Iben Schartau

og Forlaget Nemesis – for retfærdighed

2017-2022: sagsakter og dokumentation til kommende bog

Equal Justice under Law

En voldsom og uhyggelig sag fra Danmark, hvor magtfulde borgere, the ruling class, i et sygeligt samarbejde, forsøgte at ødelægge og eliminere en helt almindelig borger og familie, med endog særdeles ekstreme og brutale metoder. Det forehavende, der ikke lader brutale diktaturer, nævnt i verdenshistorien, noget efter, kunne disse dannede elitefolk være lykkedes med, hvis ikke det var for, blandt andet, vigtige vidner, der sent i forløbet gav sig til kende.

Jeg har, i de fem foregående år, gjort alt hvad der stod i min magt for at få hjælp. Særligt hjælp fra danske myndigheder og andre, der faktisk er sat i verden, og forpligtiget til, at være behjælpelige når borgere oplever, at blive udsat for kriminalitet. Her, i denne voldsomme sag, tog den ene kriminelle ugerning den næste: Flere og flere folk i vigtige danske embeder, herunder statsstøttede massemedier, men også utænkelige andre, gik sammen om at begå alvorlige lovovertrædelser, for at få mig stoppet i, at oplyse den danske befolkning, om de forbrydelser jeg og min familie er blevet udsat for.

Jeg tilføjer: Justitsministeriet, herunder dansk politi, er dybt involveret!

At tænke sig, at det der begyndte med min indgivelse af en sølle eksamensklage, tilbage i januar 2017, for da siden at udvikle sig så voldsomt og uhyggeligt, er en omstændighed ingen, absolut ingen, nogensinde ville kunne have forestillet sig: En historie fra det virkelige liv, i et land, vi forstår som værende et demokrati, en retsstat og grundlovssikret folkestyre, hvor alle er lige for loven, og oppebærer universelle menneskerettigheder. Jeg, og mine børn, er oppe imod småtfolk!, der lader sig fornærme af undersåtter, der faktisk har retten på sin side! Hvor er det synd for jer!

Dokumentation, vigtigt bevismateriale, til min og min families fordel, er stor og omfangsrig. Gældende alle årene, tilbage fra 2017 og frem til dette år 2022. En vigtig, men også livsvigtig omstændighed, alle de mange, vi er oppe imod, til fulde er klar over.

When you see corruption, when you see injustice, you speak up. You don’t just shut up and say it’s none of my business

Manal al-Sharif

🦋 

”Over for os to, du og jeg, står topadvokaten, samfundsstøtten, manden med bestyrelsesposterne. Manden, der har alt, kan alt, og først og fremmest er alt (…) Green sidder i magtens hjerte. Send det til politiet, og du skal være lykkelig, hvis ikke du ikke bliver hentet af fem betjente og spærret inde! Til pressen, og det vil blive stoppet fra toppen af. Endelig hans kollegaer på advokatfirmaet, de vil alle bakke op om ham alene for at redde virksomheden og dermed sig selv (…) Visse retssager er offentlige (…) visse ikke. ”Navneforbud” og ”lukkede døre”. Begreber, hun ikke kendte reglerne for, kun noget, der optrædte på avispapir. Sager, der aldrig kom offentligt frem. Domme, ingen kendte. Og døre     smækkede i, nøgler drejede om (…). De vil naturligvis blive krævet mentalundersøgt (…)”

Helle Stangerup, Stedfar, Aschehoug, Helle Stangerup & Aschehoug, 1996, s. 254, 310, 327: Afdød forfatter og jurist. Dronning Margrethe II’s nære veninde, mor til et nuværende folketingsmedlem Marcus Knuth. Elev af samme skole som min egen mormor.

Navnet Green … og så mange andre – you name it

⚖️⚖️⚖️

Find fem fejl:

Hobro Boligforening har stævnet mig for et betalingspåkrav vedrørende fraflytningsbetaling af det lejemål jeg angiveligt blev opsagt fra med øjeblikkelig virkning. Sagen kører i Civilretten. Mange ulovlige forhold er meldt til Nordjyllands Politi, Justitsministeriet … Og også Advokatsamfundet er informeret …

Når selv dansk politi, anklagemyndighed, påstår at have taget angivelige billeder, af angivelige skader; skader der ganske enkelt ikke er mulige at få, så ved man nøjagtig og meget godt, hvad klokken er slået. Og det har man jo længe været klar over: 2017-2022.

For tre måneder siden, var der noget der hastede (Statsadvokat og Kriminalforsorgen), og det var der igen (Statsadvokat og Landsret), samme dag som jeg offentliggjorde ovenstående dokumenterede falske beviser (19 juli 2022). Fordi der er givet [ulovlig] tilladelse til kriminelle handlinger, igen og igen.

Vi taler om en sag, hvori der optræder et 250 sider langt anklageskrift (inkl. fotomappe), med et indhold der er opsigtsvækkende, selv for jurastuderende. Et fuldstændig åbenlyst stykke myndighedsarbejde, hvis sigte er at frame både mig som tiltalt, men også min familie.

Lad os nu lege, at det er en helt almindelig sag: Advokaten ville gennemgå sagen minutiøst, og opdage graverende ting. Fx. at modparterne bliver taget i den ene løgn efter den anden. Med andre ord: De belaster sig selv alvorligt. Eller hvad med beskyldninger, der fremgår som sagsdokumenter i det 250 sider lange anklageskrift, som ingen af os nogensinde er blevet præsenteret for, eller afhørt om. Dansk politi, Justitsministeriet godtager simpelthen alt, fra disse angivelige helt almindelige “forurettede”, på en måde så man virkelig undrer sig. Eller hvad med et sagsdokument, hvori min søn bliver beskyldt for noget, som jeg allerede er beskyldt for, hvorefter mit lejemål blev dømt betinget (24 november 2020). De her bagmænd- og kvinder, kunne for længst have kastet håndklædet i ringen, for sagen er ekstremt belastende for alle involverede, herunder danske domstole, Justitsministeriet. Det er en sag de ikke kan komme ud af. Hvad har de tænkt sig, det hele skal ende med??

Lovovertrædelserne har hobet sig op i denne samlede sag 2017-2022, og der er ikke dét, der ikke er begået. Jo, mere de forbryder sig mod os alle sammen, des mere må de hævne sig på min familie og jeg, fordi jeg opdager det.

Efter sigende har Danmark et system der hedder magtens tre-deling. Og til det kan tilføjes, det efterhånden forslidte, fortærskede propagandabegreb; den fjerde statsmagt (mon børn og unge stadig indoktrineres med begrebet i grundskole- på ungdomsuddannelserne?). Så! hvis det virkelig skulle hænge sådan sammen, hvordan kan vi da stå med sådan en stærkt foruroligende sag i hænderne? Svaret giver de jo selv – og det har de gjort helt tilbage fra 2017.

Jeg er overordentlig omhyggelig i alle de, indtil videre, 27 anmeldelser (den 27 anmeldelse er af 8 juli 2022), og forklarer indgående, og næsten for omhyggeligt. Hertil sender jeg tillæg til anmeldelserne, med uddybende forklaringer, og også bilag. I alt, for anmeldelser og tillæg, er der tale om 142 + 93 sider. Jeg er jo ikke ansat som efterforskningsassistent ved Nordjyllands Politi. Jeg har givet dem alting på et sølvfad, alligevel forlanges det, at jeg møder personligt frem, for at blive afhørt vedrørende anmeldelserne “for at kunne behandle din sag”. Men det er jo ikke “min sag”. Hvis du som borger bliver vidne til kriminelle forhold, og- eller bliver udsat for kriminalitet, da anmelder du forholdene. Kriminalitet i samfundet er vores alle sammens sag. Retssamfundet er indrettet således, at flere led tager sig af det: lovgivende, udøvende, og dømmende magt. Og hvis jeg ikke møder frem “sendes sagen til juridisk vurdering på det foreliggende grundlag” …

Der er et eller andet galt her, nøjagtig som det plejer; som perler på en snor. Hvad var den oprigtige bevæggrund for, at jeg skulle møde frem??

Sammenlign så sagens indhold, det 250 sider lange anklageskrift mod mig (2021-2022), men i allerhøjeste grad også sagen i Beboerklagenævnet (2020), ja, igen: De fortsætter ufortrødent med at afsløre sig selv.

Jeg svarede, at hvis jeg ankom til Hobro, kunne jeg risikere igen at blive beskyldt for opdigtede hændelser, og det har jeg ingen interesse i. Og jeg fortalte, som Nordjyllands Politi er helt klar over, at de kan rekvirere sagsakterne fra Hobro Boligforening. De kan også få sagsakter fra Beboerklagenævnet, Mariagerfjord Kommune (der i mellemtiden har udliciteret dette nævn til Aarhus Kommune … ). Jeg har eksempelvis også anmeldt jurist, og formand for Beboerklagenævnet i min sag, Sanne Kyndi Skovmose (der ikke længere arbejder for Mariagerfjord Kommune). Der er rigeligt med oplysninger fra min side, og resten kan Nordjyllands Politi, Justitsministeriet selv efterforske, hvis altså ikke det alt sammen lige handlede om noget helt andet.

Alt det jeg har fremlagt 2017-2022 af dokumentation, er ikke til at komme uden om – de ved det alle sammen! Når de, med alle [u]tænkelige midler, forsøger at komme uden om det, da fortæller de selv deres egen uhyggelige historie, som jeg har påpeget et utal af gange.

⚖️⚖️⚖️

%d bloggers like this: