Iben Schartau

og Forlaget Nemesis – for retfærdighed

Straffesag (2021-2023)

PRIMO LEVI SKRIVER derfor i sin essaysamling, at den manglende udbredelse af sandheden om
kz-lejrene er én af tyskernes største kollektive forbrydelser: “Den egentlige forbrydelse, den
kollektive, generelle forbrydelse som næsten alle tyskere begik, var at de ikke havde mod til at
tale”

Lisbeth Riisager Henriksen 27. april 2018 17:59, avisen.dk

Nyt retsmøde berammet til den:

Dato ændret: 9 maj 2023: Vestre Landsret, Gabels Torv 5, 9000 Aalborg, kl. 9.00 – 16.00

Mød op som vogter af demokratiet, som objektiv observatør, for hele Danmarks skyld 🦋 

Det har i sandhed været en både chokerende og intimiderende proces og fremgangsmåde, der har været lagt for dagen fra både regeringen og visse myndigheders side – og som både jeg selv, mine børn og nærmeste har være og er udsat for (…)

Lars Findsen citeret i ‘Spion blandt venner’, Hans Davidsen-Nielsen, Gyldendal, 2022, s. 222

I realiteten er vi i fuld gang med at indføre hemmelig retspleje i Danmark. Jeg kan næsten ikke finde ord for, hvor vildt det er, sagde Jakob Scharf i Berlingske

Ibid, s. 223

Chefen for tilsynets sekretariat var den yngre jurist Emil Bock Greve, der i 2013 skrev en ph.d-afhandling og siden en bog om tilsynet med PET. Konklusionen var, at kontrollen hverken var stærk eller kvalificeret nok. Efterretningstjenesterne har altid haft ry for at være de demokratiske samfunds problembørn. Tjenesterne lever ofte et mere eller mindre løsreven liv fra den øvrige forvaltning og er i vidt omfang undtaget almindelig kontrol. Det løsrevne liv indebærer en fare for, at tjenesterne udvikler sig til en “stat i staten” eller på anden måde underminerer demokratiet, skrev Bock Greve

Ibid, s. 87

”Den 26. marts 2021 overfaldt Iben Schartau Schow en nabo med et jernrør, hvorefter
naboen pådrog sig svære skader

Advokatfirmaet Louadvokater, (angiveligt) af 30 marts 2021: Naboen, der angiveligt pådrog sig “svære skader” går rundt fire dage efter, at hun angiveligt fik konstateret ryggen for brækket foranlediget af mig (“regulært brud”, Dombog af 4 juni 2021), herunder store plamager af blå mærker på kroppen. ‘Lise Hansen’ ser ikke hvor hun sætter fødderne, er optaget af at tale i telefon, og svinger overkroppen og armen rundt på den samlede optagelse. Tilmed bøjer hun sig forover ved et (sædvanligt) hosteanfald, og lægger nakken tilbage for at se op mod vores vinduer.

Samme synspunkt gjorde juraprofessor Eva Smith gældende i Berlingske, hvor hun kritiserede den “helt utroligt brutale fremgangsmåde over for både Findsen og hans familie, som politi- og anklagemyndighed har valgt at anvende (…). “Hvad foregår der”, skrev Eva Smith, “hallo, vi er i Danmark, som vi selv omtaler som en retsstat. Ikke i Hviderusland”. Hvis jeg har ret i, at Findsen har en personlig fjende, der står bag de uforståelige ydmygelser af Findsen, er sagen dybt foruroligende. Det betyder, at nogle udnytter det danske retssystem til en personlig vendetta. Det kaldes magtfordrejning i det juridiske system

Ibid, s. 212

HOBRO:Fredag eftermiddag faldt dommen over en 53-årig kvinde fra Hobro, som i flere år
har ligget i strid med naboer i en boligopgang på Jernbanegade i Hobro.
Retten i Aalborg dømte kvinden til seks måneders ubetinget fængsel for grov vold.
Forbrydelsen skete 26. marts i år og var kulminationen på måneders og års konflikt om
stort og småt i opgangen. En konflikt, der især forpestede forholdet til nærmeste nabo, en
37-årig kvinde.

Nordjyske, 28 maj 2021

7 februar 2021, ‘Lise Hansen’ og ‘Simone Skau Jensen’: “

“og hun overfalder hendes gæster verbalt, når de er på besøg og sidder på altanen” (BT, 30 marts 2021)

Nedenstående billeder er fra 1 november 2020 og 7 februar 2021. ‘Simone Skau Jensen’ har været særdeles aktør igennem flere måneder, og fremgår af det 250 siders anklageskrift (marts 2022) hvor hun angiveligt har rettet flere henvendelser til Nordjyllands Politi, herunder anmeldt mig.

En simpel voldssag og advokaters fornemmelse for …

Vi er efterhånden ude i en lang liste af advokater, der har betakket sig til denne umiddelbart simple og i Danmark almindeligt forekommende voldssag:

Advokat Louise Høj

Advokat Jane Ranum

Advokat Søren Eriksen

Advokat Morten Kamp

Advokat Inger Lise Wilson (2022)

Jeg har haft kontaktet flere andre advokater, før sagen i sagen, for at informere dem: En samlet sag der er velkendt af efterhånden ganske mange borgere med betydelig magt. Listen er endda ikke helt komplet.

En lang rejse tog sin begyndelse …


“Man binder os på mund og hånd”

Til straffesagen i Byretten (28 maj 2021) blev Mogens Hebbelstrup beskikket. Han var nu et umiddelbart flinkt menneske, og mere om det på et senere tidspunkt – andet end den lille detalje, at da jeg informerede ham om, at den i sagen kaldte Brian Rytter Jensen ved to lejligheder længe sad og stirrede intimiderende på mig, da sagde Mogens Hebbelstrup, at det kun så sådan ud, og at han selv fik den følelse, at benævnte Brian Rytter Jensen sad og stirrede på ham.

Til sagen i Landsretten: I forsøget på at finde en beskikket advokat, måtte jeg igennem førnævnte fire advokater, der henviste til ‘næste på listen’ (2021). Advokat Morten Kamp henviste til advokat Søren Beckermann, og jeg talte med ham sidste år. Han ville gerne tage sagen, men lød direkte irriteret og uvenlig. Om ham står blandt andet:

“Forsvarsadvokat Søren Beckermann har den fordel, at han har en længere karriere i anklagemyndigheden bag sig” (stage.dk)

Jeg er klar over, at det er almindeligt forekommende i miniputlandet Danmark, men jeg mener ikke det er sundt, især ikke for ubemidlede ubetydelige undersåt-borgere.

Da jeg ikke kunne finde en beskikket forsvarer opgav jeg den anke, jeg havde indgivet til Landsretten (juni 2021). Omtrent 10-14 dage efter fik jeg besked om, at anklagemyndigheden havde anket byretsdommen til skærpelse. Advokat Søren Beckermann kontaktede jeg igen, og han sagde, at det gør Anklagemyndigheden som regel (kontraanker), men hvorfor gør de dog det, nærmest som en regel? Det er utroværdigt.

Vi arbejder for retfærdighed

I anklagemyndigheden arbejder vi hver dag med at skabe retssikkerhed og sikre, at straffesager altid bliver behandlet på en retfærdig måde. Vores kerneopgave er at retsforfølge strafbare forhold, og vi bidrager til, at Danmark er et af verdens førende retssamfund. Vi sørger for, at skyldige bliver draget til ansvar, og at uskyldige ikke bliver retsforfulgt. Og vi behandler alle mennesker og sager ud fra høje idealer om objektivitet, uafhængighed og integritet.

https://anklagemyndigheden.dk/da/om-anklagemyndigheden

På dkdox.dk så jeg et indslag hvori en familie var repræsenteret af en advokat. Jeg læste om advokatfirmaet, og kontaktede dem da umiddelbart efter. Derved fik jeg en beskikket forsvarer derfra. Det bekendtskab skal jeg undlade at referere til nu, men retsmødet i Landsretten den 29 marts 2022 blev meget kort: Dørene blev lukkede, og sagen udsat. Der blev fremsat ønske om, at jeg skulle undergå en personundersøgelse (ikke så ualmindeligt) og en mentalundersøgelse (til gengæld ualmindeligt og ikke så ofte forekommende i det man forstår som simple og almindeligt forekommende voldssager)

Jeg ønskede ikke at blive repræsenteret af den advokat der figurerede under den kortvarige session i Landsretten i marts (2022). En ny blev beskikket – en benævnt advokat Susan Sørensen fra Nordjylland. Jeg skrev til Landsretten, at jeg ønskede en advokat fra Sjælland, hvor jeg nu bor. Det kan tilsyneladende ikke lade sig gøre i det lille land, og Landsretten beskikkede da Inger Lise Wilson, der dog hurtigt betakkede sig, og herefter blev selveste Preben Bang Henriksen beskikket: Advokat, Christiansborgpolitiker og mangeårigt medlem af Folketinget, formand for Retsudvalget (2020), og retsordfører for partiet Venstre (2018 og fortsat), og på det seneste i medierne vedrørende dette og hint (november 2022).

https://www.ft.dk/da/udvalg/udvalgene/reu/medlemsoversigt

Ham kender jeg jo godt. Også han har modtaget henvendelser fra mig i 2018 og 2020 vedrørende Aarhus Universitets bedrageri. Ja, og han har jo mange gode og retskafne kollegaer, venner og bekendte.

Jeg skal lade tvivlen komme ham til gode. Nu er hans spidskompetence jo ikke ligefrem strafferet (se advokatnøglen.dk), men han burde være velbevandret i noget nær overflod, hvad angår dansk lovgivning. Dog er vi allerede på nuværende tidspunkt ude i en ikke-uvæsentlig detalje, men mere om det senere. Her har vi den (indsat den 13 november 2022):

Mentalundersøgelse?? … vitterlig?

Den 29 marts 2022 skulle dommen i Byretten på 6 måneders ubetinget fængsel prøves på ny, nu vedrørende skærpelse ifølge Anklagemyndigheden, på trods af at de ønskede ml. 4-6 måneders ubetinget fængsel og fik deres ønske opfyldt til fulde. Det blev som nævnt et kort møde, hvorunder dørene endda blev lukkede.

Dommerne udsatte retsmødet så jeg kunne undergå en person- og mentalundersøgelse. Jeg kan forstå personundersøgelse. Det er vel nærmest almindeligt forekommende, især ved tilfælde med førstegangs-sigtede, alt efter forbrydelse forstås. Ønsket om mentalundersøgelse studsede jeg lidt over – og alligevel ikke helt: Det følger fint den røde tråd, som jeg eksempelvis beskriver i Indifference:

Den nemme del var at vinde i beboerklagenævnet. Den svære del bliver at få hende ud, siger Lise Hansen med henvisning til, at der skal klare beviser på regelbrud, hvis boligretten skal som den afgørende instans skal dømme til udsættelse. Beboerklagenævnet har lagt vægt på, at vi klagere er troværdige. Men der skal mere til i boligretten, tror Lise Hansen

Nordjyske, 28 november 2020/20 maj 2021/2022 [??]: Klagenævn går ind i balladesag: Nye overtrædelser kan sætte lejer på gaden

Ifølge den da beskikkede forsvarer (advokat Claus Bonnez) ville der gå et godt stykke tid, før retssagen blev genoptaget, grundet pukler af sager, der har hobet sig op foranlediget af de periodiske nedlukninger igennem de sidste to år.

Jeg tog hjem, og det næste stykke tid indgav jeg politianmeldelser på de mange involverede i den samlede sag. Men pludselig fik jeg en mail fra Kriminalforsorgen, en institution i Aalborg. Mailen var indkommet kl. 22. 52 den 19 april 2022. Og jeg fik en frist på fire dage til at respondere. Det handlede om person- og mentalundersøgelsen. Indtil da havde jeg indgivet 15 af de nu i alt 29 politianmeldelser. Og jeg havde afslået at mødes med en dame, jeg tilfældigt faldt i snak med to dage efter eventet i Landsretten. Damen kontaktede mig om formiddagen den 18 april, og ville gerne mødes samme dag “eller i ugen”. Med mailen fra Kriminalforsorgen var følgende medsendt:

Jeg ønskede ikke at deltage i en mentalundersøgelse. Og umiddelbart heller ikke i en personundersøgelse. Slet ikke taget hele den samlede sag i betragtning: Man kan nemlig diskutere hvem der har brug for at blive mentalundersøgt! Så jeg skrev til Statsadvokaten for Viborg:

I juli hørte jeg fra den daværende beskikkede forsvarer, fordi det hastede …:

Og så måtte jeg skrive til Statsadvokaten igen:

Da var det, jeg fik beskikket en Susan Sørensen, også fra Nordjylland. Og så Inger Lise Wilson, Nordjylland, der ikke ønskede sagen.. Og så Preben Bang Henriksen.

Den gode mand har i sin egenskab af retsordfører for Venstre, udtalt sig i en dokumentar på DR1 (nov. 2022) hvori blandt andet Den Uafhængige Politiklagemyndighed kritiseres for stort set aldrig at give borgerne medhold i klagesager. Det mener Preben Bang Henriksen er et problem.

”Politiet kan bruge magt, og derfor er det vigtigt at have et klagesystem der fungerer, og jeg synes, det er dybt betænkeligt at eksempelvis nogle advokater siger ”det kan ikke betale sig at klage”, og derfor så kan der være grund til at se på den måde politiklagemyndigheden er indrettet på”

Retsordfører for Vestre, advokat Preben Bang Henriksen, dokumentaren ”Kriminelt: Oles ord mod betjentens”, DR1, 3 november 2022

I samme stund er han ligeledes af den mening, at jeg bør undergå omtalte mental- og personundersøgelse. Det kan jo lyde yderst tilforladeligt, næsten som om de alle sammen drager omsorg for mig, men er det virkelig tilfældet? Jeg tilkendegav mit standpunkt. Og den 25 oktober 2022 fremsendte jeg i en mail til hans advokatkontor, hvori jeg bemærker, at når det nye retsmøde bliver berammet i Landsretten, vil jeg fremsende en liste over personer der skal indkaldes for at afgive vidneforklaring. Kun sølle tre dage efter modtager jeg brev fra Preben Bang Henriksen, beskikket forsvarer i min sag … :

Jeg kan ikke umiddelbart se, hvem der skulle være tale om

Preben Bang Henriksen

Preben Bang Henriksen har talt med politiet?? Forestil dig nu, at jeg var “rig og berømt” og havde to forsvarere, samt udvlagte politikere til at bakke mig op, plus venner og bekendte. Hvilken ordlyd ville brevet da mon have haft? … Og hvad siger Retsplejeloven … og hvad siger Vestre Landsret til samme lov?? Og hvorfor vil Vestre Landsret ved fungerende landsdommer Jon Esben Hvam ikke besvare mine spørgsmål (16 november 2022)??

§ 175 Stk. 2. Indkaldelsen skal indeholde:
1) fornøden betegnelse af vidnet,
2) angivelse af indkaldelsens øjemed

stk. 3 (…) I straffesager tilkommer der vidnet aftens varsel, hvortil
lægges to døgn, såfremt afstanden til mødestedet er over 30 km

Retsplejeloven, https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1835

Syge DDR-metoder i kongeriget Danmark:

“Jeg vil gå langt for at få dig retsforfulgt”: Den der i sagen går under navnet Lise Vang Hansens udtalelse den 26 februar 2021. Her går personen ubekymret rundt og svinger med overkroppen den 31 marts 2021, fem dage efter hun angiveligt brækkede ryggen (26 marts 2021), angiveligt foranlediget af mig. Beskrevet som “regulært brud” af dommerfuldmægtig Trine Rønhoff-Øster (dombog af 4 juni 2021), og “svære skader” af advokatfirmaet Louadvokater (bilag 4 af 30 marts 2022).

Det andet: Der er kun ét forhold, der er endnu værre end dét, at dele af medierne ikke har villet
fortælle om den uværdige behandling. Det er, at de, der har det politiske ansvar for uværdig
behandling af syge og den politiske magt til at ændre forholdene, igen og igen har afvist at gribe ind
eller har forhalet det (…) Når man er vidende om så alvorlige systematiske uretfærdigheder og krænkelser af den
menneskelige værdighed, ja, når man endog selv er medansvarlig for lovgivningen herom, og man
så fortsætter med at trække tiden ud, så er det et alvorligt og forstemmende svigt af mennesker i
nød.

Lisbeth Riisager Henriksen 27. april 2018 17:59, avisen.dk

Giv os Danmark tilbage!

Straffeloven

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/977

Retsplejeloven

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1835

%d bloggers like this: