Danmark anno 2021

Læs om to sager med forbindelse til hinanden, og del for hele Danmarks skyld

Jeg er skribent. Det er mit eneste redskab i kampen mod myndighedernes alvorlige magt- og embedsmisbrug. Efter alt for mange oplevelser, og især de sidste tre års ørkenvandring, fuldstændig forgæves, er jeg så småt begyndt at forstå mennesker der presses ud i, og føler sig nødsaget til, at gøre brug af alvorlige redskaber for på den måde selv at tage retssikkerhed og retfærdighed tilbage. Noget der lovgivningsmæssigt var blevet lovet, men som viste sig slet ikke at eksistere da det kom til stykket. Det foregår i landet jeg bor i: Danmark. Samfundets magtfulde brådne kar er de reelle skabere af et kynisk og kriminelt fællesskab. Et samfund mættet af ligegyldighed. De mennesker er de virkelig farlige og ødelæggende.

Min twitter-konto fra 2016 er under restriktion, og den har før været suspenderet i fem måneder sidste år (2020). Min nuværende twitter-konto fra juli 2020 er under shadowban, præcis som min hjemmeside her på WordPress. Alt sammen for at fortælle sandheden om hvordan det danske retssystem ikke eksisterer for almindelige mennesker for hvilket de fleste danske statsborgere hører. For at fortælle sandheden om indflydelsesrige og magtfulde menneskers kriminelle handlinger, med forgreninger så langt som til politikerne på Christiansborg.

Ingenting kan jeg stille op overfor kriminaliteten begået mod min familie og jeg. Kriminalitet der samtidig er gået ud over Danmark som retssamfund og demokrati. Men jeg giver aldrig op!

Tastaturkrigernes farlige ridt – og indflydelse – ud i hver en krog af vores samfund

En tastaturkriger? Sådan en der sidder og udgyder ondsindede energier ladet med frygtatomer? Usynlige mikroskopiske parasitter der trænger ind i alt levende, på ødelæggelsesmission. Ondsindede energier proppet til bristepunktet af hjernevasklignende propaganda. Propaganda der skal pacificere. Der som mål har at paralysere. At eliminere enhver trang til at tænke selv. Enhver trang til frihed. En der arbejder for at låse og indespærre. Kontrollere. Sådan en der mener at være i besiddelse af de rette meninger, og at alle andre er galt afmarcherede. Sådan en der mener at flokmentalitet er den eneste vej frem. Alt andet skal båndlænkes med forbud, påbud, bøder, straf, hån, og gerne elimineres hvis frihedstrangen ser ud til at være uhelbredelig. Sådan en der har uimodsagt taletid hver dag, året rundt. År ud og år ind. Sådan en der kun lader familie, venner og bekendte give deres besyv med. Alle andre har forment adgang. En der får lov til at ytre sig ganske grotesk. En der har lov til at udstille og mobbe andre mennesker der ingen mulighed har for at kunne sige fra. Mennesker der ikke har ret til at beskyttelse. Mennesker der regnes for en slags underart. En evig undersåt til tastaturkrigeren.

Statsmedier (mainstream), der altid er til salg for ussel mammon og tror at integritet er et uopdaget område på den mørke del af månen, er tastaturkrigerne i betydningens reneste form. De rider ud som skygger i den kulsorte nat, og spyr ødelæggende energier ud i vores fælles indåndingsatmosfære, så alt levende vågner paralyserede op hver morgen, uden bare et eneste strejf af en egen tanke. Uden at kunne trække vejret frit. (Thoughts, august 2020)

#StopShadowBanning #ThankYouVeryMuch 🌎 🌍 🌏

#FreedomOfSpeech #FreedomOfThought #FreedomOfExpression

#Liberty

🦋 

De andres liv

“SED stillede store krav til ’sit folk’, hvilket blev kommunikeret i form af programmer, planer, direktiver og klokkeklare restriktioner, der manifesteredes i f.eks. den ensidige politiske lovgivning.

Den konceptuelle fjernelse af individets demokratiske rettigheder tillod Ministeriet for Statssikkerhed (Ministerium für Staatssicherheit, MfS) – eller STASI – at kategorisere ’de andre’, som blev forhørt, overvåget, bekæmpet og således lagt for had af den omsiggribende statsmagt.

Enhver arrestation var allerede i udgangspunktet bevis for, at man havde fat i en fjende eller – i det mindste – et fjendtligt, negativt ’element’. STASI opfattede selv sit mandat som en aktiv eller – hvis skønnet nødvendigt – truende involvering i ’de andres liv’ for at kunne ændre deres adfærd radikalt, såfremt de ikke længere levede op til partiets forventninger.” https://filmcentralen.dk/grundskolen/undervisning/de-andres-liv?sub=4477#chapter

Danmark anno 2020? WOW, ikke! Vi har befundet os i et ubegribeligt tyranni siden marts, hvor den danske befolkning ikke mere regnes for selvstændige, ordentlige og tænkende individer, hvis frihed er ukrænkelig! Helt almindelig uenighed og en anden verdens- og livsanskuelse der ikke harmonerer med M.F’s & Folketinget og deres fanebærere [danske statsmedier] slås ned med bøder, fængsel, hån, dyb usympatisk formynderisk og nedladende tale, påstande om udbredelse af misinformation og konspirations teorier osv. Samtidig pudser de et overivrigt, nærmest overstadigt statspoliti ud for at kontrollere og intimidere borgerne. Det samme statspoliti der aldrig har ressourcer til at tage sig af alvorlige forbrydelser og kriminelle individers grove bedrageri.

Så voldsom en fremfærd begået af regering og Folketing havde jeg alligevel aldrig troet kunne forekomme i så stor et omfang. Trods alt forestillede jeg mig, at der måtte være politikere der turde stille sig i opposition. At der var andre der ville bremse den slags autoritære og næsten tyranniske ledelse, men nej! Det er gruopvækkende. Skrækindjagende. Alt sammen sat i søen under dække af en sølle virus. Selv dét at jeg vælger at kalde det en sølle virus foranlediger mig til straks at tænke på, om indlægget vil blive censureret. Hvor er det vildt at det er kommet så vidt. Sindssygt.

Selvom jeg de sidste tre år har oplevet noget så utænkeligt som det faktum at brutal korruption eksisterer i Danmark, så troede jeg faktisk på at der ville være nogen til at bremse sådan et vanvid vi er vidne til.

Danmark er et uselvstændigt land der har afgivet sin suverænitet til en global elite, som eliten hér til lands også ønsker at være en del af.

Hvis du er bange for at blive syg af influenza, bistik, fordærvet mad, bakterier, ja fortsæt selv listen, så tag dine egne forbehold. Gør det du finder rigtigt for at føle dig tryg. Så du er helgarderet. Jeg tager mine forbehold. Jeg lever det liv jeg finder rigtigt og som gør mig tryg. Hvis vi alle skulle tage hinandens forbehold på os, så tør jeg slet ikke tænke på hvor mærkeligt alting ville blive.

Pas på dig selv – sådan passer vi på hinanden 💚

Et nyt verdenstyranni?

“Hvem lytter? Etienne forestiller sig kortbølgemodtagere forklædt som havregrynsæsker eller gemt under gulvbrædder, modtagere begravet under fliser eller i barnevogne af kurveflet. Han forestiller sig et par snese lyttere op og ned ad kysten – måske flere der tuner ind ude på havet, kaptajnsradioer på frie skibe (…)” (Alt det lys vi ikke ser af Anthony Doerr, s. 353)

Censur. Forbud. Sanktioner. Restriktioner. Informationscensur. Påbud. Straf.

At sætte befolkningen op imod hinanden.

Angiveri.

Ikke at være et frit menneske der har lov til at søge egne informationer.

Ikke har lov til at læse og se verdensinformation fra en mangfoldighed af formidlingsplatforme, og dele det med andre.

Ikke at leve i fred og frihed.

Ikke at kunne søge information fra mennesker med stor viden og ekspertise og dele det med andre, fordi det ikke er tilladt af regimelederne.

Ikke at kunne leve det liv man ønsker for sig selv og egen familie.

At rette ind og lade sig undertrykke og udsætte for tvang.

Taler jeg om mennesker under eksempelvis 2. verdenskrigs tyranni, som også citatet beskriver? Ja.

Og mennesker under nuværende verdenstyranni?

Et nyt tyranni? Ja! Der kun bliver værre og værre, hvis ikke vi alle vågner op meget hurtigt og forlanger vores frihed til egne liv, tilbage.

The Mask of Obedience – Surveilled and Silenced