Iben Schartau

og Forlaget Nemesis – for retfærdighed

Jeg foretager mig herefter ikke yderligere, første og anden del: sagsakter 2017-2021

When you see corruption, when you see injustice, you speak up. You don’t just shut up and say it’s none of my business

Manal al-Sharif

💙

Om at opdage en uhyggelig skandale – et sært bedrageri til at starte med – hvorefter involverede begik værre og værre kriminalitet, usædvanlig grov kriminalitet, da jeg opdagede det. En grum historie om ubegribelig ondskab udøvet af dem vi kalder eliten.

So, why use Zersetzung? For any number of reasons. First, there is the in terrorem effect of the technique. The victim doesn’t know what is happening, and everybody around the target can watch as he or she crumbles under the relentless pressure of state harassment

https://www.thegreatcoursesdaily.com/east-germanys-stasi-surveillance-tactics-and-impact/

Eksamensopgaven, der startede denne uhyggelige og brutale rejse, bogen – første og anden del – samt sagsakter i sagen:

Der var engang….

hvor jeg syntes, at min eksamensopgave i Kreativ Skrivning var noget hårdt bedømt. Kunne der være tale om mindre fejl og misforståelse fra én af elfenbenstårnets medlemmers side? Fejl og misforståelse der på ingen måde var uoprettelig, tværtimod. Fejl og misforståelse der så nemt som ingenting, i løbet af nul komma fem, og i tilgift så godt som ubekostelig, kunne været rettet op, hvorefter alle ville være kommet helskindet ud på den anden solbeskinnede og ubesmittede side. Eller var der tale om helt bevidste handlinger – fra start til slut? Bevidste handlinger fra et kulsort søle, der for længst har fortæret al anstændighed, ordentlighed og medmenneskelighed. Fra et iskoldt ødeland, hvor nogle ikke skal komme her og tro at de er noget. Fordi andre tilhører et eliteanarki.

Bogens første del, udgivet omkring 1 februar 2020:

🦋

Bogens anden del: 28 maj, med tilføjelser 20 juni 2021:

Vedr. fodnote, s. 11, i ovenstående anden del: At dække over et ualmindeligt groft bedrageri … med endnu mere groft bedrageri: hårdkogte kriminelle! Men den slags flyder det med i stride strømme, i hele den samlede sag. Omtrent to måneder efter Datatilsynets afgørelse i januar 2021, opdagede jeg denne signerede-dedikations bog – da jeg søgte på bøger af Elsa Gress … wow! På kvitteringsfakturaen fremgår det ikke, at bogen (tre-bind) er solgt med Lise Busk-Jensens dedikation … ak, ja. Vangsgaard, Vangsgaard, Vangsgaard, tsk! Som I dog alle sanker fascinerende konsensus i vænge og enge 🧐. Se i øvrigt anmeldelsen af 16 maj 2017 til Østjyllands Politi, længere fremme, hvori jeg forklarer hvad jeg ser. Det er virkelig bindegalt og vildt skræmmende, hvordan de alle opfører sig.

⚖️ ⚖️ ⚖️ 

Sagsakter fra et uhyggeligt statsbedrageri

Jeg foretager mig herefter ikke yderligere, første del

7 maj 2021: fra i går begyndte jeg så småt at sætte sagsakterne ind her fra hele sagsforløbet (2017-2021), og der er mange dokumenter, hvorfor det vil tage nogle dage. Det vil fremgå når det er gjort.

Alt dette med håb om 💚 at der en dag vil komme lys over denne meget alvorlige og samfundsskadelige skandale

⚖️ 

Danske statsmedier

Der findes flere under anden del, længere fremme, også fra 2017

Første trin

Eksamensklagen af 27 januar 2017

Kursuskatalog, Aarhus Universitet, 2016:

Underviser/eksaminators udtalelse af 17 februar 2017, og studiekoordinators følgebrev af 20 februar 2017

Kommentarer til udtalelse af 25 februar 2017

Afgørelsen af 8 marts 2017

Efter afgørelsen af 8 marts sender jeg studiekoordinator Vibeke Kjær Nielsen, studieleder- og lektor Lars Kiel Bertelsen, dekan Johnny Laursen, rektor Brian Bech Nielsen og et studiecenter i Emdrup, et notat af 11 marts 2017 (findes i første del af bogen, samt i mails hentet 22 oktober 2017 som forefindes her på siden). Studiekoordinatoren svarer mig, vedrørende notatet, og herefter svarer jeg hende. Men selvom jeg har opdaget at der er begået fejl, så tidligt som på dette spæde stadie, da fortsætter Aarhus Universitet ufortrødent deres ualmindelige kyniske forehavende. Så grelt at samtlige involverede nemt ville kunne begå sig i det vi regner for statsdiktaturer rundt om i verden. Danmarks elite (stakkels magtmisbrugende svæklinge) og alle deres håndlangere, besidder en ufattelig skamløshed, respektløshed og decideret ondskab. Disse mennesker er ligeglade.

⚖️ 

Fra: Iben Schartau
Sendt: 16. marts 2017 10:24
Til: Vibeke Kjær Nielsen <vkn@au.dk>
Emne: Sv: Notat vedr. jour.nr; 2017-414-000071

Kære Vibeke

Tak for din mail. Jeg har forsøgt at ringe til dig i dag, men skriver da i stedet. 

Det var blot et notat jeg fremsendte, da jeg har tænkt mig at klage til begge instanser; min opgave er bedømt ud fra kriterier der ikke er et krav. Da det fremgår meget tydeligt af selve klagen (henvisning til den information vi fik jf. eksamenbesvarelsen), sammenholdt med mine kommentarer på bedømmer Kasper Green Munks udtalelser,  er min klage afvist særdeles uretmæssigt, sådan som det fremgår af notatet. Derved er der tale om både faglige og retslige klage/ankepunkter. 

Med venlig hilsen

Iben

⚖️ 

Andet trin

Faglig ankeklage af 21 marts 2017

Min henvendelse til Danske Studerendes Fællesråd og deres svar, 27 og 28 marts 2017

Kvittering fra studiekoordinator af 27 marts 2017

Studiekoordinator Vibeke Kjær Nielsens vejledningsbrev til ankenævnsmedlemmerne, som hun uopfordret sendte mig den 28 april 2017:

Ankenævnsafgørelse af 23/24 april 2017

Retlig ankeklage til Uddannelsesjuridisk service af 21 marts 2017, der først kunne behandles efter at der forelå en ankenævnsafgørelse, ifølge teamkoordinator/chefjurist Louise Hauptmann og hendes processuelle årsager. Først efter politianmeldelse af Aarhus Universitet kommer der en afgørelse af 30 juni 2017 (se Tredje Trin)

Tredje trin

Retlig ankeklage af 6 maj 2017 over ankenævnsafgørelsen (af 23/24 april 2017)

Litteraturhistorisk forskerforum (underviser/eksaminator, underviser/eksaminators ægtefælle og lektor Lis Møller), Folkeuniversitet i Aarhus, forårshold 2017 (beskikket censor Erik Svendsen, lektor Lis Møller og underviser/eksaminators ægtefælle), studerende Jeppe Lauridsen, tutor, Litteratur Historie:

Afgørelsen modtog jeg så sent som 30 juni 2017, efter at have anmeldt Aarhus Universitet og udvalgte ledelsespersoner til Østjyllands Politi den 16 maj og 9 juni 2017

Sagen deler sig: Aarhus Universitet anmeldt til Østjyllands Politi

Anmeldelse af 16 maj 2017

Dette er den eneste anmeldelseskvittering jeg har fået i sagen. Kvittering for anmeldelsen vedr. Aarhus Universitets ledelse fik jeg aldrig, ej heller vedr. beskikket censor Lise Busk-Jensen.

Anmeldelse af udvalgte ledelsespersoner under Aarhus Universitet af 9 juni 2017

Jeg får aldrig en kvittering for denne anmeldelse fra Østjyllands Politi, trods flere fremsendelser, og til sidst som rekommanderet forsendelse. Anklager Nina Rhode kalder anmeldelsen for yderligere oplysninger i en afgørelse af 28 januar 2019

Kvittering på udlevering til Østjyllands Politi den 28 juni 2017, kl. 12.31. 2 1/2 time efter skriver teamkoordinator/chefjurist Louise Hauptmann til mig på almindelig mail og beder mig ringe til hende, det afviser jeg, da jeg har anmeldelser om lovovertrædelser hos politiet. To dage efter, 30 juni, hjemviser hun eksamensklage- og ankesagen til fornyet behandling …

Mails fra min mailadresse på Aarhus Universitet, hentet den 22 oktober 2017

⚖️ ⚖️ ⚖️ 

Jeg foretager mig herefter ikke yderligere, anden del

Aarhus Universitet

2018

2017: “Det er helt op til dig hvordan du ønsker at kommunikere med Aarhus Universitet. Jeg noterer på sagen, at du alene ønsker skriftlig kommunikation” (28 juni 2017)

