Iben Schartau

og Forlaget Nemesis – for retfærdighed

Straffesag (2021-2023)

Fire dage efter – angiveligt – at have fået konstateret ryggen brækket “regulært brud” – angiveligt – foranlediget af mig, går PET/Justitsministeriets Agent Provocateur ubekymret rundt og svinger med kroppen, ser op, bøjer sig forover ved et hosteanfald (fuld version), taler i telefon og ser ikke hvor hun går – på usikkert underlag. Magtfulde folk er involveret – også nogle man – umiddelbart – ville regne for usandsynlige deltagere …

Uhyggeligste sag i nyere dansk historie: Den såkaldte “Ruling Class”, der i et koordineret angreb gik amok på en borger og hendes familie, i et sygt forsøg på at ødelægge og nedbryde. En langvarig operation udført af borgere, med mind-set fuldt ud på linje med nazister og andre ekstremister. Alle myndighedsinstanser og andre utænkelige, herunder statsstøttede massemedier, kunne tages i brug. Det er ikke en historie fra for længst eliminerede brutale regimer som fx. det tidligere DDR, men en spritny skrækhistorie fra Danmark – et land der praler af at være verdens bedste retssamfund.

In 2020, German public broadcaster ARD interviews Leon Panetta – CIA director from 2009-2011
and the US defence secretary until 2013 – for their above-mentioned film. Confronted with the
alleged surveillance of Assange at the Ecuadorian embassy, Panetta is genuinely amused: ‘It doesn’t
surprise me. I mean, that kind of things goes on all the time. The intelligence business, you know,
the name of the game is to get information any way you can. And I’m sure that’s what was involved
here’. At the same time Panetta condemns Assange and Wikileaks for what he describes as a ‘pretty
huge breach of classified information’, and opines that ‘he should be punished’ and ‘face trial’ in
order to ‘send a message to others not to do the same thing’. Unlike CIA, however, Wikileaks did
not obtain any of its information through unlawful methods. No wiretapping, no data theft, no
hacking and certainly no torture. Nonetheless, Panetta sees no contradiction in demanding the
prosecution of Assange for investigative journalism, while simultaneously tolerating impunity for
state-sponsored crimes committed by intelligence agencies. Panetta’s genuine amusement and the
almost naïve frankness with which he acknowledges the CIA’s lawlessness are disarmingly honest.
Quite evidently, he is already so accustomed to institutionalized criminality that he no longer even
perceives it as problematic – a wide spread phenomenon among the powerful and privileged for this
world

Nils Melzer, The trial of Julian Assange, Verso, 2022, 2023, s. 203-204

En “familie” flyttede ind lige ved siden af, hvor mine børn og jeg boede, i april/maj 2020. Hvad skulle de? Hvad ville de os? Hvem er de reelt? Hvad foretog de sig igennem 11 måneder – og frem til i dag, maj 2023? og til fortsættelse? … Der er tale om farlige ekstremister iblandt os.

Ifølge Preben Wilhjelm er der intet nyt i afsløringen. Efterretningstjenesterne har i årevis opereret i en juridisk gråzone, og skiftende regeringer har stiltiende accepteret, at borgernes grundlovssikrede rettigheder blev undermineret. Ét spørgsmål trænger sig på: Er ny lovgivning nok til at sikre det danske demokrati mod dets såkaldte vogtere? (…)

Har man prøvet noget lignende på landets øvrige seminarier og uddannelsessteder for voksne? I Holbæk mener man f.eks. på seminariet at have konstateret, at man også dér havde en efterretningstjeneste. Og hvordan på arbejdspladser og andre steder, hvor større grupper af voksne samles? Sidder der hvert sted én og lytter og noterer og angiver? Det forekommer mig, at det, vi her har set, er efterretningstjenestens hidtil groveste anslag mod de demokratiske frihedsrettigheder. Det ser ud til, at det hemmelige politi betragter sig som en stat i staten, der gør lige akkurat, hvad det har lyst til, uanset justitsminister og Kontroludvalg.

Preben Wilhjelm, Demokratiets vogtere – 50 års bestræbelser på kontrol med efterretningstjenesten, Forlaget Centrum, 1999, bagside, og side 118-119

Bogen er meget interessant – og alvorligt chokerende (nu skal der for mit vedkommende en del til, for vi har i sandhed set og oplevet på egen krop, hvad disse folk er i stand til – så det er så som så med chokket). Og spændende at læse om det historiske fundament PET hviler på … – og ikke mindst partiet Venstres solide opbakning igennem hele dette foretagendes historie. Det kommer ikke som en overraskelse – tænk blot på Søren Pinds udtalelse – citeret i min bog ‘Jeg foretager mig herefter ikke yderligere‘ (feb. 2020, s.17):

Jamen tillykke til dem, der nu fik både PET og Kongehuset til at undskylde. Så har I
lighedshipoer været hele raden rundt. Politikere, Embedsmænd, Kongehus – alle
skal nu sige undskyld for at være til. Selv vores statsoverhoved og vores kommende
Konge skal nu rende rundt og sige “undskyld undskyld”. Hvor patetisk, latterligt,
småligt, småskoet, lighedsfascistisk kan det hele egentlig blive! Bvadr!

10 mindeværdige citater fra Søren Pind | Kristeligt Dagblad (kristeligt-dagblad.dk)

Lever vi i en politistat?

https://videnskab.dk/kultur-samfund/forsker-stram-reglerne-for-pet/

Kontrolorgan: Kontrollen med PETs registreringer er reelt sat ud af kraft.

Jeg har ingen illusioner om, at man nogensinde får styr på PET

Preben Wilhjelm i Politiken, den 3 februar 2018, politiken.dk/6319420

Problemet med den måde, som kontroludvalget i dag er sat op på, er, at vi kontrollerer oplysninger, som de mennesker, vi skal kontrollere, selv kommer og afleverer, siger det mangeårige medlem af udvalget Preben Bang Henriksen fra Venstre.

– Det andet problem er, at finder vi noget, der er problematisk eller ulovligt, så kan vi ikke gå nogen steder hen med vores viden, fortæller han videre

– Vi gør i udvalget ingen skade, men hvor meget gavn den danske befolkning egentlig har af et udvalg uden kontrol, uden reaktionsmuligheder og for den sags skyld uden ytringsmuligheder – det kan der vel godt sættes spørgsmålstegn ved (…) De har ikke rigtig nogen muligheder, fordi de er underlagt en skærpet tavshedspligt, og det betyder, at selv hvis de opdager noget, som de ikke synes er hensigtsmæssigt eller i orden – eller måske endda meget alvorligt, så må de simpelthen ikke fortælle det til nogen

https://www.dr.dk/nyheder/politik/i-folketinget-sidder-et-udvalg-med-tophemmelig-viden-de-ikke-kan-handle-paa

Kort tid efter, at justitsminister Hans Hækkerup forsikrer Folketinget om, at ingen registreres alene på grundlag af medlemskab f.eks. af Kampagne Mod Atomvåben, udsættes Kampagnens kontor i Vendersgade i København for indbrud og tyveri af medlemsfortegnelse m.v. Mistanken samler sig hurtigt om den kendte højreekstremist Henning Jensen og hans organisation “Demokratisk Alliance”. Den er mistænkt for at samarbejde med PET og er jævnligt i søgelyset også i de efterfølgende år i forbindelse med indbrud og tyveri af medlemslister i fredsorganisationer og politiske partier og organisationer på venstrefløjen. Henning Jensen bliver afhørt i forbindelse med indbruddet i Vendersgade, men der bliver ikke rejst sigtelse. “Og det forstår man godt. Den politimand, der afhørte, var en af hans kontaktfolk i PET”, oplyser historikeren Wilhelm Christmas-Møller 30 år senere.

Preben Wilhjelm, Demokratiets vogtere – 50 års bestræbelser på kontrol med efterretningstjenesten, Forlaget Centrum, 1999, s. 114

– og hvorfor i alverden kan vi ikke gøre noget ved det??

PRIMO LEVI SKRIVER derfor i sin essaysamling, at den manglende udbredelse af sandheden om
kz-lejrene er én af tyskernes største kollektive forbrydelser: “Den egentlige forbrydelse, den
kollektive, generelle forbrydelse som næsten alle tyskere begik, var at de ikke havde mod til at
tale”

Lisbeth Riisager Henriksen 27. april 2018 17:59, avisen.dk

En retsstats pilrådne sivfundament – igennem århundrede og op til i dag

Nedenstående billede er et “bevis” for, at jeg angiveligt skulle have væltet Agent Provocateurs skohylde. “Beviset” blev brugt i sagen i Beboerklagenævnet/Mariagerfjord Kommune (okt. 2020), hvor mit lejemål efterfølgende blev idømt betinget (24 nov. 2020). Men “beviset” indgår gudhjælpemig tilsvarende i straffesagens 250 siders lange anklageskrift (marts 2022) mod mig. Opsigtsvækkende? Nej, da! Her er alt tilladt. Beviseligt! Og som man kan se er skohylden ikke væltet. Og som man kan se, beviseligt, så overtræder Agent Provocateur Hobro Boligforenings regler for husorden, men også bestemmelser under retsinformation.dk – ordensbestemmelser jf. brandfare og fri tilgængelighed.

Jeg anmoder ikke om supplerende bevisførelse alene ud fra den liste du har sendt

Anklager/beskikket “forsvarer” Anders Trøck-Kronberg, marts 2023

Hermed listen (indsat i dag den 10 juni 2023), som jeg fremsendte Anders Trøck-Kronberg den 15 december 2022

Retssikkerheden står for mig som den helt afgørende indikator for, om et samfund er acceptabelt eller ej. Det økonomiske system kan være forskelligt – og jeg har mine præferencer. Graden af demokrati og reel lighed kan være forskellig – og jeg ved godt, hvad jeg foretrækker. Men over disse forskelle står retssikkerheden, dvs. hvordan det enkelte menneske er beskyttet mod overgreb eller vilkårlighed fra statens side, hvordan mindretal er beskyttet mod overgreb eller vilkårlighed fra majoriteten. Selv de fineste demokratiske principper viser sig også i vores egen historie værdiløse, hvis de ikke er baseret på en retsstat, som yder den enkelte borger beskyttelse.

Preben Wilhjelm, Kampen for retsstaten – Samfundets fundamentale værdier er under pres, Lindhardt og Ringhof 2018, s. 10-11

I Aarene op mod 1830 var Embedsmændenes Bedragerier endnu saa mangfoldige, at der kan være Tvivl om, enten man skal kalde dem Reglen eller Undtagelsen. Helt op i Ministeriet naaede de ligefremme bedragerier. Saaledes opdagedes det, at et Kollegiemedlem ved Navn Birch, som havde med Statsobligationerne at gøre, havde bedraget for omkring 1 Million Kroner. En god Del af Pengene havde han sat til ved Lotterispil (…). Ud over Landet bredte Bedragerierne sig; Amtsmænd, Herredsfogder og Borgmestre var med i stort Antal, selv en Biskop (…). I det hele gik Regeringen meget mildt frem mod de bedragende Embedsmænd. Naar det blev opdaget, at en Embedsmand havde bedraget, lod man han tit prøve, om han ved Hjælp af Slægt og Venner kunne afbetale Beløbet; lykkedes det, blev han ganske roligt siddende i Embedet, og ofte tog han fat forfra paa Bedragerierne.

P. Munch, DET DANSKE FOLKS POLITISKE OG NATIONALE GENNEMBRUD EFTER JULIREVOLUTIONEN (1830-1848), Gyldendalske Boghandel, København, 1904, 11-12

Hun mente, at de danske politikere forsømte Danmarks forsvar, og var generelt af den overbevisning, at de var umoralske og korrumperede. Alberti-affæren var tidens store samtaleemne. Justitsminister Alberti havde begået underslæb i en svimlende skala. Moster Bess var dybt forarget, og den 9. august 1909 tog hun til Rigsdagsåbningen og banede sig vej ind i den fyldte rigsdagssal, greb formandens klokke og råbte, at ”danske kvinder foragter og brandmærker Eder som en hob fædrelandsløse lejesvende, der forråder Danmarks ære!

Løvinden – Karen Blixen i Afrika, Tom Buk-Swienty, Gyldendal

Med lov skal land bygges – thi kendes for ret: Vi gør hvad der passer os

Jeg anmoder ikke om supplerende bevisførelse alene ud fra den liste du har sendt

Anklager/beskikket “forsvarer” Anders Trøck-Kronberg, 8 marts 2023

Den 15 december 2022 fremsendte jeg ham den udførlige liste med vidner, der skal indkaldes for at afgive forklaring – det er ikke hvem som helst, jeg ønsker indkaldt… – og jeg fremsatte flere anmodninger, herunder rekvirering af afgørende beviser, eksempelvis undersøgelse af politiets “fotobeviser” – men den gode “forsvarer” trækker i langdrag: Jeg hørte ikke fra ham efter den 15 december 2022, hvor han i øvrigt svarer:

Vi kan ikke forholde os til evt. yderligere vidner (…)

Hvis jeg har modtaget sagen medio januar så kan vi mødes enten i Viborg den 19. jan
midt på dagen, den 19. januar om eftermiddagen i Nørresundby, eller i Hjørring tidligt
om morgenen den 20.januar afhængigt af hvad der passer dig bedst

Anklager/beskikket “forsvarer” Anders Trøck-Kronberg, 15 december 2022

evt.” ?? – og hvorfor skal jeg rejse fra Herodes til Pilatus – i Jylland (flere hundrede kilometer) – for at møde ham og tale sagen igennem (en vigtig sag) – og hvorfor (i alverden) transporterer han sagen rundt med sig, en sag med alvorligt indhold?

I brev af 10 januar 2023 anmoder jeg ham om, at sagen flyttes ud af Vestre Landsrets behandling, fordi de har løjet, og vildledt mig groft. Og se så hvad han skriver i mail af 12 april “Det vil være en stor fordel at fremsætte et sådant synspunkt nu frem for på datoen for den berammede hovedforhandling”. Og dét der før var fristen for indsendelse af listen med vidner – der skulle sendes til politiet – kommer pludselig til at gælde beviser … og sådan har danske myndigheder handlet i flere år

Landsretten har afvist anmodningen om yderligere bevisførelse

Såfremt du ønsker, at sagen skal ” flyttes ud af vestre landsret”, bedes du besvare
denne e-mail med din begrundelse for dette synspunkt.
Jeg vil da forholde mig til, om det er en anmodning jeg kan fremsætte over for
landsretten. Det vil være en stor fordel at fremsætte et sådant synspunkt nu frem for på
datoen for den berammede hovedforhandling
Jeg imødeser at høre fra dig

Anklager/beskikket “forsvarer” Anders Trøck-Kronberg, 12 april 2023

Korrespondance imellem anklager Anders Trøck-Kronberg og jeg (nov. 2022-april 2023)

Moderne hekseafbrænding eksekveres🔥

Eksponering er en metode, hvor PET gør offentligheden eller en afgrænset personkreds bekendt med, at en person virker i et andet lands tjeneste eller på anden måde udgør en sikkerhedsrisiko, og derved vanskeliggøres eller umuliggøres vedkommendes fortsatte arbejde (…) Offentlig eksponering kan lovligt anvendes, når betingelserne i lov om PET §10 er opfyldt, og når der ikke sker overtrædelser af injurielovgivningen eller tavshedspligtsreglerne. Metoden er ikke problemfri, idet der kan opstå problemer i forhold til injurielovgivningen, (…) Vedkommende, der eksponeres, udsættes i nogle tilfælde for en sikkerhedsrisiko eller risikerer forbigåelse ved forfremmelser eller ligefrem afskedigelse.

Emil Bock Greve, Politiets Efterretningstjeneste – en retlig belysning af tjenestens virksomhed og det samlede kontrolsystem, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2014, s. 183

9 maj 2023: Vestre Landsret, Gabels Torv 5, 9000 Aalborg, kl. 9.00 – 16.00

Mød op – eller lad være – som objektiv observatør og dermed vogter af demokratiet for hele Danmarks skyld 🦋 NB: det er overvejende sandsynligt at offentligheden udelukkes …

Om den 9 maj 2023 – og Vestre Landsret

Om morgenen 9 maj 2023, kl. 6.35[34], meddelte jeg Landsretten, at jeg var blevet syg.

Siden hørte jeg ikke noget, fra hverken Vestre Landsret, Anklagemyndigheden eller den beskikkede “forsvarer” – men der kom et brev via Digital Post den 6 juni 2023, fra Kriminalforsorgen, hvori der stod, at jeg skal afsone den dom afsagt af Byretten den 28 maj 2021. Jeg havde ingen retsbog modtaget af Vestre Landsret, og ventede på, at nyt retsmøde ville blive berammet.

Jeg skrev til Kriminalforsorgen for at informere dem om det, og jeg fik da svar, at Landsretten havde afvist sagen, fordi jeg ikke var mødt frem, og ikke havde en lovlig grund til det.

Kriminalforsorgen foretager sig ikke yderligere i anledning af ovenstående og gør opmærksom på at du fortsat skal møde til afsoning den 22. juni 2023 i [X] Fængsel jf. vedhæftede
indkaldelse til afsoning.

Kriminalforsorgen, 7 juni 2023

Nu er der jo det ved det, at det var Anklagemyndighedens anke

som forsvarer for Iben Schartau Schow,
der af Statsadvokaten i Viborg (SAV j.nr. 2021-1400306-142) i henhold til ankemeddelelse af

  1. juni 2021 er sat under tiltale her ved retten
Vestre Landsret, 6 juli 2021

– til skærpelse[!].

ANKEMEDDELELSE MED ANKLAGESKRIFT (…)

Anklagemyndigheden anker herved tillige dommen med påstand om domfældelse i
overensstemmelse med den i byretten rejste tiltale samt skærpelse.

I henhold hertil sættes Iben Schartau Schow under tiltale ved Vestre Landsret til
domfældelse i overensstemmelse med den i byretten rejste tiltale

Senioranklager Malene Christensen, DATO 21. juni 2021
JOURNAL NR.
SAV-2021-1400306-142

Jeg trak min anke tilbage den 10 juni 2021:

11 dage efter, den 21 juni 2021, anker Anklagemyndigheden som sagt – til skærpelse.

Den 29 marts 2022 var der retsmøde i Landsretten, Aalborg, og da ville dommerne og Statsadvokaten for Viborg have mig person- og mentalundersøgt, og sagen blev udsat. Næste retsmøde blev da i første omgang den 19 april 2023 – men det blev lavet om til 9 maj 2023.

Jeg skriver til Statsadvokaten for Viborg og Nordjyllands Politi (samlet) den 7 juni 2023, og til Landsretten den 8 juni 2023. Svar fra Vestre Landsret får jeg samme dag – hvilket jeg ser og læser i dag den 9 juni 2023. Heri står:

Anklageren påstod tiltaltes anke afvist og oplyste, at anklagemyndighedens kontraanke
frafaldes, hvis tiltaltes anke afvises

Retsbog – angiveligt af 9 maj 2023, Vestre Landsret – der i øvrigt skal forkyndes overfor den dømte. Og som dømt “udebleven” har jeg faktisk indsigelsesmuligheder.

Heri står (bl.a.) at “tiltaltes anke afvises” …

Ja, sådan fortsætter de med at afholde sig fra sandheden. At handle efter ordrer. At bedrage hele den almindelige danske befolkning. Afsløringen af denne voldsomme historie, glæder jeg mig til – mere end noget andet, der findes nemlig ikke længere nogen undskyldning for den måde de alle, magtmisbrugende og korrupte, har handlet.

Der står endvidere “mail af 9 . maj 2023 fra tiltalte Iben Dreyfus”. Vestre Landsret har altså modtaget min henvendelse om at jeg er syg. Jeg får dog aldrig svar, herunder heller ikke deres ønske om dokumentation.

Tiltalte er lovligt indkaldt til hovedforhandlingen, men er udeblevet uden at have dokumenteret lovligt forfald

Og hvad står der mere?? …

Forsvareren oplyste, at han var bekendt med tiltaltes mail af 9. maj 2023, og at han forgæves har forsøgt at få kontakt til tiltalte i dag.

Hvordan kan han være bekendt med min henvendelse til Vestre Landsret af 9 maj 2023, jeg afsendte kl. 6.34?. Hvornår blev han bekendt med den? At han forgæves havde forsøgt at få kontakt til mig er (igen) en alvorlig og grov usandhed. Senere ser jeg, at der var indkommet en mail fra ham, hvori der stå i emnefeltet: “Vi kan mødes tidligere i dag”. Som sagt: Læs hvordan han har opført sig over for mig

Vestre Landsret er udmærket bekendt med, hvordan jeg forsøger at få hjælp fra de beskikkede “forsvarere”, herunder [anklager] Anders Trøck-Kronberg.

I bedes samtidig rette direkte henvendelse via Digital Post til mig, og ikke via den beskikkede forsvarer Anders Trøck-Kronberg.

Den 10 januar 2023 bad jeg denne “forsvarer” om at anmode, at sagen flyttes ud af jeres behandling (fordi I lyver, herunder handler groft vildledende), og først nu agerer han  i denne henseende. Det er muligt I har anmodet ham om det – men da jeg ikke kan regne med, at han efterkommer mine anmodninger, herunder tillige omhandlende de vidner jeg ønsker indkaldt (15 december 2022), samt andre anmodninger til brug for mit forsvar (december, januar – april), fremsendt “forsvareren” i mere end god tid – for flere måneder siden, da kan jeg desværre ikke længere regne med ham.

Jeg er klar over, at denne straffesag omhandler bestemte paragraffer i Retsplejeloven, og jeg har spurgt både jer som domstol, samt den beskikkede “forsvarer” om en bekræftelse herpå – det har ingen af jer ønsket at oplyse mig om. Jeg beder jer derfor atter om at bekræfte dette

Jeg modtog ingen retsbog fra Vestre Landsret efter den 9 maj. Jeg modtog ingen henvendelse fra den beskikkede “forsvarer” efter den 9 maj. Heller ikke fra Anklagemyndigheden (Statsadvokat/Nordjyllands Politi). Absolut intet. Indtil der pludselig indkom meddelelsen (af 6 juni 2023) fra Kriminalforsorgen om, at jeg skal ind og afsone dommen afsagt i Byretten. Og det er jo udelukkende fordi, der er afgivet ordre om at afslutte sagen – nu! Denne ordre: Hvem er dybt involveret her – hvem af alle??

Eksponering – hvor alt og alle kan tages i brug

Byretten den 28 maj 2021 – i sag om § 245 (angivelig) vold af rå, brutal eller farlig karakter (Jeg svarede: “Ja, hvis der ikke bliver retfærdighed”. Det svar blev retsformand/dommer/funktionschef i Fogedretten vred over!)

Danmarks statsminister (kommende generalsekretær for Nato) den 5 oktober 2022: “og dig, der ikke tør gå i vaskekælderen“. På daværende tidspunkt havde Vestre Landsret beskikket Preben Bang Henriksen (i min hele Danmarks sag) – der i øvrigt sidder i et “tophemmeligt” udvalg på Christiansborg, omhandlende “kontrol” med efterretningstjenesterne … Nordjyske: https://nordjyske.dk/nyheder/mariagerfjord/ballade-i-boligblok-toer-ikke-gaa-alene-i-vaskekaelderen/154aba8b-1592-4e93-af0a-66fd6e20b892

NB: Nordjyllands storkreds: https://www.dr.dk/nyheder/politik/folketingsvalg/resultater/mariagerfjord/hobro%20idr%C3%A6tscenter

⚖️

Det har i sandhed været en både chokerende og intimiderende proces og fremgangsmåde, der har været lagt for dagen fra både regeringen og visse myndigheders side – og som både jeg selv, mine børn og nærmeste har være og er udsat for (…)

Lars Findsen citeret i ‘Spion blandt venner’, Hans Davidsen-Nielsen, Gyldendal, 2022, s. 222

I realiteten er vi i fuld gang med at indføre hemmelig retspleje i Danmark. Jeg kan næsten ikke finde ord for, hvor vildt det er, sagde Jakob Scharf i Berlingske

Ibid, s. 223

Chefen for tilsynets sekretariat var den yngre jurist Emil Bock Greve, der i 2013 skrev en ph.d-afhandling og siden en bog om tilsynet med PET. Konklusionen var, at kontrollen hverken var stærk eller kvalificeret nok. Efterretningstjenesterne har altid haft ry for at være de demokratiske samfunds problembørn. Tjenesterne lever ofte et mere eller mindre løsreven liv fra den øvrige forvaltning og er i vidt omfang undtaget almindelig kontrol. Det løsrevne liv indebærer en fare for, at tjenesterne udvikler sig til en “stat i staten” eller på anden måde underminerer demokratiet, skrev Bock Greve

Ibid, s. 87

Først i 1985, da metoden i ti på havde været brugt uden lovhjemmel, blev der vedtaget regler for agentanvendelse. Under visse betingelser blev det tilladt politiet at tilbyde bistand eller tilskynde nogen til at udføre eller fortsætte en lovovertrædelse. Der skulle være særlige bestyrket mistanke om, at lovovertrædelsen under alle omstændigheder ville blive begået, politiets bistand eller tilskyndelse måtte ikke forsøge lovovertrædelsens omfang eller grovhed, og agenten skulle være politimand. Agentmetoden har lejlighedsvis været til debat og vilkårene til revision. Fx fordi politiet har anført, at kravet om, at agenten skal være politimand, reelt gør metoden nærmest værdiløs. Lovændringerne har taget sigte på at mindske risikoen for provokation. Men de kan aldrig skabe sikkerhed for, at lovovertrædelsen alligevel ville blive begået i samme omfang og af samme personer. Kravet om særlig bestyrket mistanke har i andre sammenhænge (retshåndhævelsesarrest) vist sig nærmest værdiløst. Og under alle omstændigheder er der tale om et meget principielt skred, når det overhovedet tillades politiet under nogen form at deltage i gennemførelsen af lovovertrædelser. Det var formentlig fuldkommen utænkeligt for retsplejereformenes fædre

Preben Wilhjelm, Kampen for retsstaten – Samfundets fundamentale værdier er under pres, Lindhardt og Ringhof 2018, s. 158-159

Så kammede det endelig over for dig, hva?! Djesus

Justitsministeriets politiagent, med aktionsnavnet Brian Rytter Jensen, 26 marts 2021

Hændelse 26 marts 2021. Ryg konstateret brækket – “regulært brud” – 27 marts 2021. Og her har vi Agent Provocateur den 31 marts 2021 …

”Den 26. marts 2021 overfaldt Iben Schartau Schow en nabo med et jernrør, hvorefter
naboen pådrog sig svære skader

Advokatfirmaet Louadvokater, (angiveligt) af 30 marts 2021: Naboen, der angiveligt pådrog sig “svære skader” går rundt fire dage efter, at hun angiveligt fik konstateret ryggen for brækket foranlediget af mig (“regulært brud”, Dombog af 4 juni 2021), herunder store plamager af blå mærker på kroppen. ‘Lise Hansen’ ser ikke hvor hun sætter fødderne, er optaget af at tale i telefon, og svinger overkroppen og armen rundt på den samlede optagelse. Tilmed bøjer hun sig forover ved et (sædvanligt) hosteanfald, og lægger nakken tilbage for at se op mod vores vinduer.

Samme synspunkt gjorde juraprofessor Eva Smith gældende i Berlingske, hvor hun kritiserede den “helt utroligt brutale fremgangsmåde over for både Findsen og hans familie, som politi- og anklagemyndighed har valgt at anvende (…). “Hvad foregår der”, skrev Eva Smith, “hallo, vi er i Danmark, som vi selv omtaler som en retsstat. Ikke i Hviderusland”. Hvis jeg har ret i, at Findsen har en personlig fjende, der står bag de uforståelige ydmygelser af Findsen, er sagen dybt foruroligende. Det betyder, at nogle udnytter det danske retssystem til en personlig vendetta. Det kaldes magtfordrejning i det juridiske system

Ibid, s. 212

HOBRO:Fredag eftermiddag faldt dommen over en 53-årig kvinde fra Hobro, som i flere år
har ligget i strid med naboer i en boligopgang på Jernbanegade i Hobro.
Retten i Aalborg dømte kvinden til seks måneders ubetinget fængsel for grov vold.
Forbrydelsen skete 26. marts i år og var kulminationen på måneders og års konflikt om
stort og småt i opgangen. En konflikt, der især forpestede forholdet til nærmeste nabo, en
37-årig kvinde.

Nordjyske, 28 maj 2021

7 februar 2021, ‘Lise Hansen’ og ‘Simone Skau Jensen’: “

“og hun overfalder hendes gæster verbalt, når de er på besøg og sidder på altanen” (BT, 30 marts 2021)

Nedenstående billeder er fra 1 november 2020 og 7 februar 2021. ‘Simone Skau Jensen’ har været særdeles aktiv aktør igennem flere måneder, og fremgår af det 250 siders anklageskrift (marts 2022) hvor hun angiveligt har rettet flere henvendelser til Nordjyllands Politi, herunder anmeldt mig. Men hvem er hun?? …

En simpel voldssag og advokaters fornemmelse for …

Vi er efterhånden ude i en lang liste af advokater, der har betakket sig til denne umiddelbart simple, og i Danmark almindeligt forekommende voldssag. Og dem der “indvilliger” opfører sig ikke som jeg forstår, en forsvarer bør agere: Claus Bonnez, Preben Bang Henriksen og nu Anders Trøck-Kronberg.

Jeg anmoder ikke om supplerende bevisførelse alene ud fra den liste du har sendt

Jeg kan ikke foretage mig noget i forhold til evt. supplerende bevisførelse uden at
have drøftet det med dig.

Der er svarfrist i morgen i forhold til evt yderligere bevisførelse

Ankl..beskikket “forsvarer” Anders Trøck-Kronberg, 8 marts 2023

Jeg har haft kontaktet flere andre advokater, før sagen i sagen, for at informere dem: En samlet sag der er velkendt af efterhånden ganske mange borgere med betydelig magt.

En lang rejse tog sin begyndelse …


“Man binder os på mund og hånd”

Til straffesagen i Byretten (28 maj 2021) blev Mogens Hebbelstrup beskikket. Han var nu et umiddelbart flinkt menneske, og mere om det på et senere tidspunkt – andet end den lille detalje, at da jeg informerede ham om, at den i sagen kaldte Brian Rytter Jensen ved to lejligheder længe sad og stirrede intimiderende på mig, da sagde Mogens Hebbelstrup, at det kun så sådan ud, og at han selv fik den følelse, at benævnte Brian Rytter Jensen sad og stirrede på ham (ret humoristisk).

Til sagen i Landsretten: I forsøget på at finde en beskikket advokat, måtte jeg igennem fire advokater, der henviste til ‘næste på listen’ (2021). Advokat Morten Kamp henviste til advokat Søren Beckermann, og jeg talte med ham sidste år. Han ville gerne tage sagen, men lød direkte irriteret og uvenlig. Om ham står blandt andet:

“Forsvarsadvokat Søren Beckermann har den fordel, at han har en længere karriere i anklagemyndigheden bag sig” (stage.dk)

Jeg er klar over, at det er almindeligt forekommende i miniputlandet Danmark, men jeg mener ikke det er sundt, især ikke for ubemidlede ubetydelige undersåt-borgere.

Da jeg ikke kunne finde en beskikket forsvarer opgav jeg den anke, jeg havde indgivet til Landsretten (juni 2021). Omtrent 10-14 dage efter (21 juni 2021 helt præcist) fik jeg besked om, at anklagemyndigheden havde anket byretsdommen til skærpelse. Advokat Søren Beckermann kontaktede jeg igen, og han sagde, at det gør Anklagemyndigheden som regel (kontraanker), men hvorfor gør de dog det, nærmest som en regel? Det er utroværdigt. Anders Trøck-Kronberg (tidligere anklager) mente at det var fordi “anklagemyndigheden ikke vil finde sig i”, at jeg ikke kunne finde en beskikket forsvarer (marts 2023) …

– og sådan er der jo så meget …

Vi arbejder for retfærdighed

I anklagemyndigheden arbejder vi hver dag med at skabe retssikkerhed og sikre, at straffesager altid bliver behandlet på en retfærdig måde. Vores kerneopgave er at retsforfølge strafbare forhold, og vi bidrager til, at Danmark er et af verdens førende retssamfund. Vi sørger for, at skyldige bliver draget til ansvar, og at uskyldige ikke bliver retsforfulgt. Og vi behandler alle mennesker og sager ud fra høje idealer om objektivitet, uafhængighed og integritet.

https://anklagemyndigheden.dk/da/om-anklagemyndigheden

På dkdox.dk så jeg et indslag hvori en familie var repræsenteret af en advokat. Jeg læste om advokatfirmaet, og kontaktede dem da umiddelbart efter. Derved fik jeg en beskikket forsvarer derfra. Det bekendtskab skal jeg undlade at referere til nu, men retsmødet i Landsretten den 29 marts 2022 blev meget kort: Dørene blev lukkede, og sagen udsat. Der blev fremsat ønske om, at jeg skulle undergå en personundersøgelse (ikke så ualmindeligt) og en mentalundersøgelse (til gengæld ualmindeligt og ikke så ofte forekommende i det man forstår som simple og almindeligt forekommende voldssager)

Jeg ønskede ikke at blive repræsenteret af den advokat der figurerede under den kortvarige session i Landsretten i marts (2022). En ny blev beskikket – en benævnt advokat Susan Sørensen fra Nordjylland. Jeg skrev til Landsretten, at jeg ønskede en advokat fra Sjælland, hvor jeg nu bor. Det kan tilsyneladende ikke lade sig gøre i det lille land, og Landsretten beskikkede da Inger Lise Wilson, der dog hurtigt betakkede sig* (læs Bogført), og herefter blev selveste Preben Bang Henriksen beskikket: Advokat, Christiansborgpolitiker og mangeårigt medlem af Folketinget, formand for Retsudvalget (2020), og retsordfører for partiet Venstre (2018 og fortsat), og på det seneste i medierne vedrørende dette og hint (november 2022).

https://www.ft.dk/da/udvalg/udvalgene/reu/medlemsoversigt

Ham kender jeg jo godt. Også han har modtaget henvendelser fra mig i 2018 og 2020 vedrørende Aarhus Universitets bedrageri. Ja, og han har jo mange gode og retskafne kollegaer, venner og bekendte.

Jeg skal lade tvivlen komme ham til gode. Nu er hans spidskompetence jo ikke ligefrem strafferet (se advokatnøglen.dk), men han burde være velbevandret i noget nær overflod, hvad angår dansk lovgivning. Dog er vi allerede på nuværende tidspunkt ude i en ikke-uvæsentlig detalje, men mere om det senere. Her har vi den (indsat den 13 november 2022):

Mit svar til Preben Bang Henriksen den 9 november 2022:

Folketingspolitiker Preben Bang Henriksen (V) håbede på dispensation til uddannelsesmæssige krav, der skal holdes ved lige som advokat. Den gik ikke hos Advokatrådet

https://advokatwatch.dk/Advokatnyt/Karriere/article15447232.ece – 27 marts 2023, kl. 10.22

Preben Bang Henriksen mistede (angiveligt) sin advokatbestalling – men er så gudsbenådet heldig, at kunne fortsætte i advokatfirmaet Børge Nielsen, nu som konsulent … Og hvem ansatte firmaet pr. 1 januar 2023? Sanne Kyndi Skovmose … (I ved, hende/dem der dømte mit lejemål betinget den 24 november 2020 – se under eksempelvis Hobro Boligforening – en sag i sagen)

Den nemme del var at vinde i beboerklagenævnet.
Den svære del bliver at få hende ud, siger Lise Hansen med henvisning til, at der skal
klare beviser på regelbrud, hvis boligretten som den afgørende instans skal dømme til
udsættelse (…) Beboerklagenævnet har lagt vægt på, at vi klagere er troværdige. Men der skal mere
til i boligretten, tror Lise Hansen

Nordjyske, 28 november 2020, https://nordjyske.dk/nyheder/mariagerfjord/klagenaevn-gaar-ind-i-balladesag-nye-overtraedelser-kan-sende-lejer-paa-gaden/f7d1cfc7-1095-4ce4-8f7a-d0b8fb04e57e

28 dage før, den 1 november 2020, udtalte formand for Lejernes LO Helene Toxværd sig ellers om udlejeres mulighed for at opsige en lejer

Beboerklagenævnet kan give en advarsel. Den kan også ty til den alvorligste sanktion og
bestemme, at lejeforholdet gøres betinget i et år. Det betyder, at hvis lejeren overtræder
nogle bestemte betingelser inden for 12 måneder, kan boligforeningen sende sagen i
boligretten med henblik på at få lejeren sat ud. Men det er altid boligretten, der i den type
sager afgør, om en lejer skal opsiges. Derfor tager processen lang tid, men det er prisen for
at leve i et retssamfund. Det at miste sin bolig er en alvorlig sag, så derfor har borgerne øget
retsbeskyttelse, forklarer Helene Toxværd, formand for Lejernes Landsorganisation

Citeret i det statsstøttede massemedie Nordjyske den 1 november 2020

Tankevækkende … Og tænk på, at Agent Provocateur “flytter ind” i april/maj 2020: Seks måneder senere indsendes en sag til Beboerklagenævnet/Mariagerfjord Kommune foranlediget af Agent Provocateurs angivelige klage over mig – og en måned efter blev mit lejemål dømt betinget. Men under tre måneder senere opsiges mit lejemål, angiveligt, fordi der indkom flere klager fra Agent Provocateur (udtalelser i avis og Byret 2021). Dokumentation på de forhold vil involverede (Louadvokater/Hobro Boligforening) ikke ud med. Dét lagt sammen med et hav af andre ekstreme forhold foranlediget af alle aktører. Ganske ufatteligt at det kan foregå i Danmark. Dén mest sindssyge sag i nyere dansk historie.

Mentalundersøgelse?? … vitterlig?

Den 29 marts 2022 skulle dommen i Byretten på 6 måneders ubetinget fængsel prøves på ny, nu vedrørende skærpelse ifølge Anklagemyndigheden, på trods af at de ønskede ml. 4-6 måneders ubetinget fængsel og fik deres ønske opfyldt til fulde. Det blev som nævnt et kort møde, hvorunder dørene endda blev lukkede.

Dommerne udsatte retsmødet så jeg kunne undergå en person- og mentalundersøgelse. Jeg kan forstå personundersøgelse. Det er vel nærmest almindeligt forekommende, især ved tilfælde med førstegangs-sigtede, alt efter forbrydelse forstås. Ønsket om mentalundersøgelse studsede jeg lidt over – og alligevel ikke helt: Det følger fint den røde tråd, som jeg eksempelvis beskriver i Indifference:

Vigtigt dokument

Der skete noget mærkværdigt med dokumentet som kladde. Noget jeg aldrig har oplevet før. Men jeg havde selvfølgelig gemt det.

Så kammede det endelig over for dig, hva?! Djesus

Central mand – politiagent under Justitsministeriet – der i sagen kaldes Brian Rytter Jensen, udtalt den 26 marts 2021 (og hvad skulle han efterfølgende den 29 marts – og andre interessante forhold … )

Ifølge den da beskikkede forsvarer (advokat Claus Bonnez) ville der gå et godt stykke tid, før retssagen blev genoptaget, grundet pukler af sager, der har hobet sig op foranlediget af de periodiske nedlukninger igennem de sidste to år.

Jeg tog hjem, og det næste stykke tid indgav jeg politianmeldelser på de mange involverede i den samlede sag. Men pludselig fik jeg en mail fra Kriminalforsorgen, en institution i Aalborg. Mailen var indkommet kl. 22. 52 den 19 april 2022. Og jeg fik en frist på fire dage til at respondere. Det handlede om person- og mentalundersøgelsen. Indtil da havde jeg indgivet 15 af de nu i alt 29 politianmeldelser. Og jeg havde afslået at mødes med en dame, jeg tilfældigt faldt i snak med to dage efter eventet i Landsretten. Damen kontaktede mig om formiddagen den 18 april, og ville gerne mødes samme dag “eller i ugen”. Med mailen fra Kriminalforsorgen var følgende medsendt:

Jeg ønskede ikke at deltage i en mentalundersøgelse. Og umiddelbart heller ikke i en personundersøgelse. Slet ikke taget hele den samlede sag i betragtning: Man kan nemlig diskutere hvem der har brug for at blive person- og mentalundersøgt! Så jeg skrev til Statsadvokaten for Viborg:

I juli hørte jeg fra den daværende beskikkede forsvarer (Claus Bonnez, der ellers plejer at være … ), fordi det øjensynligt hastede:

Og så måtte jeg skrive til Statsadvokaten igen:

Da var det, jeg fik beskikket en Susan Sørensen, også fra Nordjylland. Og så Inger Lise Wilson, Nordjylland, der ikke ønskede sagen* (*se under dokumentet Bogført og den opdaterede version af “De vil naturligvis blive krævet mentalundersøgt“) . Og så Preben Bang Henriksen.

Den gode mand har i sin egenskab af retsordfører for Venstre, udtalt sig i en dokumentar på DR1 (nov. 2022) hvori blandt andet Den Uafhængige Politiklagemyndighed kritiseres for stort set aldrig at give borgerne medhold i klagesager. Det mener Preben Bang Henriksen er et problem.

”Politiet kan bruge magt, og derfor er det vigtigt at have et klagesystem der fungerer, og jeg synes, det er dybt betænkeligt at eksempelvis nogle advokater siger ”det kan ikke betale sig at klage”, og derfor så kan der være grund til at se på den måde politiklagemyndigheden er indrettet på”

Retsordfører for Vestre, advokat Preben Bang Henriksen, dokumentaren ”Kriminelt: Oles ord mod betjentens”, DR1, 3 november 2022

I samme stund er han ligeledes af den mening, at jeg bør undergå omtalte mental- og personundersøgelse. Det kan jo lyde yderst tilforladeligt, næsten som om de alle sammen drager omsorg for mig, men er det virkelig tilfældet? Jeg tilkendegav mit standpunkt. Og den 25 oktober 2022 fremsendte jeg i en mail til hans advokatkontor, hvori jeg bemærker, at når det nye retsmøde bliver berammet i Landsretten, vil jeg fremsende en liste over personer der skal indkaldes for at afgive vidneforklaring. Kun sølle tre dage efter modtager jeg brev fra Preben Bang Henriksen, beskikket forsvarer i min sag … :

Jeg kan ikke umiddelbart se, hvem der skulle være tale om

Preben Bang Henriksen

Preben Bang Henriksen har talt med politiet?? Forestil dig nu, at jeg var “rig og berømt” og havde to forsvarere, samt udvalgte politikere til at bakke mig op, plus venner og bekendte. Hvilken ordlyd ville brevet da mon have haft? … Og hvad siger Retsplejeloven … og hvad siger Vestre Landsret til samme lov?? Og hvorfor vil Vestre Landsret ved fungerende landsdommer Jon Esben Hvam ikke besvare mine spørgsmål (16 november 2022)??

§ 175 Stk. 2. Indkaldelsen skal indeholde:
1) fornøden betegnelse af vidnet,
2) angivelse af indkaldelsens øjemed

stk. 3 (…) I straffesager tilkommer der vidnet aftens varsel, hvortil
lægges to døgn, såfremt afstanden til mødestedet er over 30 km

Retsplejeloven, https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1835

Syge DDR-metoder i kongeriget Danmark:

“Jeg vil gå langt for at få dig retsforfulgt”: Den der i sagen går under navnet Lise Vang Hansens [Agent Provocateur] udtalelse den 26 februar 2021. Her går personen ubekymret rundt og svinger med overkroppen, ser op mod vores vinduer, bøjer sig forover da hun hoster, kan stige ind og ud af en bil – og lade sig transportere i bil – den 31 marts 2021, fem dage efter hun angiveligt brækkede ryggen (26 marts 2021), angiveligt foranlediget af mig. Beskrevet som “regulært brud” af dommerfuldmægtig Trine Rønhoff-Øster (dombog af 4 juni 2021), og “svære skader” af advokatfirmaet Louadvokater (bilag 4 af 30 marts 2022). Nu så vi hende jo tillige i fuldt vigør den 28 maj 2021 … “SELFØLGELIG” – og hvornår (og hvor) iførte hun sig stativet??

En bog som Jon Michelets Min sag kunne ikke være blevet til i Danmark. Ikke fordi der ikke er helt tilsvarende historier at fortælle. Ikke fordi det er mindre relevant. Heller ikke fordi der er mindre behov for at tage ved lære af historien – tværtimod. Forskellen er alene, at da efterretningstjenestens underminering af demokratiet og overskridelse af sine beføjelser kom for en dag, så var der i den norske regering og Stortinget et ønske og en vilje til at rydde op, drage konsekvenser og tage ved lære, mens der i den danske regering og Folketinget kun modstræbende og halvhjertet var tilslutning til at får forholdende undersøgt, men under ingen omstændigheder ønske om at tage ved lære, og sidst af alt ønske om at drage konsekvenser

Jon Michelet, Min sag – En beretning om ulovlig politisk overvågning, Forlaget Republik, 2012, Efterskrift af Preben Wilhjelm, s. 233

Danmark er og bliver et demokrati og en retsstat – fordi vi siger det! …

Problemet med den måde, som kontroludvalget i dag er sat op på, er, at vi kontrollerer oplysninger, som de mennesker, vi skal kontrollere, selv kommer og afleverer, siger det mangeårige medlem af udvalget Preben Bang Henriksen fra Venstre.

– Det andet problem er, at finder vi noget, der er problematisk eller ulovligt, så kan vi ikke gå nogen steder hen med vores viden, fortæller han videre

– Vi gør i udvalget ingen skade, men hvor meget gavn den danske befolkning egentlig har af et udvalg uden kontrol, uden reaktionsmuligheder og for den sags skyld uden ytringsmuligheder – det kan der vel godt sættes spørgsmålstegn ved (…) De har ikke rigtig nogen muligheder, fordi de er underlagt en skærpet tavshedspligt, og det betyder, at selv hvis de opdager noget, som de ikke synes er hensigtsmæssigt eller i orden – eller måske endda meget alvorligt, så må de simpelthen ikke fortælle det til nogen

https://www.dr.dk/nyheder/politik/i-folketinget-sidder-et-udvalg-med-tophemmelig-viden-de-ikke-kan-handle-paa

Politiet har ønsket oplyst, hvilke vidner du ønsker indkaldt til at afgive vidneforklaring i landsretten. Jeg kan ikke umiddelbart se, hvem der skulle være tale om

Preben Bang Henriksen, 28 oktober 2022 – som kortvarig beskikket forsvarer i “min” sag – og siden mistede han angiveligt sin advokatbestalling …

At tale med to tunger – kontinuerligt:

https://www.dr.dk/nyheder/politik/politikere-vil-have-aabenhed-om-politiklager-tilbage-det-har-vi-krav-paa-som-samfund

https://www.dr.dk/soeg?query=Preben%20Bang%20Henriksen&sort=Relevance

Det andet: Der er kun ét forhold, der er endnu værre end dét, at dele af medierne ikke har villet
fortælle om den uværdige behandling. Det er, at de, der har det politiske ansvar for uværdig
behandling af syge og den politiske magt til at ændre forholdene, igen og igen har En afvist at gribe ind
eller har forhalet det (…) Når man er vidende om så alvorlige systematiske uretfærdigheder og krænkelser af den
menneskelige værdighed, ja, når man endog selv er medansvarlig for lovgivningen herom, og man
så fortsætter med at trække tiden ud, så er det et alvorligt og forstemmende svigt af mennesker i
nød.

Lisbeth Riisager Henriksen 27. april 2018 17:59, avisen.dk

Giv os Danmark tilbage!

Straffeloven

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/977

Ny: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1360

Retsplejeloven

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1835

Jeg fandt ud af, at retsplejeloven har fået tilføjelser, bl.a. kapitel 89 a, gældende fra 25 december 2022

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1655

%d bloggers like this: