Thoughts on evil and fighting it back


“When you see corruption, when you see injustice, you speak up. You don’t just shut up and say it’s none of my business”

– Manal al-Sharif.


Oktober 2020

Den dybe ondskabs uransagelige vejeHobro Boligforening

Dette menneske har fået lov til at chikanere min familie og mig. Hun har fået lov til det sammen med et andet menneske, og nu en nyligt indflyttet familie. Og der er jo nok en grund til at jeg har fået advarsler af boligforeningen. Det er alvorligt og må være mig der er skyld i det.


“men-øhh nu får hun…” (ondskabsfuld kvinde)
“nu får hun jo lige en klage én gang mer'” (manden uden navn)
“én gang mer'” (ondskabsfuld kvinde)
“og laver hun noget mer’ får hun én mer'” (manden uden navn)
“simpelthen ja, vi blir’ bare ved..” (ondskabsfuld kvinde)
“ja, ja, helt klart” (manden uden navn)
“altså…for vi vil ikke ha’ det skal være såen” (ondskabsfuld kvinde)

Mobiloptagelse, hvor man kan høre omtalte kvinde tale med en mand. Han flyttede ind med en samlever og børn for ca. et halvt år siden. Men hvem er han? Han fremgår ikke med navn på postkassen. Og hvorfor kunne de få Nordjyllands Politi til at ringe med hemmeligt nummer til vores telefoner, for derefter at komme stormende og være aggressive? Og over hvad dog? Hvem er de naboer i det hele taget? Hvorfor har de ikke noget imod at skabe ufred så kort tid efter de flyttede ind. Ufred der går ud over deres egne børn og resten af opgangen.

Endnu en bid af en samlet optagelse fra den 28 september 2020. Jeg har i flere henvendelser tilbage fra 2019, bedt boligselskabet om at få hendes chikanerier stoppet, men de har ikke ønsket at hjælpe, for de har del i det.
nå jamen-øhhh…” (ondskabsfuld kvinde)
“så får vi også lidt underholdning – haha” (manden uden navn)
“haha – præcis!” (ondskabsfuld kvinde)
“man får da lært naboerne at kende – vi får da snakket lidt mer'”(manden uden navn)
“ja haha det er rigtigt!” (ondskabsfuld kvinde)
Om brugte bleer i poser som manden uden navn og L lægger ud på opgangen (hvorfor i det hele taget gøre det?)
“så er hun begyndt på at sætte øhh på at sætte rygelsespinde [røgelse] – ha – hvad satan sker der” (manden uden navn)
“ja” (ondskabsfuld kvinde)
historien om de hvide poser med brugte bleer i, får sig lige en god omskrivning – og desuden lugter de ikke:
“altså det gør de ik'” (manden uden navn)
“det ka’ man da ikke …. (ondskabsfuld kvinde)
“det ka’ man ik’ bar’ si’e” (manden uden navn)
“neeeej. Ja, ja. Jeg ku forstå hvis man satte sin toiletspand deruuid” (ondskabsfuld kvinde)

Mon ikke jeg selv er ude om det?

Samme dag hvor hændelsen fandt sted, sendte jeg ledelsen for boligforeningen en mail om det. Fredag den 2 oktober 2020 sendte jeg et rekommanderet brev til ledelsen for boligforeningen om den chikane vi som familie er og har været udsat for både de sidste to år (af især omtalte kvinde) men også igennem flere år af en lille håndfuld beboere. Boligforeningen er som nævnt aktivt involveret i denne (især nuværende) chikane. Ovenstående mentalt forstyrrede person flyttede ind på et tidspunkt i 2018. Vi har boet her siden 2011. Lydoptagelserne har jeg også delt på Twitter.

I januar 2019 opdagede jeg (faktisk sidst i 2018), og blev opmærksom på, at nogle isolerede varmerør i et fælles tørrerum til vasketøj i kælderen havde nogle alvorlige skader, hvor synligt materiale var at se på selve tørresnorerne (støv fra da man savede i isoleringsmaterialet for at gøre plads til snorerne!). Den type isolering er asbestholdig, fordi den er fra en tid hvor man benyttede den slags materialer. Jeg meddelte det til en servicemand under boligforeningen som jeg mødte en dag, hvor han var i et ærinde i bebyggelsen. Han sagde at det måtte jeg tage på beboermødet i september, men allerede to dage efter var tørresnorerne fjernet, og en uge efter møder jeg samme servicemand der undskylder og siger at han havde talt med en VVS-mand der netop bekræftede at sådan isolering er asbestholdigt.

Jeg skulle ikke have forfulgt sagen yderligere. Ingen er jo blevet syge af det. Jeg skulle bare have passet mig selv, eget liv og egen familie.

Beboere, herunder børnefamilier, har hængt tøj til tørre her igennem mange år.

Et stykke tid efter var der sat nogle rør uden på skaderne, der dog ikke var tætsluttende. Og man kunne stadig se prøvehuller, lavet i forbindelse med undersøgelse, der var (er) åbne ind i isoleringen. Så jeg ventede på at boligforeningen ville meddele beboerne om denne ulykke, og at der ville blive foretaget en større sanering af rummet.

At der faktisk også var prøvehuller på de lige rør, og disse endda ikke er dækket ind opdagende jeg, og blev opmærksom på, for nylig.

Intet skete. Jo, jeg modtog en 1. advarsel i maj 2019 fra boligforeningen hvor jeg blev beskyldt for flere ting: løgnhistorier fra repræsentantskabskvinden. Og jeg svarede jo selvfølgelig tilbage i en længere mail. Herunder et lille uddrag:

Da I kalder det en 1. advarsel, vil jeg hermed kræve dokumentation for følgende beskyldninger;

 • fylder vaskeklods med sæbe (hvad er en vaskeklods?)
 • fjerner navneskilt på postkasse
 • vælter cykler i cykelkælderen og fjerner navn på cykel
 • fjerner dørmåtte i opgangen
 • truer nabo med dine hunde

Når man får en advarsel må det jo være alvorligt. Det er mig der må ændre min adfærd. Når nogen siger at jeg truer med mine hunde, så har jeg nok også gjort det, hvorfor skulle hun ellers sige det.

Advarsel nr. 2:

Vi har desværre endnu engang modtage en skriftlig klage fra dine omkringboende [naboer?]

Klagerne går ud på:

 • Chikane:
 • Du banker og ringer på naboernes døre.
 • Du rykker blomster op af dine naboers altankasser, og kaster dem op på deres altaner.
 • Du smider størknede sæberester og uldklumper fra tørretumbleren i naboernes postkasser.
 • Du putter lim i naboernes vaskebrikker, så de ikke kan få nøglen ind.
 • Du kalder dine naboer grimme ting.

4 august 2020 henvendte jeg mig til kommunens Plan og Byg, efter at have talt med en arbejdsmiljørådgiver, der rådende mig til at tage kontakt til embedslægen. Dem ringede jeg til og de, der i øvrigt hører under Styrelsen for Patientsikkerhed (Det Danske Statsapparat …), sagde at jeg skulle kontakte kommunes Miljø og Teknik afdeling – der hedder Plan og Byg her. Dem fik jeg svar fra den 10 august: Et brev som tak for henvendelsen. Et brev om en undersøgelse der skulle være foretaget februar 2019, og et brev med en foreløbig (udkast til afgørelse) afgørelse. I dette udkast skriver kommunen ved en jurist (🤐), at jeg skulle have fået tilsendt en mail om denne undersøgelse den 7 marts 2019 af boligselskabet. Gjorde jeg det? Nej! Jeg svarer kommunes Plan og Byg tilbage 11 august 2020 og vedlægger 5 billeder af skaderne fra omtalte tørrerum.

Og hørte intet. Så, søndag den 4 oktober skrev jeg til Plan og Byg igen og vedlagde nu 13 billeder (hvoraf 5 af dem var de samme som i henvendelse af 11 august), men jeg skrev også til embedslægen og vedlagde korrespondancen med kommunen, samt de 13 billeder.

Herunder henvendelse sendt til Embedslægen, Nord, under Styrelsen for Patientsikkerhed, af 4 oktober 2020:

Jeg skulle bare have passet mig selv, mit eget liv og egen familie. Og måske er jeg nok også selv ude om det.

Weekend 17-18 oktober 2020

Kloakvand og afføring, opdagede 17 oktober 2020, formiddag. Foto taget 18 oktober.

Det lugter fælt i kælderen og op i opgangen. Dette lille vaskerum ligger under 55A, alligevel lukker naboerne L og manden uden navn vinduerne i opgangen, hver gang vi åbner dem.

Ingen ser ud til at have kontaktet akut-service, så det gør jeg i dag, 18 oktober, til formiddag. Den første, en kvinde, er nølende og siger at det jo ikke er hverdag i forbindelse med om eventuelt andre har ringet om problemet (det er et akut-nummer jeg har ringet til fra et papir med Hobro Boligforenings logo!). Og hun siger og spørger hvordan det lugter osv. Jeg siger farvel, for det giver ingen mening at tale med hende. Ikke længe efter ringer en servicemand fra dette skadeservice-firma. En Bo Hundevad (ved ikke om det er rigtigt, eller stavet korrekt) og han siger, da jeg forklarer problemet, at ‘det lyder hyggeligt’. Jeg siger ja og griner lidt, og fortæller at vores naboer lukker vinduerne i opgangen trods stanken. Denne Bo Hundevad siger: “nårh, jo men det er jo pga. kulden” [??!].

Jeg stopper lidt op i samtalen:

“Hvortil jeg gentager ‘pga. kulden?” og spørger om hans navn og hvor han kommer fra. Bo – og Hundevad, da jeg spørger ham om hans efternavn. Han kører fra Aalborg. Jeg siger, at vi er i oktober og at det ikke er særlig koldt i disse dage, og jeg beder ham hilse ‘dem’ og Hobro Boligforening.” (nedskrevet ca. 10 efter hændelsen fordi jeg var ude med vores hunde).

Se rekommanderet brev til Hobro Boligforening af 2 oktober 2020.

L og manden uden navn chikanerer os fortsat og endnu mere end før. Og jeg har desuden set (18 oktober) at der er kommet endnu et brev med klage og advarsel fra Hobro Boligforening (16 okt.). Dét trods mine henvendelser vedrørende den grove chikane vi bliver udsat for.

Men det er nok vores egen adfærd vi skal ændre. Vi er nok selv ude om det.

Tyggegummi på min søns bil – billede taget 13 oktober.
Vores postkasse proppet med avis/reklamer. Foto taget 17 oktober 2020 formiddag, da jeg opdagede det.

Det er min egen skyld. At jeg får klager og bliver beskyldt for forskellige ting. Der må være noget om snakken ellers får man jo ikke klager og advarsler. Alt hvad andre har måtte tro og tænke om mig, før og nu, er sandt. Hvis de mener og siger at jeg er skyld i noget, lige meget hvad, så må der jo være noget sandt i det.