Iben Schartau

og Forlaget Nemesis – for retfærdighed

2017-2022: sagsakter og dokumentation til kommende bog

Equal Justice under Law

En voldsom og uhyggelig sag fra Danmark, hvor magtfulde borgere, the ruling class, i et sygeligt samarbejde, forsøgte at ødelægge og eliminere en helt almindelig borger og familie, med endog særdeles ekstreme og brutale metoder. Det forehavende, der ikke lader brutale diktaturer, nævnt i verdenshistorien, noget efter, kunne disse dannede elitefolk være lykkedes med, hvis ikke det var for, blandt andet, vigtige vidner, der sent i forløbet gav sig til kende.

Jeg har, i de fem foregående år, gjort alt hvad der stod i min magt for at få hjælp. Særligt hjælp fra danske myndigheder og andre, der faktisk er sat i verden, og forpligtiget til, at være behjælpelige når borgere oplever at blive udsat for kriminalitet. Her, i denne voldsomme sag, tog den ene kriminelle ugerning den næste: Flere og flere folk i vigtige danske embeder, herunder statsstøttede massemedier, men også utænkelige andre, gik sammen om at begå alvorlige lovovertrædelser, for at få mig stoppet i at oplyse den danske befolkning, om de forbrydelser jeg og min familie er blevet udsat for.

At tænke sig, at det der begyndte med min indgivelse af en eksamensklage tilbage i januar 2017, for da siden at udvikle sig så voldsomt og uhyggeligt, er en omstændighed ingen, absolut ingen, nogensinde ville kunne have forestillet sig. En historie fra det virkelige liv, i et land, vi forstår som værende et demokrati, en retsstat og grundlovssikret folkestyre, hvor alle er lige for loven, og oppebærer universelle menneskerettigheder.

Dokumentation, vigtigt bevismateriale, til min og min families fordel, er stor og omfangsrig. Gældende alle årene tilbage fra 2017 og frem til dette år 2022. En vigtig, men også livsvigtig omstændighed, som alle de mange, vi er oppe imod, til fulde klar over.

When you see corruption, when you see injustice, you speak up. You don’t just shut up and say it’s none of my business

Manal al-Sharif

🦋 

%d bloggers like this: