaringerne omkring mine forgæves forsøg for at få hjælp, har efterladt mig retsløs. Om hvordan jeg ikke længere er beskyttet af det danske retssamfund. Der er ingen steder at gå hen længere for at få hjælp. Nej, i stedet opdagede jeg, at udvalgte kriminelle danske statsborgere er omfattet af endog stor omsorg og beskyttelse fra det vi forstår som værende vores retssamfund, og samtidig træder andre aktører, som retssamfundet er i relation med, galant og generøst til, i solidaritet, for at værne nænsomt om det kriminelle objekt.

Tænk, kun at kunne formå, at klare livet med usundt kammerateri og magtmisbrug. At være nødsaget til at leve så fordækt et liv, for at klare sig. Ikke at være i stand til at navigere oprigtigt og redeligt. Hvor er det ualmindelig svagt i ordets rette betydning
fra bogen Jeg foretager mig herefter ikke yderligere del 1

De legale kriminelle kan lyve ganske uvirkelig groft. De kan bryde dansk lovgivning ualmindelig groft. De kan kvit og frit gøre mange brutale forsøg på at ødelægge den eller de der har opdaget og afsløret deres legale kriminelle ugerninger. Og det er egentlig kun fantasien der sætter grænser for hvad de legale kriminelle kan, må, og finde på, udi elimineringsforsøg imod den rigtig skyldige. Den danske stats fjende no. 1. Den der formaster sig til at gøre opmærksom på, at kriminelle handlinger er begået. Begået imod både enkeltpersoner og selve samfundet som et hele. Det danske fællesskab.

I er ødelæggende for væksten af sunde fællesskaber og dermed et sundt samfund. I er de reelle skabere af dyb kynisme og mistro. Sikke et samfundsbidrag!
(Ibid)

Men, det er jo ikke noget nyt. Det er nærmest normen, grænsende til det trivielle: der gælder ét sæt – omfattende – regler for nogle, der til gengæld slet ikke gælder for andre. That’s life!

“Retsbeskyttelse” er relateret til retssikkerhed. Retsbeskyttelse indebærer, at staten har en forpligtelse til at beskytte borgerne mod andre borgeres overgreb. Denne beskyttelse består typisk i at forhindre, retsforfølge og straffe kriminalitet

https://menneskeret.dk/emner/lov-ret

Beskyttelsen er væk. Fuldstændig forsvundet. Det er ikke længere en mulighed, at tilkalde det andre forstår som ordensmagten. Det er ikke længere en mulighed, at række ud efter elementer i retssystemet for at opnå retsbeskyttelse. Og derfor er selvbeskyttelse blevet tvingende nødvendigt. Hvad enten man har lyst eller ej. Hvad enten det er lovligt eller ej.

⚖️ 

De der kæmper imod et Kina-lignende foretagende

The Abuse of Science in the Corona Crisis

Ærlige og ordentlige mennesker med deres dyrebare integritet i behold:

https://www.americasfrontlinedoctors.com/the-stand-the-truth-about-the-covid-19-vaccine.html

⚖️ 

https://off-guardian.org/2021/01/21/watch-the-new-normal/

💚

Danmark et moderne DDR?

Officiel indførelse af demokratur

2020 blev året hvor de statsledende grupper i Danmark – men også i resten af den vestlige verden – for alvor viste hvem de er. I forening med deres tætforbundne propagandamaskineri mainstream-statsrepeatende-medier. For uden det tonstunge, buldrende og altødelæggende statsmedieapparat havde projektet selvfølgelig været fuldstændig umuligt at søsætte.

Lande med statsdiktatur skjuler ikke deres styreform. De opererer åbenlyst. Så på en eller anden utænkelig måde blev året 2020 et skelsættende år – en forfærdelig milepæl – der vendte op og ned på den verdensforestilling de fleste indoktrinerede vesterlændinge traller rundt med. Det blev året hvor man kom til at forstå, at sådanne åbenlyse diktaturer er til at stole på. De fortæller hvem de er. Vi ved hvor vi har dem. Men sådan er det ikke længere med Danmark, eller resten af den vestlige verden, for den sags skyld. Langt fra. Danmarks statsledende grupper – en brutal umoralsk og alt ofte lovovertrædende eliteflok – er uærlige i et utænkeligt og uoverskueligt format. Vi har at gøre med mennesker der uden at blinke opererer ufattelig fordækt. Der uden at blinke storlyver alle os andre ret op i vores åbne ansigter.

Vi er blevet fortalt, og groft indoktrineret med, at vi, danske statsborgere, lever i et demokrati. At vi har noget de kalder folkestyre. At vi bor i et frit, oplyst og åbent land. Et land med frie demokratiske diskussioner. Et land med frie og uafhængige medier. Et land med forskningsfrihed. Et land hvor intet fejes ind under de silkevævede gulvtæpper. Men det er verdens største løgnhistorie. Og det kom året 2020 til at åbenbare. Et løgnens år. Et år hvor hele den danske befolkning blev ført så groft bag lyset, sammen med milliarder af andre mennesker rundt om på kloden, at verden nærmest ikke står længere. Det altoverskyggende tragiske er at der ikke er nogen samvittighed at tale til: vi er underlagt lunefulde utroværdige mennesker der ikke ejer skyggen af samvittighed.

Det blev året hvor det er blevet forbudt at mene noget andet end den gængse statsfortælling. At gå imod strømmen. At søge information – og videnskabsbaseret information – fra mennesker der har integritet, moral og dannelse i nyfødt og ubesmittet behold. Efterhånden særegne kvaliteter.

De frie, åbne, spændende, uenige, mangfoldige diskussioner forsvandt. Som dug for solen. Det blev forbudt at mene noget andet. Det blev forbudt at ville noget andet med sit liv, end det statsfortællingen dikterer. Og det jerngreb kommer ikke til at forsvinde over natten. Det jerngreb kommer vi til at være fængslet i, i mange år fremover. Danmark som et åbent og ærligt vestligt demokrati døde i 2020.

Nedenstående digt skrev og publicerede jeg den 14 marts 2020. Tre dage forinden var mit yngste barn blevet tvangshjemsendt fra sin kostskole sammen med resten af kostskoleeleverne, ja og resten af Danmarks børn og unge. Generationer af smukke unge mennesker, som de voksne uden at blinke og rysten på hænderne masseødelægger. De fik frataget deres naturlige og naturgivne frihed og ret til egne liv. Deres fik frataget deres ret til selvbestemmelse. I stedet overtog et vanvittigt og indoktrinerede statstyranni – ikke set siden enevældens tid – som vi måske ikke får mulighed for at omstyrte i nær fremtid. Men jeg vil gøre alt hvad der står i min magt for ikke at lade mig tyrannisere.

🦋

Jeg har lukket vinduet

Jeg har lukket vinduet / for katastrofetoget og hornet af ubønhørligt ramaskrig / sat på tvangsbuede skinner og autopilot / af envejskommandanterne / i en ellipseformet evighedscirkel på et fundament af rå uopbrydelig beton / indeholdende forbipasserende ansigter bag forstenede ruder og blikke tømt for liv / i en fart af rasende afsindighed så afstigning er blevet en uopnåelig umulighed // Jeg har lukket vinduet / for envejskommunikationens ensidige verdensbillede i mikroformat / svøbt i kunstigt lys og uregistrebare blitz / der påfyldes hjerner til bristepunkt og overophedning / Alarm Alarm Alarm / og forskrækkede blå blink der aldrig ophører / til skræk og ildevarslende advarsel // Jeg har lukket vinduet / for titler og talerstol med logoer i støvet metal / og miner støbt i dommedagsprofeti / til evig undergang og snarlig død og lemlæstelse.

Jeg åbnede forsigtigt døren op / ud til livet / og fandt at verden stod endnu / at jorden ikke havde forladt sin bane / og var drevet videre ud i verdensrummet / væk fra stjernesolen og alt livs eksistensgrundlag / at ilten var velsignet kølig og ubesværlig at trække ned i lungerne / at jeg kunne høre pulsen standse overrasket op / og mærke den permanente sitren slippe sit tag for at fortsætte alene / at jeg kunne høre hjerteslagene forplante sig roligt pulserende og stærkt i min krop / og se at lyset var vendt tilbage i frodige dagsportioner / at luften vibrerede af fuglenes forårsutålmodige afventen i længsel / sammen med planterigets bristefærdige og begyndende tyvstart / med enkelte solsortes emmende fuglefløjt på strofesprog / Eftergivende.

Der var stille derude. Måske ferietid. For levende livsglade mennesker. Draget ud til sol, sommer, udeliv og latter. Ud til stærke kolde blå bølger over solvarme livskraftige insisterende kroppe. Ud til kærlighed i nyfødte klare farver. Uforfærdede og frie. Urokkelige. Og kreationer af egne tanker og rolige billeder for et indre blik. Mangfoldigt og rigt. Fra en uudtømmelig kilde af uanet visdom. Frihed og flervejskommunikation. Udveksling af oprigtige livsfortællinger. Deling af autentisk levet liv og uforsigtig glæde.

Jeg har lukket vinduet / lukket og låst det / forsvarligt / for ubudne uvedkommende / for glammende krigsfanfarer / for vagt i gevær / for envejskommandanterne i synkront polyesterantræk / for dommedagsprofeterne iklædt rober af skinbedrag / for talerstole med logoer i støvet metal.

Jeg har fritaget døren for dens hængsler og givet livet sine beføjelser tilbage.

14 marts 2020

🦋

December 2020

#FightBack 💚

Love and Solidarity – especially on rainy days 💧 

💚

Virussen – omfattende indgreb og overgreb i liv og personlig frihed

I dag den 20 december og indtil nu er ca. 1007 mennesker i Danmark døde af virussen eller med virussen (hvis det er den specifikke virus der var tale om i pågældende afdøde) fra starten af marts og frem til nu. Det er en periode på over ni måneder. En længere sæson end den sædvanelige sæson der løber fra uge 40 og frem til næste års uge 20.

1007 mennesker ud af en befolkning på ca. 5, 8 millioner. Det er altså uhyggeligt få. Til sammenligning ser det noget anderledes ud når vi taler om kræft. Antal nye årlige kræfttilfælde og dødsfald:

“Det årlige antal kræfttilfælde i Danmark forventes at stige fra 40.260 i 2012-2016 til 51.909 i 2032-2036, hvilket er en stigning på 28.9 pct”

“Det årlige antal kræftdødsfald i Danmark forventes at stige fra 15.709 i 2012-2016 til 18.117 i 2032- 2036, hvilket er en stigning på 15.3 pct”

https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/fakta-om-kraeft/kraeft-i-tal/nye-kraefttilfaelde-de-naeste-20-ar/

At en hel befolkning på 5, 8 millioner skal pålægges så omfattende, og i mine øjne meget voldsomme restriktioner på liv og levned, fordi lidt over 1000 mennesker er døde – og det er vel at bemærke for en stor dels vedkommende mennesker der i forvejen havde underliggende sygdomme og tilhørte den ældre del af befolkningen, hvilket er fuldt ud forventeligt og noget der forekommer hvert år – er virkelig ekstremt og helt ude af proportioner. Det er fuldstændig uhørte metoder regering og folketing tager i brug overfor os alle sammen. Et alvorligt indgreb i vores ret til eget liv og personlige frihed. Et alvorligt brud på almindelige menneskerettigheder. Men de må godt! Fordi Danmarks styreform har ændret sig gradvist til det værre igennem flere år, og i marts i år tog det et stort og fundamentalt syvmile skridt i den bindegale retning, så fatalt at vi formentlig aldrig kommer tilbage til noget der bare kunne minde om demokrati og folkestyre igen.

Hvis man er særlig udsat i forhold til sæsonbetonede virusser bør man tage sine egne forholdsregler, og jeg er sikker på at mange der er udsatte i den henseende, af den ene eller anden grund, gerne vil have sig frabedt at hele landets befolkning skal undergå så voldsomme indgreb, for deres skyld.

I influenza-sæsonen 2017/2018 var over 7600 mennesker indlagt på de danske hospitaler som følge af influenza-virusser. Så mange har endnu ikke været indlagte af virussen. Men som sagt handler det overhovedet ikke om omsorg og samfundssind – tværtimod!

Influenza, vacciner og virusser

https://www.ssi.dk/sygdomme-beredskab-og-forskning/sygdomsovervaagning/i/influenzasaesonen—opgoerelse-over-sygdomsforekomst-2017-18 (“page not found” står der nå man klikker på linket, men det virker fra Twitter. Jeg har kopieret det direkte fra siden på ssi.dk.)

“Influenza A (H3N2)-vaccineeffektiviteten blandt patienter på 65 år og derover var 0 % og blandt de 15-64 årige var den 13 % (95 % konfidensinterval: -20, 37). Den lave vaccineeffektivitet overfor influenza A(H3N2) var forventet, da det virus der cirkulerede havde ændret sig i forhold til virusstammen i vaccinen. Influenza A(H1N1)-vaccineeffektiviteten blandt patienter på 65 år og derover var 45 % (95 % konfidensinterval: 28-58), blandt de 15-64-årige 50 % (95 % konfidensinterval: 35-62).Overfor influenza B blandt patienter på 65 år og derover var vaccineeffektiviteten 30 % (95 % konfidensinterval: 24-35) og blandt de 15-64-årige 33 % (95 % konfidensinterval: 26-39). Influenza B-vaccineeffektiviteten var lavere end i foregående år, fordi den influenza B-type der cirkulerede i befolkningen ikke var inkluderet i vaccinen. Den observerede vaccineeffektivitet overfor influenza B kan muligvis skyldes krydsbeskyttelse. Estimaterne er justeret for alder, køn, underliggende sygdom, kalendermåned, hvor patienten blev testet, og om patienten var hospitaliseret.”

Hvor mange virusser fremgik af denne sæson 17/18 (uge 40 til næste års uge 20: 33 uger)?

“Undersøgelse af 644 luftvejsprøver, for 20 forskellige luftvejsvirus, identificerede virus i 403 prøver (63 %): heraf var 248 (62 %) positive for influenza og 155 (38 %) positive for andre luftvejsvirus. Rhinovirus (10 %) og respiratorisk syncytial virus (8 %) var den næsthyppigste gruppe af virus efterfulgt af human metapneumovirus (5 %), coronavirus (4,5 %) parainfluenzavirus (4 %), adenovirus (3 %), enterovirus (3 %) og parechovirus (0,5 %), figur 6.”

Influenzavacciner indeholder bl.a. proteiner fra hønseæg. Udover den lave effekt vaccinerne har, så er det (bl.a.) muligt at redde sig en allergi overfor æg.

“7.667 patienter med laboratoriebekræftet influenza indlagt på hospital (…) Den samlede estimerede overdødelighed relateret til influenza for hele 2017/18-sæsonen var på 1.644 dødsfald (…) I alt 549 (7 %) af de indlagte patienter modtog intensiv behandling (…) I alt 99 % havde underliggende risikofaktorer for et alvorligt forløb af influenza, de hyppigste risikofaktorer blandt de indlagte patienter var henholdsvis kronisk lungesygdom/astma (489 patienter, 89 %), hjerte-kar-sygdom (340 patienter, 62 %) og alder ≥65 år (335 patienter, 61 %). For seks patienter (1 %) var der ikke oplysninger om risikofaktorer.” (Ibid)

Laboratoriebekræftet … jeg er næsten sikker på at man ikke anvendte PCR-tests dengang (PCR-testen er ikke i stand til at vise hvilken virus der er tale om!) men de tider er forbi, fordi det i dag handler om noget helt andet: https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/about https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/videos.html Her ses hele det scenarie der ventede milliarder af intetanende mennesker et par måneder senere – og som de fleste aldrig i selv deres værste mareridt ville kunne have forestillet ske i virkeligheden – et mareridt der ikke er muligt at vågne fra

https://winteroak.org.uk/2020/10/05/klaus-schwab-and-his-great-fascist-reset/

⚖️

At opdage, at der findes mange andre mennesker som sætter spørgsmålstegn ved det vi gennemlever netop nu og har været i det meste af år 2020, er uendelig trøstende for den dybe fortvivlelse man går rundt med foranlediget af at være tvunget ind i dette vanvittige science fiktionslignende univers, bestemt af rige, priviligerede taburetryttere af danske politikere, der arbejder for en global såkaldt elite. Et regime, intet mindre, der uafvendeligt leder tankerne hen på et brutalt og bestialsk fascistisk styre. Danske politikere har udrullet et tyranni hen over Danmark, sådan som andre landes politiske ledere har gjort i det meste af den vestlige verden. Et tyranni der har frataget os vores rettigheder over egen selvbestemmelse – over egne liv. Det er forrykt. Det skal holde op og stoppes.

⚖️

De frie og uafhængige statsmedier i Danmark og den udbredte korruption de understøtter

Seruminstituttets Covid-19 test er ubrugelig (videoen var fra https://www.dkdox.tv/ )

Den danske befolkning fratages muligheden for at blive oplyst om vigtige samfundsemner der har stor betydning for vores demokrati og retssamfund, når statsmedierne, der kalder sig selv frie og uafhængige, undlader at oplyse om eksempelvis indflydelsesrige personers- og institutioners alvorlige lovovertrædelser eller om ovenstående problematik (video) for hvilken der er videnskabelig evidens.

“Medierne har en udvidet ytringsfrihed, når de formidler information om emner af offentlig interesse. Denne særstatus skyldes mediernes funktion i et demokratisk samfund: Det er gennem medierne, at udveksling og formidling af information, idéer og meninger finder sted, og medierne spiller derfor en afgørende rolle for udøvelsen af de rettigheder, der sikres gennem ytrings- og informationsfriheden” http://mediejura.dmjx.dk/offentlig-interesse/

Myndigheder og statsmedier er utroværdige, og den danske befolkning kan ikke stole på mennesker bag disse institutioner.

⚖️

Danmarks farvel som retssamfund?

“We have a government that violates our fundamental constitutional rights and also violates other laws.
This is dangerous for the democracy. History has shown that leaders who assure us that the situation is so serious that we must give up our freedom to gain security against an external or internal danger usually end up giving us neither freedom nor security but themselves the absolute power. (…) The government sent both police and military to North Jutland to scare the lives of the mink farmers, even though what it was doing was illegal. These are exactly the things we see when a country goes from being a democracy to becoming a dictatorship.”

https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE12600130/coronavirusset-har-skabt-en-formynderstat/ og https://www.scientificfreedom.dk/wp-content/uploads/2020/12/G%C3%B8tzsche-The-coronavirus-has-created-a-nanny-state.pdf

Under Justitsministeriet hører: Politi, Statsadvokat, Rigsadvokat, Datatilsynet, Civilstyrelsen og .. Procesbevillingsnævnet?

“Procesbevillingsnævnet er et uafhængigt organ, der hverken er en del af domstolssystemet eller en forvaltningsmyndighed”. (https://www.justitsministeriet.dk/ministeriet/raad-naevn-og-udvalg/procesbevillingsnaevnet/)

Sagen om Aarhus Universitets alvorlige bedrageri der kom til at involvere den danske stat (aktive aktører), herunder folkevalgte folketingspolitikere, er en stor skandalesag fordi det har vist sig, at Danmark ikke længere har et folkestyre, et demokrati og langt fra er et redeligt retssamfund. Magtens tredeling er forsvundet. Danmark er blevet noget der ligner et diktatur. Og det er bare én i en lang, nærmest uendelig, række af andre sager. At lyve og bedrage er normen. Skulle det blive opdaget, ja så svinges der lige et par beklagelser ud af polyesterærmerne, og hvor løgn og bedrageri endda omtales som fejl. Ganske mageløst.

Billedet taget 9 november 2020. Han lader som om han er på vej over imod mig. 4 november 2020 var der tale om en anden mand. Ja, og 31 august og samme dags eftermiddag/muligvis 1 septembers eftermiddag.

November 2020

Under Fortællingen om en heksejagt vil sagen med Hobro Boligforening, samt to andre sager, være at finde. Om vores oplevelser som tilflyttere i et område der kunne minde om en hjemsøgt egn, og hvor vi, for at overleve, samler på søde og venlige mennesker – for de findes heldigvis også her – der opbevares i hjertet som små gyldne gnister af livsenergi.

Oktober 2020

Den dybe ondskabs uransagelige vejeHobro Boligforening

Se under Hobro Boligforening og Fortællingen om en heksejagt

August 2020

💚

http://www.activistpost.com/2020/08/why-we-win-in-the-end-with-larken-amanda-rose.html?utm_source=Activist+Post+Subscribers&utm_medium=email&utm_campaign=2999285c6f-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_term=0_b0c7fb76bd-2999285c6f-388415444 ❤️ ❤️ ❤️ 

💚

The Mask of Obedience

Safe & Silent (Surveilled & Silenced)

⚖️

“Gates proceeded to directly blame the poor response on lack of preparation, but also freedom. Yes Bill Gates blamed our freedoms for the spread of the virus.

Bill Gates then went on to praise China’s authoritarian response and said, despite the fact that peoples rights were violated, China’s response was really amazing!” (2020):

Bill Gates om en mulig pandemi der vil komme:

https://www.bitchute.com/video/mltuwpFIEmy8/ (2015)

Bill & Melinda Gates Foundation & Co: en øvelse for eventuel kommende pandemi:

https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/about (oktober 2019)

https://www.defense.gov/Explore/Spotlight/CISM-Military-World-Games/ (Wohan, oktober 2019)

http://www.childrenshealthdefense.org/news/u-s-governments-3-7-million-grant-to-wuhan-lab-at-center-of-coronavirus-outbreak/

💚

lbry.tv/@Truth_Comes_to_Light:6/International-Doctors-for-Truth-Press-Conference-in-Spain—-July-25,-2020:1?r=H6kxcoqvmx2AL9Ts5fSssdyew9sn47bt

Konference i Spanien❤️: læger og mange andre går sammen over hele verden for at undersøge denne mærkelige 2020-hændelse udrullet over hele verden af en lille gruppe og deres mange håndlangere, der lader det ske uden at ryste på hænderne.

💚

freedomplatform.tv/plandemic-indoctornation-world-premiere/?vgo_ee=J0SZsG6TzDMSWi5SglWTK%2FlMy%2BOWWuyaZunZiCXh6gI%3D (18 august)

💚

We can beat the unbelievable cynical eliteregime. Together. In solidarity!

💚

“In a short film, Amazing Polly explains how the medical establishment’s invasion into our bodies amounts to torture and is historically one of the most dangerous forms of psychological control (…) We’re seeing a manifestation of Munchausen syndrome on mass level, as the populace is kept ill by palliative care and held hostage by the vaccine industry. Rather than being empowered to protect ourselves by caring for the body and the immune system, we are being told to wait helplessly for a vaccine.” (activistpost.com 3/8 2020)

💚

Vigtigt, vigtigt, vigtigt❣️ 
Hvis videoen bliver fjernet, da lever vi, den vestlige verden, i et nyt Kina! #ChinaNo2
#FightBack 💚 Man kan stadig se ovenstående video inkl. andre❣️ : https://acu2020.org/international/
Et klogt menneske❣️, heldigvis efterhånden blandt mange, der siger fra overfor det uvirkelige tyranni vi er vidne til i disse (alt for længe) tider. En professor i psykologi, der bl.a. taler om Stockholm syndrom og hvordan nogle mennesker, som en overlevelsesstrategi, følger lederen som om denne er en frelser. Han fortæller om hvordan andre regimer har undertrykt befolkninger på nøjagtig samme måde som nu. Det er en velsignelse af de helt store, når man møder andre ude i verden der kan tænke selv, og som tør udfordre tag-selv-bord-systemet og tænke kritisk.

“Prof. Dr. Franz Ruppert im Interview zum Thema Covid-19, den psychischen Auswirkungen auf Erwachsene und insbesondere Kinder, Effekte einer Traumatisierung, der Gefährdung grundlegender Bedürfnisse, chronischem psychischem Stress und den Auswirkungen der Schutz-Maßnahmen im Zuge von Covid-19” Et klogt menneske❣️ https://acu2020.org/2020/07/21/anhoerung-acu-a2-a3-prof-dr-franz-ruppert/

💚

http://www.seedfreedom.info/beware-of-digital-dictatorship/

www.asianage.com/opinion/oped/020117/beware-of-digital-dictatorship.html

💚

Tastaturkrigernes farlige ridt – og indflydelse – ud i hver en krog af vores samfund

En tastaturkriger? Sådan en der sidder og udgyder ondsindede energier ladet med frygtatomer? Usynlige mikroskopiske parasitter der trænger ind i alt levende, på ødelæggelsesmission. Ondsindede energier proppet til bristepunktet af hjernevasklignende propaganda. Propaganda der skal pacificere. Der som mål har at paralysere. At eliminere enhver trang til at tænke selv. Enhver trang til frihed. En der arbejder for at låse og indespærre. Kontrollere. Sådan en der mener at være i besiddelse af de rette meninger, og at alle andre er galt afmarcherede. Sådan en der mener at flokmentalitet er den eneste vej frem. Alt andet skal båndlænkes med forbud, påbud, bøder, straf, hån, og gerne elimineres hvis frihedstrangen ser ud til at være uhelbredelig. Sådan en der har uimodsagt taletid hver dag, året rundt. År ud og år ind. Sådan en der kun lader familie, venner og bekendte give deres besyv med. Alle andre har forment adgang. En der får lov til at ytre sig ganske grotesk. En der har lov til at udstille og mobbe andre mennesker der ingen mulighed har for at kunne sige fra. Mennesker der ikke har ret til at beskyttelse. Mennesker der regnes for en slags underart. En evig undersåt til tastaturkrigeren.

Statsmedier (mainstream), der altid er til salg for ussel mammon og tror at integritet er et uopdaget område på den mørke del af månen, er tastaturkrigerne i betydningens reneste form. De rider ud som skygger i den kulsorte nat, og spyr ødelæggende energier ud i vores fælles indåndingsatmosfære, så alt levende vågner paralyserede op hver morgen, uden bare et eneste strejf af en egen tanke. Uden at kunne trække vejret frit.

⚖️

https://www.secondopinionproject.com/sign39610500 (læger der tør fortælle deres mening baseret på videnskab)

Der er allerede gjort stor skade på børn og unge verden rundt https://www.youtube.com/watch?v=_r6JvignKZc&list=PL2nXC6uo9WW77yGl2zpYkpC8db0plaefc&index=3

https://www.bitchute.com/video/54MudKI9Brk4/ (vigtig konference af læger med høj integritet i behold)

http://www.thehighwire.com (vigtig information i en fri verden …)

Se bl.a. denne fantastiske udsendelse (thehighwire) om skønne, modige og frihedselskende mennesker rundt om i verden https://www.pscp.tv/w/1BRJjYANXXjGw

http://www.thelastamericanvagabond.com (vigtig information i en fri verden …)

⚖️

https://truthcomestolight.com/2020/08/01/500k-people-protest-in-berlin-germany-over-governments-strict-covid-1984-response/

En mangfoldighed af forskellige mennesker der demonstrerede. Tak, Berlin! 💚💚💚 #WeWillNotComply

Verdenstyranniet i det 21 århundrede er uoverskuelig, uvirkelig og ekstremt bekymrende.

Her statistiske tal vedrørende kræft https://www.cancer.dk/hjaelp-viden/fakta-om-kraeft/kraeft-i-tal/nogletal/

https://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2018/2018-10-24-Danskere-doer-oftere-af-kraeft-end-vores-naboer (15.880 døde i 2016)

I 2017/2018 influenza-sæsonen, uge 40 – 20 (32 uger), døde 50 mennesker hver uge!

Og husk nu på, at der i DK er omtrent 5,8 millioner indbyggere! Og over 350.000 mennesker lever med kræft hvert år.

Juli 2020

Ondskabens skarpe kileform/ som issyle/ af tungt uigennemtrængeligt stof/ i olmt mørke/ fortættet af døde stjerner/og udødelig gravitation/ trækkende lyset ud af/ barnlige sjæles øjne/ der i kortvarige blink/ efterladende stjernestøv/ af guddommelig oprindelse/ i hjerter vævet af

sommerfuglesilke 🦋 

Ovenstående digt skrev jeg i 2018 efter en dag med stort mismod vedrørende mennesket – menneskeracen – generelt.

“Writing, even if, most of the time, you are only doing it in your head, shapes the world, and makes it bearable” – Cory Taylor https://www.newyorker.com/culture/personal-history/questions-for-me-about-dying

Ondskabsfulde mennesker, forkrøblede djævlesjæle der ikke kan lade andre være fordi de i virkeligheden nærer dyb afsky for sig selv. Et evigt selvhad, de må bære livet igennem som et tungt åg. Små stikkende slangeagtige øjne uden kærligt lys. Altid på udkig efter andre de misunder og derfor må forsøge at ødelægge.

Selvom det kan være svært ikke at reagere på (nogle gange umuligt, for selvfølgelig skal man ikke lade sig tyrannisere), må man forsøge af alle kræfter, fordi sådanne syge djævle lever af ondskabsfulde energier, og jo mere de kan få andre til at reagere, des mere næring suger de til sig af kulsort ødelæggelse.

Tiltro til andre, har de allerfleste børn. At tro det bedste om andre. Ikke at kunne gennemskue manipulerende medmennesker med ondt i sinde. Men man vokser op og bliver mere og mere påpasselig. Desværre. Alligevel går man stadig ud i verden og kommunikerer naturligt og ubunden med andre. Fortsætter med at tro det bedste indtil modsat er bevist. Og det er fint. Ofte bebrejder man sig selv for ikke at have set sig for. Ikke at være påpasselig nok. Men man er ikke skyld i at der lever andre mennesker med ondt blod i årene. At man indimellem kommer til at snuble over sådan en. Rejs dig. Fortsæt! Og for alt i verden bevar og tag vare på lyset og kærligheden i dit hjerte.

Kærlighed, musik, kunst, livsgivende kærlige mennesker omkring sig, at holde godt fast i sig selv, humor og autentisk latter fra hjertet, natur og skønne vandreture. At være stærk og ukuelig.

💚 

galvaniseret stål fortættet af ondskab

som forhærdede forbrydere

sejler de rundt i håbløse forklaringer

de ikke længere selv kan hitte rede i

og rammer bunden uden af ane det

fordi de er opfostret på stupiditet

som eneste næring

sjæleløse

vanærer de kærlige energier

og har fra fødsel

haft kurs hen imod et sort hul

ophavsudspringet

de returnerer tilbage til

med lysets hastighed

døde og ufrugtbare

krumbøjede forkvaklede legemer

boomerangrekvisitter

blottet for autentisk levet liv og æstetisk ynde

De forstod aldrig hvad ærbødig eksistens gik ud på.

🦋 

Dit spejlbillede

I går hjem til dem I kender

der kender jer

med glatte ansigter

og sorte pukler på skuldrene

uden skygger

som kapper af usynlig transparens

fortættet af giftceller

emmende af uigennemsigtig forråelse

man glemmer over grillstegte bøffer

og gas der brænder fra stålhaner

op i paracelhusatmosfære og nyslåede liebhaverkvarterer

indtil næsten morgen

hvor fortætheden har slugt al ilten

og kroppen næres af forbigående koffein

tilsat forslåede kaffebønner

fra steder opmålt i fugleflugtsafstand der ikke kan forstås

imens relativer færdes i tryg uvidenhed

🦋 

We Will Not Comply

Important:

https://truthcomestolight.com/2020/07/21/spiro-skouras-w-patrick-wood-the-global-elite-the-coronavirus-coup-detat/

#WeWillNotComply 💚💚💚

https://truthcomestolight.com/2020/07/25/is-big-tech-planning-a-massive-purge-to-coincide-with-the-covid-vaccine-release/

#WeWillNotComply 💚💚💚

🦋 

Silketørklædet er fra min mor, der døde i år 2000. Østersskallen fra Livø. Stenen er fra heromkring (dette stakkels hjemsøgte sted)

🦋 

Politician Herd Mentality

De får døde tomme øjne

dem som står der

klædt ud i myndighedsudstyr

imens munden åbner og lukker sig

autonomt

med dødssejlermimik

skåret ud af stivnet flyveaske

og tom tale

som ingen af dem husker efterfølgende

hvor livet langsomt siver ud

af deres robotkroppe

så selv familielivet brænder væk

inden de får set sig om

som døgnfluen

der ikke nåede at sige på gensyn

💚 

Juni 2020

I går så jeg en film, på en streamingstjeneste, om et matematisk geni, en indisk mand ved navn Srinivasa Ramanujan, hvis liv blev alt for kort fordi han døde af tuberkulose. Jeg talte med et af mine børn om det. At det dengang næsten var en dødsdom at få, i modsætning til i dag. Ikke mange får sygdommen nu og overlevelseschancerne er gode … mente jeg – lige indtil jeg besluttede mig for at søge på tuberkulose og fik mig en slem, slem overraskelse:

Der dør ca. mellem 1,5 – 1, 8 millioner mennesker af tuberkulose om året! Omkring 10 millioner smittes årligt!

“Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO blev omkring 10 millioner mennesker syge med tuberkulose i 2018 – heriblandt over 1 million børn. 1,5 millioner dør hvert år af tuberkulose.” http://www.msf.dk/medicinsk-noedhjaelp/tuberkulose/

Så WHO er klar over det særdeles uhyggelige omfang??

