Iben Schartau

og Forlaget Nemesis – for retfærdighed

2017-2022/2023: sagsakter og dokumentation til kommende bog

Equal Justice under Law

I denne proces tænker jeg på, at uanset hvor jeg vender mig hen, så kender de nok en eller anden (eller flere) der kender andre (politi, mediefolk, ministerfolk …) etc., så sådanne mennesker har lov, og får lov, til at begå lovbrud på lovbrud, fordi der ingen er til at komme efter dem (…) Det er utroligt at de har bevæget sig ud i det morads, men igen, det er nok fordi de kan. Jeg er spændt på, om politiet kan overtales af universitetet, og jeg er spændt på at se hvad universitetet ‘gør ved mig’ ?.

Mit brev til JUSTITIA, Louise Stenstrup Kommunikations – og sekretariatschef /Head of Communication and COO JUSTITIA (17 maj 2017)

Seks år senere

Listen ‘Bogført, så godt som‘ er ikke komplet: Der kan stadig indskydes enkelte sagsakter, og flere sagsbehandlinger er endnu ikke afsluttet (22 januar 2023). NB: glem ikke at læs artiklen om begrebet Zersetzung

East Germany’s Stasi Surveillance: Tactics and Impact

– den er meget vedkommende i min og min families sag. (NB: Endnu et forsøg på at frame en af os – den 27 januar 2023?? Efter netop at have talt om indholdet i en artikel, i en landsdækkende avis. Vi kender jo til straksreaktionerne hos de sindssygt farlige individer)

På grund af det, der skete med mig, ved alle nu, at staten vil forsøge at ødelægge dig totalt, sigte dig for alt muligt, og det alene, fordi du afslører dens handlinger. (“Nuts and sluts” er det udtryk, systemet ofte bruger til at beskrive whistleblowere med – som om de er skøre, fulde eller seksuelt afvigende

README.txt – Erindringer, Chelsea Manning, Informations Forlag, 2022, s. 19

De samme psykologiske og strukturelle lovmæssigheder, som muliggjorde holocaust, har
muliggjort inhuman behandling af syge borgere i ressourceforløb og i andre dele af
beskæftigelsessystemet i dag. Systemiske overgreb mod syge er kun blevet så alvorlige, fordi
mange medier længe afviste at fortælle om dem, og fordi der mangler politisk vilje til at ændre på
forholdene.

Lisbeth Riisager Henriksen 27. april 2018 17:59, avisen.dk


Til de ubetinget største spørgsmål i sagen mod Lars Findsen hører, hvorfor PET iværksatte en langvarig totalovervågning? (…) Og hvem der i sidste ende traf beslutningen om, at han skulle skygges, telefonaflyttes og have mikrofoner plantet i sit hjem, sit sommerhus og sågar sin bil?

Spion blandt venner, Hans Davidsen-Nielsen, Gyldendal, 2022, s. 130

To retssager: Strafferet og Civilret. Forbundne under En sag i sagen:

Når danske myndigheder, uden at blinke, suspenderer dansk lovgivning

For et bedre overblik, har jeg i dag den 1 november 2022, arrangeret undermenuer til denne side. Sagen er omfangsrig, og stadigt flere danske myndigheder involveres, fordi jeg føler mig nødsaget til at bringe grov uretmæssig- og direkte ulovlig behandling videre, i det vi forstår som værende et demokratisk klage-ankesystem. Jeg er i gang med en liste arrangeret efter dato, fra da jeg indgiver min eksamensklage i januar 2017 og frem til nu. Og jeg kan fortælle, at der er ikke den journalist og det mediehus, eller den advokat, herunder advokatfirma, politiker på Christiansborg, ministerier og ministre, og embedsfolk, tidligere som nuværende, der ikke har kendskab til sagen. En meget stor gruppe af dem vi forstår som magteliten og fodfolkene har kendskab til den, og nogle endda et særdeles godt kendskab …

Nedenstående har jeg ladet blive her, som en lille uhyggelig appetizer. Hele sagen udgives i bogform under titlen Dombog

Herunder spørgsmål til de kriminelle der skal indkaldes for at afgive forklaring til nyt retsmøde i Landsretten: Den 27 oktober 2022 fik jeg brev fra Vestre Landsret om at retsmødet er berammet til den 19 april 2023 – nu ændret til 9 maj 2023.

Indholdet er skrevet for at give et indblik i den uhyggelige sag, hvis lige aldrig før er set i Danmark. Omfanget af korruption er virkelig alvorligt rystende, behandlingen af min familie og jeg er selvsagt ligeså – men disse mange involverede har jo tilsvarende gjort det imod sig selv (inkl. dem man må formode de holder af), samt resten af den danske befolkning, derfor: Mød op den 9 maj 2023 – for hele Danmarks skyld. Mød op som én af demokratiets vogtere – som objektiv observatør. Vi har brug for alle dem, vi kan samle sammen: Dato ændret: Vestre Landsret, Gabels Torv 5, 9000 Aalborg, 9 maj 2023, kl. 9.00 -16.00.

Men nogen i Justitsministeriet eller Statsministeriet må have accepteret et så kontroversielt skridt som at overvåge spionchefen (…) Til formålet har PET en særlig observationstjeneste af skifteholdsansatte, der er trænede i at skygge folk døgnet rundt, uden at de opdager det, plante mikrofoner og foretage hemmelige ransagninger i deres hjem (…) og whistleblowerens kritik mod samarbejdet (…) gik da heller ikke på, at hr. og fru. Hakkebøf risikerede at få opsnappet deres indkøbsliste

Spion blandt venner, Hans Davidsen-Nielsen, Gyldendal, 2022, s. 159, 70

Et vigtigt dokument, der giver et godt indblik i den samlede sag:

Læs Spionchefen – Erindringer fra celle 18 og Spion blandt venner og få et godt og troværdigt billede af de personer, vi borgere betror magten: Deres mentalitet og hvad de kan finde på at foretage sig:

Agent Provocateur, dansk politi, Justitsministeriet:

Agent Provocateur
https://nordjyske.dk/nyheder/mariagerfjord/ballade-i-boligblok-toer-ikke-gaa-alene-i-vaskekaelderen/154aba8b-1592-4e93-af0a-66fd6e20b892

29 januar 2021: Benævnte ‘Lise Vang Hansen’ Agent Provocateur, på vej op ad trappen til det midlertidige opholdslejemål under Hobro Boligforening, en almennyttig boligforening . Er hun mon bevæbnet med en kniv?

“Jeg betragter mig selv som en stærk person, og jeg er ikke bange for kvinden”

‘Lise Hansen’ i Nordjyske, 1 november 2020

I artiklen fremgår det, at hun bevæbner sig med en kniv der skal tjene som våben, når hun færdes i ejendommen Jernbanegade 55 A-C, 9500 Hobro. Hun er for resten bange for at gå i vaskekælderen …

Jeg opdagede to artikler for nylig

Nedenstående artikel, samt en låst en af slagsen (Nordjyske) fandt jeg i dag den 27 september 2022, da jeg søgte på en retspræsident under Retten i Aalborg. I den forbindelse blev jeg opmærksom på dommeren i straffesagen mod mig, Byretten den 28 maj 2021: Dommerfuldmægtig Trine Rønhoff Øster- Funktionschef i Fogedretten (https://www.domstol.dk/aalborg/om-retten-i-aalborg/rettens-juridiske-personale/#Retspr%C3%A6sident%20) … Dommerfuldmægtig og funktionschef i Fogedretten?? Ja, så forstår man alting så meget bedre …

Nordjyske og BT er anmeldt til Nordjyllands Politi i april 2022 for andre artikler (1 november 2020, 29 og 30 marts 2021). Nedenstående artikel er af 28 maj 2021, kl. 17.29:

Jeg troede, hun ville slå mig ihjel, fortalte ofret, da hun vidnede i retten

‘Lise Vang Hansen’, Agent Provocateur, citeret af journalist Søren Østergaard Nordjyske

Da den dømte kvinde var på vej ud af retssalen, formanede dommer Trine Rønhoff Øster hende.

– Du skal stoppe med disse skriverier. Ellers mødes vi her igen, sagde retsformanden.

Citeret af journalist Søren Østergaard Nordjyske

https://nordjyske.dk/nyheder/mariagerfjord/spinkel-lille-kvinde-slog-med-jernroer-saa-haard-blev-dommen/83b3ddd6-f247-4215-abd4-2d1a04cdd1c0

At få et råd fra en dommerfuldmægtig (og funktionschef i Fogedretten), hvori en dom på 6 måneders ubetinget fængsel for “vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter” netop er afsagt, og hvor rådet ikke omhandler den angivelige brutale vold, men at jeg som tiltalt og voldsdømt skal “stoppe med disse skriverier” er tilsyneladende en omstændighed der “på ingen måde” interesserer manden bag bestillingsartiklen, der kalder sig selv journalist. Jeg er glad for, at han trods alt refererede omtalte citater, for det fremgik ikke af dommerfuldmægtig Trine Rønhoff Østers Dombog af 4 juni 2021. Den statsbetalte lejesvends bidrag til artiklen har de sædvanlige mangler, på bedste bestillingsmanér. En ganske lille spinkel mand – eliteregimets stakkels fodsoldat, der uden tvivl vil være parat at sælge selv familie og venner for højstbydende.

Og den låste artikel, der har datoerne 28 november 2020 ( kl. 12.33) og opdateret den 20 maj 2021 (kl. 14.06): https://nordjyske.dk/nyheder/mariagerfjord/klagenaevn-gaar-ind-i-balladesag-nye-overtraedelser-kan-sende-lejer-paa-gaden/f7d1cfc7-1095-4ce4-8f7a-d0b8fb04e57e

Bitter konflikt i boligblok udvikler sig, men utrygge beboere føler, der er lang vej endnu

Søren Østergaard
Journalist

I går den 17 november 2022 fik jeg adgang til hele artiklen (læst i dag den 18 november) og som forventet forekommer der belastende udtalelser for artiklens involverede – selvsagt inklusiv for journalistens vedkommende. De er alle meldt til Nordjyllands Politi (se i undermenuen).

-Den nemme del var at vinde i beboerklagenævnet.
Den svære del bliver at få hende ud, siger Lise Hansen med henvisning til, at der skal
klare beviser på regelbrud, hvis boligretten som den afgørende instans skal dømme til
udsættelse.
-Beboerklagenævnet har lagt vægt på, at vi klagere er troværdige. Men der skal mere
til i boligretten, tror Lise Hansen.

Nordjyske, 28 november 2020/20 maj 2021/juni 2022 [??]

Det var ikke nemt at få adgang til artiklen, selv med hjælp fra bibliotekarer, men foranlediget af to stædige af slagsen (Jylland og Sjælland), lykkedes det. Tusind tak ❤️ (jeg må ikke gengive den hér jf. Infomedia’s politik). Og jeg fik tilmed information om, at artiklen også har været i den trykte avisudgave. Hvilke uhyggelige individer, der er dine og mine medborgere.

Mange deltagere, store som små

29 januar 2021: Ganske unge mænd tages i brug i den samlede sag. Samvittighedsløst og afstumpet. Den ene er angiveligt Agent Provocateurs dengang (2020-2021) 18 årige søn (uden taske)

To dage efter indgives en falsk anmeldelse, angiveligt af 31 januar 2021, på et af mine børn, af den i sagen benævnte Brian Rytter Jensen (Justitsministeriet), omhandlende en angivelig episode fra 28 september 2020, som jeg fik skyld for: Et forhold der fremgår af sagen i Beboerklagenævnet (november 2020) …. Og hvad siger Nordjyllands Politi, Justitsministeriet til så alvorlig en sag (22 dec. 2022 og 11 januar 2023)?? Der må findes på gode forklaringer, og flere af dem, fordi den farlige og kriminelle person er en af deres egne.

Dette er manden der taler i lydoptagelsen: Han synes, jeg skal have klager, og gerne flere - det er alt sammen underholdende, og man lærer naboerne at kende ...

Vi er oppe imod farlige løgnere med stærkt afvigende karaktertræk. Der er blot ét væsentlig og altoverskyggende problem: Det er godkendt og sat i værk af danske myndigheder.

1 februar 2021: Agent Provocateurs seddel i opgang, trods påstået angst og frygt, der er så slemt at hun bevæbner sig med en kniv der skal tjene som våben (Nordjyske, 1 november 2020) og jernrør (vidneforklaring den 28 maj 2021). Jeg havde forsøgt at indbringe Beboerklagenævnets dom om “betinget lejemål” til Boligretten (Retten i Aalborg) i december 2020 og januar 2021, men kontorfuldmægtig- og dommere, ville have mig til at forbedre min indsigelse, herunder skulle jeg antage en advokat og finde adressen på en modpart i sagen (Justitsministeriets i sagen benævnte Brian Rytter Jensen). Det lod sig ikke gøre for mig, og derfor måtte jeg opgive at få prøvet sagen i Boligretten. Nu har jeg haft endnu et bekendtskab med Boligretten, Retten i Aalborg (2022): se undermenu.

Agent Provocateur i sort tøj med telefon i hånden (31 marts 2021)/jakke med pelskant og kost i hænderne (1 november 2020). billederne fra den 31 marts 2021: Hvis man ikke lige ka’ se det, og ikke lige ve’ det, så går Agent Provocateur rundt med en angivelig brækket ryg, angiveligt foranlediget af mig (“regulært brud”, Dombog af 4 juni 2021, dommerfuldmægtig Trine Rønhoff-Øster) blot fem dage efter hændelsen …

https://nordjyske.dk/nyheder/mariagerfjord/ballade-i-boligblok-toer-ikke-gaa-alene-i-vaskekaelderen/154aba8b-1592-4e93-af0a-66fd6e20b892

Men drømmen var ikke ubegrænset overvågning. Befolkningen skulle have lov til at leve frit og uforstyrret og have tillid til tjenesten, for som Lars Findsen sagde i ‘Lippert’: Vi er jo ikke en bananrepublik. Vi er jo en efterretningstjeneste i et demokratisk samfund

Ibid, s. 103

Hele Danmarks statsminister?

When you see corruption, when you see injustice, you speak up. You don’t just shut up and say it’s none of my business

Manal al-Sharif

🦋 

”Over for os to, du og jeg, står topadvokaten, samfundsstøtten, manden med bestyrelsesposterne. Manden, der har alt, kan alt, og først og fremmest er alt (…) Green sidder i magtens hjerte. Send det til politiet, og du skal være lykkelig, hvis ikke du ikke bliver hentet af fem betjente og spærret inde! Til pressen, og det vil blive stoppet fra toppen af. Endelig hans kollegaer på advokatfirmaet, de vil alle bakke op om ham alene for at redde virksomheden og dermed sig selv (…) Visse retssager er offentlige (…) visse ikke. ”Navneforbud” og ”lukkede døre”. Begreber, hun ikke kendte reglerne for, kun noget, der optrædte på avispapir. Sager, der aldrig kom offentligt frem. Domme, ingen kendte. Og døre     smækkede i, nøgler drejede om (…). De vil naturligvis blive krævet mentalundersøgt (…)”

Helle Stangerup, Stedfar, Aschehoug, Helle Stangerup & Aschehoug, 1996, s. 254, 310, 327: Afdød forfatter og jurist. Dronning Margrethe II’s nære veninde, mor til et nuværende folketingsmedlem Marcus Knuth. Elev af samme skole som min egen mormor.

⚖️⚖️⚖️

Et ufatteligt kynisk bedrageri godkendt fra højeste sted

“Det er advokatfuldmægtig Camilla Holt Green på vegne af…fnisfnis…advokat Carsten Jensen (…)”

Rimelig formodning (retsplejelovens § 742): Der er ingen tvivl om begået skrift – og underskriftforfalskning, herunder dokumentfalsk, falsk bevis, falske beskyldninger – der fik alvorlige konsekvenser for min familie og jeg

“De vil naturligvis blive krævet mentalundersøgt”


Vi sagde aldrig navnet på byens ondeste kuglepen offentligt. Hans kolleger, der sikkert har været
fine og dygtige mennesker, var også tavse. Ordentlige mennesker er tavse. Det bekræfter Anna Mee
Allerslev. Den gode tone og tavshed. Det skylder vi byens ondeste kuglepen

Linda Villadsen, 22 juli 2017, Dagbladet Information

⚖️⚖️⚖️

%d bloggers like this: