Forlaget Nemesis

Writer Iben Schartau

CVR: 36310251

For Justice, Equality Before The Law, Freedom of Speech, True Democracy, Fighting Back

Twitter: http://www.twitter.com/IbenSchartau og https://twitter.com/iben_schartau ( …  )

Instagram: http://www.instagram.com/ibenschartau/

https://www.skrivunder.net/varn_om_retsprincippetlige_for_loven

Serious fraud committed by Aarhus Universitet, Denmark: The senior management team and the Board of Aarhus University Brian Bech Nielsen, Connie Hedegaard, Johnny Laursen. and employes Louise Hauptmann, Vibeke Kjær Nielsen, and Lise Busk-Jensen (Uddannelses- og Forskningsministeriet). These people have acted extremely cynical. They are serious liars. These people are criminals but are protected by authorities – the state: the police, the justice department, every single politician at Christiansborg with important democratic work to do on behalf of every single danish citizen. These authorities have broken the law by not prosecute the criminals. Denmark has become a state similar to the former DDR.

“When you see corruption, when you see injustice, you speak up. You don’t just shut up and say it’s none of my business”

– Manal al-Sharif

💚


Jeg er skribent. Det er mit eneste redskab i kampen mod myndighedernes alvorlige magt- og embedsmisbrug. Efter alt for mange oplevelser, og især de sidste tre års ørkenvandring, fuldstændig forgæves, er jeg så småt begyndt at forstå mennesker der presses ud i, og føler sig nødsaget til, at gøre brug af alvorlige redskaber for på den måde selv at tage retssikkerhed og retfærdighed tilbage. Noget der lovgivningsmæssigt var blevet lovet, men som viste sig slet ikke at eksistere da det kom til stykket. Det foregår i landet jeg bor i: Danmark. Samfundets magtfulde brådne kar er de reelle skabere af et kynisk og kriminelt fællesskab. Et samfund mættet af ligegyldighed. De mennesker er de virkelig farlige og ødelæggende.

I write out of necessity: about people behind the term authority and very privileged danish citizens in powerful positions and their [apparently legal] ugly criminal acts and abuse of power. In Denmark. Their privileged background and the privileged life they live is obviously not enough for them. Because of weakness and poor minds deep inside themselves they need to abuse power. To suppress. To act reckless and brutal. On corrupt fuel. They are truly mankind’s most destroing beings. They are the tragedy of our world.

💚


Serious fraud committed by a university in Denmark evolved into a dangerous scandal

Underskriftforfalskningen er en del af et ganske ufatteligt og groft bedrageri, men endnu værre, så åbenbarede sagen et sandt mareridt: at ussel og brutal korruption eksisterer i Danmark. Det man kalder the ruling class beskytter hinanden når medlemmer begår kriminalitet. Om det kan du læse i min bog.

Free copy of my book:

“Behandlingen af sagen: jour.nr. 2017-414-000071/2017-414-000260 er præget af manglende seriøsitet og et fuldstændigt fravær af respekt for studerendes retssikkerhed. Det er overraskende uprofessionelt og uredeligt af Aarhus Universitet at handle sådan som påpeget i denne anke (af 6 maj 2017).”

Fra ‘Jeg foretager mig herefter ikke yderligere’

Det er min egen skyld, at jeg ikke har kunnet få hjælp til så alvorlig en sag som beskrevet her og i bogens 1 del. Jeg har længe set, at jo mere jeg gør, des mere usympatisk bliver det. Netop den proces har forskere påpeget i forhold til skole og mobning, når forældre gør alt hvad der står i deres magt for at hjælpe deres børn. De køres langsomt men sikkert ud på et sidespor. Et kendt eksempel er også den massive mobning Prins Henrik blev udsat for igennem alt for mange år. Når han reagerede blev det fremstillet på en måde som netop bekræftede mobbernes fortælling. Manden var og blev umulig. Det måtte dysses ned og forklares væk. Og til sidst blev han erklæret dement for at legitimere de udbrud af frustration og magtesløshed han fik ikke længe før sin død. Udbrud der var mere end på sin plads. Langt om længe.

Herunder min henvendelse til BT og Ekstra Bladet, april 2015 om deres mobning af Prins Henrik.

Man skal tale samme sprog, og ikke være for meget. Jeg kan ikke lade være med at udtale mig lidt for passioneret, lidt for ofte. I stedet skulle jeg have præsenteret det hele køligt og velovervejet. I formelle formuleringer. Gjort opmærksom på sagen, ja, men ikke kæmpet som en idiot. Blot overladt det til myndighedernes uredelige afgørelser og derefter passet mig selv, mit eget liv og familie. Ingen er blevet syge. Ingen har lidt overlast. Og der er jo nok en forklaring på hvorfor de involverede handlede sådan som de gjorde. At de nok var i deres gode ret. At jeg nok selv har været ude om det fra starten.

Hvis mennesker mobbes er det måske deres egen adfærd de skal kigge lidt på. Hvis et menneske bliver udsat for overfald og endda med døden som udgang, var de nok lidt for flirtende, kiggede forkert ind i kameralinsen, eller havde noget forkert tøj på. De havde uden tvivl selv andel i egen ulykke.

Jeg har været for overvældet. Alt for overvældet. Udtalt mig i overvældende toner. Det har ingen lyst til at høre på, og det forstår jeg måske godt.

Trusselsbreve og mine svar

https://www.lederweb.dk/artikler/narcissistiske-ledere-virker-gode-men-det-er-de-ikke/


💚

“Every time we turn our heads the other way when we see the law flouted, when we tolerate what we know to be wrong, when we close our eyes and ears to the corrupt because we are too busy or too frightened, when we fail to speak up and speak out, we strike a blow against freedom and decency and justice.” 

– Robert Kennedy

💚


https://www.saxo.com/dk/jeg-foretager-mig-herefter-ikke-yderligere-revideret_pdf_9788771437287

Bogen er fjernet fra saxo.com

Det så jeg i dag 9 juni 2020. Ligeledes er min twitterkonto jeg oprettede i 2016 slettet af Twitter. Den næste konto nåede jeg at have i 9 dage. Nu har jeg en tredje https://twitter.com/IbenSchartau , og så må vi se hvor længe jeg får lov at have den …

Bogens beskrivelse under saxo.dk:

Jura – Strafferet: proces og forbrydelser.

Nøgleord: Retssamfund, Demokrati, Retsstat, Universitet, Rektor, Kriminalitet, Retssikkerhed

Aarhus Universitets ledelse har overtrådt straffeloven ganske groft, men dem der skulle være samfundets beskyttere, har vendt ryggen til sagen og lukket øjnene.

Aarhus Universitets ledelse, blandt andre rektor Brian Bech Nielsen, dekan Johnny Laursen og bestyrelsesformand Connie Hedegaard, har tvunget en ansat og underordnet til at bryde straffeloven ved at overgive hende arbejdsopgaver, som andre, i følge eksamensbekendtgørelsen (2016), skulle have taget sig af. I det bedrageri har hun eksempelvis udarbejdet ‘beviser’ til blandt andre mig, så behandlingen af klage- og ankesagen så ægte og uforfalsket ud. Hun blev i det arbejde også nødt til at forfalske Lise Busk-Jensens underskrift. Det meldte jeg selvfølgelig til politiet, men de og mange andre, herunder ministre og folkevalgte politikere, men også vores allesammens ‘vagthunde’ De Danske [Rædsels]medier, har gjort alt hvad de kunne for at beskytte lovovertræderne!
De har alle valgt at undergrave demokratiet og dermed retssamfundet i Danmark. De har valgt ikke at beskytte den ansatte og underordnede. De har valgt ikke at beskytte studerendes retssikkerhed. De har valgt ikke at beskytte mig. Danmark er derfor ikke et oprigtigt retssamfund. Danmark er et land hvor vi ‘almindelige’ borgere ikke kan stole på de danske myndigheder. Kan det være rigtigt?
(189 sider)


Talk To The Totalitarian Hand: State Responses To The Torture Of Julian Assange, Morally Disengaging Media, And What It Means For Us All

“The first path leads towards genuine democracies, wherein governments are accountable to the publics they govern, and publics have a right to know what leaders do in their name. It is a path along which a free press fosters an informed electorate, capable of making informed decisions at election time. Such principles are not only fundamental prerequisites for democracy, but essential protections against government abuses of all kinds. 

The second path heads down totalitarian terrain, currently being blazed by the Trump administration, wherein governments decide who is free to speak and who is not, including who is a ‘journalist’ and who is not, by granting themselves the power to silence those who make them look bad. This pathway not only spells death to democracy and the public’s right to know, it is a recipe for state-sanctioned abuse (…)

People kept in the dark about their government’s activities, however, are in no position to demand anything of their governments at all, as political philosopher Hannah Arendt reminds us. Down the pathway of governmental secrecy, citizens can kiss goodbye not only to respect for human rights, but to holding their leaders accountable over any issue in which the interests of the elites and the majority clash, whether fossil fuels, climate emergency, racial and economic inequality and injustice, endless wars, mass surveillance or any other public interest matter one might care to name.”

https://newmatilda.com/2019/08/06/talk-to-the-totalitarian-hand-state-responses-to-the-torture-of-julian-assange-morally-disengaging-media-and-what-it-means-for-us-all/


”Der synes at være et stort dybt hul, hvor der egentlig burde være vejledning, dialog (partshøring), reel klagemulighed, retssikkerhed og retshåndhævelse i Danmark,” som Helen Siegumfeldt sammenfatter i årsberetningen.

Den redegør så detaljeret for de uretfærdigheder, hun ser, at Civilstyrelsen ligefrem har bedt hende skrue lidt ned og kun redegøre for det mest nødvendige.

https://www.k-news.dk/nyheder/det-juridiske-sikkerhedsnet-under-vores-retssamfund-er-presset-til-det-yderste
Underskriftforfalskning A
Uomgængelig dokumentation på dokumentfalsk begået af en ansat som tvungen arbejdsopgave, på ordrer fra ledelsespersoner under Aarhus Universitet
Underskriftforfalskning B
Disse tre personer er vidende om kriminaliteten der er begået, og Lise Busk-Jensen anmeldte jeg til Østjyllands politi den 13 maj 2018 for at afgive falsk forklaring. Forkortelsen AaU eksisterer ikke, og hvorfor så? Det forklarer jeg i bogen
Tekst, ankeafgørelse
Tekstindhold fra ankenævnsafgørelsen, der også er dybt problematisk for især Lis Møller og Erik Svendsen, for Lise Busk-Jensen hævder jo, at hun skrev under på vegne af dem. Indholdet er usandt i særdeles grov grad

Ovenstående link er et brev jeg sendte til følgende daværende retsordførere (folkevalgte borgere med vigtige samfundsembeder, der altid optræder som om de er pæne, dannede, kultiverede, reelle, seriøse, solidariske og menneskerettighedsbeskyttere når det gælder populære venstreorienterede og åh..så humanistiske værdier … flere af dem sidder i Retsudvalget i dag. Herunder mine henvendelser og de svar jeg fik …


Iben Schartau
Lør 09-06-2018 09:21
Til: morten.bodskov@ft.dk; christina.egelund@ft.dk; josephine.fock@ft.dk; bang.henriksen@ft.dk; naser.khader@ft.dk; rosa.lund@ft.dk; peter.kofoed.poulsen@ft.dk; zenia.stampe@ft.dk; karsten.honge@ft.dk
Til retsordfører.docx
16 KB
Klage af 13 maj 2018 til Statsadvokaten, Viborg..docx
23 KB
Brev til Den Uafh. Politiklagemynd. u. den studerendes navn.docx
319 KB
3 vedhæftede filer (359 KB)

Kære retsordførere på Christiansborg, Folketinget.

Hermed en henvendelse til jer angående en meget alvorlig sag. Brevet til DUP og Statsadvokaten har jeg redigeret i forhold til en studerendes navn, for at beskytte personen der jo læser på omtalte universitet, og fordi jeg ved at personen ingen anelse har om at være en del af alt dette.

I håb om at Danmark virkelig også er en retsstat og et demokrati.

Med venlige hilsner

Iben Schartau Schow


Karsten Hønge <karsten.honge@ft.dk>
Lør 09-06-2018 09:22
Dig

Tak for din mail.
Desværre kan jeg ikke svare personligt tilbage på alle henvendelser, da jeg hver dag modtager mange mails.

Alle bliver læst og alle indgår i mit daglige arbejde.
Hvis det haster, send en SMS på min mobil: 61624595.

Vedrørende møder og andet, kontakt da venligst Tobias Andersen på Tobias.Andersen@ft.dk eller telefon: 61623912.

Drejer din henvendelse sig om SF’s politik, kan du med fordel læse på SF’s hjemmeside. sf.dk eller sende en mail til sf@sf.dk

Med venlig hilsen
Karsten Hønge


Rosa Lund <rosa.lund@ft.dk>
Man 18-06-2018 13:32
Dig

Kære Iben
Mange tak for din mail. Har de svaret dig hos den uafhængige politiklagemýndighed?
Som politikere kan vi ikke gå ind og blande os i DUPens afgørelser. På Københavns universitet er der en studenter ombudsmand som tager sig af de studerendes klager og som repræsenterer dem overfor universitetet. I Enhedslisten arbejder vi for at der kommer en studenterombudsmand på alle universiteter

Med venlig hilsen

Rosa Lund
MF Enhedslisten
retsordfører og uddannelsesfører

Medlem af Folketinget (EL)

Christiansborg
DK-1240 København K

Tlf. +45 33 37 55 00
Dir. +45 33 37 50 08

http://www.ft.dkIben Schartau
Tir 19-06-2018 07:29
Rosa Lund

Jeg ved, at det er muligt for jer politikere og retsordførere at gå ind i en sag. Aarhus Universitet har begået alvorlige lovbrud. Jeg ved godt, hvorfor ingen af jer ønsker at gå ind i sagen.

Jeg beder jer da ikke om at gå ind og ‘blande’ jer i DUPs arbejde. Jeg forstår ikke hvorfor du har fået den opfattelse. De sendte jo sagen tilbage til Østjyllands Poli[t]i!
Nej, jeg beder om at Demokratiske Danmark tager sig af sådan en sag, hvor et universitet får LOV til at begå kriminalitet af jer alle sammen, efterhånden. Det er forrykt!

Ombudsmand/kvinde til de studerende, siger du? Hvorfor er det ikke universiteterne der SKAL overholde loven??

I er alle en skændsel for demokratiet og retsstaten i Danmark!Iben Schartau
Tir 19-06-2018 07:48
morten.bodskov@ft.dk; christina.egelund@ft.dk; josephine.fock@ft.dk; bang.henriksen@ft.dk; karsten.honge@ft.dk; naser.khader@ft.dk; rosa.lund@ft.dk; peter.kofod.poulsen@ft.dk; zenia.stampe@ft.dk
Til retsordfører.docx
17 KB
Klage af 13 maj 2018 til Statsadvokaten, Viborg..docx
23 KB
Brev til Den Uafh. Politiklagemynd. u. den studerendes navn.docx
319 KB
3 vedhæftede filer (359 KB)

Denne min henvendelse af 9 juni 2018 kan simpelthen ikke misforstås. Jeg skriver hvad sagen handler om, og vedlægger breve til politimyndigheder, der forklarer sagen og alvorligheden heri. Jeg ved, I politikere har travlt, men denne sag handler om, at et universitet i Danmark har begået alvorlige lovbrud. At de måske gør det systematisk og har gjort det i mange år. I kan sagtens på ind i alvorlige sager. I er medlemmer af vores allesammens Folketing!

Aarhus Universitet skal IKKE have lov til at behandle studerende sådan som de har gjort i denne sag. Sagen skal for domstolene. Selvfølgelig skal den det. Vi andre var forlængst trukket igennem retssystemet. Der er lighed for loven i Danmark. Vi lever da i en retsstat, ikke?!

Nej, de studerende har IKKE behov for en Ombudsmand/kvinde! De har brug for at universiteterne OVERHOLDER loven, som alle vi andre er underlagt!

Det er en dyb skændsel hvis I også vender ryggen til.


Josephine Fock <josephine.fock@ft.dk>
Fre 22-06-2018 00:06
Dig

Kære Iben

Tak for din mail. Det er meget svært for mig at gå ind i den konkrete sag. Har du en advokat til at hjælpe? Og har du overvejet at skrive til ombudsmanden?

Med venlig hilsen

Josephine Fock

Medlem af Folketinget for Alternativet & ordfører for
// finans og økonomi
// frisætning i det offentlige
// nye danskere og mennesker på flugt
// statsborgerskab
// retspolitik
// grundloven

Valgt i ØstjyllandIben Schartau
Fre 22-06-2018 08:24
Josephine Fock

Jeg har skrevet til alle der er at skrive til, og er i gang med en sidste instans (ren formalitet). Om jeg har en advokat … ved du hvad, der er ingen – heller ikke jer – der ønsker at røre ved denne sag. Selvfølgelig har I (retsordførere og Folketinget) muligheder for at ‘gå ind i den konkrete sag’; den er særdeles alvorlig.

Men tusind tak fordi du tog dig tid til at svare mig, det er jeg altid meget taknemmelig for når nogen gør – de fleste gør nemlig det helt modsatte.

Venlige hilsner og god sommer🌺☀

Iben


20 februar 2020 skrev jeg til Retsudvalget via deres hjemmeside og vedhæftede bog af februar 2020, brev til retsordførere af 9 juni 2018 og Aarhus Universitets trussel af 4 juli 2018. Jeg har efterfølgende set, at mange af de ordførere jeg skrev til i 2018, sidder i Retsudvalget i dag (2020) … !

Signe Draabe Bruunsgaard <Signe.Bruunsgaard@ft.dk>Tir 10-03-2020 13:36

Til: Dig

Jeg foretager mig herefter ikke yderligere, gaveeksemplar.pdf4 MBTil retsordførere.pdf132 KBLouise Hauptmann og Aarhus Universitets trussel.pdf219 KB3 vedhæftede filer (4 MB)Download altGem alle i OneDrive

Kære Iben Schartau Schow

På vegne af Folketingets Retsudvalg bekræfter jeg, at vi har modtaget din henvendelse.

Henvendelsen bliver fremlagt for udvalgets medlemmer, så de har mulighed for at gøre sig bekendt, med den.

Det er herefter de enkelte medlemmer af udvalget, der tager stilling til, om henvendelsen kommer til at indgå i deres videre politiske arbejde.

Henvendelser der er fremlagt for udvalgets medlemmer kan ikke læses på Folketingets hjemmeside (www.ft.dk).

Vi skal gøre dig opmærksom på, at Retsudvalget ikke sagsbehandler og ikke kan gå ind i personsager.

Du vil ikke modtage et kvitteringsbrev på fremtidige fremlagte henvendelser, men dine henvendelser vil blive fremlagt for udvalget.

Med venlig hilsen

Signe Draabe Bruunsgaard

Kontorfuldmægtig

Udvalgssekretariatet

Christiansborg

1240 København K

Tlf.    +45 3337 5500

Dir.    +45 3337 5536

Signe.Bruunsgaard@ft.dk

www.ft.dk

Mit svar:

Iben SchartauOns 11-03-2020 11:42

Til: Signe Draabe Bruunsgaard

Retsudvalget har mulighed for at gå ind i vigtige sager der har offentlighedens interesse. Det sker ikke sjældent. Den sag jeg har henvendt mig til jer om, har jeg før forelagt både ministre og retsordførere. Det er en meget, meget alvorlig sag for Danmark. For alle borgere i Danmark. Den har I pligt til at tage jer af! Vi har en magtens tredeling, og den bør I arbejde for også fungerer i praksis. 


https://www.computerworld.dk/art/52241/retsudvalget-ind-i-sag-om-gemte-logningsdata

https://www.avisen.dk/minister-ind-i-sag-om-tab-efter-toerre-taesk_198443.aspx

https://advokatwatch.dk/Advokatnyt/Sager/article11155093.ece

https://www.epilepsiforeningen.dk/nyheder/korekort-sagen-tages-op-igen/

Kørekort-sagen tages op igen – Epilepsiforeningen
Formanden for Folketingets retsudvalg, Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), lover at gå ind i sagen om lastbilchauffører med epilepsi, der på trods af en god prognose og mange år uden anfald ikke kan få fornyet sit kørekort til lastbil.. TV2 Syd bragte 16. oktober et indslag om lastbilchaufføren Fred Westergaard, der på grund af strammede kørekortregler ikke kan få fornyet sit kørekort … http://www.epilepsiforeningen.dk
Hvorfor lyver kontorfuldmægtig Signe Draabe Bruunsgaard?

I følge Grundlovens § 41, § 51 og § 56 har hvert enkelt folketingsmedlem mulighed for at tage en sag op.

§ 41 Stk. 1. Ethvert medlem af Folketinget er berettiget til at fremsætte forslag til love og andre beslutninger.

§ 51 Folketinget kan nedsætte kommissioner af sine medlemmer til at undersøge almenvigtige sager. Kommissionerne er berettigede til at fordre skriftlige eller mundtlige oplysninger såvel af private borgere som af offentlige myndigheder

§ 56 Folketingsmedlemmerne er ene bundet ved deres overbevisning og ikke ved nogen forskrift af deres vælgere.

https://www.ft.dk/da/dokumenter/bestil-publikationer/publikationer/mingrundlov/min-grundlov/kapitel-5

Under hver paragraf (ft.dk) er tilføjet kommentarer. Det er interessant at læse kommentaren under § 56 i forhold til kronikken ‘Grundloven og Folketingets tinsoldater’ hvoraf jeg har udtaget følgende;

“Ja, det fremgår såmænd af grundloven. Grundlovens kapitel V handler især om reglerne for Folketingets arbejde. Her finder vi en paragraf, der ikke gør meget væsen af sig og umiddelbart forekommer temmelig harmløs og uanselig. Jeg tænker på §56 (…). Som bekendt opererer grundloven overhovedet ikke med størrelsen “parti”. Alle folketingets medlemmer bliver principielt betragtet som folkevalgte enkeltpersoner. De er frie udadtil, men de er bundet indadtil, nemlig af deres overbevisning, deres samvittighed. Deres forpligtelse er lige netop at være tro mod deres egen samvittighed. Og samvittigheden er som bekendt ikke sådan at rende om hjørner med. Den melder sig, så snart man forlader sin ærlige overbevisning og siger og gør noget andet end det, man inderst inde føler er ret og rimeligt” (…) Alt dette er vel ikke ligefrem overstrømmende ærefuldt. Og dog tillader grundloven sig at forudsætte tilstedeværelsen af moralsk integritet og hæderlighed hos de folkevalgte. Den insisterer på idealet om den retskafne person, som er sit ansvar bevidst og bundet af sin overbevisning om, hvad er er ret og rimeligt”

https://jyllands-posten.dk/debat/ECE3389272/Kronik-Grundloven-og-Folketingets-tinsoldater/ (vigtig og tankevækkende kronik)


“På baggrund af dine fornyede henvendelser til Uddannelses- og Forskningsministeriet af blandt andet 14. juni 2018 og dine henvendelser til bestyrelsesformand, Connie Hedegaard (…). Såfremt du ikke respekterer ovenstående, vil Aarhus Universitet sammen med den pågældende sagsbehandler ikke tøve med at anmelde forholdet til politiet med henblik på at lade politi og anklagemyndighed vurdere, om der er grundlag for at rejse sigtelse efter straffelovens § 119 a.”

Brian Bech Nielsens oprørende, kyniske og dybt skadelige omgang med sandheden:

“Universitetets adelsmærke er, at vi har frihed, vi søger sandheden, og vi fortæller den – også når nogle ikke bryder sig om den. Erkendelserne, fordybelsen, oprør, kritisk sans, frihed, uafhængighed. Det er kerneværdier, som skal kendetegne ånden på Aarhus Universitet, og som jeg står på mål for”.
Ud over en værdibaseret tilgang til livet har Brian Bech Nielsen ordentlighed som ideal, og han giver sin opvækst æren. Hans habitus er præget af en grundlæggende respekt for andre mennesker. Sådan var det i familien, hvor han voksede op, og i spejderbevægelsen, som han frekventerede flittigt”

https://www.magisterbladet.dk/magasinet/2013/magisterbladet-nr-5-2013/etnysgerrigt-menneske

Rektor Brian Bech Nielsen m.fl. går ikke af vejen for at presse forskere til uredelighed https://www.vive.dk/da/nyheder/2018/forskere-paa-aarhus-universitet-oplever-at-forskningsfriheden-er-under-pres/ , men han m.fl. skal af den grund alligevel aldrig stå til regnskab. Han m.fl. går ikke af vejen for at tvinge ansatte og underordnede til at bryde straffeloven, men han m.fl. skal af den grund alligevel aldrig stå til regnskab. Han går ikke af vejen for at pudse politiet på fredelige demonstrerende studerende, såmænd allerede året efter han blev rektor!: https://omnibus.au.dk/arkiv/vis/artikel/universitetsledelsen-moedt-af-kritik-for-ikke-at-traekke-anmeldelse-mod-studerende-tilbage/

Aarhus Universitets rektor og udvalgte kollegaer breder sig på vigtige poster i det danske samfund, og kan benytte sig af noget der ligner rockermetoder uden han og de af den grund skal stå til regnskab! https://videnskab.dk/side/advisory-board. Det gør han og de, i selskab med andre på vigtige poster i det danske samfund. Danmark er dermed et eliteregime, hvor den almindelige borger er fuldstændig til grin!

https://jyllands-posten.dk/aarhus/uddannelse/article5946846.ece/

https://www.berlingske.dk/karriere/fra-palmeolie-til-rektor-job


“Injustice anywhere is a threat to justice everywhere”

Martin Luther King, 1963

💚


❤️

Iben

Undskyld at jeg er – og altid har været – verdens største idiot


”People say you’re born innocent, but it’s not true. You inherit all kinds of things that you can do nothing about. You inherit your identity, your history, like a birthmark that you can’t wash off (…)”

Hugo Hamilton, The Sailor in the Wardrobe, Fourth Estate, 2006, 1


‘I am Eichmann,’ I said to my mother one day.

‘But that’s impossible,’ she said. She kneeled down to look into my eyes. She took my hands and weighed them to see how heavy they were. Then she waited for a while, searching for what she wanted to say next.

‘You know the dog that barks at the waves?’ she said. ‘You know the dog that belongs to nobody and barks at the waves all day until he is hoarse and has no voice any more. He doesn’t know any better’.

‘I am Eichmann,’ I said. ‘I am Adolph Eichmann and I’m going to get an ice pop. Then I’m going down to the sea to look at the waves’.

‘Wait,’ she said. ‘Wait for your brother.’

She stands at the door with her hand over her mouth. She thinks we’re going out to Ireland and never coming back home again. She’s afraid we might get lost in a foreign country where they don’t have our language and nobody will understand us. She is crying because I’m Eichmann and there is nothing she can do to stop us going out and being Nazis. She tells us to be careful and watches us going across the street until we go around the corner and she can’t see us any more”

Hugo Hamilton, The Speckled People, Fourth Estate, 2003, 4-5