“Hvert 21. sekund dør et menneske af sygdommen.” (msf.dk)

Ca. en fjerdedel af verdens befolkning bærer tuberkulosebakterien i kroppen, hvoraf 5-10 % vil udvikle sygdommen. Det vil sige, at bakterien hviler og kan gøre det igennem et menneskeliv hos sin vært. Nå, tænker man! hvor bliver det globale massehysteri af? En sygdom der smitter via dråbe (host osv.). Over en million dødsfald om året. En sygdom, der får en vis virus til at tage sig temmelig ynkelig ud. Så, hvor i alverden bliver ramaskriget over den dødelige sygdom af? Hvorfor ingen panik world-wide?

Er det fordi 87 % af sygdom- og dødsfald sker i Afrika, Asien og Stillehavsregionen? www.ssi.dk/sygdomme-beredskab-og-forskning/sygdomsleksikon/t/tuberkulose

Man kan ikke vaccinere voksne. Og børn blev vaccineret i 1970-80’erne, med en beskyttelsesvarighed på ca. 10 år. Sygdommen var dengang på vej ned, og derfor stoppede man med af vaccinere … alt sammen i forhold til den vestlige verden, selvfølgelig (det er ikke pænt at sætte det ene udråbstegn efter det andet hele tiden, så det undlader jeg).

Men tuberkulose eksisterede fortsat. Den krævede stadig menneskeliv, og gør det den dag i dag – som sagt til min egen personlige og meget store overraskelse.

Så: det går altså især ud over Afrika, Asien og Stillehavsregionen – i mellem- og lavindkomstlande. Og man kan ikke vaccinere voksne.

“Der har i flere årtier manglet forskning og udvikling af nye og mere effektive værktøjer til at diagnosticere tuberkulosepatienter.” (msf.dk)

“Vi oplever for tiden en alarmerende stigning i antal patienter, der udvikler multiresistent tuberkulose. Den resistente tuberkulose er endnu vanskeligere at diagnosticere end almindelig tuberkulose.” (msf.dk)

“An estimated 1.7 million people died from TB in 2016. Of the 10.4 million people who caught the disease last year, too few have been properly diagnosed or treated.” 

“TB vaccines are still probably two or three decades away.” 

https://www.doctorswithoutborders.org/what-we-do/news-stories/story/fighting-tuberculosis-global-health-emergency

Handler det udelukkende om penge? Om kynisk og svært syg kalkulation og spekulation? Det ved vi det gør i forhold til føromtalte virus. Der handler det om big business og masseovervågning. Sådan er det! Men tuberkulose. Langt mere dødelig. En eventuel vaccine er 2-3 årtier væk … Alene dét faktum bør få nogle til at undre sig, i forhold til udvikling af vacciner generelt, og hvordan man nu snart har en lovende vaccine for SARS-CoV-2! En nærmest spædbarnsagtig virus, med få måneder på bagen ifølge fortællingen (komplet uskyldig, ærlig talt). Der er virkelig noget der absolut ikke hænger sammen. Eller måske alligevel.

For selvfølgelig handler det altid om penge! Om usympatisk grådighed: om en lille udvalgt gruppe, af verdens samlede befolkning, der simpelthen ikke kan få nok. Penge, penge, penge og dermed magt: Magt, kontrol og tyranni.

https://www.gatesnotes.com/Health/What-you-need-to-know-about-the-COVID-19-vaccine

https://www.centerforhealthsecurity.org/event201/about

http://www.nommeraadio.ee/meedia/pdf/RRS/Rockefeller%20Foundation.pdf (se også link til en youtube-video længere fremme)

Hør ét blandt flere vigtige bidrag: http://www.thelastamericanvagabond.com/daily-wrap-up/new-study-suggests-covid-was-spreading-earlier-far-less-deadly-trumps-blackrock-take-over/

💚 

💚 

http://www.youtube.com/watch?v=wuOxG-rnj30&feature=youtu.be (fra 2014: en journalist der gennemgår Rockefeller-scenarioet fra 2010. Meget interessant og tankevækkende)

http://www.corbettreport.com

http://www.thelastamericanvagabond.com/

http://www.activistpost.com/

http://www.childrenshealthdefense.org/

http://www.globalresearch.ca/

http://www.off-guardian.org/

http://www.off-guardian.org/2020/06/12/study-80-of-people-naturally-resistant-to-coronavirus/

http://www.republik.ch/2020/01/31/nils-melzer-about-wikileaks-founder-julian-assange

http://www.swprs.org/

http://www.bitchute.com

http://www.bitchute.com/profile/gFcrWj6nE0gq/

http://www.thehighwire.com

Home

💚 

Maj 2020

April 2020

Den unge kvindes død stod så skarpt i kontrast til det fuldkommen bindegale vanvid af et massehysteri der udfoldede sig i de dage, med en hovedrystende fortsættelse der kun er blevet værre og værre. Som et rædselsvækkende fremtidsscenarie fra en film, man aldrig havde troet var mulig kunne blive til virkelighed. Aldrig. Det er jo tankevækkende at se hvad mennesker er i stand til hvis og når de vil. At se hvad vi mennesker med lynets hast kan mobilisere i fællesskab. Og så gør vi det over en komplet ufarlig virus for langt de fleste-. Millioner og atter millioner har klappet hælene sammen, i dyb og ukritisk underkastelse. Samtidig har vi længe været i gang med at drukne vores egen og hele klodens eksistens med ekstrem farlig forurening og affald i uoverskuelige mængder. Som altid giver det absolut ingen mening.

Og netop spørgsmålet omkring mening sætter uundgåeligt tanker i gang. Man tænker, og det burde flere gøre: hvad handler det hele mon i virkeligheden om? Regeringer i en begrædelig stor del af den vestlige verden har gennemtrumfet et tyranni uden lige – endda udelukkende på baggrund af uvidenhed og flokmentalitet. De har tilmed handlet som om alle vi andre er utænkende og uintelligente undersåtter. Og prøv at se hvordan politiet opfører sig! Jamen, det kunne lige så godt være et scenarie fra Nordkora, DDR eller et andet totalitært styre. De patruljerer magtbegærligt om i gaderne for at se om borgerne nu også overholder alle de strakspåbud og hastelovsforordninger, der er vedtaget af et vestligt demokratisk folkestyre …! Vi taler om et politi der påstås ikke at have ressourcer til at opklare selv ganske alvorlige forbrydelser. Der henlægger langt de fleste indbrudssager. Der kan være temmelig grove overfor mennesker der eksempelvis har været udsat for voldtægt. Der ser igennem fingre med grove brud på straffeloven (fx. Aarhus Universitets ledelse!) og så videre, og så videre. Det samme politi handler nu fuldstændig uforståeligt, og minder i uhyggelig grad om både Stasi og Gestapo, som man kuldegysende har læst om i historiebøger, og set dokumentarfilm om på tv. De tager af eget initiativ på stasijagt – eksempelvis for at tilse folk på påskeferie! Det er utilgiveligt. Politikerne og deres håndlangere har rykket ved noget man troede urørligt i dette påståede vestlige demokrati. Nu har vi for altid mistet den (forestillede) allersidste rest af uskyld i denne henseende. Vi er ikke bedre end nogen som helst andre! De magtudøvende, regering og politi, kan gøre nøjagtig hvad der passer dem. Og undersåtterne er præcis lige så manipulerbare som for flere århundrede og årtusinder siden.

Hele det her ekstremt mærkværdige event, så rystende og tåbeligt, kommer til at koste mange, mange flere liv end virussen nogensinde vil kunne komme til. Og der er rigelig med videnskabelig evidens der kunne have forhindret magthavere i at handle som de har gjort, men det har man ikke ønsket at gøre brug af https://off-guardian.org/2020/03/24/12-experts-questioning-the-coronavirus-panic/. Tværtimod! Oveni er det blevet så godt som kriminelt at modsætte sig styrets overbevisninger. Og statsmedierne holder propagandafanen højt som altid. Journalistgerningen de steder er sølets absolutte nederste og mest ulækre afskum der overhovedet kan opstøves på jorden. Netop derfor må der være en dagsorden på spil vi ikke rigtig må vide det fulde omfang af. Vi får fortalt at det handler om at beskytte ‘sårbare’ og ‘udsatte’, og om ikke at overbebyrde sundhedsvæsenet. Tænk at de kan slippe af sted med den slags tragikomiske forklaringer. Skiftende regeringer har smadret vores fælles sundhedsvæsen med besparelse på besparelse, uden at ryste på hænderne. Uden tanke for at det koster liv. Det samme gælder alle andre områder i samfundet, som fællesskabet betaler til! Man har drevet heksejagt på ledige og sygdomsramte ganske brutalt i årevis. Skåret ned på ældreområdet. Aldrig har der været så mange hjemløse i Danmark. Forståelse og omsorg for næsten har haft temmelig trange kår, igennem flere årtier – og nu handler det pludselig om at beskytte de ‘sårbare’ og ‘udsatte’?

Der findes flere forskellige teorier omkring magt..tagernes forehavende. Teorier der tales i stykker som værende konspiratoriske. Verdensøkonomien var, før virussen ‘brød ud’, på et stort og alvorligt bristepunkt (https://www.youtube.com/watch?v=8LYjOEib9iI&feature=youtu.be) og ifølge Ernst Wolff venter der et alvorligt kollaps. Et kollaps og en stor krise man ønsker at give en uskyldig virus skylden for, men som bruges og er sat i værk for at have folk under kontrol når det sker. Samtidig findes en overordnet herskende elite, der gives endnu større magt på globalt plan. En global herskende elite hvor resten af verdens befolkning er skakbrikker i deres sociopatlignende spil. Det har aldrig handlet om en fri og demokratisk verden, eller det vil sige jo! men for de få – for disse mennesker med betegnelsen eliten. Læs bl.a. https://www.politico.eu/article/bill-gates-who-most-powerful-doctor/amp/

https://www.aier.org/article/stand-up-for-your-rights-says-professor-knut-m-wittkowski/

Jeg håber, at folk i hele den vestlige verden vil gå samme om at mobilisere en kæmpemæssig modstand, aldrig før set i verdenshistorien, imod magttyranerne. Det gælder jorden – en unik planet – og dermed vores egen eksistens, og det gælder at alle mennesker på jorden har ret til at bo og leve anstændigt, og ikke som slaver for en lille egoistisk gruppe mennesker med sociopatlignende træk.

💚 

Marts 2020

Jeg har lukket vinduet / for katastrofetoget og hornet af ubønhørligt ramaskrig / sat på tvangsbuede skinner og autopilot / af envejskommandanterne / i en ellipseformet evighedscirkel på et fundament af rå uopbrydelig beton / indeholdende forbipasserende ansigter bag forstenede ruder og blikke tømt for liv / i en fart af rasende afsindighed så afstigning er blevet en uopnåelig umulighed // Jeg har lukket vinduet / for envejskommunikationens ensidige verdensbillede i mikroformat / svøbt i kunstigt lys og uregistrebare blitz / der påfyldes hjerner til bristepunkt og overophedning / Alarm Alarm Alarm / og forskrækkede blå blink der aldrig ophører / til skræk og ildevarslende advarsel // Jeg har lukket vinduet / for titler og talerstol med logoer i støvet metal / og miner støbt i dommedagsprofeti / til evig undergang og snarlig død og lemlæstelse.

Jeg åbnede forsigtigt døren op / ud til livet / og fandt at verden stod endnu / at jorden ikke havde forladt sin bane / og var drevet videre ud i verdensrummet / væk fra stjernesolen og alt livs eksistensgrundlag / at ilten var velsignet kølig og ubesværlig at trække ned i lungerne / at jeg kunne høre pulsen standse overrasket op / og mærke den permanente sitren slippe sit tag for at fortsætte alene / at jeg kunne høre hjerteslagene forplante sig roligt pulserende og stærkt i min krop / og se at lyset var vendt tilbage i frodige dagsportioner / at luften vibrerede af fuglenes forårsutålmodige afventen i længsel / sammen med planterigets bristefærdige og begyndende tyvstart / med enkelte solsortes emmende fuglefløjt på strofesprog / Eftergivende.

Der var stille derude. Måske ferietid. For levende livsglade mennesker. Draget ud til sol, sommer, udeliv og latter. Ud til stærke kolde blå bølger over solvarme livskraftige insisterende kroppe. Ud til kærlighed i nyfødte klare farver. Uforfærdede og frie. Urokkelige. Og kreationer af egne tanker og rolige billeder for et indre blik. Mangfoldigt og rigt. Fra en uudtømmelig kilde af uanet visdom. Frihed og flervejskommunikation. Udveksling af oprigtige livsfortællinger. Deling af autentisk levet liv og uforsigtig glæde.

Jeg har lukket vinduet / lukket og låst det / forsvarligt / for ubudne uvedkommende / for glammende krigsfanfarer / for vagt i gevær / for envejskommandanterne i synkront polyesterantræk / for dommedagsprofeterne iklædt rober af skinbedrag / for talerstole med logoer i støvet metal.

Jeg har fritaget døren for dens hængsler og givet livet sine beføjelser tilbage.

14 marts 2020

💚

Den blindes vej er ransagelig

Giv en tilfældig en titel og en talerstol

og folket vil hylde kloen og troen

Om hvordan kvinder som mænd bliver blinde og lydige

Artikel: https://folkedrab.dk/artikler/gruppepres-lydighed-og-ideologi-hvordan-almindelige-maend-bliver-gerningsmaend

“Man sidder hjerteklaprende spændt på at få at vide, hvem der er den ledeste skurk i hans fortælling. Men samtidig bliver man konfronteret med eksempler på, hvor aggressive og destruktive helt almindelige mennesker kan blive, når vi mobber hinanden” (Journalist, JP)

“Mit håb er, at vi kan lære noget mere om vores natur, så det bliver lettere for os at skabe en god verden for os selv og andre” (forfatter Christian Jungersen)

Artikel: https://jyllands-posten.dk/premium/indland/ECE3983269/Ondskabens-psykologi/

🦋 

Spredning af unødig panik

Hver sæson dør gennemsnitligt 1000 mennesker i Danmark af influenza (Videnskab.dk). Der var også coronavirus i 2017/2018 (4,5 % af influenzatilfældene). En anden variant end den nuværende virus, må man gå ud fra (Statens Serum Institut: “Influenzasæsonen – opgørelse over sygdomsforekomst 2017/18′). 7667 mennesker var indlagt (kan der være et tal for meget her? – det lyder voldsomt) som følge af influenza i den periode (uge 40 2017 til uge 20 2018). Over 1600 døde: ca. 50 om ugen[!]. Denne nye coronavariant er mere smitsom end andre typer af influenza (siges der), men mange opdager ikke at de har haft coronainfluenza, fordi de har haft et meget mildt forløb. Børn synes ikke at blive syge af denne type. “Vores viden om selve sygdommen COVID-19 er fortsat, at størstedelen af smittede vil få milde symptomer, og at det primært er ældre og svækkede, der er i risiko for at få alvorlige komplikationer.” (www.ssi.dk)

https://www.ssi.dk/sygdomme-beredskab-og-forskning/sygdomsovervaagning/i/influenzasaesonen—opgoerelse-over-sygdomsforekomst-2017-18

Influenzasæsonen 2017/18 gik ubemærket hen på trods af, at den var usædvanlig hård. Over 55.000 mennesker blev testet for influenza og heraf havde 16.093 influenza. Samtidig skal man huske, at mange tilfælde slet ikke registreres fordi folk har milde og udramatiske forløb, hvilket jo også gælder nu.

I 17/18 sæsonen var mange hospitalsindlagte og ca. 1600 døde! Ingen panik, tilsyneladende. Man undres virkelig over det mærkelige postyr og hysteri der foregår lige nu. Og jeg ved med sikkerhed, at der vil optræde og foregå en massiv kampagne efterfølgende, for at retfærdiggøre de overdramatiske og unødvendige tiltag der er blevet gjort fra statsapparatets side, hvor alle dem der ligeledes gik i selvsving vil nikke anerkendende og hyle i kor.

Det har været skræmmende at se hvordan myndigheder verden over, i fællesskab med deres tro væbnere, medierne, kan sætte ‘verden i brand’ med relativt få midler-og remedier. Det er som at være med i en utopisk film.

NB: Jeg føler mig nødsaget til at sætte myndighedsordene i kursiv, fordi jeg kun kan få øje på menneskerne bag, der i overvejende grad opererer uærligt, magtmisbrugende, totalitært og kynisk! De er til for sig selv og hinanden, og rager til sig på andres bekostning. Der er intet ordentligt og redeligt bag myndighedpersonerinstitutioner. De fleste er dybt utroværdige, og jeg har ikke længere respekt for sådanne foretagender!

Over 15.000 mennesker døde i Danmark af kræft i 2016.

Hospitalsinfektioner koster 90.000 menneskeliv om året i Europa. Mennesker der bliver indlagt for en sygdom, og efterfølgende dør af en infektion de pådrager sig på hospitalet! https://videnskab.dk/krop-sundhed/hospitalsinfektioner-koster-25-millioner-leveaar-om-aaret

https://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2018/2018-10-24-Danskere-doer-oftere-af-kraeft-end-vores-naboer

Denne corona COVID-19 er for de fleste en mild influenza! Ja, den er lidt mere smitsom end andre influenzavarianter (nej, og spørgsmålet er om den findes), men mild for de fleste! Hvad sker der for myndighederne i verden?! Det er jo en vildt skræmmende massepsykose der har ramt os. Meget farligere end COVID-19! Hvor er mennesket en foruroligende art! Samtidig udsletter vi dyrearter med stor hastighed. Mishandler dyr for at spise dem. Destruerer vores egen eksistens langsomt, sådan som vi sviner denne smukke jordklode til, vi aldrig burde have haft i vores besiddelse. Suk!

🦋 

Myndigheder og mennesker bag

“Finansministeriet ser med stor alvor på læk”

“Studerende ser med stor alvor på grov overtrædelse af straffeloven”

Bag myndighedsbegrebet ‘Finansministeriet’ gemmer sig helt almindelige mennesker. Danske medborgere. De har deres tidsbegrænsede arbejdsgang i det der er navngivet Finansministeriet. Der residerer de i hverdagen, i arbejdsøjemed, i nogle bygninger der er bestemt til at indeholde den konstruktion, ud over den bygningsfysiske, der udgør dette samfundsophøjede fællesskab. De er ikke ansat for egen skyld. Eller til evig tid. De er ansat og befinder sig i embeder, der udelukkende retter sig mod det bedste for Danmark, som eet hele. Finansministeriet er ikke indsat som værende en enevældig tronebesidder. Det er et ministerium der ejes af hele Danmark!

Nøjagtig det samme gælder for Aarhus Universitet.

Det er vigtige samfundsinstitutioner sat i verden for og til fællesskabets bedste. De er der for andres skyld!

Vi har alle lige værdi. Ingen har mere ret til livet end andre. Når nogle indsættes i embeder, vi betegner som ophøjede, så er det fordi det er vigtige poster med stort ansvar. Det betyder ikke, at det giver udvidede beføjelser for sådanne mennesker på vigtige poster, til eksempelvis at mishandle medborgere og bryde dansk lovgivning.

Vi er alle lige for loven. Vi skal alle behandles respektfuldt og værdigt. Uanset hvem der opdager brud på love og bekendtgørelser skal det tages alvorligt. Det skal tages alvorligt af dem vi har indsat i embeder der tager sig af netop det arbejdsområde i Danmark: Lovovertrædelser. For fællesskabets bedste. For hver eneste borger. Ikke i misbrugsøjemed for at tilgodese usundt kammerateri i samfundsnedbrydende magtmisbrug. Det kan ikke gradbøjes! Vi er alle underlagt lovgivningen, der er sat i verden for at vores fællesskab kan fungere ordentligt. Et sundt, åbent, troværdigt, oprigtigt, retfærdigt og menneskeligt samfundsfællesskab.

⚖️

Socialstyrelsen og satspuljen

De danske statsmedier har netop afsluttet afbrændingen af heksen Britta Nielsen. Resterne er kastet i kachotten til foreløbig glemsel. De får lige vejret, tænker jeg, efter deres rå og blodtørstige bersærkergang af en gabestok, igennem omkring halvandet års tid. De har ikke kastet sig over rektor Brian Bech Nielsen og hans gang. Forunderligt nok. For det er de borgere tilsyneladende alt for betydningsfulde til. For netop den slags mennesker gælder helt andre regler. Fordi vi er nogle der selv bestemmer!

I min bog kommer jeg ind på omtalte statsmedier og mit syn på dem. Deres altid, og til evig tid, propaganderende og virkelighedsforvrængende agenda. Deres ligegyldige lalleglads- og skafotjournalistik. Indimellem skriver de da om vigtige emner og oplyser om væsentlige samfundsproblemer, men så er det som om de glemmer det hele igen, som regel når blodtørsten ikke længere kan tøjles og ignoreres.

Satspuljen er en ordning finansieret af midler taget fra borgere på overførselsindkomster, i den regulering der sker hvert år, hvor disse borgere får mindre og mindre at gøre godt med. Sådan er det foregået i omtrent 30 år. Overførselsindkomstmodtagere er også modtagere af SU og folkepension. “Satspuljen er en pose penge, der hvert år bruges på en række initiativer, som skal forbedre vilkårene for personer på overførselsindkomst og udsatte grupper i samfundet” (dr.dk, 15 oktober 2018) … for vi er et land bestående af molboer!

Pengene i satspuljen skulle gå til borgere med brug for støtte. Og nej, de er hverken svage eller udsatte! Det er såmænd bare mennesker der har brug for støtte! Hold da op, hvor har statsmedierne dog haft det store snøftelommetørklæde fremme i føromtalte hekseafbrænding. Dem der ellers vil give fanden i netop mennesker med brug for støtte. I mine øjne er kyniske og magtmisbrugende folk, dem der er de virkeligt svage. Det er et sørgeligt svaghedstegn at være sådan.

Nå, hvem kan så betænkes i satspuljeregi? Jo, det kan i hvert tilfælde Socialstyrelsen selv. Og nej, det har Britta intet med at gøre! “Flere og flere millioner til de mest udsatte ender i Socialstyrelsens egen kasse” (Altinget, 25 oktober 2018). Siden 2008 har Socialstyrelsen taget og brugt 1, 4 milliard! til dem selv! for at de selv kan eksistere! De havde brug for netop den slags særlige støtte.

I artiklen af 15 oktober på dr.dk, kan man bl.a. læse om hvad pengene går til:

  • bekæmpelse af hjemløshed (jamen, det går jo godt …),
  • strategi for et stærkere civilsamfund (hmmm),
  • mere kvalitet i plejefamilier (jamen, det går jo også godt …), handleplan for bekæmpelse af menneskehandel (det hører vi sjældent om),
  • målrettet indsats for børn og unge med handicap (ja, det går jo forrygende …),
  • kræftramte unge og krigsveteraner (især de sidste svigtes groft).
  • Men også på andre områder, fx. kriminalforsorgen, der modtog en milliard kroner over en ti-årig periode. Af det store beløb stod 200 millioner ubrugt hen (dr.dk, 22 sep. 2019).

“Det er kommunerne, der kan søge om tilskud på 400.000 kr pr. skæv bolig. Men i årene 2012-15 blev kun 69 procent af satspuljemidlerne uddelt. 27 millioner er ikke blevet brugt efter intentionen”.

Det handler om hjælp til hjemløse. Og mange er ikke klar over, at kommunerne også selv skal spytte i kassen, når de modtager midler fra satspuljen; det er ikke den rene gavebod: “Øremærkede millioner til voldsramte familier bliver ikke brugt”, står der i Berlingske, 14 oktober 2015. Det gør de ikke fordi kommunerne selv skal betale 25 procent af udgifterne!

I en artikel på Politiken, 11 oktober 2016, under overskriften ‘Pengene til satspuljen flagrer i vinden’, ønskes der en grundig analyse af hvordan midlerne bruges (mere kan man ikke læse med mindre man er abonnent).

Jan Sjursen, der dengang var formand for Rådet for Socialt Udsatte, skrev en kronik i 2013 om problemerne med midlerne i denne pulje:

“Regeringen laver satspuljeteknik, hvor man groft sagt først udhuler de udsattes forsørgelsesydelser, øremærker midlerne til indsatser målrettet de udsatte grupper, lader pengene stå ubrugt, samler pengene sammen, deler dem ud en gang til og gør opmærksom på, hvor højt man politisk prioriterer socialt udsatte. Men det er det modsatte, der er sket!” (www.udsatte.dk: ‘Socialt udsatte taber 75 millioner kroner på satspuljeaftale’).

Der findes mange interessante artikler med problematikker omkring denne satspulje og midlerne heri. Men, det glemmes! For alting er Brittas skyld, den gemene heks, der tyvstjal fra de allermest udsatte og meget, meget svage i samfundet, for at leve et luksusliv på deres bekostning, så de ingenting fik. Fy og føj!

Satspuljesystemet blev nedlagt i 2019 (avisen.dk) og det vil jeg hermed takke både Britta og Socialstyrelsen for. Socialstyrelsen, hvis skiftende ledelser igennem 25 år, lod en medarbejder tage for sig af retterne som var det en anden Palle-alene-i-verden-uovervåget-slikbutik, og det for disse skiftende ledelser; fuldstændig omkostningsfrit . Nu kan organisationer der arbejder med mennesker med brug for støtte, i stedet få permanente ydelser fremover:

“Partier fordeler permanente midler til sociale organisationer” (sim.dk, 28 februar 2020).

Det er vel nok godt, men helt givet vil der også være, og blive, en anden og relevant snak omkring hvordan og hvorledes det kommer til at fungere (man kender jo de rigtige tyve, dem i snehvide fåreklæder), og så får vi se resultatet af det generøse tilbud og forløbet herefter, en gang ude i fremtiden …

Kære Britta, jeg håber, du havde en fest!

🦋 

Jeg kan ikke begribe, som i overhovedet ikke sætte mig ind i, at mennesker ønsker at gøre brug af magtfuldkommenhed. Hvorfor ønsker de ikke et spændende dynamisk samfund, med interessante meningsudvekslinger fra alle mulige (og umulige) vinkler? Hvorfor har alt for mange ledere et sært ønske om at kontrollere? Jeg kan ikke få øje på andet, end at det er bange mennesker! De tør ganske enkelt ikke at operere i det åbne. De er bange for udfordringerne. De formår ikke at navigere i livet på redelig vis. De bruger fordækte og demokrati-udhulende redskaber, der umiskendeligt minder om narcissistisk karaktertræk: For mig, og mig alene! Og det allermest uhyggelige er, at det også gælder den vestlige del af verdenen. Det dybt sørgelige er, at folket disse steder lader sig narre. Vi bliver udsat for propaganda uden at opdage det. Og her spiller medierne en meget stor rolle, især i Danmark! Et lille indspist land, hvor alt for mange mennesker slet ikke aner hvad de bliver udsat for. Ubegribeligt Danmark!

Februar 2020

Manglende solidaritet og oprigtighed. En udbredt kynisme. Forråelse. Magtmisbrug. Tiltvingelse. For at gøre uret til ret. Urent trav. Svaghedstegn. Medløberi. Usundt kammerateri. Angst for udstødelse. Eliminering. Ugyldiggørelse. I egeninteresse. Sig selv. Fascistisk. Omgåelse af lov og ret. Menneskerettigheder. Udstødelse. Forskelsbehandling. Ureglementerede magtbeføjelser. Favorisering. Samfundshierarki. Nazistisk. Position. Totalitarisme. At følge strømmen.

Danmark

Januar 2020

Jeg har mistet min validitet. Men hvis jeg tænker efter, har jeg nok aldrig rigtig haft det. Selvom jeg har påberåbt mig gyldighed, hvad enten det har været i mindre fællesskaber eller samfundsrelateret, har det bare altid været forgæves. Samtidig har jeg igennem mit liv med undren kunne se mennesker ufortjent blive båret frem på gyldighedens trone.

Er man et gyldigt medlem af et hvilket som helst fællesskab hvis man mishandler? Hvis man ikke har almindelig medmenneskelig respekt for andre? Hvis man forbryder sig imod lovgivning og fundamental medmenneskelighed? Forbryder sig imod menneskerettigheder?

Der er stor forskel på hvad det enkelte menneske kan tillade sig. Nogle har vide rammer og beføjelser, og kan være nogle rigtig dumme svin, men alligevel hyldes som helte. Andre igen kan være nok så gode, men alligevel blive behandlet brutalt og nedværdigende, og aldrig kunne opnå bare et gran af naturlig gyldighed.

Jeg er helt på det rene med i hvilken position jeg befinder mig. Jeg ser det meget tydeligt og nøgternt. Mine forsøg på at opnå retssikkerhed og retfærdighed og dermed gyldighed virker latterlige. Jo, mere jeg anstrenger mig des mere idiotisk og komisk. Jeg er uden for almindelig og normal rækkevidde.

Mennesket har som den eneste race på jorden en iboende dysfunktionalitet. Det er en konstatering. Det ses i vores nutid og det ses så langt tilbage vi har mulighed for at gå historisk. Det er vores undergang. En uundgåelighed. Menneskeracen destruerer sig selv og hinanden, og holder aldrig op med det.

Jeg er glad og stolt over at være mig. Jo, jeg har ved gud mindre flatterende sider, som jeg faktisk hader mig selv for, men overordnet er jeg glad for at turde være stærk og aldrig slingre i forhold til min integritet. Jeg er ikke bange for at være alene. Jeg er ikke bange for at kæmpe alene. Jeg er ikke bange for at blive latterliggjort og aldrig at kunne opnå almindelig gyldighed. For det vigtigste er, at jeg kan se mig selv i øjnene. Aldrig at falde ned i bekvemmelighedens søbe, der kan se varm og indbydende ud på lang afstand, men som er isnende og dødeligt kold, når man får set rigtigt efter. Et tåget og åndsforladt øde. Uden kærlighed og oprigtighed.

🦋 

Jeg har mange gange haft lyst til at blande mig i debatten, og gør det også indimellem, men det føles ligegyldigt og omsonst. Der er ikke rigtige mere at komme efter. Samtidig har jeg et yderst ambivalent forhold til medierne, vi alle er tvunget til at formidle os igennem, og her hører også de sociale medier. Hvis en bemærkning eller et vredesudbrud ikke flugter den pæne linje, som pågældende medie ønsker at iklæde sig, da slettes dine bidrag på ægte censurisk vis, uanset om du bor i Øst eller Vest, alt imens censuringsfolket smider om sig med bestialske handlinger, der ikke bare ødelægger det omkringliggende og nære samfund, men også destruerer i et meget større og alvorligere perspektiv; nemlig verdensomspændende. Det er næsten ikke til at holde ud.

Vi, i Vesten, er opdraget og hjernevasket med, at eksempelvis Kina, Nordkorea og Rusland er store undertrykkende regimer hvor befolkningerne ikke har almindelig frihed inkl. ytringsfrihed. De befinder sig uden tvivl i en anden kategori, men hvad med vores egen del af verdenen? Prøv at lægge mærke til det. Virkelig! Prøv at skærpe ‘det analytiske blik’ for hvad vores medier bringer. Hvem der kontinuerligt og f (ja, ja så prikker vi ……) uafladeligt får taletid! None stop! Vinklede og stærkt propagandistiske historier over emner der passer i vores politiske magthaveres [grådige og kapitalistiske] kram. Alt for mange af os tror, at det vi præsenteres for er et virkeligt og nuanceret verdensbillede. Hvor er vi nemme at narre!

Hvor mange er egentlig klar over hvem vi i virkeligheden lader styre ‘vores’ verden? Hvem vi rent faktisk giver lov – og dermed tillader – at sætte dagsordenen?! Vi er en alt for stor horde, der ikke aner hvor stærke vi reelt er sammen. Når, og hvis, nogle befolkningsgrupper får nok, omsider, jamen så læg mærke til hvordan medierne [statsmedier i alle dele af verden] fremstiller ‘oprørerne’! Sjældent fremstilles de sympatisk. De fleste af os skal generelt bare holde vores mund. Vi skal lulles i søvn af komplet idiotiske underholdningsprogrammer, fyldt til randen af elitefolket og deres tilsyneladende glatpolerede venne-familie- og erhvervsnetværk, der for fleres vedkommende har været i skarp, robotagtig, tanketom medietræning, hvis udtryk ofte indbefatter store insisterende øjne og vuggende stødagtige bevægelser tilpasset mundens ytringer, som et rent hyonoseshow.

Vi skal smøre vores åbenbart stærkt populære grå leverpostejmadder (det har magthavere tilsyneladende særligt næsegrus beundring og respekt for), og gå på arbejde. Men derudover bør vi holde vores skomagermund.

Jeg har ikke længere nogen som helst respekt for det journalistiske hverv. Der findes enkelte, uendeligt få, helt uafhængige freelancere, men de befinder sig erhvervsmæssigt i kategorien; latent uddødende race. Hvilket også gælder politikere med bare 80 procents integritet tilbage.

🦋 

%d bloggers like this: