“SED stillede store krav til ’sit folk’, hvilket blev kommunikeret i form af programmer, planer, direktiver og klokkeklare restriktioner, der manifesteredes i f.eks. den ensidige politiske lovgivning.

Den konceptuelle fjernelse af individets demokratiske rettigheder tillod Ministeriet for Statssikkerhed (Ministerium für Staatssicherheit, MfS) – eller STASI – at kategorisere ’de andre’, som blev forhørt, overvåget, bekæmpet og således lagt for had af den omsiggribende statsmagt.

Enhver arrestation var allerede i udgangspunktet bevis for, at man havde fat i en fjende eller – i det mindste – et fjendtligt, negativt ’element’. STASI opfattede selv sit mandat som en aktiv eller – hvis skønnet nødvendigt – truende involvering i ’de andres liv’ for at kunne ændre deres adfærd radikalt, såfremt de ikke længere levede op til partiets forventninger.” https://filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/de-andres-liv?sub=4477#chapter

Danmark anno 2020? WOW, ikke! Vi har befundet os i et ubegribeligt tyranni siden marts, hvor den danske befolkning ikke mere regnes for selvstændige, ordentlige og tænkende individer, hvis frihed er ukrænkelig! Helt almindelig uenighed og en anden verdens- og livsanskuelse der ikke harmonerer med M.F’s & Folketinget og deres fanebærere [danske statsmedier] slås ned med bøder, fængsel, hån, dyb usympatisk formynderisk og nedladende tale, påstande om udbredelse af misinformation og konspirations teorier osv. Samtidig pudser de et overivrigt, nærmest overstadigt statspoliti ud for at kontrollere og intimidere borgerne. Det samme statspoliti der aldrig har ressourcer til at tage sig af alvorlige forbrydelser og kriminelle individers grove bedrageri.

Så voldsom en fremfærd begået af regering og Folketing havde jeg alligevel aldrig troet kunne forekomme i så stor et omfang. Trods alt forestillede jeg mig, at der måtte være politikere der turde stille sig i opposition. At der var andre der ville bremse den slags autoritære og næsten tyranniske ledelse, men nej! Det er gruopvækkende. Skrækindjagende. Alt sammen sat i søen under dække af en sølle virus. Selv dét at jeg vælger at kalde det en sølle virus foranlediger mig til straks at tænke på, om indlægget vil blive censureret. Hvor er det vildt at det er kommet så vidt. Sindssygt.

Selvom jeg de sidste tre år har oplevet noget så utænkeligt som det faktum at brutal korruption eksisterer i Danmark, så troede jeg faktisk på at der ville være nogen til at bremse sådan et vanvid vi er vidne til.

Danmark er et uselvstændigt land der har afgivet sin suverænitet til en global elite, som eliten hér til lands også ønsker at være en del af.

Hvis du er bange for at blive syg af influenza, bistik, fordærvet mad, bakterier, ja fortsæt selv listen, så tag dine egne forbehold. Gør det du finder rigtigt for at føle dig tryg. Så du er helgarderet. Jeg tager mine forbehold. Jeg lever det liv jeg finder rigtigt og som gør mig tryg. Hvis vi alle skulle tage hinandens forbehold på os, så tør jeg slet ikke tænke på hvor mærkeligt alting ville blive.

Pas på dig selv – sådan passer vi på hinanden 💚