Jeg foretager mig herefter ikke yderligere 1&2

When you see corruption, when you see injustice, you speak up. You don’t just shut up and say it’s none of my business

Manal al-Sharif.

đź’™


Her vil den samlede bog om sagen vedrørende Aarhus Universitet og den danske stat: Jeg foretager mig herefter ikke yderligere 1 & 2 udgives. Sagsakter der står bedre i sin oprindelige form nummereres efter afsnit og kapitel og vil kunne downloades her.

Jeg har været meget overvældet over at eksempelvis ledelse- og bestyrelser pĂĄ universiteter er hævet over den fælles lovgivning vi har i Danmark, og derfor kan gøre som de har lyst til, hvorimod vi andre er underlagt en ordensmagt- og retssystem der kan være særdeles brutale overfor den sĂĄkaldte almindelige befolkning. Det kommer jeg aldrig til at tilgive. Netop nu lever vi i en tid hvor regeringen – med oppositionens velsignelse (jo!) – er i færd med at indføre kinesiske tilstande, hvor befolkningen underlægges stadigt større kontrol, og mindre og mindre selvbestemmelse. De taler til os som om vi er umælende nokkefĂĄr. SĂĄ retsbeskyttelse, og det efterhĂĄnden morsomme begreb demokrati har kun een retning og det er nedad og nedad – i et kulsort og endeløst hul. Det er dybt beskæmmende.

Jeg har forsøgt at forstĂĄ hvorfor udvalgte – store grupper af mennesker – ikke tør opponere imod alvorlige tilstande de er i stand til at se og gennemskue som forkerte: De er nødt til at have en indkomst, først og fremmest – for at overleve fysisk, men ogsĂĄ psykisk. Men nu er jeg holdt op med at ville forstĂĄ. Brutale nazistiske og fascistiske regimer blev netop holdt oppe af den slags mennesker, og vi ser det fortsat overalt i verden. Det er denne store gruppe af mennesker der bærer diktatoriske regimer. Og jeg vil ikke længere forstĂĄ. Eller tilgive det.