Forlaget Nemesis

For Justice, Equality Before The Law, Freedom of Speech, True Democracy, Fighting Back

🦋 

Writer and Publisher Iben Schartau

Forlaget Nemesis

CVR: 36310251

Twitter: http://www.twitter.com/IbenSchartau (2020 Under Shadowban for telling the Truth) og https://twitter.com/iben_schartau (2016 Limited Access for telling the Truth)

Instagram: http://www.instagram.com/ibenschartau/

https://www.skrivunder.net/varn_om_retsprincippetlige_for_loven

💚

When you see corruption, when you see injustice, you speak up. You don’t just shut up and say it’s none of my business

Manal al-Sharif

💚

I’m a danish citizen and I write out of necessity: about people behind the term authority and very privileged danish citizens in powerful positions and their [apparently legal] ugly criminal acts and abuse of power. In Denmark. Their privileged background and the privileged life they live is obviously not enough for them. Because of weakness and poor minds deep inside themselves they need to abuse power. To suppress. To act reckless and brutal. On corrupt fuel. They are truly mankind’s most destroing beings. They are the tragedy of our world.

My voice is far from powerful and they probably laugh at me and my seemingly insignificant publishing, but what I can tell other danish citizens and the rest of the world about them is powerful. This is me fighting back.

Jeg er skribent. Det er mit eneste redskab i kampen mod myndighedernes alvorlige magt- og embedsmisbrug. Efter alt for mange oplevelser, og især de sidste tre års ørkenvandring (2017-), fuldstændig forgæves, er jeg så småt begyndt at forstå mennesker der presses ud i, og føler sig nødsaget til, at gøre brug af alvorlige redskaber for på den måde selv at tage retssikkerhed og retfærdighed tilbage. Noget der lovgivningsmæssigt var blevet lovet, men som viste sig slet ikke at eksistere da det kom til stykket. Det foregår i landet jeg bor i: Danmark. Samfundets magtfulde brådne kar er de reelle skabere af et kynisk og kriminelt fællesskab. Et samfund mættet af ligegyldighed. De mennesker er de virkelig farlige og ødelæggende.

⚖️ 

Alt det her er forhåbentlig et enkeltstående tilfælde og eksempel, aldrig nogensinde set før, for hvad danske myndigheder kan finde på at udsætte borgere for: direkte forfølgelse. Brutal opførsel. At skubbe os ud, i hvad? Hvad er det I ønsker skal ske?

Jeg venter i spænding på retsforfølgelse. Udsmidning af vores bolig. At blive sigtet. Og hvad I ellers måtte være i stand til at udsætte os for. I er oppe imod den forkerte! Jeg lader mig ikke skræmme! I kan bare komme an! I svært uintelligente, kriminelle og grimme uslinge!

“Tiltro til andre, har de allerfleste børn. At tro det bedste om andre. Ikke at kunne gennemskue manipulerende medmennesker med ondt i sinde. Men man vokser op og bliver mere og mere påpasselig. Desværre. Alligevel går man stadig ud i verden og kommunikerer naturligt og ubunden med andre. Fortsætter med at tro det bedste indtil modsat er bevist. Og det er fint. Ofte bebrejder man sig selv for ikke at have set sig for. Ikke at være påpasselig nok. Men man er ikke skyld i at der lever andre mennesker med ondt blod i årene. At man indimellem kommer til at snuble over sådan en. Rejs dig. Fortsæt! Og for alt i verden bevar og tag vare på lyset og kærligheden i dit hjerte.” (Thoughts on Evil and Fighting Evil Back, s. 9)

⚖️ 

Emnerne på Forlaget Nemesis her kort præsenteret:

Aarhus Universitet og den danske stat: om et forfærdeligt og brutalt bedrageri – en ganske ufattelig og omsiggribende skandale. Dokumentation.

Jeg foretager mig herefter ikke yderligere, første og anden del

7 maj 2021: Sagsakter fra hele forløbet 2017-2021 er jeg påbegyndt at indsætte

Hvilket ubegribeligt hævntog der er lagt for dagen som straf. Alle de mange mod mine børn og jeg. Umiddelbart to vanvittige sager hver især, der på uvirkelig vis skulle vise sig at være én og samme sag. Et middelalderligt hævntogt imod mennesker uden indflydelse begået af magtmisbrugende umennesker med uanede kriminelle beføjelser og uhyggelig indflydelse i Danmark, sådan at selv en dansk domstol kan medtages i det brutale foretagende.

 ⚖️  ⚖️  ⚖️ 

Hobro BoligforeninG: om endnu et forfærdeligt og brutalt bedrageri. Der er nu en forbindelse imellem Aarhus Universitet og den danske stat-sagen og Hobro Boligforenings aggressive handlinger imod min familie og jeg. Politimyndigheder er ligeledes involveret. Dokumentation.

Hvem er de egentlige der står bag, i forhold til den ekstreme kriminelle adfærd udøvet af Hobro Boligforening, Karen Lis Hvarre, ‘Lise Hansen’, HavenissenBørge&Co.? Og hvor mange kender til det? Danmark er blevet et moderne DDR.

Udtalt af den på billedet dybt usympatiske sociopatlignende person, et umenneske der er helt fremmed for os. 8 oktober 2020, 22 oktober 2020, 24 februar 2021 og 26 februar 2021. Ved hver af de forrykte ytringer fra hendes grimme mund, har der været vidner: Nordjyllands Politi, samlever [havenissen], hendes søn (18 år jf. Nordjyske m.fl.) og dennes ven (billede under Hobro Boligforening).

Billedet til venstre af hhv. Rikke Betzer (tv) – et menneske jeg ikke kender og aldrig har set – og så Karen Lis Hvarre (th) der både har begået kriminalitet og løjet farligt igennem hele sagen: https://nordjyske.dk/nyheder/mariagerfjord/ballade-i-boligblok-toer-ikke-gaa-alene-i-vaskekaelderen/154aba8b-1592-4e93-af0a-66fd6e20b892

Billeder af ‘Lise Hansen’s bil: det til venstre er taget kl. 10.08, og det til højre [🤐] er fra kl. 13.11 (31 marts 2021). ‘Lise Hansen’ skulle angiveligt have brækket ryggen og fået sin bil smadret den 26 marts 2021 foranlediget af mig, ifølge Nordjyske (29 marts) og BT (30 marts), men også ifølge hhv. efterforskningsenheden og anklagemyndigheden under Nordjyllands Politi.
Læs også om – og hør – hans* [billede til højre] foruroligende adfærd overfor beboere – lejere i et alment boligbyggeri – i en afdeling under Hobro Boligforening. En adfærd han fik tilladelse til at udføre (* jeg er ikke helt sikker på om det bare er mig der ser spøgelser – for ‘Lise Hansen’ nævner ikke sin samlever med et eneste ord!, på noget som helst tidspunkt. En lySSky affære? 😄). Og fordi det ikke var muligt for mig at finde hans navn og adresse, som den eneste ud af i alt seks modparter, da godkendte Boligretten (Civilretten) ikke min anmodning om at få sagen prøvet ved domstolen …

Der mangler fortsat navn og adresse vedr. parten oprettet som ”Lise
Hansens samlever”. Retten kan ikke være behjælpelig med at fremsøge
nærmere oplysninger herom. Navn og adresse skal være modtaget inden
sagen kan godkendes og sendes til forkyndelse.

Grov kriminalitet og særdeles farlig adfærd – foretaget af afstumpede kriminelle!. Det I alle har gjort imod mig, men især min familie, skal der rettes op på. Uanset hvordan.

Hobro Boligforenings kriminalitet ved den kriminelle medarbejder Jette Christensen, Lisbeth Pind og Anders Kjær, i samarbejde med Karen Lis Hvarre og ‘Lise Hansen’. Nordjyllands Politi m.fl. har kendskab (og er deltagere?) til ondskaben begået imod os.

‘Lise Hansen’ ser ud til at have et mellemnavn, og hvad får Nordjyllands Politi ud af kragetæerne, sådan at det lyder antageligt? … At ordensmagten (inkl. Justitsministeriet) er involveret er der desværre ingen tvivl om længere.

Fortællingen om en heksejagt: Om hvad min familie og jeg har oplevet efter at have boet i Hobro, i henved 10 år

 ⚖️  ⚖️  ⚖️ 

Thoughts on Evil and Fighting Evil back: blog

💚

Forlaget Nemesis oprettede jeg i juni 2017 udelukkende foranlediget af nogle oplevelser min familie og jeg havde, og hvor det viste sig at vi ikke oppebar nogen som helst former for retssikkerhed når ansatte i offentlige stillinger bevidst brød de beføjelser, regler og love disse ansatte er underlagt. Inden da havde jeg åbnet en blog på avisen.dk hvor jeg startede med at skrive om oplevelserne omkring mit yngste barns grundskoleforløb, og også generelt om børns manglende rettigheder når de går i skole. Nogle af mine indlæg blev læst af over tusinde læsere, og eet nåede ud til over tre tusinde, men avisen.dk nedlagde muligheden for almindelige bloggere at ytre sig, og derved, for mit vedkommende, at kunne nå ud til et meget større publikum. Løbende har jeg kun kunne tilføje endnu mere til sådanne beretninger, hvor begrebet retsbeskyttelse for almindelige danske statsborgere er den berømte by i Rusland. I samtlige sager har jeg dokumentation på myndighedspersoner- og institutioners, i flere tilfælde, grove lovovertrædelser – og dermed retten på min side, men sådan noget eksisterer kun for de få i staten Danmark. Lov, ret og retssikkerhed kan de fleste af os godt skyde en hvid pil efter.

💚

Every time we turn our heads the other way when we see the law flouted, when we tolerate what we know to be wrong, when we close our eyes and ears to the corrupt because we are too busy or too frightened, when we fail to speak up and speak out, we strike a blow against freedom and decency and justice

Robert Kennedy

💚

“The first path leads towards genuine democracies, wherein governments are accountable to the publics they govern, and publics have a right to know what leaders do in their name. It is a path along which a free press fosters an informed electorate, capable of making informed decisions at election time. Such principles are not only fundamental prerequisites for democracy, but essential protections against government abuses of all kinds. 

The second path heads down totalitarian terrain, currently being blazed by the Trump administration, wherein governments decide who is free to speak and who is not, including who is a ‘journalist’ and who is not, by granting themselves the power to silence those who make them look bad. This pathway not only spells death to democracy and the public’s right to know, it is a recipe for state-sanctioned abuse (…)

People kept in the dark about their government’s activities, however, are in no position to demand anything of their governments at all, as political philosopher Hannah Arendt reminds us. Down the pathway of governmental secrecy, citizens can kiss goodbye not only to respect for human rights, but to holding their leaders accountable over any issue in which the interests of the elites and the majority clash, whether fossil fuels, climate emergency, racial and economic inequality and injustice, endless wars, mass surveillance or any other public interest matter one might care to name.”

https://newmatilda.com/2019/08/06/talk-to-the-totalitarian-hand-state-responses-to-the-torture-of-julian-assange-morally-disengaging-media-and-what-it-means-for-us-all/

💚

Injustice anywhere is a threat to justice everywhere

Martin Luther King, 1963

💚

Iben ❤️

🦋

”People say you’re born innocent, but it’s not true. You inherit all kinds of things that you can do nothing about. You inherit your identity, your history, like a birthmark that you can’t wash off (…)”

Hugo Hamilton, The Sailor in the Wardrobe, Fourth Estate, 2006, 1

🦋

‘I am Eichmann,’ I said to my mother one day.

‘But that’s impossible,’ she said. She kneeled down to look into my eyes. She took my hands and weighed them to see how heavy they were. Then she waited for a while, searching for what she wanted to say next.

‘You know the dog that barks at the waves?’ she said. ‘You know the dog that belongs to nobody and barks at the waves all day until he is hoarse and has no voice any more. He doesn’t know any better’.

‘I am Eichmann,’ I said. ‘I am Adolph Eichmann and I’m going to get an ice pop. Then I’m going down to the sea to look at the waves’.

‘Wait,’ she said. ‘Wait for your brother.’

She stands at the door with her hand over her mouth. She thinks we’re going out to Ireland and never coming back home again. She’s afraid we might get lost in a foreign country where they don’t have our language and nobody will understand us. She is crying because I’m Eichmann and there is nothing she can do to stop us going out and being Nazis. She tells us to be careful and watches us going across the street until we go around the corner and she can’t see us any more”

Hugo Hamilton, The Speckled People, Fourth Estate, 2003, 4-5