2018: “Denne forespørgsel rettes til dig på skrift, da du tidligere har afslået alle forsøg på mundtlig dialog med
Aarhus Universitet” (trusselsbrev af 4 juli 2018)

Første trusselsbrev fra Aarhus Universitet

Mit svar på Aarhus Universitets trussel

e-boks: henvendelse til statsmyndigheder vedrørende Aarhus Universitets trusselsbrev

“men derimod en anmeldelse mod en privat borger” …

2020

Andet trusselsbrev fra Aarhus Universitet og Uddannelses- og Forskningsministeriet v. studiekoordinator Vibeke Kjær Nielsen og beskikket censor Lise Busk-Jensen

Danske Statsmedier (2018-2021)

2017 – 2018

Jeg betragter ikke decideret Justitia som et statsmedie, men de kender deres egne, og hvem de tør lægge arm med eller ej

Frit Forum 2018. Om dem i øvrigt: https://www.fritforum.dk/

Frit Forum, februar 2020

2020

Jeg ved ikke om organisationen eksisterer mere men her skriver de om sig selv: https://frontnu.wixsite.com/home/about

Advokater (2017-2021)

Advokat Knud Foldschack svarede aldrig, heller ikke denne gang.

Uddannelses- og Forskningsministeriet (2017-2018)

Min henvendelse til beskikket censor Lise Busk-Jensen og beskikket censor Erik Svendsen, 2018

Svar fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2017 og 2018

Breve via e-boks, Uddannelses- og Forskningsministeriet, 2018

Aarhus Universitets bestyrelsesformand (2017, 2018)

Retsordførere for samtlige partier på Christiansborg (2018)

Retsudvalget (2020)

Jeg hørte aldrig fra Retsudvalget, andet end tak for modtagelse, og noget om ikke at kunne gå ind i personsager …

Institut for Menneskerettigheder m.fl. (2020)

Mine henvendelse til udvalgte ansatte på Københavns Universitet, under det juridiske fakultet

Østjyllands Politi (2018-2020)

Næsten et år efter jeg anmeldte Aarhus Universitet- herunder rektor Brian Bech Nielsen og dekan Johnny Laursen til Østjyllands Politi får jeg en afgørelse fra specialanklager Jesper Rodkjær. Afgørelsen vedrører udelukkende dokumentfalsk, og man spørger kun beskikket censor Lise Busk-Jensen og en studerende (han har ingen anelse om at hans navn er misbrugt i sagen). Beskikket censor Lise Busk-Jensen kan ifølge specialanklageren “ikke huske sagen i detaljer”, men det kan hun ifølge Statsadvokaten for Viborg i afgørelse af 1 juni 2018.

Denne anmeldelse vedrører også Uddannelses- og Forskningsministeriet fordi beskikket censor Lise Busk-Jensen virker under dette ministerium. Alligevel lader nogle af statsmyndighederne som om der er tale om privatpersonen Lise Busk-Jensen, og det er der jo en korrupt grund til …

DUP, får vi fortalt, er en uafhængig politiklagemyndighed, men der er intet uafhængigt over den instans, derfor rangerer jeg akterne under Østjyllands Politi

Anklager Nina Rhode, 28 januar 2019.

2020

Statsadvokat (2018, 2020)

2018

2020

“at du alene er blevet anmeldt for injurier én gang” skriver senioranklager Sisse Kelly, men det vil man kunne læse sig til i min henvendelse af 16 september 2020, ikke er rigtigt. Jeg er aldrig blevet anmeldt for injurier.

Rigsadvokat (2018)

Justitsministeriet (2017, 2018, 2020)

2017

2018

2020

Anmeldelse af Uddannelses- og Forskningsministeriet af 23 juli 2020 til Københavns Politi, som aldrig svarede. Jeg vedlægger den under Justitsministeriet.

Datatilsynet, Justitsministeriet (2020, 2021)

I den påståede henvendelse fra studiekoordinator Vibeke Kjær Nielsen og beskikket censor Lise Busk-Jensen af 17 juni 2020 til Datatilsynet – for hvilken jeg betragter som Datatilsynets forklaringsbrev til mig – kan man se at de har vedlagt billeder af min hjemmeside (som den så ud på daværende tidspunkt) hvor man bl.a. kan se at lektor Lis Møller og beskikket censor Erik Svendsen nævnes. Ingen af de to personer er afhørt af politiet, og de har heller aldrig rettet henvendelse til Datatilsynet eller politiet for at anmelde mig. Beskikket censor Erik Svendsen svarede aldrig på min henvendelse af 19 maj 2018.

I Datatilsynets henvendelse til mig af 20 juli 2020, hvor studiekoordinator Vibeke Kjær Nielsen skulle have udfyldt klageformularen 17 juni 2020, fremgår det at Aarhus Universitets jurister anmeldte mig til Nordjyllands Politi den 30 juni 2018. Aktindsigt i denne kendsgerning er Nordjyllands Politi ikke meget for at udlevere, og endelig, efter både skriftelige og telefoniske henvendelser fra min side – juli, august og sep. 2020 og april 2021 – får jeg svar den 26 april 2021 fra anklager Majbrit Bak:

(…) bemærkes det, at sagen er henlagt i medfør af retsplejelovens § 749, stk. 2. Sagen er derfor ikke endeligt afsluttet. Det fremgår af retsplejelovens § 41 d, at den, som har en individuel, væsentlig interesse i et konkret retsspørgsmål kan forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der vedrører en endeligt afsluttet straffesag, i det omfang disse dokumenter har betydning for vurderingen af det konkrete retsspørgsmål, hvortil den individuelle, væsentlige interesse knytter sig. Eftersom sagen ikke er endeligt afsluttet, kan jeg ikke imødekomme Deres anmodning om aktindsigt efter retsplejelovens § 41 d på nuværende tidspunkt.
Jeg har dernæst overvejet at imødekomme Deres aktindsigtsanmodning efter bestemmelsen om meroffentlighed i retsplejelovens § 41 h. Side 2 Vurderingen af, hvorvidt der med hjemmel i retsplejelovens § 41 h kan meddeles aktindsigt i straffesager er en afvejning af, på den ene side, hensynene bag reglerne om tavshedspligt og videregivelse af personoplysninger om borgere samt borgernes berettigede forventning om, at politiet ikke deler akterne i straffesager med udenforstående personer eller organisationer, medmindre dette er strengt nødvendigt, overfor, på den anden side, Deres interesse i at få aktindsigt i det omhandlede materiale.

Det er altså ikke muligt at få aktindsigt i den anmeldelse der vedrører mig! Nu har jeg fået endnu et brev fra samme instans, med endnu et afslag … ? (af 20 maj 2021) . Det fremgår at jeg skulle have fået brev den 25 august 2020 fra en Rune Vestergaard,

“Vedrørende dette kan jeg henvise til skrivelse af 25. august 2020, hvor Rune Vestergaard oplyste Dem
om, at hvis der ikke er anledning til at inddrage den anmeldte i politiets sagsbehandling, vil den anmeldte
ikke nødvendigvis få oplysning om anmeldelsen eller sagens henlæggelse.”(Nordjyllands Politi, 20 maj 20212)

hvilket intet sagde mig, og straks efter gik jeg på e-boks for at se: selvfølgelig var der ikke noget brev af 25 august! Hvorfor, hvis jeg havde fået svar dengang, vedblev jeg med at rykke for svar, og mon ikke jeg så allerede havde klaget over afgørelsen? (formalia-proforma ganske vist) Hvad i alverden skal vi stille om med sådan en kriminel stat??! Det er så ekstremt fortvivlende.

Omtalte paragraf:

§ 749 Politiet afviser en indgivet anmeldelse, hvis der ikke findes grundlag for at indlede efterforskning.

Stk. 2. Er der ikke grundlag for at fortsætte en påbegyndt efterforskning, kan beslutningen om at indstille efterforskningen træffes af politiet, såfremt der ikke har været rejst sigtelse. Er sigtelse rejst, finder bestemmelserne i § 721 og § 722 anvendelse.

Stk. 3. Afvises anmeldelsen, eller indstilles efterforskningen, underrettes den forurettede eller, hvis den forurettede er afgået ved døden, den forurettedes nære pårørende. Det samme gælder andre, der må antages at have en rimelig interesse heri. Afgørelsen kan påklages til den overordnede anklagemyndighed efter reglerne i kapitel 10.

Civilstyrelsen (2020)

Ansøgningen om fri proces:

Civilstyrelsen beder om yderligere oplysninger:

Procesbevillingsnævnet (2020, 2021)

%d bloggers like this: