Iben Schartau

og Forlaget Nemesis – for retfærdighed

Boligretten, og advokatfirmaet Louadvokater

Domstolene skal sikre alle lighed for loven og beskytte den enkelte mod magtmisbrug. Efter grundloven er dommerne derfor uafhængige – de skal ved afgørelsen af sagerne kun rette sig efter loven og være upartiske. De skal ikke lade sig styre af politiske eller andre uvedkommende interesser.

https://domstol.dk/om-os/maal-og-vaerdier/rolle-og-opgave/

Hobro Boligforening har begået grove lovovertrædelser overfor mig som lejer, og siden inddrager de et advokatfirma, der på deres vegne fortsætter kriminaliteten

Advokatfirmaet Louadvokater: Et stort advokatfirma med mange fine særdeles magtfulde herrer og damer i ulastelige klæder:

http://www.lou.dk/medarbejdere/

http://www.hobroboligforening.dk/om-os/kontakt-og-åbningstider/administration

http://www.hobroboligforening.dk/om-os/organisationsbestyrelse

-Den nemme del var at vinde i beboerklagenævnet.
Den svære del bliver at få hende ud, siger Lise Hansen med henvisning til, at der skal
klare beviser på regelbrud, hvis boligretten som den afgørende instans skal dømme til
udsættelse.

-Beboerklagenævnet har lagt vægt på, at vi klagere er troværdige. Men der skal mere
til i boligretten, tror Lise Hansen.

Nordjyske, 28 november 2020/20 maj 2021/juni 2022 [?]

Helt åbenlyst

Hobro Boligforening og advokatfirmaet Louadvokater: Sagen i sagen har ikke manglet lovovertrædelser, tværtimod. Den er en Netflix-serie værdig. I nedenstående frekvens, der ligeledes findes i første del af telefonretsmødet, bliver jeg informeret om, at hvis jeg optager mødet, da overtræder jeg en lovbestemmelse i Retsplejeloven: Det er ulovligt!

Jeg ved ikke, reelt set, hvem jeg har siddet over for ved de tre telefonretsmøder (1 april, 18 maj og 12 august 2022) der var i alt. I hvert fald var begge, både en benævnt dommer og en benævnt dommerfuldmægtig inkompetente, men spørgsmålet er om det var med vilje.

Advokatfirmaet Louadvokater ved benævnte advokat Carsten Jensen og benævnte advokatfuldmægtig Camilla Green/Holt Green, er meldt til Nordjyllands Politi.

Det er benævnte dommer også, og tilsvarende har jeg indgivet en klage til Den Særlige Klageret over både hende og retspræsident Malene Urup.

  1. del af det tredje telefonretsmøde, afviklet den 12 august 2022 (16.35 min.)

2. del af det tredje telefonretsmøde afviklet den 12 august 2022 (16.37 min.)

3. del af det tredje telefonretsmøde afviklet den 12 august 2022 (01.47 min.)

Læs mit Processkrift: Heri forefindes vigtig information der kan dokumenteres som rigtigt. I boligretssagen anlagt af Hobro Boligforening repræsenteret af advokatfirmaet Louadvokater, fremgår to (angivelige) ophævelsesbreve af hhv. 4 februar 2021 og 30 marts 2021. I det af 4 februar 2021 bliver mit lejemål angiveligt opsagt grundet overtrædelse af ‘betinget lejemål’ (idømt af Beboerklagenævnet den 24 november 2020).

Som advokat for Hobro Boligforening, skal jeg ved nærværende ophæve Deres lejemål til fraflytning straks i henhold til lov om leje af almene boliger § 90 stk. 1, nr. 7, 8 og 13 på grund chikanerende adfærd fra Dem og Deres børn

Advokatfirmaet Louadvokater, 4 februar 2021

Der er bare ét altoverskyggende og afgørende problem, og det er at de ikke vil ud med dokumentation på de “yderligere klager”, der angiveligt gjorde at de opsagde mit lejemål den 4 februar 2021. Advokatfirmaet vedlægger kun afgørelsen fra Beboerklagenævnet af 24 november 2020. Og benævnte dommer Mette Søndergaard forlanger ikke dokumentation på dette, heller ikke på min anmodning. Skal vi lige ta’ citatet én gang til fra ‘Lise Hansen’ …

“Den nemme del var at vinde i beboerklagenævnet.
Den svære del bliver at få hende ud, siger Lise Hansen med henvisning til, at der skal
klare beviser på regelbrud, hvis boligretten som den afgørende instans skal dømme til
udsættelse”


Almenlejeloven:

§ 102. Indbringelse af sager for beboerklagenævnet skal ske skriftligt. Den nødvendige dokumentation
skal vedlægges

§ 103. Nævnet træffer afgørelse om afvisning af klager, der ikke skønnes egnet til behandling ved
nævnet.
Stk. 2. Nævnet afgør selv, hvilke nærmere undersøgelser der skal foretages af nævnet i forbindelse med
behandlingen af den enkelte sag. Nævnet har ret til at forlange fornødne oplysninger hos sagens parter,
alle offentlige myndigheder og private


I mail af 20 oktober 2020 fra medarbejder Jette Christensen til Beboerklagenævnets formand Sanne Kyndi Skovmose, samt i dennes afgørelse af 24 november 2020, fremkommer oplysninger om, at min søn og jeg er politianmeldt af klagerne. Forhold nævnet kunne undersøge, men det gør de ikke. Hvorfor?? Fordi det var løgn! Hele bandens henvendelses- og anmeldelsesaktivitet starter (angiveligt*) først den 31 januar 2021. Er der en grund til at jeg skriver angiveligt?? …

Mit processkrift af 7 juni 2022 (med tillæg af 4 juli 2022): Jeg indgiver det første gang den 7 juni 2022 og anden gang den 4 juli 2022:

Falske beviser, meldt til Nordjyllands Politi. Find selv fejlene …

%d bloggers like this: