Iben Schartau

og Forlaget Nemesis – for retfærdighed

Forlaget Nemesis

For Justice, Equality Before The Law, Freedom of Speech, True Democracy, Honesty, Sincerity, Fighting Back 

By Writer and Publisher Iben Schartau

🦋 

Sentence of six month: I’m in prison from 22th of June 2023 – … (read under Vestre Landsret (2022-2023). And let’s see if they manage to delete this important and crucial homepage full of evidence and documentation (written today 21th of June 2023 ❤️❤️ ❤️)

🦋 

I exposed serious fraud committed by Aarhus University in 2017. Were other authorities involved?

– and what happened next, to my family and I? …

I was fully aware that, with this statement, I had figuratively crossed the Rubicon and there was now no turning back. With my starkly uncompromising stance, I put not only my credibility at risk, but also my career and, potentially, even my personal safety. If nothing else, I certainly would not win any new friends among states. But what would have been the alternative? Should I have acted against my better judgement and expressed my ‘confidence’ in the judicial authorities of the countries involved? Should I have expressed lukewarm concern about Assange’s ‘self-inflicted’ state of health, sweeping all the dirt under the carpet with a few half-hearted recommendations? I was painfully aware that both speaking out and remaining silent would come at a price. But I did not really have a choice. I knew that I would rather be wrongly perceived as a liar, failure, and a traitor by the entire world, than rightly be myself. The price of my silence would have been my integrity – a price I was not willing to pay. Until that moment, I had never been a man of the limelight. Exposing myself in this way made me feel very uncomfortable and triggered a full-blown personal crisis. In so doing, I both outwardly and inwardly broke with my residual trust in the system. With my trust in Western democracies as states governed by the rule of law (…). It was a steep and painful learning curve which forced me to question and rethink my entire worldview.

Nils Melzer, The Trial of Julian Assange, Verso Books, 2022, 2023, s. 97 (Originally published as Der Fall Julian Assange, Piper Verlag, 2021)
Indsat i dag den 1 maj 2023. Jeg ville have haft det under ‘Thoughts on Evil and Fighting Evil Back’ men jeg kan ikke komme ind på siden – der bare står og søger

Forlaget Nemesis

CVR: 36310251* nederst på siden

Social media:

Twitter: http://www.twitter.com/IbenSchartau (2020 – ) Under Shadowban for telling the Truth and https://twitter.com/iben_schartau (2016) Limited [no] Access for telling the Truth, 5 February, 2021

Instagram: http://www.instagram.com/ibenschartau/ (2018-)

Instagram: http://www.instagram.com/44samfundssind44/ (2022-)

Weak people fear truth

💚

When you see corruption, when you see injustice, you speak up. You don’t just shut up and say it’s none of my business

Manal al-Sharif

💚

When a person’s fundamental rights are being systematically violated at every stage of every proceeding in every jurisdiction, and when such arbitrariness fails to trigger any effective corrective action for more than a decade, then the presumption of good faith on the part of the authorities simply cannot be upheld. In democracies governed by the rule of law, denial of justice on this scale cannot happen by accident or negligence, but only with intent. In international law, intent on the part of state officials exits regardless of criminal culpability, whenever it is reasonably foreseeable that their acts or omissions will, in fact, contribute to a human rights violation

Nils Melzer, The Trial of Julian Assange, Verso Books, 2022, 2023, p. 78

About

I’m a Danish citizen and I write out of necessity: about people behind the term authority and very privileged Danish citizens in powerful positions and their [apparently legal] ugly criminal acts and abuse of power. In Denmark. Their privileged background and the privileged life they live is obviously not enough for them. Because of weakness and poor minds deep inside themselves they need to abuse power. To suppress. To act reckless and brutal. On corrupt fuel. They are truly mankind’s most destroying beings. They are the tragedy of our world. My voice is far from powerful and they probably laugh at me and my seemingly insignificant publishing, but what I can tell other Danish citizens and the rest of the world about them is powerful. This is me fighting back.

🦋 

The 26th of September 2022 I took the name Dreyfus as surname. My grandfather, born in 1900, was named after Captain Alfred Dreyfus. My father was given the name as well. It is not known to us, if we should be of Jewish heritage, so I believe that my great-grandparents merely for support and in sympathy for Captain Alfred Dreyfus named their son after him. My grandfather and grandmother were participants in a small section of the Resistance Movement during World War II. One of my sons bought the book Dreyfus – A family Affair 1789-1945 by Michael Burns to me, and I’d borrowed the book Five years of my life/Fem år af mit liv by Alfred Dreyfus (Verdens Gangs Trykkeri, 1901) from the library . A very compelling and heartbreaking book about him and his family struggles and fight for justice. Both books worth reading. Also interesting to compare the system of justice then with our “modern” system of justice: Nothing new under the sun.

🦋 

Am I a dissident if I believe in equal justice under law? If I believe in democracy? Am I a dissident if I invoke freedom of speech, freedom of expression, freedom of thoughts, equality, honesty, peace not war, a governments responsibility to govern under the rule of law?

If that is so – then I’m a dissident.

🦋 

Dear Sir: Impressed with a conviction that the due administration of justice is the firmest pillar of good Government, I have considered the first arrangement of the Judicial department as essential to the happiness of our Country, and to the stability of its political system; hence the selection of the fittest characters to expound the laws, and dispense justice, has been an invariable object of my anxious concern

George Washington to Edmund Randolph, September 28, 1789 (https://www.loc.gov/resource/mgw2.022/?sp=177&st=text)

Jeg er skribent. Det er mit eneste redskab i kampen mod myndighedernes alvorlige magt- og embedsmisbrug. Efter alt for mange oplevelser, og især de sidste tre års – nu seks år – ørkenvandring (2017-), fuldstændig forgæves, er jeg så småt begyndt at forstå mennesker der presses ud i, og føler sig nødsaget til, at gøre brug af alvorlige redskaber for på den måde selv at tage retssikkerhed og retfærdighed tilbage. Noget der lovgivningsmæssigt var blevet lovet, men som viste sig slet ikke at eksistere da det kom til stykket. Det foregår i landet jeg bor i: Danmark. Samfundets magtfulde brådne kar er de reelle skabere af et kynisk og kriminelt fællesskab. Et samfund mættet af ligegyldighed. De mennesker er de virkelig farlige og ødelæggende.

Danish authorities and the so-called political elite

§§§

Udviklingen er blandt andet karakteriseret ved en øget normalisering af konspirationsteorier, og en skepsis over for legitimiteten af den politiske elite. Vi har observeret, at der særligt online er sket en skærpelse af retorikken rettet mod specifikke personer som for eksempel folkevalgte eller visse fagpersoner, som kommer til at fungere som fælles referencepunkter for især antimyndighedsekstremister, siger Michael Hamann

Politiets Efterretnings Tjeneste, CTA, https://nyheder.tv2.dk/samfund/2023-03-28-ny-pet-rapport-fremhaever-to-slags-trusler-den-ene-er-ny

What, then, is the difference between confidentiality and secrecy? To put it simply, secrecy not only withholds certain facts from public knowledge, but also removes those facts from judicial oversight and potential sanctions. It creates a legal vacuum. I have worked for well over two decades inside the international system, and I have come to the conclusion that this type of secrecy, which shields entire areas of state activity from purview of the public, is neither necessary nor acceptable. There can be no justification ever for exempting any sphere of governance from public knowledge and oversight. Doing so always opens the door to abuse and inevitably leads to cover-ups for crimes, exploitation and corruption

Nils Melzer, The Trial of Julian Assange, Verso Books, 2022, 2023, p. 26

§§§

Samme synspunkt gjorde juraprofessor Eva Smith gældende i Berlingske, hvor hun kritiserede den “helt utroligt brutale fremgangsmåde over for både Findsen og hans familie som Politi- og anklagemyndighed har valgt at anvende i forbindelse med opklaringen”. “Hvad foregår der?” skrev Eva Smith, “hallo, vi lever i Danmark, som vi omtaler som en retsstat. Ikke i Hviderusland”. “Hvis jeg har ret i, at Findsen har en personlig fjende, der står bag de uforståelige ydmygelser af Findsen, er sagen dybt foruroligende. Det betyder, at nogle udnytter det danske retssystem til en personlig vendetta. Det kaldes magtfordrejning i det juridiske system”

Spion bland venner, Hans Davidsen-Nielsen, Gyldendal, 2022, s. 212

Bogen er et vidnesbyrd, hvori mange elementer tilsvarende findes i det der tilsyneladende er min og min families “udestående” med borgere i magtfulde stillinger. Her er alt og alle involveret: Dokumenteret.

§§§

2017 -2022/2023

No Rule Of Law for the Danish Legal Mafia:

MafiaKartel*: Aarhus Universitet, den danske stat, Hobro Boligforening, statsstøttede massemedier, danske myndigheder*: elitende dannedethe ruling class og deres ekstreme forbrydelser og uhyggelige metoder

*Slå op i Dansk Fremmedordbog (fx. Gyldendal 2013) under henholdsvis Mafia og Kartel.

*herunder Christiansborgspolitikere

A long journey for Justice:

Opdateret den 1 maj 2023

Mentalundersøgelse (??) – og hvem der burde underkastes sådan en undersøgelse

Kære Iben

Jeg har modtaget en skrivelse fra Statsadvokaten, hvoraf det fremgår, at du ikke vil medvirke til en personundersøgelse, hvor der skal vurderes, om der er behov for en mentalundersøgelse. Risikoen ved ikke at medvirke er, at du risikerer en fængselsstraf, hvis du bliver fundet skyldig. Landsretten har bedt om mine bemærkninger hertil inden i morgen, hvorfor jeg venligst skal bede dig om at kontakte mig, så vi kan diskutere det videre forløb. Jeg træffes i dag på telefon

Advokat Claus Bonnez, 20 juli 2022

Kære Iben.

Som du sikkert er bekendt med, er jeg blevet (ny) beskikket forsvarer for dig.

Du har tidligere afvist, at deltage i såvel en person- som en mentalundersøgelse, at du er indforstået hermed

Begge dele vil efter min opfattelse være en fordel for dig for det tilfælde, at du måtte blive dømt, da der i så fald måske kan blive tale om en betinget dom. Jeg foreslår derfor, at du inden den 25.10.2022 pr. mail meddeler min sekretær (…) at du er indforstået hermed

Advokat, kortvarigt beskikket forsvarer i min sag, mangeårigt folketingsmedlem, retsordfører for Venstre, Christiansborgpolitiker, Preben Bang Henriksen

Tre dage efter at jeg bemærker i mail til Preben Bang Henriksens advokatkontor, at jeg fremsender en liste over vidner der skal indkaldes når retsmødet er berammet, har han talt med politiet ..

Og Vestre Landsret ved fungerende landsdommer Jon Esben Hvam mener Preben Bang Henriksen er i sin gode ret

Som anført i retsbog af 8. november 2022 har landsretten fastsat frist til den 6.
december 2022 for tiltalte og dennes forsvarer til over for politiet at oplyse navne og adresser på
de vidner, som tiltalte måtte ønske ført under ankesagen. Sagen udsat. Jon Esben Hvam”

16 november 2022

og vil i øvrigt ikke besvare mine vedkommende og centrale spørgsmål om forhold i Retsplejeloven (opdateres løbende under dokumentet Bogført). Jeg fik en frist til den 29 november 2022, til selv at finde en ny beskikket forsvarer (i stedet for Preben Bang Henriksen*), og kort tid efter skulle der altså fremsendes en liste til politiet med de vidner, vi for vores part ønsker indkaldt … Dét inden en given beskikket forsvarer har fået tilsendt sagen, og inden pågældende og jeg har afholdt møde om sagen. Men det er helt normalt i min sag! Alt er tilladt.

*Preben Bang Henriksen mistede sin advokatbestalling ifølge “AdvokatWatch”: artikel 27 marts 2023: https://advokatwatch.dk/Advokatnyt/Karriere/article15447232.ece. Det fremgår ikke at læse andre steder end der – og i Nordjyske … Begge, som alt og alle i ‘Sagen i sagen‘, lyver som får de betaling for det, så reelt set ved vi ikke om det er sandt. Det fremgår endnu ikke af Folketingets hjemmeside (6 april 2023).

I brev af 3 januar 2023 fra Vestre Landsret, landsfungerende dommer Thomas Klyver, forholdes der ikke til mine væsentlige bemærkninger og spørgsmål, men i stedet står der, at der nu er en forlængelse på fristen, ikke omhandlende fremsendelse af listen med vidner, men nu omhandlende beviser … Rimeligt ekstremt … Og hvorfor blev den nye beskikkede forsvarer pludselig så stille??

Mit svar til Preben Bang Henriksen den 9 november 2022:

§§§

Vedrørende 9 maj 2023, retsmødet i Landsretten

Retsmøde, dato ændret: Vestre Landsret, Gabels Torv 5, 9000 Aalborg. 9 maj 2023, kl. 9.00-16.00

Jeg blev syg, og meddelte det til Vestre Landsret den 9 maj 2023 om morgenen kl. 6.35.

Jeg hørte ingenting fra dem. Heller ikke Statsadvokat, Nordjyllands Politi eller for den sags skyld den beskikkede “forsvarer”. Men den 6 juni 2023 var indkommet et brev fra kriminalforsorgen om at jeg skulle afsone dommen afsagt af Byretten den 28 maj 2021. Jeg havde ingen udskrift fået vedrørende retsmøde og domsafsigelse. Så jeg skrev til Statsadvokaten og Nordjyllands Politi (jf. Kriminalforsorgens information). Og i går den 8 juni 2023 skrev jeg til Vestre Landsret. Først da fremsendte de mig domsafsigelsen/retsbogen … Noget er som altid ikke som det skal være.

Var det min anke? Nej:

Læs da Indifference – spørgsmål til kriminelle der skal indkaldes

Lige for loven?

Domstolene skal sikre alle lighed for loven og beskytte den enkelte mod magtmisbrug. Efter grundloven er dommerne derfor uafhængige – de skal ved afgørelsen af sagerne kun rette sig efter loven og være upartiske. De skal ikke lade sig styre af politiske eller andre uvedkommende interesser

HTTPS://DOMSTOL.DK/OM-OS/MAAL-OG-VAERDIER/ROLLE-OG-OPGAVE/

Det står faktisk i loven, at dommeren skal forsøge at finde sandheden i en straffesag – og hvis der kommer alt for mange ubekendte ind, og man eksempelvis giver nogle løfter, hvor man risikerer, at det resulterer i en forkert forklaring, så er det jo ikke hensigtsmæssigt.

Eva Smith, https://www.dr.dk/nyheder/indland/juraprofessorer-er-ikke-i-tvivl-pet-har-brudt-loven-hvis-de-har-tilbudt-lars-findsen

En farlig og kriminel mand – under dansk politi – der i sagen benævnes Brian Rytter Jensen:

Så kammede det endelig over for dig, hva?! Djesus

‘Brian Rytter Jensen’, 26 marts 2021

Ulovlig parkering fra 19 – 20 marts 2021 (firmabil): Justitsministeriet “Vi må godt” … :https://politiken.dk/indland/art9306073/Justitsminister-Hummelgaard-parkerer-ulovligt-men-det-er-avisens-dokumentation-politikerne-er-rasende-p%C3%A5

Mistankekravet og provokationsforbuddet kommer klart til udtryk i retsplejeloven, men kan også udledes af de
almindelige forvaltningsretlige grundsætninger om saglighed og proportionalitet (…) Objektivitetsprincippet er
fundamentalt i dansk ret og regnes for en af de vigtigste retsgarantier. Det samme gør sig ifølge Højesterets afgørelse i
Vollsmose-sagen gældende for mistankekravet og provokationsforbuddet

Politiets efterretningstjeneste – en retlig belysning af tjenestens virksomhed og det samlede kontrolsystem, Emil Bock
Greve, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2014, s.64,65

Politimetoder og DDR-samarbejde:

“Hej det er os [Liv]”

Personundersøgelse med henblik på behov for mentalundersøgelse

På grund af det, der skete med mig, ved alle nu, at staten vil forsøge at ødelægge dig totalt, sigte dig for alt muligt, og det alene, fordi du afslører dens handlinger. (“Nuts and sluts” er det udtryk, systemet ofte bruger til at beskrive whistleblowere med – som om de er skøre, fulde eller seksuelt afvigende)

README.txt – Erindringer, Chelsea Manning, Informations Forlag, 2022, s. 19

Agent Provocateur, 1 november 2020:

Et tilbud, som Lars Findsen sammen med sin advokat, Lars Kjeldsen, modtager i vantro, fordi han ikke vil tilstå noget, han – efter eget udsagn – ikke har gjort.

https://www.dr.dk/nyheder/indland/juraprofessorer-er-ikke-i-tvivl-pet-har-brudt-loven-hvis-de-har-tilbudt-lars-findsen

Vigtigt dokument til belysning af den samlede sag

💚

At være oppe imod dybt kriminelle og farlige individer, med beføjelser udstedt af …

“Det er ulovligt (…) ”

“Det er advokatfuldmægtig Camilla Holt Green på vegne af…fnisfnis…advokat Carsten Jensen (…)”

So, why use Zersetzung? For any number of reasons. First, there is the in terrorem effect of the technique. The victim doesn’t know what is happening, and everybody around the target can watch as he or she crumbles under the relentless pressure of state harassment.

https://www.thegreatcoursesdaily.com/east-germanys-stasi-surveillance-tactics-and-impact/

🦋 

Brutale DDR-metoder sættes i værk

Book, february 2020: Bogen, udgivet februar 2020, om at være i god tro og derefter blive udsat for et udspekuleret groft bedrageri begået af Aarhus Universitet – med stærke korruptionstråde helt ind i det danske fællesskabs ministerier, danske statsbetalte medier og folkevalgte politikere – venner og bekendte. Så bliver Danmark ikke tættere på at være et moderne DDR:

🦋 

Book, unfinish, may 2021:Anden del af bogen, udgivet 28 maj 2021 samt med tilføjelser 20 juni 2021: det skulle kun blive værre og mere brutalt – fordi alt for mange, uden nogen som helt skam i livet, har ualmindeligt meget i klemme:

🦋 

When exposing a crime is treated as committing a crime, you are being ruled by criminals

Edward Snowden

Trusselsbrev af 4 juli 2018 fra Aarhus Universitets ledelse, herunder bestyrelsesformand Connie Hedegaard. Men trusler skulle der komme mange flere af … selv fra en dommer under en dansk domstol* – det er vist unødvendigt at tilføje, at hun heller ikke behøvede at holde sig til sandheden

*Dommerfuldmægtig/funktionschef under Fogedretten Trine Rønhoff-Øster 2021, nårh, ja og vel også benævnte dommer Mette Bl…Søndergaard 2022, der truer mig med politianmeldelse, og siden bekræftes af retspræsident Malene Urup i afgørelse af 26 september 2022: “I forhold til spørgsmålet om lydoptagelse af telefonretsmødet kan jeg oplyse, at retten har indgivet politianmeldelse vedrørende forholdet”. Begge politianmeldte jeg i september 2022.

Det er fuldstændig ekstremt og uvirkeligt at være oppe imod personer herunder borgere i myndighedsembeder, der uhæmmet og samvittighedsløst bryder dansk lovgivning, og så samtidig være vidne til de samme personers trusler – og til tider virkeliggørelse af truslerne imod dig – om politianmeldelser, “bål og brand”, og hvad har vi. Det er hovedrystende sindssygt.

The first threatening letter, this one by Aarhus University, 2018. Several more threats were to come over the years from Danish authorities:

Mit svar samme dag:

🦋 

En dybt ulovlig aktion begået af danske myndigheder. Præcis hvem og hvor mange der er tale om, ved kun vidnerne, indtil videre. Af sikkerhedshensyn, og grundet en vanskelig kommunikationsvej, har jeg kendskab til noget af sagen, foruden det jeg selv har fundet frem til. Denne sag er enkeltstående. En ekstrem alvorlig sag for os alle sammen.

Her gives en beskrivelse af en tidligere politibetjent, i bogen Hærdet, https://www.saxo.com/dk/haerdet_rene-dahl-andersen_haeftet_9788773390191 for hvordan det går for sig, i vores moderne, demokratiske retssamfund:

🦋 

🦋 

Department of Justice (one out of several letters I’ve written to this department [of corruption] over the years):

Statsmediet Politiken, en artikel fra 2003 om Justitsministeriets ønske om at bruge civile agenter og meddelere – i flæng. Civile meddelere og agenter i Danmark – et ekstremt uhyggeligt og (endnu) uudforsket område af danske magthaveres mentalitet:

https://politiken.dk/indland/art4925517/Politiet-satser-p%C3%A5-meddelere

»Vi ønsker bestemt ikke civile agenter som i USA. Men man kan rykke lidt på grænsen for, hvornår man er meddeler, og hvornår man yder agentvirksomhed. Der er tale om at flytte nogle grænsepæle, ikke at lave helt om på det«, siger rigspolitichef Torsten Hesselbjerg.

Politiken, 3 januar 2003

Det er interessant at observere civile agenterdem der opererer overfor fuldstændig uskyldige og ufarlige borgere/familier: de er fælles om at udstråle en vis benovelse og arrogance. For det første fordi de er udvalgt til opgaven, og for det andet fordi de via det legale [dybt kriminelle] arbejde kan gøre præcis hvad de måtte lyste, uden nogensinde at skulle stå til ansvar: de er hævet over os andre – midlertidigt … Jobbet er jo yderst skrøbeligt: det er for en kortere periode, og tingenes tilstand kan pludselig, og hurtigt, ændre sig, så det langt fra bliver til deres egen fordel. De hænger, om man så må sige, i et permanent tyndt halmstrå. Og kunne det tænkes, at den medicin de alle bruger imod os andre, er en medicin de selv ofre for…. uden at vide det? …

⚖️ 

Aarhus Universitet begik alvorlige (bl.a.) straffelovovertrædelser, men det skulle vise sig ikke at være muligt at retsforfølge, fordi Østjyllands Politi holdt hånden over universitetets ledelse. Det gjorde Uddannelses- og Forskningsministeriet også, og i virkeligheden er dette ministerium ligeledes involveret i bedrageriet, et statsbedrageri der er foregået i over et årti. Men allermest alvorligt skulle det blive da jeg måtte erfare at folkevalgte politikere ikke ønskede at bistå mig, og heller ikke statsmedierne. Altså ingen hjælp at hente. Tværtimod. Nu blev jeg i stedet, men også min familie, en slags statsfjende, og hvad mobiliserede disse førnævnte i fællesskab? Læs en tilsvarende uhyggelig og ekstremt kynisk sag – en sag i sagen – dog i så stærkt en ubegribelig kategori, at det vil være svært at tro på, læs under: Hobro Boligforening – en sag i sagen:

Sagens mange dokumenter forefindes gratis at downloade

 ⚖️  ⚖️  ⚖️ 

Hobro Boligforening – en sag i sagen:

Der er nu en forbindelse imellem Aarhus Universitet og den danske stat-sagen og Hobro Boligforenings aggressive handlinger imod min familie og jeg. Politimyndigheder er ligeledes involveret. Dokumentation.

Agent Provocateur and “family” – a modern DDR-setup in Denmark

En familie indsat som nabo, hvis agentarbejde var at bringe jeg og min familie ud af fatning og få os til at reagere. Det lykkedes dem omsider sidst i marts 2021. Dybt afstumpede og yderst farlige individer – for hele det danske fællesskab:

Udtalt den 8 oktober 2020, 22 oktober 2020, 24 februar 2021 og 26 februar 2021 af den på billedet dybt usympatiske sociopatlignende person, et umenneske der er helt fremmed for os. Ved hver af de forrykte ytringer fra hendes grimme mund, har der været vidner: Nordjyllands Politi, samlever [havenissen], hendes søn (18 år jf. Nordjyske) og dennes ven.

Men når man ser hende i øjnene, bliver man bange, virkelig bange. Hun er en farlig, afstumpet sociopat, for hele den danske befolkning

Skribent Iben Schartau, Forlaget Nemesis

Danish authorities and mainstream [state-supported] media

Og det er gruppen bag ligeledes. Hun er indsat grundet hendes afstumpethed, og totale mangel på anstændighed, og moralsk kompas. Meldt til Nordjyllands Politi, blandt mange andre involverede. Der er bare et alvorligt og ganske foruroligende problem …

Falske Twitter – og Instagram kontoer – flere direkte møntet på mig. Ekstremt – især når man ved hvem der stå bag. Legale stalkere: @Liv59214037 (Twitter, 29 maj 2021), @udsen2323 (Instagram, sep. 2021 – nu @udsen_2323 og alt indhold fjernet et indhold jeg naturligvis optog og gemte), @CastleGloria0 (Twitter, 19 marts 2023). Soda-kontoen tror jeg er af en slags mere generel ‘botaccount’ med et bredt sigte (borgere generelt) – men jeg ved det ikke. ‘Journalisten’ Søren Østergaard og kollegaer på Nordjyske har været og er, særdeles aggressive over for min familie og jeg. De ved hvad vi er udsat for – nu igennem flere år – og de er deltagere i den brutale aktion, som det fremgår af alt i sagen – beskrevet og dokumenteret her på min hjemmeside. Men mange andre statsstøttede medier i Danmark leger med, i den voldsomme og brutale DDR-leg. Det er nemlig meget nemt at researche og finde ud af sagens rette sammenhæng – det er de ikke interesserede i at gøre.

Rule of Law, Denmark: Straffeloven:

17. kapitel

Falsk forklaring og falsk anklage

§ 164. Den, der afgiver urigtige oplysninger til offentlig myndighed med forsæt til, at en uskyldig derved bliver sigtet, dømt eller undergivet strafferetlig retsfølge for et strafbart forhold, straffes med fængsel indtil 6 år.

§ 164 a. Den, som undlader at oplyse omstændigheder, der bestemt taler for, at en for en forbrydelse sigtet eller dømt er uskyldig, skønt dette kunne ske uden at udsætte den pågældende eller dennes nærmeste for fare for liv, helbred eller velfærd eller for forfølgning for vedkommende forbrydelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år.

§ 165. Den, der til offentlig myndighed anmelder en strafbar handling, der ikke er begået, såvel som den, der til sådan myndighed indgiver falske klagemål, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

19. kapitel

§ 171. Den, der gør brug af et falsk dokument til at skuffe i retsforhold, straffes for dokumentfalsk.

Stk. 2. Ved et dokument forstås en skriftlig eller elektronisk med betegnelse af udstederen forsynet tilkendegivelse, der fremtræder som bestemt til at tjene som bevis.

Stk. 3. Et dokument er falsk, når det ikke hidrører fra den angivne udsteder, eller der er givet det et indhold, som ikke hidrører fra denne.

§ 172. Straffen for dokumentfalsk er bøde eller fængsel indtil 2 år.

Stk. 2. Er dokumentfalsk af særligt grov karakter, eller er et større antal forhold begået, kan straffen stige til fængsel i 6 år.

27. kapitel

§ 263. Med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder straffes den, der uberettiget skaffer sig adgang til en andens datasystem eller data, som er bestemt til at bruges i et datasystem.

Stk. 2. Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der, uden at forholdet er omfattet af stk. 1, uberettiget

1) åbner et brev eller en anden lukket meddelelse eller optegnelse eller gør sig bekendt med indholdet eller

2) ved hjælp af et apparat hemmeligt aflytter eller optager udtalelser fremsat i enrum, telefonsamtaler eller anden samtale mellem andre eller forhandlinger i et lukket møde, som den pågældende ikke selv deltager i, eller hvortil den pågældende uberettiget har skaffet sig adgang.

§ 264. Med bøde eller fængsel indtil 6 måneder straffes den, der uberettiget

1) skaffer sig adgang til fremmed hus eller andet ikke frit tilgængeligt sted,

2) skaffer sig adgang til andres gemmer eller

§ 268. Den straf, der er nævnt i § 267, kan stige til fængsel indtil 2 år, hvis

1) en alvorlig beskyldning er usand eller

2) en beskyldning er fremsat eller udbredt gennem indholdet af et massemedie, og beskyldningen er egnet til væsentligt at skade den forurettede.

 ⚖️  ⚖️  ⚖️ 

💚

Forlaget Nemesis oprettede jeg i juni 2017 udelukkende foranlediget af nogle oplevelser min familie og jeg havde, og hvor det viste sig at vi ikke oppebar nogen som helst former for retssikkerhed når ansatte i offentlige stillinger bevidst brød de beføjelser, regler og love disse ansatte er underlagt. Inden da havde jeg åbnet en blog på avisen.dk hvor jeg startede med at skrive om oplevelserne omkring mit yngste barns grundskoleforløb, og også generelt om børns manglende rettigheder når de går i skole. Nogle af mine indlæg blev læst af over tusinde læsere, og eet nåede ud til over tre tusinde, men avisen.dk nedlagde muligheden for almindelige bloggere at ytre sig, og derved, for mit vedkommende, at kunne nå ud til et meget større publikum. Løbende har jeg kun kunne tilføje endnu mere til sådanne beretninger, hvor begrebet retsbeskyttelse for almindelige danske statsborgere er den berømte by i Rusland. I samtlige sager har jeg dokumentation på myndighedspersoner- og institutioners, i flere tilfælde, grove lovovertrædelser – og dermed retten på min side, men sådan noget eksisterer kun for de få i staten Danmark. Lov, ret og retssikkerhed kan de fleste af os godt skyde en hvid pil efter.

💚

Every time we turn our heads the other way when we see the law flouted, when we tolerate what we know to be wrong, when we close our eyes and ears to the corrupt because we are too busy or too frightened, when we fail to speak up and speak out, we strike a blow against freedom and decency and justice

Robert Kennedy

💚

The first path leads towards genuine democracies, wherein governments are accountable to the publics they govern, and publics have a right to know what leaders do in their name. It is a path along which a free press fosters an informed electorate, capable of making informed decisions at election time. Such principles are not only fundamental prerequisites for democracy, but essential protections against government abuses of all kinds.

People kept in the dark about their government’s activities, however, are in no position to demand anything of their governments at all, as political philosopher Hannah Arendt reminds us. Down the pathway of governmental secrecy, citizens can kiss goodbye not only to respect for human rights, but to holding their leaders accountable over any issue in which the interests of the elites and the majority clash, whether fossil fuels, climate emergency, racial and economic inequality and injustice, endless wars, mass surveillance or any other public interest matter one might care to name.

https://newmatilda.com/2019/08/06/talk-to-the-totalitarian-hand-state-responses-to-the-torture-of-julian-assange-morally-disengaging-media-and-what-it-means-for-us-all/

💚

Injustice anywhere is a threat to justice everywhere

Martin Luther King, 1963

💚

Iben ❤️

* CVR: I september 2021 meldte Mariagerfjord Kommune mig forsvundet. Få dage efter blev mit forlags CVR-nummer nedlagt, og mit forlag erklæret ophørt. Men min status som forsvundet afholdt ikke danske myndigheder fra at retsforfølge mig, både hvad angik straffesagen og betalingspåkrav under Fogedretten, der på baggrund af min indsigelse blev en boligretssag. Samtidig var jeg frataget at kunne stemme ved valg, samt at have en læge. Og på trods af, at mit forlag er erklæret ophørt vedbliver skatteforvaltningen/skattestyrelsen/SKAT med at indsætte/indberette beløb som 170.000 kr. og 120.000 kr. under “overskud af egen virksomhed”. Det har de gjort for 2021 og 2022, som de første gange siden jeg oprettede mit forlag i 2017. Det er jo en smule mærkeligt, eftersom jeg ikke har haft nogen indtægt fra dette forlag nogensinde (2017-2022). Det er en enkeltmandsforretning hvortil ikke afkræves regnskabsføring (under 50.000 kr.). Jeg har ikke haft en personlig indkomst siden 2018 da min SU ophørte fordi jeg måtte opgive at læse på Aarhus Universitet foranlediget af deres groteske bedrageri. Jeg har tilsvarende heller ingen bankkonto, og ikke haft det siden 2021: Altså ingen indtægt. Intet salg. Ingen penge. Men overskud fra dette lille ubetydelige forlag har jeg altså ifølge SKAT – gid det var så vel.

I 2021, blot fire dage før mit yngste barn blev 18 år fik jeg brev fra Udbetaling Danmark indeholdende ret personlige spørgsmål, der ikke umiddelbart synes at være spørgsmål de er berettiget til at afkræve mig: Det må vel tilfalde en kommune under rette afdeling?? og eksempelvis skattemyndigheder??

Jeg er begyndt at regne disse myndighedsangreb som bevidst koordinerede tilhørende denne samlede sag: En sag i sagen. Der kan umuligt være tale om andet!

🦋

”People say you’re born innocent, but it’s not true. You inherit all kinds of things that you can do nothing about. You inherit your identity, your history, like a birthmark that you can’t wash off (…)”

Hugo Hamilton, The Sailor in the Wardrobe, Fourth Estate, 2006, 1

🦋

‘I am Eichmann,’ I said to my mother one day.

‘But that’s impossible,’ she said. She kneeled down to look into my eyes. She took my hands and weighed them to see how heavy they were. Then she waited for a while, searching for what she wanted to say next.

‘You know the dog that barks at the waves?’ she said. ‘You know the dog that belongs to nobody and barks at the waves all day until he is hoarse and has no voice any more. He doesn’t know any better’.

‘I am Eichmann,’ I said. ‘I am Adolph Eichmann and I’m going to get an ice pop. Then I’m going down to the sea to look at the waves’.

‘Wait,’ she said. ‘Wait for your brother.’

She stands at the door with her hand over her mouth. She thinks we’re going out to Ireland and never coming back home again. She’s afraid we might get lost in a foreign country where they don’t have our language and nobody will understand us. She is crying because I’m Eichmann and there is nothing she can do to stop us going out and being Nazis. She tells us to be careful and watches us going across the street until we go around the corner and she can’t see us any more”

Hugo Hamilton, The Speckled People, Fourth Estate, 2003, 4-5

%d