Iben Schartau

og Forlaget Nemesis – for retfærdighed

Den Særlige Klageret

Jeg indgav en klage over benævnte dommer Mette Søndergaard til Domstolsstyrelsen, der den 4 oktober 2022 meddelte mig, at jeg skulle klage til Den Særlige Klageret i sådanne spørgsmål. Det gjorde jeg den 11 oktober 2022. Der er allerede flere breve i sagen, fordi Den Særlige Klageret ønskede at jeg skulle sende en “fuldstændig retsbogsudskrift”. Til sidst ringende jeg til dem, og den 29 oktober 2022 indsendte jeg dem en redegørelse, efter anmodning, og de rekvirerede selv retsbogsudskrifterne. Den 3 november 2022 fik jeg brev (alm. post) at de ville behandle sagen.

Herunder vil jeg berette om sagen, når den er afsluttet.

%d bloggers like this: